~singpolyma/cheogram-android

ref: 470213a36e7fcd8681790c1fc4fdcb057b2d0e9e cheogram-android/src/main/res/values-pl/strings.xml -rw-r--r-- 78.8 KiB
470213a3Stephen Paul Weber Merge remote-tracking branch 'upstream/master' 4 months ago
                                        
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <string name="action_settings">Ustawienia</string>
  <string name="action_add">Nowa konwersacja</string>
  <string name="action_accounts">Zarządzaj kontami</string>
  <string name="action_account">Zarządzaj kontem</string>
  <string name="action_end_conversation">Zamknij rozmowę</string>
  <string name="action_contact_details">Szczegóły kontaktu</string>
  <string name="action_muc_details">Szczegóły konferencji</string>
  <string name="channel_details">Szczegóły kanału</string>
  <string name="action_add_account">Dodaj konto</string>
  <string name="action_edit_contact">Edytuj nazwę</string>
  <string name="action_add_phone_book">Dodaj do kontaktów</string>
  <string name="action_delete_contact">Usuń z rostera</string>
  <string name="action_block_contact">Zablokuj kontakt</string>
  <string name="action_unblock_contact">Odblokuj kontakt</string>
  <string name="action_block_domain">Zablokuj domenę</string>
  <string name="action_unblock_domain">Odblokuj domenę</string>
  <string name="action_block_participant">Zablokuj użytkownika</string>
  <string name="action_unblock_participant">Odblokuj użytkownika</string>
  <string name="title_activity_manage_accounts">Zarządzaj kontami</string>
  <string name="title_activity_settings">Ustawienia</string>
  <string name="title_activity_sharewith">Udostępnij w konwersacji</string>
  <string name="title_activity_start_conversation">Rozpocznij konwersację</string>
  <string name="title_activity_choose_contact">Wybierz kontakt</string>
  <string name="title_activity_choose_contacts">Wybierz kontakty</string>
  <string name="title_activity_share_via_account">Udostępnij za pomocą</string>
  <string name="title_activity_block_list">Czarna lista</string>
  <string name="just_now">przed chwilą</string>
  <string name="minute_ago">minutę temu</string>
  <string name="minutes_ago">%d minut temu</string>
  <plurals name="x_unread_conversations">
    <item quantity="one">%d nieprzeczytana konwersacja</item>

  
    <item quantity="few">%d nieprzeczytane konwersacje</item>

  
    <item quantity="many">%d nieprzeczytanych konwersacji</item>

  
    <item quantity="other">%d nieprzeczytanych konwersacji</item>

  </plurals>
  <string name="sending">wysyłanie...</string>
  <string name="message_decrypting">Odszyfrowywanie wiadomości. To zajmie tylko chwilę...</string>
  <string name="pgp_message">Wiadomość zaszyfrowana OpenPGP</string>
  <string name="nick_in_use">Nazwa jest już w użyciu</string>
  <string name="invalid_muc_nick">NIeprawidłowy pseudonim</string>
  <string name="admin">Admin</string>
  <string name="owner">Właściciel</string>
  <string name="moderator">Moderator</string>
  <string name="participant">Uczestnik</string>
  <string name="visitor">Gość</string>
  <string name="remove_contact_text">Czy chcesz usunąć %s ze swojej listy kontaktów? Rozmowy z tym kontaktem nie zostaną usunięte.</string>
  <string name="block_contact_text">Czy na pewno chcesz zablokować wiadomości od użytkownika %s?</string>
  <string name="unblock_contact_text">Czy na pewno chcesz odblokować wiadomości przychodzące od użytkownika %s?</string>
  <string name="block_domain_text">Zablokować wszystkie kontakty z %s?</string>
  <string name="unblock_domain_text">Odblokować wszystkie kontakty z %s?</string>
  <string name="contact_blocked">Kontakt zablokowany</string>
  <string name="blocked">Zablokowane</string>
  <string name="remove_bookmark_text">Czy chcesz usunąć zakładkę %s? Rozmowy z tą zakładką nie zostaną usunięte.</string>
  <string name="register_account">Zarejestruj nowe konto na serwerze</string>
  <string name="change_password_on_server">Zmień hasło na serwerze</string>
  <string name="share_with">Udostępnij...</string>
  <string name="start_conversation">Rozpocznij rozmowę</string>
  <string name="invite_contact">Zaproś kontakt</string>
  <string name="invite">Zaproś</string>
  <string name="contacts">Kontakty</string>
  <string name="contact">Kontakt</string>
  <string name="cancel">Anuluj</string>
  <string name="set">Ustaw</string>
  <string name="add">Dodaj</string>
  <string name="edit">Edytuj</string>
  <string name="delete">Usuń</string>
  <string name="block">Zablokuj</string>
  <string name="unblock">Odblokuj</string>
  <string name="save">Zapisz</string>
  <string name="ok">Ok</string>
  <string name="crash_report_title">%1$s uległo awarii</string>
  <string name="crash_report_message">Używając swojego konta XMPP do wysyłania śladów stosu pomagasz w rozwoju %1$s.</string>
  <string name="send_now">Wyślij teraz</string>
  <string name="send_never">Nie pytaj ponownie</string>
  <string name="problem_connecting_to_account">Nie można połączyć z kontem</string>
  <string name="problem_connecting_to_accounts">Nie można połączyć z wieloma kontami</string>
  <string name="touch_to_fix">Dotknij aby zarządzać swoimi kontami</string>
  <string name="attach_file">Załącz plik</string>
  <string name="not_in_roster">Dodać ten brakujący kontakt do twojej listy kontaktów?</string>
  <string name="add_contact">Dodaj kontakt</string>
  <string name="send_failed">wysyłanie nie powiodło się</string>
  <string name="preparing_image">Przygotowanie do wysłania obrazka</string>
  <string name="preparing_images">Przygotowanie do wysłania obrazków</string>
  <string name="sharing_files_please_wait">Udostępnianie plików. Proszę czekać...</string>
  <string name="action_clear_history">Wyczyść historię</string>
  <string name="clear_conversation_history">Wyczyść historię konwersacji</string>
  <string name="clear_histor_msg">Czy chcesz usunąć wszystkie wiadomości w tej rozmowie?\n\n<b>Ostrzeżenie:</b> To nie ma wpływu na wiadomości składowane na innych urządzeniach lub serwerach.</string>
  <string name="delete_file_dialog">Usuń plik</string>
  <string name="delete_file_dialog_msg">Czy na pewno usunąć ten plik?\n\n<b>Uwaga:</b> Działanie nie wpływa na kopie pliku przechowywane na innych urządzeniach lub serwerach.</string>
  <string name="also_end_conversation">Zamknij konwersację po zakończeniu</string>
  <string name="choose_presence">Wybierz urządzenie</string>
  <string name="send_unencrypted_message">Wyślij wiadomość bez szyfrowania</string>
  <string name="send_message">Wyślij wiadomość</string>
  <string name="send_message_to_x">Wyślij wiadomość do %s</string>
  <string name="send_omemo_message">Wyślij wiadomość zaszyfrowaną OMEMO</string>
  <string name="send_omemo_x509_message">Wyślij wiadomość zaszyfrowaną v\\OMEMO</string>
  <string name="send_pgp_message">Wyślij zaszyfrowaną wiadomość (OpenPGP)</string>
  <string name="your_nick_has_been_changed">Nowy pseudonim jest już użyciu</string>
  <string name="send_unencrypted">Wyślij bez szyfrowania</string>
  <string name="decryption_failed">Nie można odszyfrować. Sprawdź poprawność klucza prywatnego.</string>
  <string name="openkeychain_required">OpenKeychain</string>
  <string name="openkeychain_required_long"><![CDATA[%1$s używa <b>OpenKeychain</b> aby szyfrować i odszyfrowywać wiadomości i zarządzać twoimi kluczami publicznymi.<br><br>OpenKeychain jest na licencji GPLv3+ i jest dostępny przez F-Droid lub Google Play.<br><br><small>(Proszę zrestartować %1$s po zainstalowaniu.)</small>]]></string>
  <string name="restart">Zrestartuj</string>
  <string name="install">Zainstaluj</string>
  <string name="openkeychain_not_installed">Proszę zainstalować OpenKeychain</string>
  <string name="offering">oferowanie...</string>
  <string name="waiting">oczekiwanie...</string>
  <string name="no_pgp_key">Nie znaleziono klucza OpenPGP</string>
  <string name="contact_has_no_pgp_key">Nie można zaszyfrować twojej wiadomości bo ten kontakt nie ogłasza swojego publicznego klucza.\n\n<small>Poproś kontakt aby ustawił OpenPGP.</small></string>
  <string name="no_pgp_keys">Nie znaleziono kluczy OpenPGP</string>
  <string name="contacts_have_no_pgp_keys">Nie można zaszyfrować twojej wiadomości bo twoje kontakty nie ogłaszają swoich kluczy publicznych.\n\n<small>Poproś aby ustawili OpenPGP.</small></string>
  <string name="pref_general">Główne</string>
  <string name="pref_accept_files">Akceptuj pliki</string>
  <string name="pref_accept_files_summary">Automatycznie akceptuj pliki mniejsze niż...</string>
  <string name="pref_attachments">Załączniki</string>
  <string name="pref_notification_settings">Powiadomienie</string>
  <string name="pref_vibrate">Wibracje</string>
  <string name="pref_vibrate_summary">Wibruj gdy nadejdzie wiadomość</string>
  <string name="pref_led">Powiadomienie diodą LED</string>
  <string name="pref_led_summary">Migaj lampką powiadamiającą gdy nadejdzie wiadomość</string>
  <string name="pref_ringtone">Dzwonek</string>
  <string name="pref_notification_sound">Dźwięk powiadomień</string>
  <string name="pref_notification_sound_summary">Dźwięk powiadomień dla nowych wiadomości</string>
  <string name="pref_call_ringtone_summary">Dzwonek dla przychodzących rozmów</string>
  <string name="pref_notification_grace_period">Czas bez powiadomień</string>
  <string name="pref_notification_grace_period_summary">Długość czasu kiedy powiadomienia są uśpione po wykryciu aktywności na jednym z twoich innych urządzeń.</string>
  <string name="pref_advanced_options">Zaawansowane</string>
  <string name="pref_never_send_crash">Nie wysyłaj raportów awarii</string>
  <string name="pref_never_send_crash_summary">Wysyłając nam ślady stosu pomagasz w rozwoju</string>
  <string name="pref_confirm_messages">Potwierdzenia wiadomości</string>
  <string name="pref_confirm_messages_summary">Zezwól na wysyłanie do osób z twojej listy kontaktów informacji o tym, kiedy otrzymałeś i przeczytałeś wiadomość od nich</string>
  <string name="pref_prevent_screenshots">Zapobiegaj zrzutom ekranu</string>
  <string name="pref_prevent_screenshots_summary">Ukryj zawartość aplikacji w podglądzie aplikacji oraz zablokuj zrzuty ekranu </string>
  <string name="pref_ui_options">UI</string>
  <string name="openpgp_error">OpenKeychain zgłosiło błąd.</string>
  <string name="bad_key_for_encryption">Zły klucz szyfrowania.</string>
  <string name="accept">Akceptuj</string>
  <string name="error">Wystąpił błąd</string>
  <string name="recording_error">Błąd</string>
  <string name="your_account">Twoje konto</string>
  <string name="send_presence_updates">Wysyłaj powiadomienia obecności</string>
  <string name="receive_presence_updates">Otrzymuj powiadomienia obecności</string>
  <string name="ask_for_presence_updates">Poproś o powiadomienia obecności</string>
  <string name="attach_choose_picture">Wybierz obraz</string>
  <string name="attach_take_picture">Zrób zdjęcie</string>
  <string name="preemptively_grant">Automatyczne powiadomienia obecności</string>
  <string name="error_not_an_image_file">Wybrany plik nie jest obrazem</string>
  <string name="error_compressing_image">Błąd konwersji obrazu</string>
  <string name="error_file_not_found">Nie odnaleziono pliku</string>
  <string name="error_io_exception">Ogólny błąd wejścia/wyjścia</string>
  <string name="error_security_exception_during_image_copy">Aplikacja użyta do wyboru obrazu nie zezwoliła na odczyt pliku.\n\n<small>Wybierz obraz przy użyciu innego menedżera plików</small></string>
  <string name="error_security_exception">Aplikacja której użyłeś do udostępnienia pliku nie dostarczyła odpowiednich uprawnień. </string>
  <string name="account_status_unknown">Nieznany</string>
  <string name="account_status_disabled">Tymczasowo wyłączono</string>
  <string name="account_status_online">Połączono</string>
  <string name="account_status_connecting">Łączenie...</string>
  <string name="account_status_offline">Rozłączono</string>
  <string name="account_status_unauthorized">Błąd uwierzytelnienia</string>
  <string name="account_status_not_found">Nie odnaleziono serwera</string>
  <string name="account_status_no_internet">Brak połączenia</string>
  <string name="account_status_regis_fail">Błąd rejestracji</string>
  <string name="account_status_regis_conflict">Nazwa jest już w użyciu</string>
  <string name="account_status_regis_success">Zarejestrowano pomyślnie</string>
  <string name="account_status_regis_not_sup">Ten serwer nie wspiera rejestracji</string>
  <string name="account_status_regis_invalid_token">Nieprawidłowy żeton rejestracji</string>
  <string name="account_status_tls_error">Nie powiodła się negocjacja TLS</string>
  <string name="account_status_tls_error_domain">Nie można zweryfikować tej domeny</string>
  <string name="account_status_policy_violation">Naruszenie zasad</string>
  <string name="account_status_incompatible_server">Serwer niekompatybilny</string>
  <string name="account_status_stream_error">Błąd strumienia</string>
  <string name="account_status_stream_opening_error">Błąd otwierania strumienia</string>
  <string name="encryption_choice_unencrypted">TLS</string>
  <string name="encryption_choice_otr">OTR</string>
  <string name="encryption_choice_pgp">OpenPGP</string>
  <string name="encryption_choice_omemo">OMEMO</string>
  <string name="mgmt_account_delete">Usuń konto</string>
  <string name="mgmt_account_disable">Wyłącz tymczasowo</string>
  <string name="mgmt_account_publish_avatar">Publikuj awatar</string>
  <string name="mgmt_account_publish_pgp">Udostępnij klucz publiczny OpenPGP</string>
  <string name="unpublish_pgp">Usuń klucz publiczny OpenPGP</string>
  <string name="unpublish_pgp_message">Czy na pewno chcesz usunąć klucz publiczny OpenPGP ze swojej propagacji obecności?\nTwoje kontakty nie będą już mogły wysyłać Ci wiadomości zaszyfrowanych OpenPGP.</string>
  <string name="openpgp_has_been_published">Klucz publiczny OpenPGP został opublikowany.</string>
  <string name="mgmt_account_enable">Włącz konto</string>
  <string name="mgmt_account_are_you_sure">Czy na pewno?</string>
  <string name="mgmt_account_delete_confirm_text">Usunięcie konta usuwa całą historię rozmów</string>
  <string name="attach_record_voice">Nagraj głos</string>
  <string name="account_settings_jabber_id">Adres XMPP</string>
  <string name="block_jabber_id">Zablokuj adres XMPP</string>
  <string name="account_settings_example_jabber_id">username@example.com</string>
  <string name="password">Hasło</string>
  <string name="invalid_jid">To nie jest poprawny adres XMPP</string>
  <string name="error_out_of_memory">Brak pamięci. Obraz jest za duży</string>
  <string name="add_phone_book_text">Czy chcesz dodać %s do listy kontaktów?</string>
  <string name="server_info_show_more">Informacje o serwerze</string>
  <string name="server_info_mam">XEP-0313: MAM</string>
  <string name="server_info_carbon_messages">XEP-0280: Kopie wiadomości</string>
  <string name="server_info_csi">XEP-0352: Client State Indication</string>
  <string name="server_info_blocking">XEP-0191: Blocking Command</string>
  <string name="server_info_roster_version">XEP-0237: Roster Versioning</string>
  <string name="server_info_stream_management">XEP-0198: Stream Management</string>
  <string name="server_info_external_service_discovery">XEP-0215: Wykrywanie Zewnętrznych Usług</string>
  <string name="server_info_pep">XEP-0163: PEP (Awatary / OMEMO)</string>
  <string name="server_info_http_upload">XEP-0363: Przesyłanie plików przez HTTP</string>
  <string name="server_info_push">XEP-0357: Push</string>
  <string name="server_info_available">dostępny</string>
  <string name="server_info_unavailable">niedostępny</string>
  <string name="missing_public_keys">Brak informacji o kluczu publicznym</string>
  <string name="last_seen_now">widziany chwilę temu</string>
  <string name="last_seen_min">widziany minutę temu</string>
  <string name="last_seen_mins">widziany %d minut(y) temu</string>
  <string name="last_seen_hour">widziany godzinę temu</string>
  <string name="last_seen_hours">widziany %d godzin(y) temu</string>
  <string name="last_seen_day">widziany wczoraj</string>
  <string name="last_seen_days">widziany %d dni temu</string>
  <string name="install_openkeychain">Wiadomość zaszyfrowana. Zainstaluj OpenKeychain aby odszyfrować.</string>
  <string name="openpgp_messages_found">Znaleziono nowe wiadomości zaszyfrowane przez OpenPGP</string>
  <string name="openpgp_key_id">ID klucza OpenPGP</string>
  <string name="omemo_fingerprint">Odcisk OMEMO</string>
  <string name="omemo_fingerprint_x509">Odcisk v\\OMEMO</string>
  <string name="omemo_fingerprint_selected_message">Odcisk OMEMO (pochodzenie wiadomości)</string>
  <string name="omemo_fingerprint_x509_selected_message">v\\Odcisk OMEMO (pochodzenie wiadomości)</string>
  <string name="other_devices">Pozostałe urządzenia</string>
  <string name="trust_omemo_fingerprints">Zaufane odciski OMEMO</string>
  <string name="fetching_keys">Pobieranie kluczy...</string>
  <string name="done">Ukończono</string>
  <string name="decrypt">Odszyfruj</string>
  <string name="bookmarks">Zakładki</string>
  <string name="search">Szukaj</string>
  <string name="enter_contact">Wpisz kontakt</string>
  <string name="delete_contact">Usuń kontakt</string>
  <string name="view_contact_details">Szczegóły kontaktu</string>
  <string name="block_contact">Zablokuj kontakt</string>
  <string name="unblock_contact">Odblokuj kontakt</string>
  <string name="create">Utwórz</string>
  <string name="select">Wybierz</string>
  <string name="contact_already_exists">Kontakt już istnieje</string>
  <string name="join">Dołącz</string>
  <string name="channel_full_jid_example">kanał@konferencje.example.com/nick</string>
  <string name="channel_bare_jid_example">kanał@konferencja.example.com</string>
  <string name="save_as_bookmark">Dodaj jako zakładkę</string>
  <string name="delete_bookmark">Usuń zakładkę</string>
  <string name="destroy_room">Usuń konferencję</string>
  <string name="destroy_channel">Usuń kanał</string>
  <string name="destroy_room_dialog">Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć tą konferencję?\n\n<b>Ostrzeżenie:</b> Ta konferencja zostanie całkowicie usunięta na serwerze.</string>
  <string name="destroy_channel_dialog">Czy na pewno chcesz usunąć ten kanał publiczny?\n\n<b>Ostrzeżenie:</b> Ten kanał zostanie całkowicie usunięty z serwera.</string>
  <string name="could_not_destroy_room">Usuwanie konferencji nieudane</string>
  <string name="could_not_destroy_channel">Nie można usunąć kanału</string>
  <string name="action_edit_subject">Edytuj tytuł konferencji</string>
  <string name="topic">Temat</string>
  <string name="joining_conference">Dołączanie do konferencji</string>
  <string name="leave">Opuść pokój</string>
  <string name="contact_added_you">Kontakt dodał ciebie do swojej listy kontaktów</string>
  <string name="add_back">Również dodaj</string>
  <string name="contact_has_read_up_to_this_point">%s przeczytał do tego miejsca</string>
  <string name="contacts_have_read_up_to_this_point">%s przeczytali do tego miejsca</string>
  <string name="contacts_and_n_more_have_read_up_to_this_point">%1$s i %2$d osób przeczytało do tego miejsca</string>
  <string name="everyone_has_read_up_to_this_point">Wszyscy przeczytali do tego miejsca</string>
  <string name="publish">Publikuj</string>
  <string name="touch_to_choose_picture">Dotknij awatar, żeby wybrać obraz z galerii</string>
  <string name="publishing">Publikowanie...</string>
  <string name="error_publish_avatar_server_reject">Serwer odrzucił żądanie publikacji</string>
  <string name="error_publish_avatar_converting">Nie można skonwertować obrazu</string>
  <string name="error_saving_avatar">Nie udało się zapisać obrazu w pamięci urządzenia</string>
  <string name="or_long_press_for_default">(lub długo przytrzymaj, aby ustawić domyślny)</string>
  <string name="error_publish_avatar_no_server_support">Twój serwer nie udostępnia możliwości publikacji awatarów</string>
  <string name="private_message">szepcze</string>
  <string name="private_message_to">do %s</string>
  <string name="send_private_message_to">Wyślij prywatną wiadomość do %s</string>
  <string name="connect">Połącz</string>
  <string name="account_already_exists">Konto już istnieje</string>
  <string name="next">Dalej</string>
  <string name="server_info_session_established">Połączono z serwerem</string>
  <string name="skip">Pomiń</string>
  <string name="disable_notifications">Wyłącz powiadomienia</string>
  <string name="enable">Włącz</string>
  <string name="conference_requires_password">Konferencja wymaga hasła</string>
  <string name="enter_password">Wprowadź hasło</string>
  <string name="request_presence_updates">Poproś kontakt o udostępnienie powiadomień o obecności.\n\n<small>Pozwoli to na ustalenie klienta, z którego korzysta rozmówca.</small></string>
  <string name="request_now">Zażądaj teraz</string>
  <string name="ignore">Ignoruj</string>
  <string name="without_mutual_presence_updates"><b>Uwaga:</b> Wysyłanie bez obustronnych powiadomień o obecności może powodować nieoczekiwane problemy.\n\n<small>Sprawdź subskrypcję powiadomień w szczegółach kontaktu.</small></string>
  <string name="pref_security_settings">Bezpieczeństwo</string>
  <string name="pref_allow_message_correction">Pozwól na poprawianie wiadomości</string>
  <string name="pref_allow_message_correction_summary">Pozwól swoim kontaktom poprawiać wiadomości</string>
  <string name="pref_expert_options">Ustawienia zaawansowane</string>
  <string name="pref_expert_options_summary">Modyfikuj ustawienia ostrożnie</string>
  <string name="title_activity_about_x">O %s</string>
  <string name="title_pref_quiet_hours">Godziny ciszy</string>
  <string name="title_pref_quiet_hours_start_time">Początek</string>
  <string name="title_pref_quiet_hours_end_time">Koniec</string>
  <string name="title_pref_enable_quiet_hours">Włącz godziny ciszy</string>
  <string name="pref_quiet_hours_summary">Powiadomienia będą wyciszone w wybranym przedziale czasu</string>
  <string name="pref_expert_options_other">Inne</string>
  <string name="pref_autojoin">Synchronizuj z zakładkami</string>
  <string name="pref_autojoin_summary">Dołączaj do rozmów grupowych automatycznie jeśli na to wskazuje zakładka</string>
  <string name="toast_message_omemo_fingerprint">Odcisk klucza OMEMO został skopiowany do schowka</string>
  <string name="conference_banned">Zbanowany</string>
  <string name="conference_members_only">Konferencja tylko dla użytkowników</string>
  <string name="conference_resource_constraint">Ograniczenie zasobu</string>
  <string name="conference_kicked">Wykopany</string>
  <string name="conference_shutdown">Konferencja została zamknięta</string>
  <string name="conference_unknown_error">Nie uczestniczysz już w tej konferencji</string>
  <string name="using_account">używając konta %s</string>
  <string name="hosted_on">udostępnione na %s</string>
  <string name="checking_x">Sprawdzanie %s na hoście HTTP</string>
  <string name="not_connected_try_again">Brak połączenia. Spróbuj ponownie później</string>
  <string name="check_x_filesize">Sprawdź rozmiar %s</string>
  <string name="check_x_filesize_on_host">Sprawdź rozmiar %1$s na %2$s</string>
  <string name="message_options">Opcje wiadomości</string>
  <string name="quote">Cytat</string>
  <string name="paste_as_quote">Wklej jako cytat</string>
  <string name="copy_original_url">Skopiuj oryginalny URL</string>
  <string name="send_again">Wyślij ponownie</string>
  <string name="file_url">URL pliku</string>
  <string name="url_copied_to_clipboard">Skopiowano URL do schowka</string>
  <string name="jabber_id_copied_to_clipboard">Skopiowano adres XMPP do schowka</string>
  <string name="error_message_copied_to_clipboard">Skopiowano komunikat błędu do schowka</string>
  <string name="web_address">adres URL</string>
  <string name="scan_qr_code">Zeskanuj kod</string>
  <string name="show_qr_code">Pokaż kod QR</string>
  <string name="show_block_list">Wyświetl listę banów</string>
  <string name="account_details">Szczegóły konta</string>
  <string name="confirm">Potwierdź</string>
  <string name="try_again">Spróbuj ponownie</string>
  <string name="pref_keep_foreground_service">Usługa na pierwszym planie</string>
  <string name="pref_keep_foreground_service_summary">Uniemożliwia systemowi przerwanie połączenia</string>
  <string name="pref_create_backup">Utwórz kopię zapasową</string>
  <string name="pref_create_backup_summary">Kopia zapasowa będzie zapisana w %s</string>
  <string name="notification_create_backup_title">Tworzenie kopii zapasowej</string>
  <string name="notification_backup_created_title">Kopia zapasowa została utworzona</string>
  <string name="notification_backup_created_subtitle">Kopia zapasowa zapisana w %s</string>
  <string name="restoring_backup">Przywracanie kopii zapasowej</string>
  <string name="notification_restored_backup_title">Kopia zapasowa została przywrócona</string>
  <string name="notification_restored_backup_subtitle">Nie zapomnij o włączeniu tego konta.</string>
  <string name="choose_file">Wybierz plik</string>
  <string name="receiving_x_file">Odbieranie %1$s (ukończono %2$d%%)</string>
  <string name="download_x_file">Pobierz %s</string>
  <string name="delete_x_file">Usuń %s</string>
  <string name="file">plik</string>
  <string name="open_x_file">Otwórz %s</string>
  <string name="sending_file">Wysyłanie (ukończono %1$d%%)</string>
  <string name="preparing_file">Przygotowanie do udostępnienia obrazka</string>
  <string name="x_file_offered_for_download">Zaproponowano pobranie pliku %s</string>
  <string name="cancel_transmission">Anuluj przesyłanie</string>
  <string name="file_transmission_failed">Nie udało się udostępnić pliku</string>
  <string name="file_transmission_cancelled">transmisja pliku anulowana</string>
  <string name="file_deleted">Plik usunięty</string>
  <string name="no_application_found_to_open_file">Nie odnaleziono aplikacji do otwarcia pliku</string>
  <string name="no_application_found_to_open_link">Nie odnaleziono aplikacji do otwarcia łącza</string>
  <string name="no_application_found_to_view_contact">Nie odnaleziono aplikacji do wyświetlenia kontaktu</string>
  <string name="pref_show_dynamic_tags">Dynamiczne tagi</string>
  <string name="pref_show_dynamic_tags_summary">Wyświetlaj etykiety pod kontaktami</string>
  <string name="enable_notifications">Włącz powiadomienia</string>
  <string name="no_conference_server_found">Nie znaleziono serwera konferencji</string>
  <string name="conference_creation_failed">Nie udało się utworzyć rozmowy grupowej</string>
  <string name="account_image_description">Awatar konta</string>
  <string name="copy_omemo_clipboard_description">Skopiuj odcisk klucza OMEMO do schowka</string>
  <string name="regenerate_omemo_key">Wygeneruj ponownie klucz OMEMO</string>
  <string name="clear_other_devices">Wyczyść urządzenia</string>
  <string name="clear_other_devices_desc">Czy na pewno chcesz usunąć wszystkie inne urządzenia z ogłoszenia OMEMO? Następnym razem gdy połączą się Twoje urządzenia, ogłoszą się one ponownie, ale mogą nie otrzymać wiadomości wysłanych w międzyczasie.</string>
  <string name="error_no_keys_to_trust_server_error">Nie ma dostępnych kluczy dla tego kontaktu.\nPobieranie nowych kluczy z serwera nie powiodło się. Być może jest coś nie tak z serwerem którego używa kontakt?</string>
  <string name="error_no_keys_to_trust_presence">Brak dostępnych kluczy dla tego kontaktu.\nUpewnij się, że wzajemnie powiadamiacie się o obecności.</string>
  <string name="error_trustkeys_title">Coś poszło źle</string>
  <string name="fetching_history_from_server">Pobieranie historii z serwera</string>
  <string name="no_more_history_on_server">Koniec historii na serwerze</string>
  <string name="updating">Aktualizowanie...</string>
  <string name="password_changed">Hasło zostało zmienione!</string>
  <string name="could_not_change_password">Nie udało się zmienić hasła</string>
  <string name="change_password">Zmień hasło</string>
  <string name="current_password">Obecne hasło</string>
  <string name="new_password">Nowe hasło</string>
  <string name="password_should_not_be_empty">Hasło nie może być puste</string>
  <string name="enable_all_accounts">Aktywuj wszystkie konta</string>
  <string name="disable_all_accounts">Wyłącz wszystkie konta</string>
  <string name="perform_action_with">Użyj</string>
  <string name="no_affiliation">Brak stanowiska</string>
  <string name="no_role">Offline</string>
  <string name="outcast">Wykluczony</string>
  <string name="member">Członek</string>
  <string name="advanced_mode">Tryb zaawansowany</string>
  <string name="grant_membership">Przyznaj uprawnienia członkostwa</string>
  <string name="remove_membership">Usuń uprawnienia członkostwa</string>
  <string name="grant_admin_privileges">Przyznaj uprawnienia administratora</string>
  <string name="remove_admin_privileges">Odbierz uprawnienia administratora</string>
  <string name="grant_owner_privileges">Przyznaj uprawnienia właściciela</string>
  <string name="remove_owner_privileges">Usuń uprawnienia właściciela</string>
  <string name="remove_from_room">Usuń z konferencji</string>
  <string name="remove_from_channel">Usuń z kanału</string>
  <string name="could_not_change_affiliation">Nie udało się zmienić stanowiska dla %s</string>
  <string name="ban_from_conference">Zbanuj</string>
  <string name="ban_from_channel">Zbanuj na kanale</string>
  <string name="removing_from_public_conference">Chcesz usunąć %s z publicznego kanału. Jedynym sposobem aby to zrobić jest zbanowanie tego użytkownika na zawsze.</string>
  <string name="ban_now">Zbanuj teraz</string>
  <string name="could_not_change_role">Nie udało się zmienić funkcji %s</string>
  <string name="conference_options">Konfiguracja prywatnej rozmowy grupowej</string>
  <string name="channel_options">Konfiguracja publicznego kanału</string>
  <string name="members_only">Prywatne, tylko dla członków.</string>
  <string name="non_anonymous">Spraw aby adres XMPP był widoczny dla wszystkich</string>
  <string name="moderated">Włącz moderację na kanale</string>
  <string name="you_are_not_participating">Nie bierzesz udziału</string>
  <string name="modified_conference_options">Ustawienia konferencji zostały zmodyfikowane</string>
  <string name="could_not_modify_conference_options">Nie można zmodyfikować ustawień konferencji</string>
  <string name="never">Nigdy</string>
  <string name="until_further_notice">Ręcznie</string>
  <string name="snooze">Odłóż</string>
  <string name="reply">Odpowiedz</string>
  <string name="mark_as_read">Oznacz jako przeczytane</string>
  <string name="pref_input_options">Ustawienia wprowadzania</string>
  <string name="pref_enter_is_send">Enter wysyła</string>
  <string name="pref_enter_is_send_summary">Użyj klawisza Enter aby wysłać wiadomość. Możesz zawsze użyć Ctrl+Enter do wysyłania wiadomości, nawet jeśli ta opcja jest wyłączona.</string>
  <string name="pref_display_enter_key">Pokaż klawisz Enter</string>
  <string name="pref_display_enter_key_summary">Zamień klawisz emotikon na klawisz Enter</string>
  <string name="audio">plik audio</string>
  <string name="video">plik wideo</string>
  <string name="image">obraz</string>
  <string name="vector_graphic">grafika wektorowa</string>
  <string name="pdf_document">Dokument PDF</string>
  <string name="apk">Aplikacja Androida</string>
  <string name="vcard">Kontakt</string>
  <string name="avatar_has_been_published">Avatar został pomyślnie opublikowany!</string>
  <string name="sending_x_file">Wysyłanie %s</string>
  <string name="offering_x_file">Oferowanie %s</string>
  <string name="hide_offline">Ukryj niedostępnych</string>
  <string name="contact_is_typing">%s pisze...</string>
  <string name="contact_has_stopped_typing">%s już nie pisze </string>
  <string name="contacts_are_typing">%s piszą...</string>
  <string name="contacts_have_stopped_typing">%s przestali pisać</string>
  <string name="pref_chat_states">Powiadomienia pisania</string>
  <string name="pref_chat_states_summary">Powiadamiaj rozmówcę, kiedy rozpoczynasz nową wiadomość</string>
  <string name="send_location">Wyślij lokalizację</string>
  <string name="show_location">Pokaż lokalizację</string>
  <string name="no_application_found_to_display_location">Nie odnaleziono aplikacji do wyświetlenia lokalizacji</string>
  <string name="location">Lokalizacja</string>
  <string name="title_undo_swipe_out_conversation">Zamknięto konwersację</string>
  <string name="title_undo_swipe_out_group_chat">Opuszczono prywatną rozmowę grupową</string>
  <string name="title_undo_swipe_out_channel">Opuszczono publiczny kanał</string>
  <string name="pref_dont_trust_system_cas_title">Nie ufaj certyfikatom systemowym</string>
  <string name="pref_dont_trust_system_cas_summary">Wymagaj ręcznego potwierdzania certyfikatów</string>
  <string name="pref_remove_trusted_certificates_title">Usuń certyfikaty</string>
  <string name="pref_remove_trusted_certificates_summary">Wybierz zaufane certyfikaty do usunięcia</string>
  <string name="toast_no_trusted_certs">Brak ręcznie zaufanych certyfikatów</string>
  <string name="dialog_manage_certs_title">Usuń certyfikaty</string>
  <string name="dialog_manage_certs_positivebutton">Usuń zaznaczone</string>
  <string name="dialog_manage_certs_negativebutton">Anuluj</string>
  <plurals name="toast_delete_certificates">
    <item quantity="one">Usunięto %d certyfikat</item>
    <item quantity="few">Usunięto %d certyfikaty</item>
    <item quantity="many">Usunięto %d certyfikatów</item>
    <item quantity="other">Usunięto %d certyfikatów</item>
  </plurals>
  <string name="pref_quick_action_summary">Zastąp przycisk wysyłania szybką akcją</string>
  <string name="pref_quick_action">Szybka akcja</string>
  <string name="none">Brak</string>
  <string name="recently_used">Ostatnio używana</string>
  <string name="choose_quick_action">Wybierz szybką akcję</string>
  <string name="search_contacts">Przeszukuj kontakty</string>
  <string name="search_bookmarks">Przeszukaj zakładki</string>
  <string name="send_private_message">Wyślij wiadomość prywatną</string>
  <string name="user_has_left_conference">%1$s opuścił konferencję!</string>
  <string name="username">Nazwa użytkownika</string>
  <string name="username_hint">Nazwa użytkownika</string>
  <string name="invalid_username">Błędna nazwa użytkownika</string>
  <string name="download_failed_server_not_found">Pobieranie nieudane: Nie odnaleziono serwera</string>
  <string name="download_failed_file_not_found">Pobieranie nieudane: Nie odnaleziono pliku</string>
  <string name="download_failed_could_not_connect">Pobieranie nieudane: Nie można połączyć z hostem</string>
  <string name="download_failed_could_not_write_file">Pobieranie niepowiodło się: brak możliwości zapisu pliku</string>
  <string name="download_failed_invalid_file">Pobieranie nieudane: Nieprawidłowy plik</string>
  <string name="account_status_tor_unavailable">Sieć TOR jest niedostepna</string>
  <string name="account_status_bind_failure">Błąd połączenia (zasób)</string>
  <string name="account_status_host_unknown">Serwer nie odpowiada domenie</string>
  <string name="server_info_broken">Zepsute</string>
  <string name="pref_presence_settings">Dostępność</string>
  <string name="pref_away_when_screen_off">Niedostępny kiedy urządzenie jest zablokowane</string>
  <string name="pref_away_when_screen_off_summary">Pokaż jako Niedostępny kiedy urządzenie jest zablokowane</string>
  <string name="pref_dnd_on_silent_mode">Zajęty w trybie cichym</string>
  <string name="pref_dnd_on_silent_mode_summary">Pokaż jako Zajęty jeśli urządzenie jest w trybie cichym</string>
  <string name="pref_treat_vibrate_as_silent">Traktuj tryb wibracji jak tryb cichy</string>
  <string name="pref_treat_vibrate_as_dnd_summary">Pokaż jako Zajęty kiedy urządzenie jest w trybie wibracji</string>
  <string name="pref_show_connection_options">Rozszerzone ustawienia połączenia</string>
  <string name="pref_show_connection_options_summary">Pokaż nazwę hosta i ustawienia portu przy dodawaniu konta</string>
  <string name="hostname_example">xmpp.example.com</string>
  <string name="action_add_account_with_certificate">Zaloguj przy użyciu certyfikatu</string>
  <string name="unable_to_parse_certificate">Nie mogę odczytać certyfikatu</string>
  <string name="mam_prefs">Preferencje archiwizacji</string>
  <string name="server_side_mam_prefs">Preferencje archiwizacji po stronie serwera</string>
  <string name="fetching_mam_prefs">Pobieranie preferencji archiwizacji. Proszę czekać...</string>
  <string name="unable_to_fetch_mam_prefs">Nie można pobrać preferencji archiwizacji</string>
  <string name="captcha_required">CAPTCHA wymagana</string>
  <string name="captcha_hint">Wprowadź tekst z powyższego obrazka</string>
  <string name="certificate_chain_is_not_trusted">Łańcuch certyfikatów nie jest zaufany</string>
  <string name="jid_does_not_match_certificate">Adres XMPP nie pasuje do certyfikatu</string>
  <string name="action_renew_certificate">Odnów certyfikat</string>
  <string name="error_fetching_omemo_key">Błąd pobierania klucza OMEMO!</string>
  <string name="verified_omemo_key_with_certificate">Zweryfikowano klucz OMEMO z certyfikatem</string>
  <string name="device_does_not_support_certificates">Twoje urządzenie nie wspiera wyboru certyfikatów klienckich</string>
  <string name="pref_connection_options">Połączenie</string>
  <string name="pref_use_tor">Połącz przez sieć TOR</string>
  <string name="pref_use_tor_summary">Tuneluj wszystkie połączenia przez sieć TOR. Wymaga zainstalowania aplikacji \"Orbot\"</string>
  <string name="account_settings_hostname">Nazwa hosta</string>
  <string name="account_settings_port">Port</string>
  <string name="hostname_or_onion">Adres serwera lub adres \".onion\"</string>
  <string name="not_a_valid_port">To nie jest prawidłowy numer portu</string>
  <string name="not_valid_hostname">To nie jest prawidłowa nazwa hosta</string>
  <string name="connected_accounts">%1$d z %2$d kont połączonych</string>
  <plurals name="x_messages">
    <item quantity="one">%d wiadomość</item>
    <item quantity="few">%d wiadomości</item>
    <item quantity="many">%d wiadomości</item>
    <item quantity="other">%d wiadomości</item>
  </plurals>
  <string name="load_more_messages">Załaduj wiecej wiadomości</string>
  <string name="shared_file_with_x">Plik udostępniony %s</string>
  <string name="shared_image_with_x">Obraz udostępniony %s</string>
  <string name="shared_images_with_x">Obrazy udostępnione %s</string>
  <string name="shared_text_with_x">Tekst udostępniony %s</string>
  <string name="no_storage_permission">Pozwól %1$s na dostęp do zewnętrznego magazynu</string>
  <string name="no_camera_permission">Pozwól %1$s na dostępu do aparatu</string>
  <string name="sync_with_contacts">Synchronizuj z kontaktami</string>
  <string name="sync_with_contacts_long">%1$s potrzebuje dostępu do twojej książki adresowej aby dopasować ją z twoją listą kontaktów XMPP.\nDzięki temu wyświetlone zostaną pełne nazwy i awatary kontaktów.\n\n%1$s użyje książki adresowej wyłącznie do lokalnego dopasowania bez wysyłania czegokolwiek na serwer.</string>
  <string name="sync_with_contacts_quicksy"><![CDATA[Quicksy potrzebuje dostępu do numerów telefonów twoich kontaktów aby zasugerować ci kontakty które już używają Quicksy. <br><br> Nie przechowujemy kopii tych numerów.\n\nAby uzyskać więcej informacji przeczytaj naszą <a href="https://quicksy.im/#privacy">politykę prywatności</a>. <br><br>Zostaniesz poproszony o pozwolenie na dostęp do twoich kontaktów.]]></string>
  <string name="notify_on_all_messages">Powiadom o wszystkich wiadomościach</string>
  <string name="notify_only_when_highlighted">Powiadamiaj tylko w przypadku wzmianki o mnie</string>
  <string name="notify_never">Powiadomienia wyłączone</string>
  <string name="notify_paused">Powiadomienia wstrzymane</string>
  <string name="pref_picture_compression">Kompresja obrazów</string>
  <string name="pref_picture_compression_summary">Podpowiedź: Użyj \'Wybierz plik\' zamiast \'Wybierz obraz\' aby wysłać poszczególne obrazki bez kompresji bez względu na to ustawienie. </string>
  <string name="always">Zawsze</string>
  <string name="large_images_only">Tylko duże obrazki</string>
  <string name="battery_optimizations_enabled">Optymalizacje zużycia baterii włączone</string>
  <string name="battery_optimizations_enabled_explained">Twoje urządzenie ma włączone agresywne oszczędzanie baterii przez co %1$s może odbierać wiadomości z opóźnieniem.\nZalecamy wyłączenie tych optymalizacji.</string>
  <string name="battery_optimizations_enabled_dialog">Twoje urządzenie ma włączone agresywne oszczędzanie baterii przez co %1$s może odbierać wiadomości z opóźnieniem.\nZostaniesz poproszony o wyłączenie ich.</string>
  <string name="disable">Wyłącz</string>
  <string name="selection_too_large">Zaznaczony obszar jest zbyt duży</string>
  <string name="no_accounts">(Brak aktywynych kont)</string>
  <string name="this_field_is_required">To pole jest wymagane</string>
  <string name="correct_message">Popraw wiadomość</string>
  <string name="send_corrected_message">Wyślij poprawioną wiadomość</string>
  <string name="no_keys_just_confirm">Już zaufałeś temu kontaktowi. Wybierając \'zrobione\' potwierdzasz, że %s jest członkiem tej rozmowy grupowej.</string>
  <string name="this_account_is_disabled">Wyłączyłeś to konto</string>
  <string name="security_error_invalid_file_access">Błąd bezpieczeństwa: nieprawidłowy dostęp do pliku!</string>
  <string name="no_application_to_share_uri">Nie odnaleziono aplikacji do udostępnienia URI</string>
  <string name="share_uri_with">Udostępnij URI za pomocą...</string>
  <string name="welcome_text_quicksy"><![CDATA[Quicksy to modyfikacja popularnego klienta XMPP Conversations, z automatycznym wykrywaniem kontaktów.<br><br>Zapisujesz się przy użyciu numeru telefonu i Quicksy automatycznie - na podstawie numerów telefonów w książce adresowej - zasugeruje potencjalne kontakty dla ciebie.<br><br>Zapisując się zgadzasz się na naszą <a href="https://quicksy.im/#privacy">politykę prywatności</a>.]]></string>
  <string name="agree_and_continue">Zgoda i kontynuuj</string>
  <string name="magic_create_text">Poprowadzimy ciebie przez proces tworzenia konta na conversations.im.¹\nKiedy wybierzesz conversations.im jako dostawcę będziesz mógł komunikować się z innymi osobami jeśli podasz im swój pełen adres XMPP.</string>
  <string name="your_full_jid_will_be">Twój pełen adres XMPP to: %s</string>
  <string name="create_account">Utwórz konto</string>
  <string name="use_own_provider">Użyj innego serwera</string>
  <string name="pick_your_username">Wybierz nazwę użytkownika</string>
  <string name="pref_manually_change_presence">Zarządzaj dostępnością ręcznie</string>
  <string name="pref_manually_change_presence_summary">Ustaw dostępność w oknie edytowania wiadomości statusu.</string>
  <string name="status_message">Status</string>
  <string name="presence_chat">Chętny do rozmowy</string>
  <string name="presence_online">Dostępny</string>
  <string name="presence_away">Zaraz wracam</string>
  <string name="presence_xa">Niedostępny</string>
  <string name="presence_dnd">Zajęty</string>
  <string name="secure_password_generated">Zostało wygenerowane bezpieczne hasło</string>
  <string name="device_does_not_support_battery_op">Twoje urządzenie nie pozwala na wyłączenie optymalizacji baterii</string>
  <string name="registration_please_wait">Rejestracja nie powiodła się: spróbuj później</string>
  <string name="registration_password_too_weak">Rejestracja nie powiodła się: hasło zbyt słabe</string>
  <string name="choose_participants">Wybierz członków</string>
  <string name="creating_conference">Tworzenie konferencji</string>
  <string name="invite_again">Zaproś ponownie</string>
  <string name="gp_disable">Wyłącz</string>
  <string name="gp_short">Krótki</string>
  <string name="gp_medium">Średni</string>
  <string name="gp_long">Długi</string>
  <string name="pref_broadcast_last_activity">Ogłaszaj użycie</string>
  <string name="pref_broadcast_last_activity_summary">Powiadamiaj kontakty o tym, że używasz Conversations</string>
  <string name="pref_privacy">Prywatność</string>
  <string name="pref_theme_options">Skórka</string>
  <string name="pref_theme_options_summary">Wybierz paletę kolorów</string>
  <string name="pref_theme_automatic">Automatycznie</string>
  <string name="pref_theme_light">Jasny</string>
  <string name="pref_theme_dark">Ciemny</string>
  <string name="pref_use_green_background">Zielone tło</string>
  <string name="pref_use_green_background_summary">Używaj zielonego tła dla otrzymanych wiadomości</string>
  <string name="unable_to_connect_to_keychain">Nie można połączyć się z OpenKeychain</string>
  <string name="this_device_is_no_longer_in_use">Urządzenie to nie jest już używane</string>
  <string name="type_pc">Komputer</string>
  <string name="type_phone">Komórka</string>
  <string name="type_tablet">Tablet</string>
  <string name="type_web">Przeglądarka</string>
  <string name="type_console">Konsola</string>
  <string name="payment_required">Płatność wymagana</string>
  <string name="missing_internet_permission">Udziel pozwolenia na dostęp do Internetu</string>
  <string name="me">Ja</string>
  <string name="contact_asks_for_presence_subscription">Kontakt prosi o udostępnienie statusu</string>
  <string name="allow">Pozwól</string>
  <string name="no_permission_to_access_x">Brak pozwolenia na dostęp do %s</string>
  <string name="remote_server_not_found">Nie znaleziono serwera</string>
  <string name="remote_server_timeout">Brak odpowiedzi od zdalnego serwera</string>
  <string name="unable_to_update_account">Nie można zaktualizować konta</string>
  <string name="report_jid_as_spammer">Zgłoś spam z tego adresu XMPP</string>
  <string name="pref_delete_omemo_identities">Usuń tożsamości OMEMO</string>
  <string name="pref_delete_omemo_identities_summary">Wygeneruj jeszcze raz klucze OMEMO. Wszystkie twoje kontakty będą musiały zweryfikować cię ponownie. Użyj tego tylko w ostateczności.</string>
  <string name="delete_selected_keys">Usuń zaznaczone klucze</string>
  <string name="error_publish_avatar_offline">Musisz być połączony/na, aby opublikować swój awatar.</string>
  <string name="show_error_message">Pokaż komunikaty błędów</string>
  <string name="error_message">Komunikat o błędzie</string>
  <string name="data_saver_enabled">Oszczędzanie danych jest włączone</string>
  <string name="data_saver_enabled_explained">Twój system operacyjny ogranicza %1$s dostęp do internetu w tle. Aby otrzymywać powiadomienia o nowych wiadomościach należy pozwolić %1$s na nieograniczone dostęp kiedy opcja Oszczędzania Danych jest włączona.\n%1$s będzie oszczędzać transfer danych kiedy to możliwe.</string>
  <string name="device_does_not_support_data_saver">Twoje urządzenie nie wspiera wyłączenia Oszczędzania danych dla %1$s.</string>
  <string name="error_unable_to_create_temporary_file">Niemożna utworzyć pliku tymczasowego</string>
  <string name="this_device_has_been_verified">To urządzenie zostało zweryfikowane</string>
  <string name="copy_fingerprint">Skopiuj odcisk</string>
  <string name="all_omemo_keys_have_been_verified">Zweryfikowałeś wszystkie klucze OMEMO które posiadasz</string>
  <string name="barcode_does_not_contain_fingerprints_for_this_conversation">Kod kreskowy nie zawiera odcisków dla tej rozmowy.</string>
  <string name="verified_fingerprints">Zaufane odciski</string>
  <string name="use_camera_icon_to_scan_barcode">Użyj aparatu, aby zeskanować kod kreskowy kontaktu.</string>
  <string name="please_wait_for_keys_to_be_fetched">Proszę czekać na ściągnięcie kluczy</string>
  <string name="share_as_barcode">Udostępnij przez kod QR</string>
  <string name="share_as_uri">Udostępnij przez URI XMPP</string>
  <string name="share_as_http">Udostępnij przez link HTTP</string>
  <string name="pref_blind_trust_before_verification">Ślepo Ufaj Przed Weryfikacją</string>
  <string name="pref_blind_trust_before_verification_summary">Automatycznie ufaj wszystkim nowym urządzeniom kontaktów, którzy nie zostali zweryfikowani wcześniej i poproś o ręczne potwierdzenie za każdym razem, kiedy zweryfikowany kontakt dodaje nowe urządzenie.</string>
  <string name="blindly_trusted_omemo_keys">Ślepo zaufane klucze OMEMO, to jest mogą należeć do kogoś innego lub ktoś może się podszywać.</string>
  <string name="not_trusted">Niezaufane</string>
  <string name="invalid_barcode">Nieprawidłowy kod kreskowy 2D</string>
  <string name="pref_clean_cache_summary">Wyczyść cache (używane przez aparat)</string>
  <string name="pref_clean_cache">Wyczyść cache</string>
  <string name="pref_clean_private_storage">Wyczyść prywatny magazyn</string>
  <string name="pref_clean_private_storage_summary">Wyczyść prywatny magazyn gdzie trzymane są pliki (mogą zostać pobrane ponownie z serwera)</string>
  <string name="i_followed_this_link_from_a_trusted_source">Trafiłem na ten link w zaufanym źródle</string>
  <string name="verifying_omemo_keys_trusted_source">Zaraz zweryfikujesz klucz OMEMO %1$s klikając w link. Jest to bezpieczne jedynie, kiedy link pochodzi z zaufanego źródła gdzie tylko %2$s mógł go opublikować.</string>
  <string name="verifying_omemo_keys_trusted_source_account">Weryfikujesz właśnie klucze OMEMO własnego konta. To jest bezpieczne tylko jeśli kliknąłeś łącze w miejscu w którym jedynie ty mogłeś je zamieścić. </string>
  <string name="continue_btn">Kontynuuj</string>
  <string name="verify_omemo_keys">Zweryfikuj klucze OMEMO</string>
  <string name="show_inactive_devices">Pokaż nieaktywne</string>
  <string name="hide_inactive_devices">Ukryj nieaktywne</string>
  <string name="distrust_omemo_key">Przestań ufać urządzeniu</string>
  <string name="distrust_omemo_key_text">Czy jesteś pewien, że chcesz cofnąć weryfikację tego urządzenia?\nUrządzenie to, i wiadomości z niego przychodzące będą oznaczane jako niezaufane.</string>
  <plurals name="seconds">
    <item quantity="one">%d sekunda</item>
    <item quantity="few">%d sekundy</item>
    <item quantity="many">%d sekund</item>
    <item quantity="other">%d sekund</item>
  </plurals>
  <plurals name="minutes">
    <item quantity="one">%d minuta</item>
    <item quantity="few">%d minuty</item>
    <item quantity="many">%d minut</item>
    <item quantity="other">%d minut</item>
  </plurals>
  <plurals name="hours">
    <item quantity="one">%d godzina</item>
    <item quantity="few">%d godziny</item>
    <item quantity="many">%d godzin</item>
    <item quantity="other">%d godzin</item>
  </plurals>
  <plurals name="days">
    <item quantity="one">%d dzień</item>
    <item quantity="few">%d dni</item>
    <item quantity="many">%d dni</item>
    <item quantity="other">%d dni</item>
  </plurals>
  <plurals name="weeks">
    <item quantity="one">%d tydzień</item>
    <item quantity="few">%d tygodnie</item>
    <item quantity="many">%d tygodni</item>
    <item quantity="other">%d tygodni</item>
  </plurals>
  <plurals name="months">
    <item quantity="one">%d miesiąc</item>
    <item quantity="few">%d miesiące</item>
    <item quantity="many">%d miesięcy</item>
    <item quantity="other">%d miesięcy</item>
  </plurals>
  <string name="pref_automatically_delete_messages">Automatyczne usuwanie wiadomości</string>
  <string name="pref_automatically_delete_messages_description">Automatycznie usuwaj z tego urządzenia wiadomości starsze niż skonfigurowany okres czasu.</string>
  <string name="encrypting_message">Szyfrowanie wiadomości</string>
  <string name="not_fetching_history_retention_period">Nie pobieram wiadomości przez lokalny okres retencji</string>
  <string name="transcoding_video">Kompresuję film</string>
  <string name="corresponding_conversations_closed">Odpowiadające rozmowy zostały zamknięte.</string>
  <string name="contact_blocked_past_tense">Kontakt zablokowany</string>
  <string name="pref_notifications_from_strangers">Powiadomienia od nieznajomych</string>
  <string name="pref_notifications_from_strangers_summary">Powiadamiaj przy wiadomościach i połączeniach od nieznajomych.</string>
  <string name="received_message_from_stranger">Odebrano wiadomość od nieznajomego</string>
  <string name="block_stranger">Zablokuj nieznajomego</string>
  <string name="block_entire_domain">Zablokuj całą domenę</string>
  <string name="online_right_now">online w tej chwili</string>
  <string name="retry_decryption">Ponownie spróbuj odszyfrować</string>
  <string name="session_failure">Błąd sesji</string>
  <string name="sasl_downgrade">Starszy mechanizm SASL</string>
  <string name="account_status_regis_web">Serwer wymaga rejestracji na stronie</string>
  <string name="open_website">Otwórz stronę</string>
  <string name="application_found_to_open_website">Nie znaleziono aplikacji do otwarcia strony</string>
  <string name="pref_headsup_notifications">Powiadomienia heads-up</string>
  <string name="pref_headsup_notifications_summary">Pokazuj powiadomienia Heads-up</string>
  <string name="today">Dzisiaj</string>
  <string name="yesterday">Wczoraj</string>
  <string name="pref_validate_hostname">Potwierdź nazwę hosta za pomocą DNSSEC</string>
  <string name="pref_validate_hostname_summary">Certyfikaty serwera posiadające prawidłową nazwę hosta są uznawane za zweryfikowane</string>
  <string name="certificate_does_not_contain_jid">Certyfikat nie zawiera żadnych adresów XMPP</string>
  <string name="server_info_partial">częściowo</string>
  <string name="attach_record_video">Nagraj film</string>
  <string name="copy_to_clipboard">Skopiuj do schowka</string>
  <string name="message_copied_to_clipboard">Wiadomość skopiowana do schowka</string>
  <string name="message">Wiadomość</string>
  <string name="private_messages_are_disabled">Prywatne wiadomości są wyłączone</string>
  <string name="huawei_protected_apps">Aplikacje chronione</string>
  <string name="huawei_protected_apps_summary">Aby otrzymywać wiadomości kiedy ekran jest wyłączony musisz dodać Conversations do listy aplikacji chronionych.</string>
  <string name="mtm_accept_cert">Zaakceptować nieznany certyfikat?</string>
  <string name="mtm_trust_anchor">Certyfikat serwera nie jest podpisany przez znany Urząd Certyfikacji</string>
  <string name="mtm_accept_servername">Czy zaakceptować niepasującą nazwę serwera?</string>
  <string name="mtm_hostname_mismatch">Nie można potwierdzić serwera jako \"%s\". Certyfikat jest ważny tylko dla:</string>
  <string name="mtm_connect_anyway">Czy chcesz kontynuować połączenie?</string>
  <string name="mtm_cert_details">Szczegóły certyfikatu:</string>
  <string name="once">Tylko raz</string>
  <string name="qr_code_scanner_needs_access_to_camera">Skaner kodów QR potrzebuje dostępu do aparatu</string>
  <string name="pref_scroll_to_bottom">Przesuń na dół</string>
  <string name="pref_scroll_to_bottom_summary">Przesuń na dół po wysłaniu wiadomości</string>
  <string name="edit_status_message_title">Edytuj komunikat statusu</string>
  <string name="edit_status_message">Edytuj komunikat statusu</string>
  <string name="disable_encryption">Wyłącz szyfrowanie</string>
  <string name="error_trustkey_general">%1$s nie mogło wysłać zaszyfrowanej wiadomości do %2$s. Możliwe, że kontakt używa starego serwera lub klienta który nie wspiera OMEMO.</string>
  <string name="error_trustkey_device_list">Nie powiodło się pobranie listy urządzeń</string>
  <string name="error_trustkey_bundle">Nie powiodło się pobranie kluczy szyfrowania</string>
  <string name="error_trustkey_hint_mutual">Podpowiedź: W niektórych przypadkach może pomóc wzajemne dodanie się do listy kontaktów.</string>
  <string name="disable_encryption_message">Czy na pewno chcesz wyłączyć szyfrowanie OMEMO dla tej konwersacji?
Administrator twojego serwera będzie mógł czytać twoje wiadomości, ale może to być jedyny sposób aby komunikować się z ludźmi korzystającymi ze starych klientów.</string>
  <string name="disable_now">Wyłącz teraz</string>
  <string name="draft">Szkic:</string>
  <string name="pref_omemo_setting">Szyfrowanie OMEMO</string>
  <string name="pref_omemo_setting_summary_always">OMEMO będzie zawsze używane w rozmowach 1:1 oraz prywatnych rozmowach grupowych.</string>
  <string name="pref_omemo_setting_summary_default_on">OMEMO będzie używane domyślnie dla nowych rozmów.</string>
  <string name="pref_omemo_setting_summary_default_off">OMEMO będzie musiało być włączone ręcznie dla nowych rozmów.</string>
  <string name="create_shortcut">Utwórz Skrót</string>
  <string name="pref_font_size">Rozmiar Czcionki</string>
  <string name="pref_font_size_summary">Relatywny rozmiar czcionki używany wewnątrz aplikacji.</string>
  <string name="default_on">Włączone domyślnie</string>
  <string name="default_off">Wyłączone domyślnie</string>
  <string name="small">Mała</string>
  <string name="medium">Średnia</string>
  <string name="large">Duża</string>
  <string name="not_encrypted_for_this_device">Wiadomość nie była zaszyfrowana dla tego urządzenia.</string>
  <string name="omemo_decryption_failed">Błąd odszyfrowywania wiadomości OMEMO.</string>
  <string name="undo">cofnij</string>
  <string name="location_disabled">Udostępnianie lokalizacji jest wyłączone</string>
  <string name="action_fix_to_location">Zablokuj pozycję</string>
  <string name="action_unfix_from_location">Odblokuj pozycję</string>
  <string name="action_copy_location">Skopiuj lokalizację</string>
  <string name="action_share_location">Udostępnij lokalizację</string>
  <string name="action_directions">Kierunki</string>
  <string name="title_activity_share_location">Udostępnij lokalizację</string>
  <string name="title_activity_show_location">Pokaż lokalizację</string>
  <string name="share">Udostępnij</string>
  <string name="unable_to_start_recording">Nie można rozpocząć nagrywania</string>
  <string name="please_wait">Proszę czekać...</string>
  <string name="no_microphone_permission">Pozwól %1$s na dostęp do mikrofonu</string>
  <string name="search_messages">Wyszukaj wiadomości</string>
  <string name="gif">GIF</string>
  <string name="view_conversation">Pokaż konwersację</string>
  <string name="pref_use_share_location_plugin">Wtyczka Udostępniania Lokalizacji</string>
  <string name="pref_use_share_location_plugin_summary">Użyj Wtyczki Udostępniania Lokalizacji zamiast wbudowanej mapy</string>
  <string name="copy_link">Skopiuj URL</string>
  <string name="copy_jabber_id">Skopiuj adres XMPP</string>
  <string name="p1_s3_filetransfer">Udostępnianie plików przez HTTP S3</string>
  <string name="pref_start_search">Wyszukiwanie bezpośrednie</string>
  <string name="pref_start_search_summary">Na ekranie \'Rozpocznij konwersację\' otwórz klawiaturę i umieść kursor w polu wyszukiwania</string>
  <string name="group_chat_avatar">Awatar konwersacji</string>
  <string name="host_does_not_support_group_chat_avatars">Serwer nie wspiera awatarów konwersacji</string>
  <string name="only_the_owner_can_change_group_chat_avatar">Tylko właściciel może zmienić awatar konwersacji</string>
  <string name="contact_name">Nazwa kontaktu</string>
  <string name="nickname">Pseudonim</string>
  <string name="group_chat_name">Nazwa</string>
  <string name="providing_a_name_is_optional">Nie trzeba podawać nazwy</string>
  <string name="create_dialog_group_chat_name">Nazwa konferencji</string>
  <string name="conference_destroyed">Ta konferencja została usunięta</string>
  <string name="unable_to_save_recording">Nie można rozpocząć nagrywania</string>
  <string name="foreground_service_channel_name">Usługa na pierwszym planie</string>
  <string name="foreground_service_channel_description">Ta kategoria powiadomień jest używana aby wyświetlać stałe powiadomienie oznaczające, że %1$s działa</string>
  <string name="notification_group_status_information">Wiadomość Statusu</string>
  <string name="error_channel_name">Problemy z połączeniem</string>
  <string name="error_channel_description">Ta kategoria powiadomień jest używana aby wyświetlać powiadomienia oznaczające, że Conversations ma problemy z połączeniem.</string>
  <string name="notification_group_messages">Wiadomości</string>
  <string name="notification_group_calls">Połączenia</string>
  <string name="messages_channel_name">Wiadomości</string>
  <string name="incoming_calls_channel_name">Połączenia przychodzące</string>
  <string name="ongoing_calls_channel_name">Połączenia wychodzące</string>
  <string name="silent_messages_channel_name">Ciche wiadomości</string>
  <string name="silent_messages_channel_description">Ta kategoria powiadomień jest używana aby wyświetlać powiadomienia które nie powodują żadnych dźwięków. Na przykład w ciągu aktywności na innym urządzeniu (okres karencji).</string>
  <string name="delivery_failed_channel_name">Nie dostarczone wiadomości</string>
  <string name="pref_message_notification_settings">Ustawienia powiadomień wiadomości</string>
  <string name="pref_incoming_call_notification_settings">Ustawienia powiadomień dla przychodzących połączeń</string>
  <string name="pref_more_notification_settings_summary">Ważność, Dźwięk, Wibracja</string>
  <string name="video_compression_channel_name">Kompresja wideo</string>
  <string name="view_media">Pokaż media</string>
  <string name="group_chat_members">Uczestnicy</string>
  <string name="media_browser">Przeglądarka mediów</string>
  <string name="security_violation_not_attaching_file">Plik pominięty w związku z naruszeniem bezpieczeństwa.</string>
  <string name="pref_video_compression">Jakość wideo</string>
  <string name="pref_video_compression_summary">Niższa jakość gwarantuje mniejszy rozmiar</string>
  <string name="video_360p">Średnia (360p)</string>
  <string name="video_720p">Wysoka (720p)</string>
  <string name="cancelled">anulowane</string>
  <string name="already_drafting_message">Już tworzysz nową wiadomość.</string>
  <string name="feature_not_implemented">Funkcja niezaimplementowana</string>
  <string name="invalid_country_code">Nieprawidłowy kod kraju</string>
  <string name="choose_a_country">Wybierz kraj</string>
  <string name="phone_number">numer telefonu</string>
  <string name="verify_your_phone_number">Zweryfikuj swój numer telefonu</string>
  <string name="enter_country_code_and_phone_number">Quicksy wyśle SMS (operator może naliczyć koszty) aby zweryfikować numer telefonu. Wpisz kod kraju i numer telefonu.</string>
  <string name="we_will_be_verifying"><![CDATA[Zweryfikujemy numer telefonu <br/><br/><b>%s</b><br/><br/>Czy wszystko się zgadza czy też chciałbyś zmienić numer?]]></string>
  <string name="not_a_valid_phone_number">%s nie jest prawidłowym numerem telefonu</string>
  <string name="please_enter_your_phone_number">Proszę wpisać swój numer telefonu.</string>
  <string name="search_countries">Przeszukaj kraje</string>
  <string name="verify_x">Zweryfikuj %s</string>
  <string name="we_have_sent_you_an_sms_to_x"><![CDATA[Wysłaliśmy SMS do <b>%s</b>.]]></string>
  <string name="we_have_sent_you_another_sms">Wysłaliśmy kolejny SMS z 6 cyfrowym kodem.</string>
  <string name="please_enter_pin_below">Proszę wpisać 6-cyfrowy PIN poniżej.</string>
  <string name="resend_sms">Wyślij SMSa ponownie</string>
  <string name="resend_sms_in">Wyślij SMSa ponownie (%s)</string>
  <string name="wait_x">Proszę czekać (%s)</string>
  <string name="back">wstecz</string>
  <string name="possible_pin">Automatycznie wklejono prawdopodobny PIN ze schowka.</string>
  <string name="please_enter_pin">Proszę wpisać 6-cyfrowy PIN.</string>
  <string name="abort_registration_procedure">Czy na pewno chcesz przerwać procedurę rejestracji?</string>
  <string name="yes">Tak</string>
  <string name="no">Nie</string>
  <string name="verifying">Weryfikowanie...</string>
  <string name="requesting_sms">Prośba o SMS...</string>
  <string name="incorrect_pin">PIN który wpisałeś jest nieprawidłowy.</string>
  <string name="pin_expired">PIN który wysłaliśmy stracił ważność.</string>
  <string name="unknown_api_error_network">Nieznany błąd sieci.</string>
  <string name="unknown_api_error_response">Nieznana odpowiedź serwera.</string>
  <string name="unable_to_connect_to_server">Nie można połączyć się z serwerem.</string>
  <string name="unable_to_establish_secure_connection">Nie można uzyskać bezpiecznego połączenia.</string>
  <string name="unable_to_find_server">Nie można połączyć się z serwerem.</string>
  <string name="something_went_wrong_processing_your_request">Wystąpił błąd przy przetwarzaniu twojego żądania.</string>
  <string name="invalid_user_input">Nieprawidłowa wartość użytkownika</string>
  <string name="temporarily_unavailable">Tymczasowo niedostępne. Spróbuj później.</string>
  <string name="no_network_connection">Brak połączenia z siecią.</string>
  <string name="try_again_in_x">Spróbuj ponownie po %s</string>
  <string name="rate_limited">Wykorzystałeś limit zapytań</string>
  <string name="too_many_attempts">Za dużo prób</string>
  <string name="the_app_is_out_of_date">Używasz przestarzałej wersji aplikacji.</string>
  <string name="update">Aktualizuj</string>
  <string name="logged_in_with_another_device">Twój numer telefonu jest aktualnie zalogowany na innym urządzeniu.</string>
  <string name="enter_your_name_instructions">Proszę wpisać swoją nazwę aby ludzie którzy mają ciebie w kontaktach wiedzieli kim jesteś.</string>
  <string name="your_name">Twoja nazwa</string>
  <string name="enter_your_name">Wpisz swoją nazwę</string>
  <string name="no_name_set_instructions">Użyj przycisku edycji aby ustawić swoją nazwę.</string>
  <string name="reject_request">Odrzuć żądanie</string>
  <string name="install_orbot">Zainstaluj Orbot</string>
  <string name="start_orbot">Uruchom Orbot</string>
  <string name="no_market_app_installed">Aplikacja marketu niezainstalowana.</string>
  <string name="group_chat_will_make_your_jabber_id_public">Ten kanał sprawi, że twój adres XMPP będzie publiczny</string>
  <string name="ebook">e-book</string>
  <string name="video_original">Oryginalne (nieskompresowane)</string>
  <string name="open_with">Otwórz za pomocą...</string>
  <string name="set_profile_picture">Obrazek profilowy Conversations</string>
  <string name="choose_account">Wybierz konto</string>
  <string name="restore_backup">Przywróć kopię zapasową</string>
  <string name="restore">Przywróć</string>
  <string name="enter_password_to_restore">Wpisz swoje hasło do konta %s aby przywrócić kopię zapasową</string>
  <string name="restore_warning">Nie używaj kopii zapasowej aby klonować (uruchamiać równolegle) instalację. Przywracanie kopii jest przeznaczone tylko do migracji albo kiedy urządzenie zostało zgubione.</string>
  <string name="unable_to_restore_backup">Nie można przywrócić kopii zapasowej.</string>
  <string name="unable_to_decrypt_backup">Nie można odszyfrować kopii zapasowej. Czy hasło jest poprawne?</string>
  <string name="backup_channel_name">Kopia i Przywracanie</string>
  <string name="enter_jabber_id">Wpisz adres XMPP</string>
  <string name="create_group_chat">Nowa rozmowa grupowa</string>
  <string name="join_public_channel">Dołącz do kanału publicznego</string>
  <string name="create_private_group_chat">Nowa prywatna rozmowa grupowa</string>
  <string name="create_public_channel">Nowy kanał publiczny</string>
  <string name="create_dialog_channel_name">Nazwa kanału</string>
  <string name="xmpp_address">Adres XMPP</string>
  <string name="please_enter_name">Podaj nazwę kanału</string>
  <string name="please_enter_xmpp_address">Podaj adres XMPP</string>
  <string name="this_is_an_xmpp_address">To jest adres XMPP. Podaj nazwę.</string>
  <string name="creating_channel">Tworzenie kanału publicznego...</string>
  <string name="channel_already_exists">Ten kanał już istnieje</string>
  <string name="joined_an_existing_channel">Dołączono do istniejącego kanału</string>
  <string name="unable_to_set_channel_configuration">Nie można ustawić konfiguracji kanału</string>
  <string name="allow_participants_to_edit_subject">Pozwól wszystkim na zmianę tematu</string>
  <string name="allow_participants_to_invite_others">Pozwól wszystkim na zapraszanie innych</string>
  <string name="anyone_can_edit_subject">Każdy może zmieniać temat.</string>
  <string name="owners_can_edit_subject">Właściciele mogą zmieniać temat.</string>
  <string name="admins_can_edit_subject">Administratorzy mogą zmieniać temat.</string>
  <string name="owners_can_invite_others">Właściciele mogą zapraszać innych.</string>
  <string name="anyone_can_invite_others">Każdy może zapraszać innych.</string>
  <string name="jabber_ids_are_visible_to_admins">Adresy XMPP widoczne dla administratorów.</string>
  <string name="jabber_ids_are_visible_to_anyone">Adresy XMPP widoczne dla wszystkich.</string>
  <string name="no_users_hint_channel">Ten publiczny kanał nie ma uczestników. Zaproś swoje kontakty lub użyj udostępniania aby opublikować adres XMPP.</string>
  <string name="no_users_hint_group_chat">Ta prywatna rozmowa grupowa nie ma uczestników.</string>
  <string name="manage_permission">Zarządzaj uprawnieniami</string>
  <string name="search_participants">Wyszukaj uczestników</string>
  <string name="file_too_large">Plik jest zbyt duży</string>
  <string name="attach">Załącz</string>
  <string name="discover_channels">Odkryj kanały</string>
  <string name="search_channels">Wyszukaj kanał</string>
  <string name="channel_discovery_opt_in_title">Możliwe naruszenie prywatności!</string>
  <string name="channel_discover_opt_in_message"><![CDATA[Odkrywanie kanałów używa usługi firmy trzeciej <a href="https://search.jabber.network">search.jabber.network</a>. <br><br>Używając tej funkcji twój adres IP oraz kryteria wyszukiwania zostaną wysłane do tej usługi. Sprawdź <a href="https://search.jabber.network/privacy">Politykę Prywatności</a> aby uzyskać więcej informacji.]]></string>
  <string name="i_already_have_an_account">Już mam konto</string>
  <string name="add_existing_account">Dodaj istniejące konto</string>
  <string name="register_new_account">Zarejestruj nowe konto</string>
  <string name="this_looks_like_a_domain">To wygląda jak nazwa domeny</string>
  <string name="add_anway">Dodaj i tak</string>
  <string name="this_looks_like_channel">To wygląda jak adres kanału</string>
  <string name="share_backup_files">Udostępnij pliki kopii zapasowych</string>
  <string name="conversations_backup">Kopia zapasowa Conversations</string>
  <string name="event">Zdarzenie</string>
  <string name="open_backup">Otwórz kopię zapasową</string>
  <string name="not_a_backup_file">Plik, który otworzyłeś, nie jest plikiem kopii zapasowej Conversations</string>
  <string name="account_already_setup">To konto zostało już ustawione</string>
  <string name="please_enter_password">Proszę podać hasło dla tego konta</string>
  <string name="unable_to_perform_this_action">Nie można wykonać tej akcji</string>
  <string name="open_join_dialog">Dołącz do publicznego kanału...</string>
  <string name="sharing_application_not_grant_permission">Aplikacja udostępniająca nie udzieliła pozwolenia na dostęp do tego pliku.</string>
  <string name="group_chats_and_channels"><![CDATA[Rozmowy grupowe i kanały]]></string>
  <string name="jabber_network">jabber.network</string>
  <string name="local_server">Serwer lokalny</string>
  <string name="pref_channel_discovery_summary">Większość użytkowników powinna wybrać \'jabber.network\' dla lepszych sugestii z całego ekosystemu XMPP. </string>
  <string name="pref_channel_discovery">Metoda odkrywania kanałów</string>
  <string name="backup">Kopia zapasowa</string>
  <string name="category_about">O aplikacji</string>
  <string name="please_enable_an_account">Proszę włączyć konto</string>
  <string name="make_call">Zadzwoń</string>
  <string name="rtp_state_incoming_call">Połączenie przychodzące</string>
  <string name="rtp_state_incoming_video_call">Wideorozmowa przychodząca</string>
  <string name="rtp_state_connecting">Łączenie</string>
  <string name="rtp_state_connected">Połączony</string>
  <string name="rtp_state_reconnecting">Ponowne łączenie</string>
  <string name="rtp_state_accepting_call">Akceptowanie połączenia</string>
  <string name="rtp_state_ending_call">Kończenie połączenia</string>
  <string name="answer_call">Połącz</string>
  <string name="dismiss_call">Odrzuć</string>
  <string name="rtp_state_finding_device">Wyszukiwanie urządzeń</string>
  <string name="rtp_state_ringing">Dzwonienie</string>
  <string name="rtp_state_declined_or_busy">Zajęty</string>
  <string name="rtp_state_connectivity_error">Nie można wykonać połączenia</string>
  <string name="rtp_state_connectivity_lost_error">Utracono połączenie</string>
  <string name="rtp_state_retracted">Anulowane połączenie</string>
  <string name="rtp_state_application_failure">Błąd aplikacji</string>
  <string name="rtp_state_security_error">Problem z weryfikacją </string>
  <string name="hang_up">Rozłącz</string>
  <string name="ongoing_call">Połączenie wychodzące</string>
  <string name="ongoing_video_call">Wideorozmowa wychodząca</string>
  <string name="reconnecting_call">Ponowne łączenie rozmowy</string>
  <string name="reconnecting_video_call">Ponowne łączenie rozmowy wideo</string>
  <string name="disable_tor_to_make_call">Wyłącz Tor aby dzwonić</string>
  <string name="incoming_call">Połączenie przychodzące</string>
  <string name="incoming_call_duration">Połączenie przychodzące · %s</string>
  <string name="missed_call_timestamp">Nieodebrane połączenie · %s</string>
  <string name="outgoing_call">Połączenie wychodzące</string>
  <string name="outgoing_call_duration">Połączenie wychodzące · %s</string>
  <string name="missed_call">Nieodebrane połączenie</string>
  <string name="audio_call">Połączenie audio</string>
  <string name="video_call">Połączenie wideo</string>
  <string name="help">Pomoc</string>
  <string name="switch_to_conversation">Przełącz do rozmowy</string>
  <string name="microphone_unavailable">Twój mikrofon jest niedostępny</string>
  <string name="only_one_call_at_a_time">Możesz mieć tylko jedno połączenie na raz.</string>
  <string name="return_to_ongoing_call">Powróć do trwającego połączenia</string>
  <string name="could_not_switch_camera">Nie można zmienić aparatu</string>
  <string name="add_to_favorites">Przypnij</string>
  <string name="remove_from_favorites">Odepnij</string>
  <string name="gpx_track">Ścieżka GPX</string>
  <string name="could_not_correct_message">Nie można poprawić wiadomości</string>
  <string name="search_all_conversations">Wszystkie rozmowy</string>
  <string name="search_this_conversation">Ta rozmowa</string>
  <string name="your_avatar">Twój awatar</string>
  <string name="avatar_for_x">Awatar dla %s</string>
  <string name="encrypted_with_omemo">Zaszyfrowane OMEMO</string>
  <string name="encrypted_with_openpgp">Zaszyfrowane OpenPGP</string>
  <string name="not_encrypted">Niezaszyfrowane</string>
  <string name="exit">Wyjście</string>
  <string name="record_voice_mail">Zapisz pocztę głosową</string>
  <string name="play_audio">Odtwórz audio</string>
  <string name="pause_audio">Spauzuj audio</string>
  <string name="add_contact_or_create_or_join_group_chat">Dodaj kontakt, stwórz lub dołącz do rozmowy grupowej lub odkryj kanały</string>
  <plurals name="view_users">
    <item quantity="one">Pokaż %1$d uczestnika</item>
    <item quantity="few">Pokaż %1$d uczestników</item>
    <item quantity="many">Pokaż %1$d uczestników</item>
    <item quantity="other">Pokaż %1$d uczestników</item>
  </plurals>
  <plurals name="some_messages_could_not_be_delivered">
    <item quantity="one">Wiadomość nie mogła zostać dostarczona</item>
    <item quantity="few">Niektóre wiadomości nie mogły być dostarczone</item>
    <item quantity="many">Niektóre wiadomości nie mogły być dostarczone</item>
    <item quantity="other">Niektóre wiadomości nie mogły być dostarczone</item>
  </plurals>
  <string name="failed_deliveries">Nie dostarczone wiadomości</string>
  <string name="more_options">Więcej ustawień</string>
  <string name="no_application_found">Nie znaleziono żadnej aplikacji</string>
  <string name="invite_to_app">Zaproś do Conversations</string>
  <string name="unable_to_parse_invite">Nie można przetworzyć zaproszenia</string>
  <string name="server_does_not_support_easy_onboarding_invites">Serwer nie wspiera tworzenia zaproszeń</string>
  <string name="no_active_accounts_support_this">Nie ma aktywnych kont wspierających tę funkcję</string>
  <string name="backup_started_message">Tworzenie kopii zapasowej się rozpoczęło. Dostaniesz powiadomienie kiedy się zakończy. </string>
  <string name="unable_to_enable_video">Nie można włączyć wideo. </string>
  <string name="plain_text_document">Dokument zwykłego tekstu</string>
  <string name="account_registrations_are_not_supported">Rejestracja kont nie jest wspierana</string>
  <string name="no_xmpp_adddress_found">Nie znaleziono adresu XMPP</string>
  </resources>