~singpolyma/cheogram-android

ref: 470213a36e7fcd8681790c1fc4fdcb057b2d0e9e cheogram-android/src/main/res/values-szl/strings.xml -rw-r--r-- 78.1 KiB
470213a3Stephen Paul Weber Merge remote-tracking branch 'upstream/master' 4 months ago
                                        
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <string name="action_settings">Sztelōnki</string>
  <string name="action_add">Nowo godka</string>
  <string name="action_accounts">Sztelōnki kōnt</string>
  <string name="action_account">Sztelōnki kōnta</string>
  <string name="action_end_conversation">Zawrzij godka</string>
  <string name="action_contact_details">Informacyje kōntaktu</string>
  <string name="action_muc_details">Informacyje kōnferyncyje</string>
  <string name="channel_details">Informacyje kanału</string>
  <string name="action_add_account">Przidej kōnto</string>
  <string name="action_edit_contact">Edytuj miano</string>
  <string name="action_add_phone_book">Przidej do kōntaktōw</string>
  <string name="action_delete_contact">Skasuj z rostera</string>
  <string name="action_block_contact">Zablokuj kōntakt</string>
  <string name="action_unblock_contact">Ôdblokuj kōntakt</string>
  <string name="action_block_domain">Ôdblokuj dōmyna</string>
  <string name="action_unblock_domain">Ôdblokuj dōmyna</string>
  <string name="action_block_participant">Zablokuj kōntakt</string>
  <string name="action_unblock_participant">Ôdblokuj kōntakt</string>
  <string name="title_activity_manage_accounts">Sztelōnki kōnt</string>
  <string name="title_activity_settings">Sztelōnki</string>
  <string name="title_activity_sharewith">Udostympnij we godce</string>
  <string name="title_activity_start_conversation">Zacznij godka</string>
  <string name="title_activity_choose_contact">Ôbier kōntakt</string>
  <string name="title_activity_choose_contacts">Ôbier kōntakty</string>
  <string name="title_activity_share_via_account">Udostympnij bez</string>
  <string name="title_activity_block_list">Czorno lista</string>
  <string name="just_now">przed chwilōm</string>
  <string name="minute_ago">minuta tymu</string>
  <string name="minutes_ago">%d minut tymu</string>
  <plurals name="x_unread_conversations">
    <item quantity="one">%d niyprzeczytano kōnwersacyjo</item>

  
    <item quantity="few">%d niyprzeczytane kōnwersacyje</item>

  
    <item quantity="other">%d niyprzeczytanych kōnwersacyji</item>

  </plurals>
  <string name="sending">wysyłanie…</string>
  <string name="message_decrypting">Ôdszyfrowowanie wiadōmości. To weźnie ino chwila…</string>
  <string name="pgp_message">Wiadōmość zaszyfrowano OpenPGP</string>
  <string name="nick_in_use">Miano je już zajynte</string>
  <string name="invalid_muc_nick">Niynoleżny pseudōnim</string>
  <string name="admin">Admin</string>
  <string name="owner">Posiedziciel</string>
  <string name="moderator">Moderatōr</string>
  <string name="participant">Uczestnik</string>
  <string name="visitor">Gość</string>
  <string name="remove_contact_text">Chcesz wymazać kōntakt %s ze listy\? Godki ze tym kōntaktym niy bydōm wymazane.</string>
  <string name="block_contact_text">Na zicher chcesz zablokować wiadōmości ôd kōntaktu %s\?</string>
  <string name="unblock_contact_text">Na zicher chcesz ôdblokować wiadōmości ôd kōntaktu %s\?</string>
  <string name="block_domain_text">Zablokować wszyjske kōntakty ze %s\?</string>
  <string name="unblock_domain_text">Ôdblokować wszyjske kōntakty ze %s\?</string>
  <string name="contact_blocked">Kōntakt zablokowany</string>
  <string name="blocked">Zablokowane</string>
  <string name="remove_bookmark_text">Chcesz wymazać zokłodka %s\? Godki z niōm niy bydōm wymazane.</string>
  <string name="register_account">Zaregistruj nowe kōnto na serwerze</string>
  <string name="change_password_on_server">Umiyń hasło na serwerze</string>
  <string name="share_with">Udostympnij…</string>
  <string name="start_conversation">Zacznij godka</string>
  <string name="invite_contact">Zaproś kōntakt</string>
  <string name="invite">Zaproś</string>
  <string name="contacts">Kōntakty</string>
  <string name="contact">Kōntakt</string>
  <string name="cancel">Pociep</string>
  <string name="set">Nasztaluj</string>
  <string name="add">Przidej</string>
  <string name="edit">Edytuj</string>
  <string name="delete">Wymaż</string>
  <string name="block">Zablokuj</string>
  <string name="unblock">Ôdblokuj</string>
  <string name="save">Spamiyntej</string>
  <string name="ok">OK</string>
  <string name="crash_report_title">We %1$s doszło do awaryje</string>
  <string name="crash_report_message">Jak używosz swojigo kōnta XMPP do wysyłanio sztrekōw sztapla, to pōmogosz przi budowaniu %1$s.</string>
  <string name="send_now">Wyślij teroz</string>
  <string name="send_never">Niy pytej zaś</string>
  <string name="problem_connecting_to_account">Niy idzie połōnczyć z kōntym</string>
  <string name="problem_connecting_to_accounts">Niy idzie połōnczyć z mockōm kōnt</string>
  <string name="touch_to_fix">Tyknij, coby sztelować swoje kōnta</string>
  <string name="attach_file">Przidej zbiōr</string>
  <string name="not_in_roster">Przidać tyn kōntakt do twojij listy kōntaktōw\?</string>
  <string name="add_contact">Przidej kōntakt</string>
  <string name="send_failed">wysyłanie sie niy podarziło</string>
  <string name="preparing_image">Rychtowanie do wysłanio ôbrozka</string>
  <string name="preparing_images">Rychtowanie do wysłanio ôbrozkōw</string>
  <string name="sharing_files_please_wait">Udostympnianie zbiorōw. Czekej…</string>
  <string name="action_clear_history">Wymaż historyjo</string>
  <string name="clear_conversation_history">Wymaż historyjo kōnwersacyje</string>
  <string name="clear_histor_msg">Chcesz wymazać wszyjske wiadōmości we tyj godce\?
\n
\n<b>Pozōr:</b> To niy wpływo na wiadōmości trzimane na inkszych maszinach abo serwerach.</string>
  <string name="delete_file_dialog">Wymaż zbiōr</string>
  <string name="delete_file_dialog_msg">Na zicher wymazać tyn zbiōr\?
\n
\n<b>Pozōr:</b> To niy wpływo na kopije zbioru trzimane na inkszych maszinach abo serwerach. </string>
  <string name="also_end_conversation">Zawrzij potym tyż kōnwersacyjo</string>
  <string name="choose_presence">Ôbier maszina</string>
  <string name="send_unencrypted_message">Wyślij wiadōmość bez szyfrowanio</string>
  <string name="send_message">Wyślij wiadōmość</string>
  <string name="send_message_to_x">Wyślij wiadōmość do kōntaktu %s</string>
  <string name="send_omemo_message">Wyślij wiadōmość zaszyfrowano OMEMO</string>
  <string name="send_omemo_x509_message">Wyślij wiadōmość zaszyfrowano v\\OMEMO</string>
  <string name="send_pgp_message">Wyślij zaszyfrowano wiadōmość (OpenPGP)</string>
  <string name="your_nick_has_been_changed">Przemianek je umiyniōny</string>
  <string name="send_unencrypted">Wyślij bez szyfrowanio</string>
  <string name="decryption_failed">Niy idzie ôdszyfrować. Możno niy mosz noleznego prywatnego klucza.</string>
  <string name="openkeychain_required">OpenKeychain</string>
  <string name="openkeychain_required_long">%1$s używo &lt;b&gt;OpenKeychain&lt;/b&gt;, żeby szyfrować i ôdszyfrowować wiadōmości i zarzōndzać twojimi publicznymi kluczami.&lt;br&gt;&lt;br&gt;OpenKeychain je na licyncyji GPLv3+ i je dostympny we F-Droid abo Google Play.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;small&gt;(Puść %1$s na nowo po zainstalowaniu.)&lt;/small&gt;</string>
  <string name="restart">Zresztartuj</string>
  <string name="install">Zainstaluj</string>
  <string name="openkeychain_not_installed">Zainstaluj OpenKeychain</string>
  <string name="offering">ôferowanie…</string>
  <string name="waiting">czekanie…</string>
  <string name="no_pgp_key">Niy szło znojś klucza OpenPGP</string>
  <string name="contact_has_no_pgp_key">Niy idzie zaszyfrować twojij wiadōmości, bo tyn kōntakt niy ôgłoszo swojigo publicznego klucza.
\n
\n<small>Poproś kōntakt, żeby nasztalowoł OpenPGP.</small></string>
  <string name="no_pgp_keys">Niy szło znojś kluczy OpenPGP</string>
  <string name="contacts_have_no_pgp_keys">Niy idzie zaszyfrować twojij wiadōmości bo twoje kōntakty niy ôgłoszajōm swojich kluczy publicznych.
\n
\n<small>Poproś, żeby nasztalowały OpenPGP.</small></string>
  <string name="pref_general">Bazowe</string>
  <string name="pref_accept_files">Akceptuj zbiory</string>
  <string name="pref_accept_files_summary">Autōmatycznie akceptuj zbiory myńsze niż…</string>
  <string name="pref_attachments">Przidowki</string>
  <string name="pref_notification_settings">Powiadōmiynie</string>
  <string name="pref_vibrate">Wibracyje</string>
  <string name="pref_vibrate_summary">Wibruj, jak przidzie wiadōmość</string>
  <string name="pref_led">Powiadōmiynie diodōm LED</string>
  <string name="pref_led_summary">Migej diodōm, jak przidzie wiadōmość</string>
  <string name="pref_ringtone">Zwōnek</string>
  <string name="pref_notification_sound">Klang powiadōmiyń</string>
  <string name="pref_notification_sound_summary">Klang powiadōmiyń ô nowych wiadōmościach</string>
  <string name="pref_call_ringtone_summary">Zwōnek przi przichodzōncych połōnczyniach</string>
  <string name="pref_notification_grace_period">Czas bez powiadōmiyń</string>
  <string name="pref_notification_grace_period_summary">Dugość czasu, kej powiadōmiynia sōm wyciszōne po wykryciu aktywności na jednyj z twojich inkszych maszin.</string>
  <string name="pref_advanced_options">Rozszyrzōne</string>
  <string name="pref_never_send_crash">Niy wysyłej reportōw awaryje</string>
  <string name="pref_never_send_crash_summary">Jak wysyłosz sztreki sztapla, to pōmogosz przi budowaniu</string>
  <string name="pref_confirm_messages">Potwierdzynia wiadōmości</string>
  <string name="pref_confirm_messages_summary">Przizwōl na wysyłanie do ôsōb ze listy kōntaktōw informacyje ô twojim dostaniu i przeczytaniu wiadōmości ôd nich</string>
  <string name="pref_prevent_screenshots">Blokuj zopisy ekranu</string>
  <string name="pref_prevent_screenshots_summary">Skryj zawartość aplikacyje we szaltrze aplikacyji i zablokuj zopisy ekranu</string>
  <string name="pref_ui_options">UI</string>
  <string name="openpgp_error">OpenKeychain zgłosiyło błōnd.</string>
  <string name="bad_key_for_encryption">Zły klucz szyfrowanio.</string>
  <string name="accept">Akceptować</string>
  <string name="error">Doszło do błyndu</string>
  <string name="recording_error">Błōnd</string>
  <string name="your_account">Twoje kōnto</string>
  <string name="send_presence_updates">Wysyłej powiadōmiynia ôbecności</string>
  <string name="receive_presence_updates">Dostowej powiadōmiynia ôbecności</string>
  <string name="ask_for_presence_updates">Poproś ô powiadōmiynia ôbecności</string>
  <string name="attach_choose_picture">Ôbier ôbroz</string>
  <string name="attach_take_picture">Zrōb fotografijo</string>
  <string name="preemptively_grant">Autōmatyczno zwolo na subskrypcyjo</string>
  <string name="error_not_an_image_file">Ôbrany zbiōr to niy ôbroz</string>
  <string name="error_compressing_image">Błōnd kōnwersyje ôbrazu</string>
  <string name="error_file_not_found">Niy szło znojś zbioru</string>
  <string name="error_io_exception">Ôgōlny feler wchodu/wychodu. Możno skōńczōł sie plac na dane\?</string>
  <string name="error_security_exception_during_image_copy">Aplikacyjo użyto do ôbioru ôbrazu niy przizwolyła na ôdczyt zbioru.
\n
\n<small>Ôbier ôbroz przi użyciu inkszego mynedżera zbiorōw</small>.</string>
  <string name="error_security_exception">Aplikacyjo użyto do udostympniynio tego zbioru niy dała stykajōncych uprawniyń.</string>
  <string name="account_status_unknown">Niyznōmy</string>
  <string name="account_status_disabled">Tymczasowo zastawiōne</string>
  <string name="account_status_online">Połōnczōne</string>
  <string name="account_status_connecting">Łōnczynie…</string>
  <string name="account_status_offline">Rozłōnczōne</string>
  <string name="account_status_unauthorized">Błōnd autoryzacyje</string>
  <string name="account_status_not_found">Niy szło znojś serwera</string>
  <string name="account_status_no_internet">Brak połōnczynio</string>
  <string name="account_status_regis_fail">Błōnd registracyje</string>
  <string name="account_status_regis_conflict">Miano zajynte</string>
  <string name="account_status_regis_success">Zaregistrowano sprownie</string>
  <string name="account_status_regis_not_sup">Tyn serwer niy spiyro registracyje</string>
  <string name="account_status_regis_invalid_token">Niynoleżny tokyn registracyje</string>
  <string name="account_status_tls_error">Niy podarziła sie negocjacyjo TLS</string>
  <string name="account_status_tls_error_domain">Dōmyna niyweryfikowalno</string>
  <string name="account_status_policy_violation">Naruszynie prawideł</string>
  <string name="account_status_incompatible_server">Serwer niykōmpatybilny</string>
  <string name="account_status_stream_error">Błōnd potoku</string>
  <string name="account_status_stream_opening_error">Błōnd ôtwiyranio potoku</string>
  <string name="encryption_choice_unencrypted">Bez szyfrowanio</string>
  <string name="encryption_choice_otr">OTR</string>
  <string name="encryption_choice_pgp">OpenPGP</string>
  <string name="encryption_choice_omemo">OMEMO</string>
  <string name="mgmt_account_delete">Wymaż kōnto</string>
  <string name="mgmt_account_disable">Zastow tymczasowo</string>
  <string name="mgmt_account_publish_avatar">Publikuj awatar</string>
  <string name="mgmt_account_publish_pgp">Udostympnij klucz publiczny OpenPGP</string>
  <string name="unpublish_pgp">Wymaż klucz publiczny OpenPGP</string>
  <string name="unpublish_pgp_message">Na zicher chcesz wymazać klucz publiczny OpenPGP ze swojij propagacyje ôbecności\?
\nTwoje kōntakty niy bydōm już mogły wysyłać ci wiadōmości zaszyfrowanych OpenPGP.</string>
  <string name="openpgp_has_been_published">Klucz publiczny OpenPGP ôstoł ôpublikowany.</string>
  <string name="mgmt_account_enable">Włōncz kōnto</string>
  <string name="mgmt_account_are_you_sure">Na zicher\?</string>
  <string name="mgmt_account_delete_confirm_text">Wymazanie kōnta wymazuje cołko historyjo godek</string>
  <string name="attach_record_voice">Nagrej głos</string>
  <string name="account_settings_jabber_id">Adresa XMPP</string>
  <string name="block_jabber_id">Zablokuj adresa XMPP</string>
  <string name="account_settings_example_jabber_id">username@example.com</string>
  <string name="password">Hasło</string>
  <string name="invalid_jid">To niyma noleżno adresa XMPP</string>
  <string name="error_out_of_memory">Brak pamiyńci. Ôbroz je za srogi</string>
  <string name="add_phone_book_text">Chcesz przidać %s do listy kōntaktōw\?</string>
  <string name="server_info_show_more">Informacyje ô serwerze</string>
  <string name="server_info_mam">XEP-0313: MAM</string>
  <string name="server_info_carbon_messages">XEP-0280: Kopije wiadōmości</string>
  <string name="server_info_csi">XEP-0352: Skaźnik Sztandu Klijynta</string>
  <string name="server_info_blocking">XEP-0191: Rozkoz blokowanio</string>
  <string name="server_info_roster_version">XEP-0237: Wersyjowanie listy</string>
  <string name="server_info_stream_management">XEP-0198: Sztelōnki potoku</string>
  <string name="server_info_external_service_discovery">XEP-0215: Wykrywanie Zewnyntrznych Usug</string>
  <string name="server_info_pep">XEP-0163: PEP (Awatary / OMEMO)</string>
  <string name="server_info_http_upload">XEP-0363: Przesyłanie zbiorōw bez HTTP</string>
  <string name="server_info_push">XEP-0357: Push</string>
  <string name="server_info_available">dostympny</string>
  <string name="server_info_unavailable">niydostympny</string>
  <string name="missing_public_keys">Brak informacyje ô kluczu publicznym</string>
  <string name="last_seen_now">prawie widziany</string>
  <string name="last_seen_min">widziany przed minutōm</string>
  <string name="last_seen_mins">widziany prze %d minutami</string>
  <string name="last_seen_hour">widziany przed godzinōm</string>
  <string name="last_seen_hours">widziany przed %d godzinami</string>
  <string name="last_seen_day">widziany wczorej</string>
  <string name="last_seen_days">widziany przed %d dniami</string>
  <string name="install_openkeychain">Wiadōmość zaszyfrowano. Zainstaluj OpenKeychain, coby ôdszyfrować.</string>
  <string name="openpgp_messages_found">Znojdziōne nowe wiadōmości zaszyfrowane we OpenPGP</string>
  <string name="openpgp_key_id">ID klucza OpenPGP</string>
  <string name="omemo_fingerprint">Ôdcisk OMEMO</string>
  <string name="omemo_fingerprint_x509">Ôdcisk v\\OMEMO</string>
  <string name="omemo_fingerprint_selected_message">Ôdcisk OMEMO tyj wiadōmości</string>
  <string name="omemo_fingerprint_x509_selected_message">Ôdcisk v\\OMEMO tyj wiadōmości</string>
  <string name="other_devices">Insze masziny</string>
  <string name="trust_omemo_fingerprints">Zadufane ôdciski OMEMO</string>
  <string name="fetching_keys">Pobiyranie kluczy…</string>
  <string name="done">Skōńczōno</string>
  <string name="decrypt">Ôdszyfruj</string>
  <string name="bookmarks">Zokłodki</string>
  <string name="search">Szukej</string>
  <string name="enter_contact">Wpisz kōntakt</string>
  <string name="delete_contact">Wymaż kōntakt</string>
  <string name="view_contact_details">Informacyje ô kōntakcie</string>
  <string name="block_contact">Zablokuj kōntakt</string>
  <string name="unblock_contact">Ôdblokuj kōntakt</string>
  <string name="create">Stwōrz</string>
  <string name="select">Ôbier</string>
  <string name="contact_already_exists">Kōntakt już istniyje</string>
  <string name="join">Prziwstōń</string>
  <string name="channel_full_jid_example">kanal@konferyncyje.prziklod.com/przemianek</string>
  <string name="channel_bare_jid_example">kanal@konferyncyje.prziklod.com</string>
  <string name="save_as_bookmark">Przidej za zokłodka</string>
  <string name="delete_bookmark">Wymaż zokłodka</string>
  <string name="destroy_room">Wymaż kōnferyncyjo</string>
  <string name="destroy_channel">Wymaż kanał</string>
  <string name="destroy_room_dialog">Je żeś zicher, iże chcesz wymazać ta kōnferyncyjo\?
\n
\n<b>Pozōr:</b> Ta kōnferyncyjo bydzie doimyntnie wymazano na serwerze.</string>
  <string name="destroy_channel_dialog">Na zicher chcesz wymazać tyn kanał publiczny\?
\n
\n<b>Pozōr:</b> Tyn kanał bydzie doimyntnie wymazany ze serwera.</string>
  <string name="could_not_destroy_room">Niy szło wymazać kōnferyncyje</string>
  <string name="could_not_destroy_channel">Niy szło wymazać kanału</string>
  <string name="action_edit_subject">Edytuj tytuł kōnferyncyje</string>
  <string name="topic">Tymat</string>
  <string name="joining_conference">Przistympowanie do kōnferyncyje…</string>
  <string name="leave">Ôpuść izba</string>
  <string name="contact_added_you">Kōntakt przidoł cie do listy kōntaktōw</string>
  <string name="add_back">Tyż przidej</string>
  <string name="contact_has_read_up_to_this_point">Kōntakt %s przeczytoł dotōnd</string>
  <string name="contacts_have_read_up_to_this_point">Kōntakty %s przeczytały dotōnd</string>
  <string name="contacts_and_n_more_have_read_up_to_this_point">Kōntakty %1$s i %2$d inszych przeczytało dotōnd</string>
  <string name="everyone_has_read_up_to_this_point">Wszyjscy przeczytali dotōnd</string>
  <string name="publish">Publikuj</string>
  <string name="touch_to_choose_picture">Tyknij awatar, coby ôbrać ôbroz z galeryje</string>
  <string name="publishing">Publikowanie…</string>
  <string name="error_publish_avatar_server_reject">Serwer ôdkozoł publikacyje</string>
  <string name="error_publish_avatar_converting">Niy szło skōnwertować ôbrazu</string>
  <string name="error_saving_avatar">Niy szło spamiyntać ôbrazu we pamiyńci masziny</string>
  <string name="or_long_press_for_default">(abo dugo przitrzim, coby nasztalować wychodny)</string>
  <string name="error_publish_avatar_no_server_support">Twōj serwer niy umożliwo publikacyje awatarōw</string>
  <string name="private_message">szepce</string>
  <string name="private_message_to">do %s</string>
  <string name="send_private_message_to">Wyślij prywatno wiadōmość do %s</string>
  <string name="connect">Połōncz</string>
  <string name="account_already_exists">Kōnto już istniyje</string>
  <string name="next">Dalij</string>
  <string name="server_info_session_established">Połōnczōno ze serwerym</string>
  <string name="skip">Przeskocz</string>
  <string name="disable_notifications">Zastow powiadōmiynia</string>
  <string name="enable">Włōncz</string>
  <string name="conference_requires_password">Kōnferyncyjo wymogo hasła</string>
  <string name="enter_password">Wkludź hasło</string>
  <string name="request_presence_updates">Poproś kōntakt ô udostympniynie powiadōmiyń ô ôbecności.
\n
\n<small>To bydzie używane do skazowanio, jakigo programu używo twōj kōntakt</small>.</string>
  <string name="request_now">Poproś teroz</string>
  <string name="ignore">Ignoruj</string>
  <string name="without_mutual_presence_updates"><b>Pozōr:</b> Wysyłanie bez powiadōmiyń ô ôbecności ze ôbōch strōn może prziniyś niyôczekowane problymy.
\n
\n<small>Idź do „Informacyji ô kōntakcie” i wejzdrzij do subskrypcyji ôbecności.</small></string>
  <string name="pref_security_settings">Bezpieczyństwo</string>
  <string name="pref_allow_message_correction">Przizwōl na poprowianie wiadōmości</string>
  <string name="pref_allow_message_correction_summary">Przizwōl swojim kōntaktōm poprowiać wiadōmości</string>
  <string name="pref_expert_options">Sztelōnki eksperta</string>
  <string name="pref_expert_options_summary">Modyfikuj je pozornie</string>
  <string name="title_activity_about_x">Ô %s</string>
  <string name="title_pref_quiet_hours">Godziny cisze</string>
  <string name="title_pref_quiet_hours_start_time">Poczōntek</string>
  <string name="title_pref_quiet_hours_end_time">Kōniec</string>
  <string name="title_pref_enable_quiet_hours">Włōncz godziny cisze</string>
  <string name="pref_quiet_hours_summary">Powiadōmiynia bydōm wyciszōne we ôbranych godzinach</string>
  <string name="pref_expert_options_other">Inksze</string>
  <string name="pref_autojoin">Synchrōnizuj ze zokłodkami</string>
  <string name="pref_autojoin_summary">Przistympuj do godek grupowych autōmatycznie, jeźli tak pado zokłodka</string>
  <string name="toast_message_omemo_fingerprint">Ôdcisk klucza OMEMO bōł skopiowany do skrytki</string>
  <string name="conference_banned">Ôd tyj grupy mosz wykluczynie</string>
  <string name="conference_members_only">Kōnferyncyjo ino dlo czōnkōw</string>
  <string name="conference_resource_constraint">Ukrōcynie zasobu</string>
  <string name="conference_kicked">Ze tyj kōnferyncyje cie wyciepli</string>
  <string name="conference_shutdown">Kōnferyncyjo ôstała zawarto</string>
  <string name="conference_unknown_error">Już żeś niy je we tyj kōnferyncyji</string>
  <string name="using_account">ze użyciym kōnta %s</string>
  <string name="hosted_on">trzimane na %s</string>
  <string name="checking_x">Wybadowanie %s na hoście HTTP</string>
  <string name="not_connected_try_again">Brak połōnczynio. Sprōbuj zaś niyskorzij</string>
  <string name="check_x_filesize">Wybadej srogość %s</string>
  <string name="check_x_filesize_on_host">Wybadej srogość %1$s na %2$s</string>
  <string name="message_options">Ôpcyje wiadōmości</string>
  <string name="quote">Cytata</string>
  <string name="paste_as_quote">Wraź za cytata</string>
  <string name="copy_original_url">Skopiyruj ôryginalny URL</string>
  <string name="send_again">Wyślij zaś</string>
  <string name="file_url">URL zbioru</string>
  <string name="url_copied_to_clipboard">Skopiowano URL do skrytki</string>
  <string name="jabber_id_copied_to_clipboard">Skopiowano adresa XMPP do skrytki</string>
  <string name="error_message_copied_to_clipboard">Skopiowano kōmunikat błyndu do skrytki</string>
  <string name="web_address">adresa necowo</string>
  <string name="scan_qr_code">Zeskanuj kod</string>
  <string name="show_qr_code">Pokoż kod QR</string>
  <string name="show_block_list">Pokoż wykoz wykluczyń</string>
  <string name="account_details">Informacyje kōnta</string>
  <string name="confirm">Potwiyrdź</string>
  <string name="try_again">Sprōbuj zaś</string>
  <string name="pref_keep_foreground_service">Usuga na piyrszym planie</string>
  <string name="pref_keep_foreground_service_summary">Niy zwolo systymowi na przerwanie połōnczynio</string>
  <string name="pref_create_backup">Stwōrz kopijo ibryczno</string>
  <string name="pref_create_backup_summary">Kopijo ibryczno bydzie spamiyntano we %s</string>
  <string name="notification_create_backup_title">Tworzynie kopije ibrycznyj</string>
  <string name="notification_backup_created_title">Kopijo ibryczno stworzōno</string>
  <string name="notification_backup_created_subtitle">Kopijo ibryczno spamiyntano we %s</string>
  <string name="restoring_backup">Prziwrocanie ze kopije ibrycznyj</string>
  <string name="notification_restored_backup_title">Prziwrocanie ze kopije ibrycznyj gotowe</string>
  <string name="notification_restored_backup_subtitle">Niy zapōmnij ô aktywacyji tego kōnta.</string>
  <string name="choose_file">Ôbier zbiōr</string>
  <string name="receiving_x_file">Ôdbiyranie %1$s (skōńczōne %2$d%%)</string>
  <string name="download_x_file">Pobier %s</string>
  <string name="delete_x_file">Wymaż %s</string>
  <string name="file">zbiōr</string>
  <string name="open_x_file">Ôtwōrz %s</string>
  <string name="sending_file">Wysyłanie (skōńczōne %1$d%%)</string>
  <string name="preparing_file">Rychtowanie do udostympniynio ôbrozka</string>
  <string name="x_file_offered_for_download">Zapropōnowano pobranie zbioru %s</string>
  <string name="cancel_transmission">Pociep przesyłanie</string>
  <string name="file_transmission_failed">niy szło udostympnić zbioru</string>
  <string name="file_transmission_cancelled">transmisyjo zbioru pociepniynto</string>
  <string name="file_deleted">Zbiōr wymazany</string>
  <string name="no_application_found_to_open_file">Niy szło znojś aplikacyje do ôtwarcia zbioru</string>
  <string name="no_application_found_to_open_link">Niy szło znojś aplikacyje do ôtwarcia linka</string>
  <string name="no_application_found_to_view_contact">Niy szło znojś aplikacyje do pokozanio kōntaktu</string>
  <string name="pref_show_dynamic_tags">Dynamiczne tagi</string>
  <string name="pref_show_dynamic_tags_summary">Pokazuj etykety pod kōntaktami</string>
  <string name="enable_notifications">Włōncz powiadōmiynia</string>
  <string name="no_conference_server_found">Niy szło znojś serwera kōnferyncyje</string>
  <string name="conference_creation_failed">Niy szło stworzić kōnferyncyje</string>
  <string name="account_image_description">Awatar kōnta</string>
  <string name="copy_omemo_clipboard_description">Skopiuj ôdcisk klucza OMEMO do skrytki</string>
  <string name="regenerate_omemo_key">Wygyneruj zaś klucz OMEMO</string>
  <string name="clear_other_devices">Wymaż masziny</string>
  <string name="clear_other_devices_desc">Na zicher chcesz wymazać wszyjske inksze masziny z ôgłoszynio OMEMO\? Jak twoje masziny sie zaś połōnczōm, to sie zaś ôgłoszōm, ale mogōm niy dostać wiadōmości wysłanych bez tyn czas.</string>
  <string name="error_no_keys_to_trust_server_error">Niy ma dostympnych kluczy dlo tego kōntaktu.
\nNiy szło pobrać nowych kluczy ze serwera. Możno je coś niy tak ze serwerym ôd twojigo kōntaktu\?</string>
  <string name="error_no_keys_to_trust_presence">Brak dostympnych kluczy dlo tego kōntaktu.
\nDej pozōr, czy wzajymnie powiadōmiocie sie ô ôbecności.</string>
  <string name="error_trustkeys_title">Coś poszło źle</string>
  <string name="fetching_history_from_server">Pobiyranie historyje z serwera</string>
  <string name="no_more_history_on_server">Kōniec historyje na serwerze</string>
  <string name="updating">Aktualizowanie…</string>
  <string name="password_changed">Hasło było zmiyniōne!</string>
  <string name="could_not_change_password">Niy szło zmiynić hasła</string>
  <string name="change_password">Zmiyń hasło</string>
  <string name="current_password">Teroźne hasło</string>
  <string name="new_password">Nowe hasło</string>
  <string name="password_should_not_be_empty">Hasło niy może być prōzne</string>
  <string name="enable_all_accounts">Aktywuj wszyjske kōnta</string>
  <string name="disable_all_accounts">Zastow wszyjske kōnta</string>
  <string name="perform_action_with">Użyj</string>
  <string name="no_affiliation">Brak stanowiska</string>
  <string name="no_role">Offline</string>
  <string name="outcast">Wykluczōny</string>
  <string name="member">Czōnek</string>
  <string name="advanced_mode">Tryb rozszyrżōny</string>
  <string name="grant_membership">Prziznej uprawniynia czōnkostwa</string>
  <string name="remove_membership">Wymaż uprawniynia czōnkostwa</string>
  <string name="grant_admin_privileges">Prziznej uprawniynia administratora</string>
  <string name="remove_admin_privileges">Odbierz uprawniynia administratora</string>
  <string name="grant_owner_privileges">Prziznej uprawniynia posiedziciela</string>
  <string name="remove_owner_privileges">Wymaż uprawniynia posiedziciela</string>
  <string name="remove_from_room">Wyciep z kōnferyncyje</string>
  <string name="remove_from_channel">Wyciep z kanału</string>
  <string name="could_not_change_affiliation">Niy szło umiynić stanowiska ôd %s</string>
  <string name="ban_from_conference">Wyklucz</string>
  <string name="ban_from_channel">Wyklucz na kanale</string>
  <string name="removing_from_public_conference">Chcesz wyciepnōńć %s z publicznego kanału. Jedyny spusōb na to, to je wykluczyć ta ôsoba na dycki.</string>
  <string name="ban_now">Wyklucz teroz</string>
  <string name="could_not_change_role">Niy szło zmiynić funkcyje %s</string>
  <string name="conference_options">Kōnfiguracyjo prywatnyj kōnferyncyje</string>
  <string name="channel_options">Kōnfiguracyjo publicznego kanału</string>
  <string name="members_only">Prywatne, ino dlo czōnkōw</string>
  <string name="non_anonymous">Niych adresa XMPP bydzie widzialno dlo wszyjskich</string>
  <string name="moderated">Niych kanał bydzie moderowany</string>
  <string name="you_are_not_participating">Niy bieresz udziału</string>
  <string name="modified_conference_options">Sztalōnki kōnferyncyje były zmiyniōne!</string>
  <string name="could_not_modify_conference_options">Niy idzie zmiynić sztelōnkōw kōnferyncyje</string>
  <string name="never">Nigdy</string>
  <string name="until_further_notice">Ryncznie</string>
  <string name="snooze">Ôdłōż</string>
  <string name="reply">Ôdpowiydz</string>
  <string name="mark_as_read">Ôznocz za przeczytane</string>
  <string name="pref_input_options">Sztelōnki wkludzanio</string>
  <string name="pref_enter_is_send">Enter wysyło</string>
  <string name="pref_enter_is_send_summary">Używej knefla Enter do wysyłanio wiadōmości. Dycki możesz używać Ctrl+Enter, żeby wysłać wiadōmość, nawet jak ta ôpcyjo je zastawiōno.</string>
  <string name="pref_display_enter_key">Pokoż knefel Enter</string>
  <string name="pref_display_enter_key_summary">Umiyń knefel emotikōnōw na Enter</string>
  <string name="audio">zbiōr audio</string>
  <string name="video">zbiōr wideo</string>
  <string name="image">ôbroz</string>
  <string name="vector_graphic">wektorowo grafika</string>
  <string name="pdf_document">Dokumynt PDF</string>
  <string name="apk">Aplikacyjo Androida</string>
  <string name="vcard">Kōntakt</string>
  <string name="avatar_has_been_published">Avatar bōł sprownie ôpublikowany!</string>
  <string name="sending_x_file">Wysyłanie %s</string>
  <string name="offering_x_file">Propōnowanie %s</string>
  <string name="hide_offline">Skryj niydostympnych</string>
  <string name="contact_is_typing">%s pisze…</string>
  <string name="contact_has_stopped_typing">%s niy pisze</string>
  <string name="contacts_are_typing">%s piszōm…</string>
  <string name="contacts_have_stopped_typing">%s niy piszōm</string>
  <string name="pref_chat_states">Powiadōmiynia pisanio</string>
  <string name="pref_chat_states_summary">Dowej znać kōntaktōm, jak dō nich piszesz</string>
  <string name="send_location">Wyślij lokalizacyjo</string>
  <string name="show_location">Pokoż lokalizacyjo</string>
  <string name="no_application_found_to_display_location">Niy szło znojś aplikacyje do pokazowanio lokalizacyje</string>
  <string name="location">Lokalizacyjo</string>
  <string name="title_undo_swipe_out_conversation">Kōnwersacyjo zawarto</string>
  <string name="title_undo_swipe_out_group_chat">Ôpuś prywatno kōnferyncyjo</string>
  <string name="title_undo_swipe_out_channel">Ôpuś publiczny kanał</string>
  <string name="pref_dont_trust_system_cas_title">Niy dufej certyfikatōm systymowym</string>
  <string name="pref_dont_trust_system_cas_summary">Wymogej ryncznego potwiyrdzanio certyfikatōw</string>
  <string name="pref_remove_trusted_certificates_title">Wymaż certyfikaty</string>
  <string name="pref_remove_trusted_certificates_summary">Ôbier zadufane certyfikaty do wymazanio</string>
  <string name="toast_no_trusted_certs">Brak ryncznie zadufanych certyfikatōw</string>
  <string name="dialog_manage_certs_title">Wymaż certyfikaty</string>
  <string name="dialog_manage_certs_positivebutton">Wymaż zaznaczōne</string>
  <string name="dialog_manage_certs_negativebutton">Pociep</string>
  <plurals name="toast_delete_certificates">
    <item quantity="one">Wymazany %d certyfikat</item>
    <item quantity="few">Wymazane %d certyfikaty</item>
    <item quantity="other">Wymazane %d certyfikatōw</item>
  </plurals>
  <string name="pref_quick_action_summary">Zastōmp knefel wysyłanio gibkōm akcyjōm</string>
  <string name="pref_quick_action">Gibko akcyjo</string>
  <string name="none">Brak</string>
  <string name="recently_used">Ôstatnio używano</string>
  <string name="choose_quick_action">Ôbier gibko akcyjo</string>
  <string name="search_contacts">Przeszukej kōntakty</string>
  <string name="search_bookmarks">Przeszukej zokłodki</string>
  <string name="send_private_message">Wyślij wiadōmość prywatno</string>
  <string name="user_has_left_conference">%1$s już niy je we kōnferyncyji</string>
  <string name="username">Miano ôd używocza</string>
  <string name="username_hint">Miano ôd używocza</string>
  <string name="invalid_username">Niynolezne miano ôd używocza</string>
  <string name="download_failed_server_not_found">Pobiyranie niyudane: Niy szło znojś serwera</string>
  <string name="download_failed_file_not_found">Pobiyranie niyudane: Niy szło znojś zbioru</string>
  <string name="download_failed_could_not_connect">Pobiyranie niyudane: Niy szło połōnczyć z hostym</string>
  <string name="download_failed_could_not_write_file">Pobiyranie niyudane: Niy szło spamiyntać zbioru</string>
  <string name="download_failed_invalid_file">Pobiyranie niypodarzōne: Niynoleżny zbiōr</string>
  <string name="account_status_tor_unavailable">Nec TOR je niydostympny</string>
  <string name="account_status_bind_failure">Błōnd połōnczynio</string>
  <string name="account_status_host_unknown">Serwer niy ôdpado dōmynie</string>
  <string name="server_info_broken">Zepsute</string>
  <string name="pref_presence_settings">Dostympność</string>
  <string name="pref_away_when_screen_off">Status „W ôddali”, kej ekran je zastawiōny</string>
  <string name="pref_away_when_screen_off_summary">Ôznaczo twōj zasōb za „W ôddali”, kej ekran je zastawiōny</string>
  <string name="pref_dnd_on_silent_mode">„Niy szterować” we trybie cichym</string>
  <string name="pref_dnd_on_silent_mode_summary">Ôznaczo twōj zasōb za „Niy szterować”, kej maszina je w trybie cichym</string>
  <string name="pref_treat_vibrate_as_silent">Traktuj tryb wibracyje jak tryb cichy</string>
  <string name="pref_treat_vibrate_as_dnd_summary">Ôznaczo twōj zasōb za „Niy szterować”, kej maszina je w trybie wibracyje</string>
  <string name="pref_show_connection_options">Rozszyrzōne sztelōnki połōnczynio</string>
  <string name="pref_show_connection_options_summary">Pokoż miano ôd hosta i sztelōnki portu przi przidowaniu kōnta</string>
  <string name="hostname_example">xmpp.prziklod.com</string>
  <string name="action_add_account_with_certificate">Wloguj certyfikatym</string>
  <string name="unable_to_parse_certificate">Niy szło ôdczytać certyfikatu</string>
  <string name="mam_prefs">Preferyncyje archiwizacyje</string>
  <string name="server_side_mam_prefs">Preferyncyje archiwizacyje po strōnie serwera</string>
  <string name="fetching_mam_prefs">Pobiyranie preferyncyji archiwizacyje. Czekej…</string>
  <string name="unable_to_fetch_mam_prefs">Niy idzie pobrać preferyncyji archiwizacyje</string>
  <string name="captcha_required">Wymogano CAPTCHA</string>
  <string name="captcha_hint">Wkludź tekst z ôbrozka wyżyj</string>
  <string name="certificate_chain_is_not_trusted">Lyńcuch certyfikatōw niyma zadufany</string>
  <string name="jid_does_not_match_certificate">Adresa XMPP niy pasuje do certyfikatu</string>
  <string name="action_renew_certificate">Ôdnōw certyfikat</string>
  <string name="error_fetching_omemo_key">Błōnd pobiyranio klucza OMEMO!</string>
  <string name="verified_omemo_key_with_certificate">Klucz OMEMO zweryfikowany certyfikatym!</string>
  <string name="device_does_not_support_certificates">Twoja maszina niy spiyro ôbiyranio certyfikatōw klijynckich!</string>
  <string name="pref_connection_options">Połōnczynie</string>
  <string name="pref_use_tor">Połōncz bez nec TOR</string>
  <string name="pref_use_tor_summary">Tuneluj wszyjske połōnczynia bez nec TOR. Wymogo aplikacyje Orbot</string>
  <string name="account_settings_hostname">Miano hosta</string>
  <string name="account_settings_port">Port</string>
  <string name="hostname_or_onion">Adresa serwera abo .onion</string>
  <string name="not_a_valid_port">To niyma noleżny numer portu</string>
  <string name="not_valid_hostname">To niyma noleżne miano hosta</string>
  <string name="connected_accounts">%1$d z %2$d kōnt połōnczōnych</string>
  <plurals name="x_messages">
    <item quantity="one">%d wiadōmość</item>
    <item quantity="few">%d wiadōmości</item>
    <item quantity="other">%d wiadōmości</item>
  </plurals>
  <string name="load_more_messages">Zaladuj wiyncyj wiadōmości</string>
  <string name="shared_file_with_x">Zbiōr dzielōny ze %s</string>
  <string name="shared_image_with_x">Ôbroz dzielōny ze %s</string>
  <string name="shared_images_with_x">Ôbrazy dzielōne ze %s</string>
  <string name="shared_text_with_x">Tekst dzielōny ze %s</string>
  <string name="no_storage_permission">Przizwōl %1$s na dostymp do zewnyntrznego składu</string>
  <string name="no_camera_permission">Przizwōl %1$s na dostymp do aparatu</string>
  <string name="sync_with_contacts">Synchrōnizuj z kōntaktami</string>
  <string name="sync_with_contacts_long">%1$s potrzebuje twojij zwōle na dopasowanie twojich kōntaktōw XMPP z wykazym kōntaktōw w telefōnie.
\nTo pokoże jejich połne miana i awatary.
\n
\n%1$s ino przeczyto twoje kōntakty i dopasuje je lokalnie, bez wysyłanio na twōj serwer.</string>
  <string name="sync_with_contacts_quicksy">Quicksy potrzebuje dostympu do numerōw telefōnōw twojich kōntaktōw, coby zasugerować ci kōntakty, co już używajōm Quicksy. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Niy trzimiymy kopiji tych numerōw.
\n
\nAby dostać wiyncyj informacyje przeczytej naszo polityka prywatności&lt;/a&gt;. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Teroz pojawi sie prośba ô zwōlo na dostymp do twojich kōntaktōw.</string>
  <string name="notify_on_all_messages">Powiadōm ô wszyskich wiadōmościach</string>
  <string name="notify_only_when_highlighted">Powiadōmiej ino w przipodku spōmniynio ô mie</string>
  <string name="notify_never">Powiadōmiynia zastawiōne</string>
  <string name="notify_paused">Powiadōmiynia strzimane</string>
  <string name="pref_picture_compression">Kōmpresyjo ôbrazōw</string>
  <string name="pref_picture_compression_summary">Podpowiydź: Użyj “Wybier zbiōr” zamiast “Wybier ôbroz”, coby wysłać pojedyncze ôbrozki bez kōmpresyje bez zglyndu na tyn sztalōnek.</string>
  <string name="always">Dycki</string>
  <string name="large_images_only">Ino sroge ôbrozki</string>
  <string name="battery_optimizations_enabled">Ôptymalizacyje używanio bateryje włōnczōne</string>
  <string name="battery_optimizations_enabled_explained">Twoja maszina mo włōnczōne agresywne szporowanie bateryje, bez co %1$s może ôdbiyrać wiadōmości z ôpōźniyniym.
\nZastawiynie tych ôptymalizacyji je rekōmyndowane.</string>
  <string name="battery_optimizations_enabled_dialog">Twoja maszina mo włōnczōne agresywne szporowanie bateryje, bez co %1$s może ôdbiyrać wiadōmości z ôpōźniyniym.
\n
\nTeroz pojawi sie prośba ô jejich zastawiynie.</string>
  <string name="disable">Zastow</string>
  <string name="selection_too_large">Zaznaczōne przestrzyństwo je za sroge</string>
  <string name="no_accounts">(Brak aktywynych kōnt)</string>
  <string name="this_field_is_required">To pole je wymogane</string>
  <string name="correct_message">Poprow wiadōmość</string>
  <string name="send_corrected_message">Wyślij poprawiōno wiadōmość</string>
  <string name="no_keys_just_confirm">Tyn kōntakt już bōł ôd ciebie zweryfikowany. Bez wybranie “Gotowe” ino potwiyrdzosz, że %s noleży do tyj grupowyj godki.</string>
  <string name="this_account_is_disabled">To kōnto było ôd ciebie zastawiōne</string>
  <string name="security_error_invalid_file_access">Feler bezpieczyństwa: niynoleżny dostymp do zbioru!</string>
  <string name="no_application_to_share_uri">Niy szło znojś aplikacyje do udostympniynio URI</string>
  <string name="share_uri_with">Udostympnij URI ze pōmocōm…</string>
  <string name="welcome_text_quicksy">Quicksy to modyfikacyjo popularnego klijynta XMPP Conversations, z autōmatycznym wykrywaniym kōntaktōw.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Zapisujesz sie przi użyciu numeru telefōnu i Quicksy autōmatycznie — podle numerōw telefōnōw we adresowyj ksiōnżce — zasugeruje potyncjalne kōntakty dlo ciebie.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Bez zapisanie sie zgodzosz sie na naszo &lt;a href=https://quicksy.im/#privacy&gt;polityka prywatności&lt;/a&gt;.</string>
  <string name="agree_and_continue">Zgodzōm sie, kōntynuuj</string>
  <string name="magic_create_text">Pokludzymy cie bez proces tworzynio kōnta na conversations.im.¹
\nKej ôbieresz conversations.im za liferanta, to poradzisz kōmunikować sie ze używoczami inkszych liferantōw, jeźli podosz im swoja połno adresa XMPP.</string>
  <string name="your_full_jid_will_be">Twoja połno adresa XMPP to: %s</string>
  <string name="create_account">Stwōrz kōnto</string>
  <string name="use_own_provider">Użyj inkszego serwera</string>
  <string name="pick_your_username">Ôbier miano ôd używocza</string>
  <string name="pref_manually_change_presence">Regyruj dostympnościōm ryncznie</string>
  <string name="pref_manually_change_presence_summary">Sztaluj dostympność we ôknie edytowanio wiadōmości statusu.</string>
  <string name="status_message">Status</string>
  <string name="presence_chat">Pogodo</string>
  <string name="presence_online">Je</string>
  <string name="presence_away">Fōrt</string>
  <string name="presence_xa">Niy ma</string>
  <string name="presence_dnd">Zajynte</string>
  <string name="secure_password_generated">Bezpieczne hasło je wygynerowane</string>
  <string name="device_does_not_support_battery_op">Twoja maszina niy przizwolo na zastawiynie ôptymalizacyje bateryje</string>
  <string name="registration_please_wait">Registracyjo niy podarziła sie: sprōbuj niyskorzij</string>
  <string name="registration_password_too_weak">Registracyjo niy podarziła sie: hasło za słabe</string>
  <string name="choose_participants">Ôbier czōnkōw</string>
  <string name="creating_conference">Tworzynie kōnferyncyje…</string>
  <string name="invite_again">Zaproś zaś</string>
  <string name="gp_disable">Zastow</string>
  <string name="gp_short">Krōtki</string>
  <string name="gp_medium">Postrzedni</string>
  <string name="gp_long">Dugi</string>
  <string name="pref_broadcast_last_activity">Roznajmuj użycie</string>
  <string name="pref_broadcast_last_activity_summary">Informuje twoje kōntakty ô tym, kedy używosz Conversations</string>
  <string name="pref_privacy">Prywatność</string>
  <string name="pref_theme_options">Tymat</string>
  <string name="pref_theme_options_summary">Wybier paleta farbōw</string>
  <string name="pref_theme_automatic">Autōmatycznie</string>
  <string name="pref_theme_light">Jasny</string>
  <string name="pref_theme_dark">Ciymny</string>
  <string name="pref_use_green_background">Zielōny zadek</string>
  <string name="pref_use_green_background_summary">Używej zielōnego zadku dlo dostanych wiadōmości</string>
  <string name="unable_to_connect_to_keychain">Niy idzie sie połōnczyć z OpenKeychain</string>
  <string name="this_device_is_no_longer_in_use">Ta maszina juz niy je używano</string>
  <string name="type_pc">Kōmputer</string>
  <string name="type_phone">Mobilniok</string>
  <string name="type_tablet">Tablet</string>
  <string name="type_web">Przeglōndarka necu</string>
  <string name="type_console">Kōnsola</string>
  <string name="payment_required">Wymogany płat</string>
  <string name="missing_internet_permission">Dej zwōlo na dostymp do Internetu</string>
  <string name="me">Jo</string>
  <string name="contact_asks_for_presence_subscription">Kōntakt prosi ô udostympniynie statusu</string>
  <string name="allow">Przizwōl</string>
  <string name="no_permission_to_access_x">Brak zwōle na dostymp do %s</string>
  <string name="remote_server_not_found">Niy szło znojś serwera</string>
  <string name="remote_server_timeout">Brak ôdpowiedzi ôd zdalnego serwera</string>
  <string name="unable_to_update_account">Niy szło zaktualizować kōnta</string>
  <string name="report_jid_as_spammer">Zgłoś ta adresa XMPP za spamowanie.</string>
  <string name="pref_delete_omemo_identities">Wymaż tożsamości OMEMO</string>
  <string name="pref_delete_omemo_identities_summary">Wygyneruj jeszcze roz klucze OMEMO. Wszyske twoje kōntakty bydōm musiały cie zaś zweryfikować. Użyj tego ino w ôstateczności.</string>
  <string name="delete_selected_keys">Wymaż zaznaczōne klucze</string>
  <string name="error_publish_avatar_offline">Potrzebne połōnczynie, coby ôpublikować twōj awatar.</string>
  <string name="show_error_message">Pokoż kōmunikaty felerōw</string>
  <string name="error_message">Kōmunikat ô felerze</string>
  <string name="data_saver_enabled">Szporowanie danych je włōnczōne</string>
  <string name="data_saver_enabled_explained">Twōj systym ôperacyjny blokuje dostymp do internetu %1$s, jak ôn funguje we zadku. Coby dostować powiadōmiynia ô nowych wiadōmościach, trzeba dać %1$s niyôgraniczōny dostymp do internetu, kedy szporowanie danych je włōnczōne.
\n%1$s bydzie durch ôgraniczoł transfer danych, kedy ino to je możliwe.</string>
  <string name="device_does_not_support_data_saver">Twoja maszina niy spiyro zastawianio szporowanio danych dlo %1$s.</string>
  <string name="error_unable_to_create_temporary_file">Niy szło stworzić tymczasowego zbioru</string>
  <string name="this_device_has_been_verified">Maszina je zweryfikowano</string>
  <string name="copy_fingerprint">Skopiyruj ôdcisk</string>
  <string name="all_omemo_keys_have_been_verified">Wszyske twoje klucze OMEMO sōm zweryfikowane</string>
  <string name="barcode_does_not_contain_fingerprints_for_this_conversation">Kod kryskowy niy zawiyro ôdciskōw dlo tyj godki.</string>
  <string name="verified_fingerprints">Zaufane ôdciski</string>
  <string name="use_camera_icon_to_scan_barcode">Użyj fotoaparatu, coby zeskanować kod kryskowy kōntaktu</string>
  <string name="please_wait_for_keys_to_be_fetched">Czekej na ściōngniyńcie kluczy</string>
  <string name="share_as_barcode">Udostympnij bez kod QR</string>
  <string name="share_as_uri">Udostympnij bez URI XMPP</string>
  <string name="share_as_http">Udostympnij bez link HTTP</string>
  <string name="pref_blind_trust_before_verification">Ôd Razu Ufej Przed Weryfikacyjōm</string>
  <string name="pref_blind_trust_before_verification_summary">Autōmatycznie ufej wszyskim nowym maszinōm ôd niyzweryfikowanych kōntaktōw, ale proś ô rynczne potwierdzynie nowych maszin ôd zweryfikowanych kōntaktōw.</string>
  <string name="blindly_trusted_omemo_keys">Ôd razu zaufane klucze OMEMO, to znaczy mogōm noleżeć do kogoś inkszego abo ftoś może sie podepnōńć.</string>
  <string name="not_trusted">Niezaufane</string>
  <string name="invalid_barcode">Niynoleżny kod kryskowy 2D</string>
  <string name="pref_clean_cache_summary">Wypucuj cache (używane ôd fotoaparatu)</string>
  <string name="pref_clean_cache">Wysnoż cache</string>
  <string name="pref_clean_private_storage">Wysnoż prywatny skłod</string>
  <string name="pref_clean_private_storage_summary">Wysnoż prywatny skłod, kaj sōm trzimane zbiory (mogōm być pobrane zaś z serwera)</string>
  <string name="i_followed_this_link_from_a_trusted_source">Trefiōłch tyn link we zaufanym zdrzōdle</string>
  <string name="verifying_omemo_keys_trusted_source">Zaroz zweryfikujesz klucz OMEMO %1$s bez klikniyńcie w link. To je bezpiecznie ino, kej link je ze zaufanego zdrzōdła, kaj ino %2$s mōg go ôpublikować.</string>
  <string name="verifying_omemo_keys_trusted_source_account">Zaroz zweryfikujesz klucze OMEMO swojego kōnta. To je bezpieczne ino jeźli ôtwiyrosz tyn link ze zaufanego zdrzōdła, kaj ino ty możesz ôpublikować tyn link.</string>
  <string name="continue_btn">Dalij</string>
  <string name="verify_omemo_keys">Zweryfikuj klucze OMEMO</string>
  <string name="show_inactive_devices">Pokoż niyaktywne</string>
  <string name="hide_inactive_devices">Skryj niyaktywne</string>
  <string name="distrust_omemo_key">Przestōń ufać maszinie</string>
  <string name="distrust_omemo_key_text">Je żeś zicher, iże chcesz cofnōńć weryfikacyjo tyj masziny\?
\nTa maszina, i wiadōmości, co bydōm z nij przichodzić, bydōm ôznaczane za niyzaufane.</string>
  <plurals name="seconds">
    <item quantity="one">%d sekunda</item>
    <item quantity="few">%d sekundy</item>
    <item quantity="other">%d sekund</item>
  </plurals>
  <plurals name="minutes">
    <item quantity="one">%d minuta</item>
    <item quantity="few">%d minuty</item>
    <item quantity="other">%d minut</item>
  </plurals>
  <plurals name="hours">
    <item quantity="one">%d godzina</item>
    <item quantity="few">%d godziny</item>
    <item quantity="other">%d godzin</item>
  </plurals>
  <plurals name="days">
    <item quantity="one">%d dziyń</item>
    <item quantity="few">%d dni</item>
    <item quantity="other">%d dni</item>
  </plurals>
  <plurals name="weeks">
    <item quantity="one">%d tydziyń</item>
    <item quantity="few">%d tydnie</item>
    <item quantity="other">%d tydni</item>
  </plurals>
  <plurals name="months">
    <item quantity="one">%d miesiōnc</item>
    <item quantity="few">%d miesiōnce</item>
    <item quantity="other">%d miesiyncy</item>
  </plurals>
  <string name="pref_automatically_delete_messages">Autōmatyczne wymazowanie wiadōmości</string>
  <string name="pref_automatically_delete_messages_description">Autōmatycznie wymazuj z tyj masziny wiadōmości starsze aniżeli skōnfigurowany ôkres czasu.</string>
  <string name="encrypting_message">Szyfrowanie wiadōmości</string>
  <string name="not_fetching_history_retention_period">Bez pobiyranio wiadōmości bez lokalny ôkres retyncyje.</string>
  <string name="transcoding_video">Kōmpresowanie filmu</string>
  <string name="corresponding_conversations_closed">Powiōnzane godki zawarte.</string>
  <string name="contact_blocked_past_tense">Kōntakt zablokowany.</string>
  <string name="pref_notifications_from_strangers">Powiadōmiynia ôd cudzych ludzi</string>
  <string name="pref_notifications_from_strangers_summary">Powiadōmiej przi wiadōmościach i połōnczyniach ôd cudzych ludzi.</string>
  <string name="received_message_from_stranger">Prziszła widōmość ôd kogoś cudzego</string>
  <string name="block_stranger">Zablokuj cudzo ôsoba</string>
  <string name="block_entire_domain">Zablokuj cołko dōmyna</string>
  <string name="online_right_now">teroz online</string>
  <string name="retry_decryption">Sprōbuj zaś ôdszyfrować</string>
  <string name="session_failure">Feler sesyje</string>
  <string name="sasl_downgrade">Starszy mechanizm SASL</string>
  <string name="account_status_regis_web">Serwer wymogo registracyje na strōnie</string>
  <string name="open_website">Ôtwōrz strōna</string>
  <string name="application_found_to_open_website">Niy szło znojś aplikacyje do ôtwarciŏ strōny</string>
  <string name="pref_headsup_notifications">Powiadōmiynia heads-up</string>
  <string name="pref_headsup_notifications_summary">Pokazuj powiadōmiynia Heads-up</string>
  <string name="today">Dzisiej</string>
  <string name="yesterday">Wczorej</string>
  <string name="pref_validate_hostname">Potwiyrdź miano ôd hosta ze pōmocōm DNSSEC</string>
  <string name="pref_validate_hostname_summary">Certyfikaty serwera, co posiadajōm noleżne miano ôd hosta, sōm uznowane za zweryfikowane</string>
  <string name="certificate_does_not_contain_jid">Certyfikat niy zawiyro adresy XMPP</string>
  <string name="server_info_partial">czyńściowo</string>
  <string name="attach_record_video">Nagrej film</string>
  <string name="copy_to_clipboard">Skopiyruj do skrytki</string>
  <string name="message_copied_to_clipboard">Wiadōmość skopiyrowano do skrytki</string>
  <string name="message">Wiadōmość</string>
  <string name="private_messages_are_disabled">Prywatne wiadōmości sōm zastawiōne</string>
  <string name="huawei_protected_apps">Aplikacyje chrōniōne</string>
  <string name="huawei_protected_apps_summary">Coby dostować wiadōmości, kedy ekran je zastawiōny, musisz przidać Conversations do listy chrōniōnych aplikacyji.</string>
  <string name="mtm_accept_cert">Zaakceptować niyznōmy certyfikat\?</string>
  <string name="mtm_trust_anchor">Certyfikat ôd serwera niy ma podpisany ôd znōmego Amtu Certyfikacyje.</string>
  <string name="mtm_accept_servername">Zaakceptować niypasujōnce miano ôd serwera\?</string>
  <string name="mtm_hostname_mismatch">Niy idzie potwiyrdzić serwera za “%s. Certyfikat je ważny ino dlo:</string>
  <string name="mtm_connect_anyway">Chcesz kōntynuować połōnczynie\?</string>
  <string name="mtm_cert_details">Informacyje certyfikatu:</string>
  <string name="once">Roz</string>
  <string name="qr_code_scanner_needs_access_to_camera">Skaner kodōw QR potrzebuje dostympu do aparatu</string>
  <string name="pref_scroll_to_bottom">Przewiń na spodek</string>
  <string name="pref_scroll_to_bottom_summary">Przewiń na spodek po wysłaniu wiadōmości</string>
  <string name="edit_status_message_title">Edytuj kōmunikat statusu</string>
  <string name="edit_status_message">Edytuj kōmunikat statusu</string>
  <string name="disable_encryption">Zastow szyfrowanie</string>
  <string name="error_trustkey_general">%1$s niy mogło wysłać zaszyfrowanyj wiadōmości do %2$s. Możliwe, iże kōntakt używo starego serwera abo klijynta, co niy spiyro OMEMO.</string>
  <string name="error_trustkey_device_list">Niy podarziło sie pobranie listy maszin</string>
  <string name="error_trustkey_bundle">Niy podarziło sie pobranie kluczy szyfrowanio</string>
  <string name="error_trustkey_hint_mutual">Podpowiydź: W niykerych przipodkach może pōmōc wzajymne przidanie sie do listy kōntaktōw.</string>
  <string name="disable_encryption_message">Na zicher chcesz zastawić szyfrowanie OMEMO dlo tyj kōnwersacyje\?
\nAdministratōr twojigo serwera bydzie mōg czytać twoje wiadōmości, ale może to być jedyny spōsōb, coby kōmunikować sie z ludźmi, co używajōm starych klijyntōw.</string>
  <string name="disable_now">Zastow teroz</string>
  <string name="draft">Cychōnek:</string>
  <string name="pref_omemo_setting">Szyfrowanie OMEMO</string>
  <string name="pref_omemo_setting_summary_always">OMEMO bydzie dycki używane w godkach 1:1 i prywatnych grupowych godkach.</string>
  <string name="pref_omemo_setting_summary_default_on">OMEMO bydzie używane wychodnie przi nowych godkach.</string>
  <string name="pref_omemo_setting_summary_default_off">OMEMO bydzie musiało być włōnczōne ryncznie przi nowych godkach.</string>
  <string name="create_shortcut">Stwōrz Skrōt</string>
  <string name="pref_font_size">Srogość czciōnki</string>
  <string name="pref_font_size_summary">Relatywno srogość czciōnki używanyj we aplikacyji.</string>
  <string name="default_on">Włōnczōne wychodnie</string>
  <string name="default_off">Zastawiōne wychodnie</string>
  <string name="small">Mało</string>
  <string name="medium">Strzednio</string>
  <string name="large">Srogo</string>
  <string name="not_encrypted_for_this_device">Wiadōmość niy była zaszyfrowano dlo tyj masziny.</string>
  <string name="omemo_decryption_failed">Niy szło ôdszyfrować wiadōmości OMEMO.</string>
  <string name="undo">cofnij</string>
  <string name="location_disabled">Udostympnianie lokalizacyje je zastawiōne</string>
  <string name="action_fix_to_location">Zablokuj pozycyjo</string>
  <string name="action_unfix_from_location">Ôdblokuj pozycyjo</string>
  <string name="action_copy_location">Skopiyruj lokalizacyjo</string>
  <string name="action_share_location">Udostympnij lokalizacyjo</string>
  <string name="action_directions">Kerōnki</string>
  <string name="title_activity_share_location">Udostympniej lokalizacyjo</string>
  <string name="title_activity_show_location">Pokazuj lokalizacyjo</string>
  <string name="share">Udostympnij</string>
  <string name="unable_to_start_recording">Niy idzie zaczōńć nagrowanio</string>
  <string name="please_wait">Czekej…</string>
  <string name="no_microphone_permission">Przizwōl %1$s na dostymp do mikrofōnu</string>
  <string name="search_messages">Szukej we widōmościach</string>
  <string name="gif">GIF</string>
  <string name="view_conversation">Pokoż kōnwersacyjo</string>
  <string name="pref_use_share_location_plugin">Przidowek Udostympnianio Lokalizacyje</string>
  <string name="pref_use_share_location_plugin_summary">Użyj Przidowka Udostympnianio Lokalizacyje zamiast wbudowanyj karty</string>
  <string name="copy_link">Skopiyruj URL</string>
  <string name="copy_jabber_id">Skopiyruj adresa XMPP</string>
  <string name="p1_s3_filetransfer">Udostympnianie zbiorōw bez HTTP S3</string>
  <string name="pref_start_search">Bezpostrzednie wyszukowanie</string>
  <string name="pref_start_search_summary">Na ekranie “Zacznij kōnwersacyjo” ôtwōrz tastatura i wraź kursōr w polu wyszukowanio</string>
  <string name="group_chat_avatar">Awatar kōnwersacyje</string>
  <string name="host_does_not_support_group_chat_avatars">Serwer niy spiyro awatarōw kōnwersacyje</string>
  <string name="only_the_owner_can_change_group_chat_avatar">Ino posiedziciel może zmiynić awatar kōnwersacyje</string>
  <string name="contact_name">Miano ôd kōntaktu</string>
  <string name="nickname">Pseudōnim</string>
  <string name="group_chat_name">Miano</string>
  <string name="providing_a_name_is_optional">Niy trza podować miana</string>
  <string name="create_dialog_group_chat_name">Miano ôd kōnferyncyje</string>
  <string name="conference_destroyed">Ta kōnferyncyjo ôstała wymazano</string>
  <string name="unable_to_save_recording">Niy idzie zaczōńć nagrowanio</string>
  <string name="foreground_service_channel_name">Usuga na piyrszym planie</string>
  <string name="foreground_service_channel_description">Ta kategoryjo powiadōmiyń je używano, coby pokazować stałe powiadōmiynie, co ôznaczo, iże %1$s funguje.</string>
  <string name="notification_group_status_information">Wiadōmość Statusu</string>
  <string name="error_channel_name">Problymy z połōnczyniym</string>
  <string name="error_channel_description">Ta kategoryjo powiadōmiyń je używano, coby pokazować stałe powiadōmiynie, co ôznaczo, iże Conversations mo problymy z połōnczyniym.</string>
  <string name="notification_group_messages">Wiadōmości</string>
  <string name="notification_group_calls">Połōnczynia</string>
  <string name="messages_channel_name">Wiadōmości</string>
  <string name="incoming_calls_channel_name">Połōnczynia, co przichodzōm</string>
  <string name="ongoing_calls_channel_name">Połōnczynia, co wychodzōm</string>
  <string name="silent_messages_channel_name">Ciche wiadōmości</string>
  <string name="silent_messages_channel_description">Ta kategoryjo powiadōmiyń je używano coby pokazować powiadōmiynia, co niy powodujōm żodnych klangōw. Bez tyn przikłod w czasie aktywności na inkszyj maszinie (ôkres karyncyje).</string>
  <string name="delivery_failed_channel_name">Niypodarzōne wysyłki</string>
  <string name="pref_message_notification_settings">Sztalōnki powiadōmiyń wiadōmości</string>
  <string name="pref_incoming_call_notification_settings">Sztalōnki powiadōmiyń dlo połōnczyń, co przichodzōm</string>
  <string name="pref_more_notification_settings_summary">Ważność, Klang, Wibracyjo</string>
  <string name="video_compression_channel_name">Kōmpresyjo wideo</string>
  <string name="view_media">Pokoż media</string>
  <string name="group_chat_members">Uczestnicy</string>
  <string name="media_browser">Przeglōndarka mediōw</string>
  <string name="security_violation_not_attaching_file">Zbiōr pōminiynty skirz naruszynio bezpiyczyństwa.</string>
  <string name="pref_video_compression">Jakość wideo</string>
  <string name="pref_video_compression_summary">Niższo jakość gwarantuje myńszo srogość</string>
  <string name="video_360p">Postrzednio (360p)</string>
  <string name="video_720p">Wysoko (720p)</string>
  <string name="cancelled">pociepniynte</string>
  <string name="already_drafting_message">Już tworzisz nowo wiadōmość.</string>
  <string name="feature_not_implemented">Funkcyjo niyzaimplymyntowano</string>
  <string name="invalid_country_code">Niynoleżny kod kraju</string>
  <string name="choose_a_country">Ôbier kroj</string>
  <string name="phone_number">numer telefōnu</string>
  <string name="verify_your_phone_number">Zweryfikuj swōj numer telefōnu</string>
  <string name="enter_country_code_and_phone_number">Quicksy wyśle SMS (mogōm być naliczane płaty) coby zweryfikować numer telefōnu. Wpisz kod ôd kraju i numer telefōnu:</string>
  <string name="we_will_be_verifying">Zweryfikujymy numer telefōnu <br/><br/><b>%s</b><br/><br/>Zgodzo sie wszysko, abo chcesz zmiynić numer\?</string>
  <string name="not_a_valid_phone_number">%s to niy ma noleżny numer telefōnu.</string>
  <string name="please_enter_your_phone_number">Wkludź swōj numer telefōnu.</string>
  <string name="search_countries">Przeszukej kraje</string>
  <string name="verify_x">Zweryfikuj %s</string>
  <string name="we_have_sent_you_an_sms_to_x">Wysłali my SMS do <b>%s</b>.</string>
  <string name="we_have_sent_you_another_sms">Wysłali my dalszy SMS z 6 cyfrowym kodym.</string>
  <string name="please_enter_pin_below">Wkludź 6-cyfrowy kod PIN niżyj.</string>
  <string name="resend_sms">Wyślij SMS zaś</string>
  <string name="resend_sms_in">Wyślij SMS zaś (%s)</string>
  <string name="wait_x">Czekej (%s)</string>
  <string name="back">nazod</string>
  <string name="possible_pin">Autōmatycznie bōł wrażōny prowdopodobny PIN ze skrytki.</string>
  <string name="please_enter_pin">Wkludź 6-cyfrowy PIN.</string>
  <string name="abort_registration_procedure">Na zicher chcesz przerwać procedura registracyje\?</string>
  <string name="yes">Ja</string>
  <string name="no">Niy</string>
  <string name="verifying">Weryfikowanie…</string>
  <string name="requesting_sms">Żōndanie SMS…</string>
  <string name="incorrect_pin">Wkludzōny PIN je niynoleżny.</string>
  <string name="pin_expired">Wysłany ôd nos PIN straciōł ważność.</string>
  <string name="unknown_api_error_network">Niyznōmy feler necu.</string>
  <string name="unknown_api_error_response">Niyznōmo ôdpowiydź serwera.</string>
  <string name="unable_to_connect_to_server">Niy idzie sie połōnczyć z serwerym.</string>
  <string name="unable_to_establish_secure_connection">Niy idzie dostać bezpiecznego połōnczynio.</string>
  <string name="unable_to_find_server">Niy szło znojś serwera.</string>
  <string name="something_went_wrong_processing_your_request">Coś poszło źle przi przetworzaniu twojigo żōndanio.</string>
  <string name="invalid_user_input">Niynoleżny wert używocza</string>
  <string name="temporarily_unavailable">Tymczasowo niydostympne. Sprōbuj niyskorzij.</string>
  <string name="no_network_connection">Brak połōnczynio z necym.</string>
  <string name="try_again_in_x">Sprōbuj zaś za %s</string>
  <string name="rate_limited">Limit pytań spotrzebowany</string>
  <string name="too_many_attempts">Za moc prōb</string>
  <string name="the_app_is_out_of_date">Używosz zastarzałyj wersyje aplikacyje.</string>
  <string name="update">Aktualizuj</string>
  <string name="logged_in_with_another_device">Twōj numer telefōnu je aktualnie wlogowany na inkszyj maszinie.</string>
  <string name="enter_your_name_instructions">Wkludź swoje miano, coby ludzie, co cie majōm we kōntaktach, wiedzieli, fto żeś je.</string>
  <string name="your_name">Twoje miano</string>
  <string name="enter_your_name">Wkludź swoje miano</string>
  <string name="no_name_set_instructions">Użyj knefla edycyje coby nasztalować swoje miano.</string>
  <string name="reject_request">Ôdciepżōndanie</string>
  <string name="install_orbot">Zainstaluj Orbot</string>
  <string name="start_orbot">Puść Orbot</string>
  <string name="no_market_app_installed">Żodno marketowo aplikacyjo niy je zainstalowano.</string>
  <string name="group_chat_will_make_your_jabber_id_public">Tyn kanał sprawi, iże twoja adresa XMPP bydzie publiczno</string>
  <string name="ebook">e-book</string>
  <string name="video_original">Ôryginalne (niyskōmpresowane)</string>
  <string name="open_with">Ôtwōrz ze pōmocōm…</string>
  <string name="set_profile_picture">Profilowy ôbrozek Conversations</string>
  <string name="choose_account">Ôbier kōnto</string>
  <string name="restore_backup">Prziwrōć kopijo ibryczno</string>
  <string name="restore">Prziwrōć</string>
  <string name="enter_password_to_restore">Wkludź swoje hasło do kōnta %s coby prziwrōcić kopijo ibryczno.</string>
  <string name="restore_warning">Niy używej kopije ibrycznyj, coby klōnować (puszczać rōwnolygle) instalacyjo. Prziwrocanie kopije je przeznaczōne ino do migracyje abo kedy maszina była stracōno.</string>
  <string name="unable_to_restore_backup">Niy idzie prziwrōcić kopije ibrycznyj.</string>
  <string name="unable_to_decrypt_backup">Niy idzie ôdszyfrować kopije ibrycznyj. Je hasło noleżne\?</string>
  <string name="backup_channel_name">Kopijo i Prziwrocanie</string>
  <string name="enter_jabber_id">Wkludź adresa XMPP</string>
  <string name="create_group_chat">Nowo grupowo godka</string>
  <string name="join_public_channel">Prziwstōń do publicznego kanału</string>
  <string name="create_private_group_chat">Nowo prywatno grupowo godka</string>
  <string name="create_public_channel">Nowy publiczny kanał</string>
  <string name="create_dialog_channel_name">Miano ôd kanału</string>
  <string name="xmpp_address">Adresa XMPP</string>
  <string name="please_enter_name">Podej miano ôd kanału</string>
  <string name="please_enter_xmpp_address">Podej adresa XMPP</string>
  <string name="this_is_an_xmpp_address">To je adresa XMPP. Podej miano.</string>
  <string name="creating_channel">Tworzynie kanału publicznego…</string>
  <string name="channel_already_exists">Tyn kanał już istniyje</string>
  <string name="joined_an_existing_channel">Przistympujesz do istniyjōncego kanału</string>
  <string name="unable_to_set_channel_configuration">Niy szło spamiyntać kōnfiguracyje ôd kanału</string>
  <string name="allow_participants_to_edit_subject">Przizwōl wszyskim na zmiana tymatu</string>
  <string name="allow_participants_to_invite_others">Przizwōl wszyskim na zaproszanie inkszych</string>
  <string name="anyone_can_edit_subject">Kożdy może zmiyniać tymat.</string>
  <string name="owners_can_edit_subject">Posiedziciele mogōm zmiyniać tymat.</string>
  <string name="admins_can_edit_subject">Administratorzi mogōm zmiyniać tymat.</string>
  <string name="owners_can_invite_others">Posiedziciele mogōm zaproszać inkszych.</string>
  <string name="anyone_can_invite_others">Kożdy może zaproszać inkszych.</string>
  <string name="jabber_ids_are_visible_to_admins">Adresy XMPP widzialne dlo administratorōw.</string>
  <string name="jabber_ids_are_visible_to_anyone">Adresy XMPP widzialne dlo wszyskich.</string>
  <string name="no_users_hint_channel">Tyn publiczny kanał niy mo uczestnikōw. Zaproś swoje kōntakty abo użyj udostympnianio, coby ôpublikować adresa XMPP.</string>
  <string name="no_users_hint_group_chat">Ta prywatno grupowo godka niy mo uczestnikōw.</string>
  <string name="manage_permission">Regyruj uprawniyniami</string>
  <string name="search_participants">Wyszukej uczestnikōw</string>
  <string name="file_too_large">Zbiōr je za srogi</string>
  <string name="attach">Przidej</string>
  <string name="discover_channels">Ôdkryj kanały</string>
  <string name="search_channels">Wyszukej kanał</string>
  <string name="channel_discovery_opt_in_title">Możliwe naruszynie prywatności!</string>
  <string name="channel_discover_opt_in_message">Ôdkrywanie kanałōw używo usugi trzecij fiyrmy &lt;a href=https://search.jabber.network&gt;search.jabber.network&lt;/a&gt;. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Użycie tyj funkcyje prześle dō nij twoja adresa IP jak tyż kryteria wyszukowanio. Wejzdrzij na &lt;a href=https://search.jabber.network/privacy&gt;Polityka Prywatności&lt;/a&gt;, coby dostać wiyncyj informacyji.</string>
  <string name="i_already_have_an_account">Już mōm kōnto</string>
  <string name="add_existing_account">Przidej kōnto, co juz istniyje</string>
  <string name="register_new_account">Zaregistruj nowe kōnto</string>
  <string name="this_looks_like_a_domain">To wyglōndo jak miano ôd dōmyny</string>
  <string name="add_anway">Przidej tak by tak</string>
  <string name="this_looks_like_channel">To wyglōndo jak adresa ôd kanału</string>
  <string name="share_backup_files">Udostympnij zbiory kopiji ibrycznych</string>
  <string name="conversations_backup">Kopijo ibryczno Conversations</string>
  <string name="event">Zdarzynie</string>
  <string name="open_backup">Ôtwōrz kopijo ibryczno</string>
  <string name="not_a_backup_file">Wybrany zbiōr to niy ma zbiōr kopije ibrycznyj Conversations</string>
  <string name="account_already_setup">To kōnto już je nasztalowane</string>
  <string name="please_enter_password">Podej hasło dlo tego kōnta</string>
  <string name="unable_to_perform_this_action">Niy idzie wykōnać tyj akcyje</string>
  <string name="open_join_dialog">Przistōmp do publicznego kanału…</string>
  <string name="sharing_application_not_grant_permission">Aplikacyjo, co udostympnio, niy dała zwōle na dostymp do tego zbioru.</string>
  <string name="group_chats_and_channels">Grupowe godki i kanały</string>
  <string name="jabber_network">jabber.network</string>
  <string name="local_server">Serwer lokalny</string>
  <string name="pref_channel_discovery_summary">Wiynkszość używoczōw powinna ôbrać “jabber.network” dlo lepszych dorad ze cołkigo ekosystymu XMPP.</string>
  <string name="pref_channel_discovery">Metoda ôdkrywanio kanałōw</string>
  <string name="backup">Kopijo ibryczno</string>
  <string name="category_about">Ô aplikacyji</string>
  <string name="please_enable_an_account">Włōncz kōnto</string>
  <string name="make_call">Zazwōń</string>
  <string name="rtp_state_incoming_call">Przichodzi połōnczynie</string>
  <string name="rtp_state_incoming_video_call">Przichodzi połōnczynie wideo</string>
  <string name="rtp_state_connecting">Łōnczynie</string>
  <string name="rtp_state_connected">Połōnczōny</string>
  <string name="rtp_state_reconnecting">Łōnczynie zaś</string>
  <string name="rtp_state_accepting_call">Akceptowanie połōnczynio</string>
  <string name="rtp_state_ending_call">Kōńczynie połōnczynio</string>
  <string name="answer_call">Ôdbier</string>
  <string name="dismiss_call">Ôdciep</string>
  <string name="rtp_state_finding_device">Wyszukowanie maszin</string>
  <string name="rtp_state_ringing">Zwōniynie</string>
  <string name="rtp_state_declined_or_busy">Zajynte</string>
  <string name="rtp_state_connectivity_error">Niy idzie wykōnać połōnczynio</string>
  <string name="rtp_state_connectivity_lost_error">Połōnczynie serwane</string>
  <string name="rtp_state_retracted">Połōnczynie pociepniynte</string>
  <string name="rtp_state_application_failure">Feler aplikacyje</string>
  <string name="rtp_state_security_error">Problym weryfikacyje</string>
  <string name="hang_up">Rozłōncz</string>
  <string name="ongoing_call">Połōnczynie wychodzi</string>
  <string name="ongoing_video_call">Połōnczynie wideo wychodzi</string>
  <string name="reconnecting_call">Łōnczynie zaś</string>
  <string name="reconnecting_video_call">Łōnczynie zaś</string>
  <string name="disable_tor_to_make_call">Zastow Tor coby zwōnić</string>
  <string name="incoming_call">Połōnczynie przichodzōnce</string>
  <string name="incoming_call_duration">Połōnczynie przichodzōnce · %s</string>
  <string name="missed_call_timestamp">Niyôdebrane · %s</string>
  <string name="outgoing_call">Połōnczynie wychodzōnce</string>
  <string name="outgoing_call_duration">Połōnczynie wychodzōnce · %s</string>
  <string name="missed_call">Niyôdebrane połōnczynie</string>
  <string name="audio_call">Połōnczynie audio</string>
  <string name="video_call">Połōnczynie wideo</string>
  <string name="help">Pōmoc</string>
  <string name="switch_to_conversation">Przejdź do kōnwersacyje</string>
  <string name="microphone_unavailable">Twōj mikrofōn je niydostympny</string>
  <string name="only_one_call_at_a_time">Możesz mieć ino jedno połōnczynie w jednyj chwili.</string>
  <string name="return_to_ongoing_call">Wrōć do trwajōncego połōnczynio</string>
  <string name="could_not_switch_camera">Niy idzie zmiynić fotoaparatu</string>
  <string name="add_to_favorites">Przidej do ôblubiōnych</string>
  <string name="remove_from_favorites">Wymaż ze ôblubiōnych</string>
  <string name="gpx_track">Śledzynie GPX</string>
  <string name="could_not_correct_message">Niy szło skorygować wiadōmości</string>
  <string name="search_all_conversations">Wszyske kōnwersacyje</string>
  <string name="search_this_conversation">Ta kōnwersacyjo</string>
  <string name="your_avatar">Twōj awatar</string>
  <string name="avatar_for_x">Awatar ôd %s</string>
  <string name="encrypted_with_omemo">Zaszyfrowane bez OMEMO</string>
  <string name="encrypted_with_openpgp">Zaszyfrowane bez OpenPGP</string>
  <string name="not_encrypted">Niyzaszyfrowane</string>
  <string name="exit">Zawrzij</string>
  <string name="record_voice_mail">Nagrej głosowo wiadōmość</string>
  <string name="play_audio">Grej źwiynk</string>
  <string name="pause_audio">Spauzuj źwiynk</string>
  <string name="add_contact_or_create_or_join_group_chat">Przidej kōntakt, stwōrz abo przistōmp do grupowyj godki, abo ôdkrywej kanały</string>
  <plurals name="view_users">
    <item quantity="one">Pokoż %1$d uczestnika</item>
    <item quantity="few">Pokoż %1$d uczestnikōw</item>
    <item quantity="other">Pokoż %1$d uczestnikōw</item>
  </plurals>
  <plurals name="some_messages_could_not_be_delivered">
    <item quantity="one">Wiadōmość niy mogła być dolifrowano</item>
    <item quantity="few">Wielaś wiadōmości niy mogło być dolifrowanych</item>
    <item quantity="other">Wielaś wiadōmości niy mogło być dolifrowanych</item>
  </plurals>
  <string name="failed_deliveries">Niypodarzōne lifrowania</string>
  <string name="more_options">Wiyncyj ôpcyjōw</string>
  <string name="no_application_found">Żodno aplikacyjo niyznojdziōno</string>
  <string name="invite_to_app">Zaproś do Conversations</string>
  <string name="unable_to_parse_invite">Niy idzie przetworzić zaproszynio</string>
  <string name="server_does_not_support_easy_onboarding_invites">Serwer niy spiyro gynerowanio zaproszyń</string>
  <string name="no_active_accounts_support_this">Żodne aktywne kōnta niy spiyrajōm tyj funkcyje</string>
  <string name="backup_started_message">Tworzynie kopije ibrycznyj je puszczōne. Dostaniesz powiadōmiynie, jak bydzie gotowo.</string>
  <string name="unable_to_enable_video">Niy idzie włōnczyć wideo.</string>
  <string name="plain_text_document">Dokumynt ze samym tekstym</string>
  <string name="account_registrations_are_not_supported">Registracyjo kōnt niy je spiyrano</string>
  <string name="no_xmpp_adddress_found">Żodno adresa XMPP niyznojdziōno</string>
  </resources>