~singpolyma/cheogram-android

f2a67f899b5f4d5fbe1419f1b0568d9e84c35921 — Daniel Gultsch 2 years ago b6442c0
pulled translations from transifex
M src/conversations/res/values-bg/strings.xml => src/conversations/res/values-bg/strings.xml +5 -5
@@ 1,13 1,13 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <string name="pick_a_server">Изберете вашият XMPP доставчик</string>
  <string name="pick_a_server">Изберете своя XMPP доставчик</string>
  <string name="use_conversations.im">Използвайте conversations.im</string>
  <string name="create_new_account">Създаване не нов профил</string>
  <string name="do_you_have_an_account">Имате ли вече XMPP профил? Това може да се случи, ако вече използвате друг клиент на XMPP или сте използвали преди това Conversations. Ако не, можете да създадете нов XMPP профил в момента.\nСъвет: Някои доставчици на имейл също предоставят XMPP профили.
  <string name="do_you_have_an_account">Имате ли вече XMPP профил? Може да имате, ако вече използвате друг клиент на XMPP или сте използвали Conversations и преди. Ако не, можете да създадете нов XMPP профил сега.\nСъвет: някои доставчици на е-поща също предоставят XMPP профили.
 </string>
  <string name="server_select_text">XMPP е мрежа за общуване чрез мигновени съобщения, която не е обвързана с конкретен доставчик. Можете да използвате клиента с всеки сървър, който работи с XMPP.\nЗа Ваше удобство, ние предоставяме лесен начин да си създадете профил в conversations.im¹ — сървър, пригоден да работи добре с Conversations.</string>
  <string name="magic_create_text_on_x">Бяхте поканен(а) в %1$s. Ще Ви преведем през процеса на създаване на акаунт.\nИзбирайки %1$s за доставчик, Вие ще можете да общувате и с потребители на други доставчици, като им предоставите своя пълен адрес за XMPP.</string>
  <string name="magic_create_text_fixed">Бяхте поканен(а) в %1$s. Вече Ви избрахме потребителско име. Ще Ви преведем през процеса на създаване на акаунт.\nЩе можете да общувате и с потребители на други доставчици, като им предоставите своя пълен адрес за XMPP.</string>
  <string name="server_select_text">XMPP е мрежа за общуване чрез мигновени съобщения, която не е обвързана с конкретен доставчик. Можете да използвате клиента с всеки сървър, който работи с XMPP.\nЗа Ваше удобство, обаче, ние предоставяме лесен начин да си създадете профил в conversations.im¹ — сървър, пригоден да работи най-добре с Conversations.</string>
  <string name="magic_create_text_on_x">Получихте покана за %1$s. Ще Ви преведем през процеса на създаване на профил.\nИзбирайки %1$s за доставчик, Вие ще можете да общувате и с потребители на други доставчици, като им предоставите своя пълен XMPP адрес.</string>
  <string name="magic_create_text_fixed">Получихте покана за %1$s. Вече Ви избрахме потребителско име. Ще Ви преведем през процеса на създаване на профил.\nЩе можете да общувате и с потребители на други доставчици, като им предоставите своя пълен XMPP адрес.</string>
  <string name="your_server_invitation">Вашата покана за сървъра</string>
  <string name="improperly_formatted_provisioning">Неправилно форматиран код за достъп</string>
  <string name="tap_share_button_send_invite">Докоснете бутона за споделяне, за да изпратите на контакта си покана за %1$s.</string>

A src/conversations/res/values-fi/strings.xml => src/conversations/res/values-fi/strings.xml +14 -0
@@ 0,0 1,14 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <string name="pick_a_server">Valitse XMPP-palveluntarjoaja</string>
  <string name="use_conversations.im">Käytä conversations.im:ää</string>
  <string name="create_new_account">Luo uusi tili</string>
  <string name="do_you_have_an_account">Onko sinulla jo XMPP-tunnus? Jos käytät jo toista XMPP-sovellusta tai olet käyttänyt Conversationsia aiemmin, niin voi olla. Jos ei, voit tehdä uuden XMPP-tilin saman tien.\nVinkki: Jotkin sähköpostipalvelut tarjoavat myös XMPP-tilin.</string>
  <string name="server_select_text">XMPP on tietystä palveluntarjoasta riippumaton pikaviestiverkosto. Voit käyttää tätä asiakasohjelmaa minkä tahansa haluamasi XMPP-palvelimen kanssa.\nHelppouden nimissä olemme kuitenkin helpottaneet tilin luomista conversations.im:iin.</string>
  <string name="magic_create_text_on_x">Sinut on kutsuttu %1$s:iin. Opastamme sinua tilin luomisen kanssa.\nValitessasi palvelimen %1$s palveluntarjoajaksesi voit jutella muiden palveluntajoajien käyttäjien kanssa kertomalla heille koko XMPP-osoitteesi.</string>
  <string name="magic_create_text_fixed">Sinut on kutsuttu palvelimelle %1$s. Käyttäjänimesi on valittu valmiiksi puolestasi. Opastamme sinua tilin luomisen kanssa.\nVoit jutella muiden palveluntarjoajien käyttäjien kanssa kertomalle heille koko XMPP-osoitteesi.</string>
  <string name="your_server_invitation">Kutsusi palvelimelle</string>
  <string name="improperly_formatted_provisioning">Virheellisesti muotoiltu koodi</string>
  <string name="if_contact_is_nearby_use_qr">Jos henkilö on lähellä, hän voi myös hyväksyä kutsun lukemalla allaolevan koodin.</string>
  <string name="share_invite_with">Jaa kutsu sovelluksella...</string>
</resources>
\ No newline at end of file

M src/main/res/values-bg/strings.xml => src/main/res/values-bg/strings.xml +181 -7
@@ 263,7 263,7 @@
  <string name="publishing">Публикуване…</string>
  <string name="error_publish_avatar_server_reject">Сървърът отказа Вашето публикуване</string>
  <string name="error_publish_avatar_converting">Снимката Ви не може да бъде преобразувана</string>
  <string name="error_saving_avatar">Неуспешно запазване на аватара на диска</string>
  <string name="error_saving_avatar">Аватарът не може да бъде запазен на диска</string>
  <string name="or_long_press_for_default">(Или задръжте, за да върнете началното)</string>
  <string name="error_publish_avatar_no_server_support">Сървърът Ви не поддържа публикуване на аватари</string>
  <string name="private_message">прошепна</string>


@@ 367,7 367,7 @@
  <string name="no_more_history_on_server">Няма повече история на сървъра</string>
  <string name="updating">Актуализиране…</string>
  <string name="password_changed">Паролата е променена!</string>
  <string name="could_not_change_password">Неуспешна промяна на паролата</string>
  <string name="could_not_change_password">Паролата не може да бъде променена</string>
  <string name="change_password">Промяна на паролата</string>
  <string name="current_password">Текуща парола</string>
  <string name="new_password">Нова парола</string>


@@ 388,16 388,20 @@
  <string name="remove_owner_privileges">Премахване на правомощията на собственик</string>
  <string name="remove_from_room">Премахване от груповия разговор</string>
  <string name="remove_from_channel">Премахване от канала</string>
  <string name="could_not_change_affiliation">Неуспешна промяна на принадлежността на %s</string>
  <string name="could_not_change_affiliation">Принадлежността на %s не може да бъде променена </string>
  <string name="ban_from_conference">Забраняване на достъпа до груповия разговор</string>
  <string name="ban_from_channel">Забраняване на достъпа до канала</string>
  <string name="removing_from_public_conference">Опитвате се да премахнете%s от публичен канал. Единственият начин да направите това е да блокирате завинаги потребителя.</string>
  <string name="ban_now">Забраняване на достъпа сега</string>
  <string name="could_not_change_role">Неуспешна промяна на ролята на %s</string>
  <string name="could_not_change_role">Ролята на %s не може да бъде променена</string>
  <string name="conference_options">Настройка на частен групов разговор</string>
  <string name="channel_options">Настройка на публичен групов разговор</string>
  <string name="members_only">Частно, само за членове</string>
  <string name="non_anonymous">Нека XMPP адресите бъдат видими за всички</string>
  <string name="moderated">Нека каналът да се модерира</string>
  <string name="you_are_not_participating">Вие не участвате</string>
  <string name="modified_conference_options">Настройките на груповия разговор бяха променени!</string>
  <string name="could_not_modify_conference_options">Неуспешна промяна на настройките на груповия разговор</string>
  <string name="could_not_modify_conference_options">Настройките на груповия разговор не могат да бъдат променени</string>
  <string name="never">Никога</string>
  <string name="until_further_notice">До отмяна</string>
  <string name="snooze">Отлагане</string>


@@ 405,11 409,13 @@
  <string name="mark_as_read">Отбелязване като прочетено</string>
  <string name="pref_input_options">Въвеждане</string>
  <string name="pref_enter_is_send">Enter изпраща</string>
  <string name="pref_enter_is_send_summary">Използвайте клавиша Enter, за да изпратите съобщение. Винаги може да използвате Ctrl+Enter за изпращане на съобщение, дори тази настройка да е изключена.</string>
  <string name="pref_display_enter_key">Показване на клавиша Enter</string>
  <string name="pref_display_enter_key_summary">Смяна на клавиша за емотикони с клавиша Enter</string>
  <string name="audio">аудио</string>
  <string name="video">видео</string>
  <string name="image">изображение</string>
  <string name="vector_graphic">векторна графика</string>
  <string name="pdf_document">PDF документ</string>
  <string name="apk">Приложение за Андроид</string>
  <string name="vcard">Контакт</string>


@@ 425,8 431,11 @@
  <string name="pref_chat_states_summary">Така контактите Ви ще разбират, когато им пишете съобщения</string>
  <string name="send_location">Изпращане на местоположението</string>
  <string name="show_location">Показване на местоположението</string>
  <string name="no_application_found_to_display_location">Няма намерено приложение за показване на местоположението</string>
  <string name="location">Местоположение</string>
  <string name="title_undo_swipe_out_conversation">Conversation се затвори</string>
  <string name="title_undo_swipe_out_group_chat">Напуснахте частния групов разговор</string>
  <string name="title_undo_swipe_out_channel">Напуснахте публичния канал</string>
  <string name="pref_dont_trust_system_cas_title">Да не се вярва на системните сертификати</string>
  <string name="pref_dont_trust_system_cas_summary">Всички сертификати трябва да бъдат одобрени на ръка</string>
  <string name="pref_remove_trusted_certificates_title">Премахване на сертификатите</string>


@@ 439,6 448,7 @@
    <item quantity="one">%d сертификат е изтрит</item>
    <item quantity="other">%d сертификата са изтрити</item>
  </plurals>
  <string name="pref_quick_action_summary">Замяна на бутона „Изпращане“ с бързо действие</string>
  <string name="pref_quick_action">Бързо действие</string>
  <string name="none">Нищо</string>
  <string name="recently_used">Използвани наскоро</string>


@@ 446,6 456,7 @@
  <string name="search_contacts">Търсене в контактите</string>
  <string name="search_bookmarks">Търсене в отметките</string>
  <string name="send_private_message">Изпращане на лично съобщение</string>
  <string name="user_has_left_conference">%1$s напусна груповия разговор</string>
  <string name="username">Потребителско име</string>
  <string name="username_hint">Потребителско име</string>
  <string name="invalid_username">Това не е правилно потребителско име</string>


@@ 455,16 466,28 @@
  <string name="download_failed_could_not_write_file">Неуспешно сваляне: Файлът не може да бъде записан</string>
  <string name="account_status_tor_unavailable">Мрежата на Тор е недостъпна</string>
  <string name="account_status_bind_failure">Грешка при свързване</string>
  <string name="account_status_host_unknown">Сървърът не отговаря за този домейн</string>
  <string name="server_info_broken">Повредено</string>
  <string name="pref_presence_settings">Присъствие</string>
  <string name="pref_away_when_screen_off">Отсъстващ при заключено устройство</string>
  <string name="pref_away_when_screen_off_summary">Показване като „отсъстващ“, когато устройството е заключено</string>
  <string name="pref_dnd_on_silent_mode">Зает в тих режим</string>
  <string name="pref_dnd_on_silent_mode_summary">Показване като „зает“, когато устройството е в тих режим</string>
  <string name="pref_treat_vibrate_as_silent">Тих режим при режим на вибриране</string>
  <string name="pref_treat_vibrate_as_dnd_summary">Показване като „зает“, когато устройството е на вибрация</string>
  <string name="pref_show_connection_options">Разширени настройки за връзката</string>
  <string name="pref_show_connection_options_summary">Показване на настройките за сървър и порт при установка на профил</string>
  <string name="hostname_example">xmpp.example.com</string>
  <string name="action_add_account_with_certificate">Влизане със сертификат</string>
  <string name="unable_to_parse_certificate">Сертификатът не може да бъде прочетен</string>
  <string name="mam_prefs">Настройки за архивирането</string>
  <string name="server_side_mam_prefs">Настройки за архивирането на сървъра</string>
  <string name="fetching_mam_prefs">Получаване на настройките за архивирането. Моля, изчакайте…</string>
  <string name="unable_to_fetch_mam_prefs">Настройките за архивирането не могат да бъдат получени</string>
  <string name="captcha_required">Проверката е задължителна</string>
  <string name="captcha_hint">Въведете текста от горното изображение</string>
  <string name="certificate_chain_is_not_trusted">Недоверен верижен сертификат</string>
  <string name="jid_does_not_match_certificate">XMPP адресът не съответства на сертификата</string>
  <string name="action_renew_certificate">Подновяване на сертификата</string>
  <string name="error_fetching_omemo_key">Грешка при получаването на ключа за OMEMO!</string>
  <string name="verified_omemo_key_with_certificate">Ключът за OMEMO беше потвърден със сертификат!</string>


@@ 474,6 497,7 @@
  <string name="pref_use_tor_summary">Всички връзки да минават през мрежата на Тор. Изисква Орбот</string>
  <string name="account_settings_hostname">Име на сървър</string>
  <string name="account_settings_port">Порт</string>
  <string name="hostname_or_onion">Адрес на сървър или .onion</string>
  <string name="not_a_valid_port">Това не е правилен номер на порт</string>
  <string name="not_valid_hostname">Това не е правилно име на сървър</string>
  <string name="connected_accounts">%1$d от %2$d свързани профила</string>


@@ 482,25 506,41 @@
    <item quantity="other">%d съобщения</item>
  </plurals>
  <string name="load_more_messages">Зареждане на още съобщения</string>
  <string name="shared_file_with_x">Файлът е споделен с %s</string>
  <string name="shared_image_with_x">Изображението е споделено с %s</string>
  <string name="shared_images_with_x">Изображенията са споделени с %s</string>
  <string name="shared_text_with_x">Текстът е споделен с %s</string>
  <string name="no_storage_permission">Дайте на %1$s разрешение за достъп до външната памет</string>
  <string name="no_camera_permission">Дайте на %1$s разрешение за достъп до камерата</string>
  <string name="sync_with_contacts">Синхронизиране с контактите</string>
  <string name="sync_with_contacts_long">%1$s иска разрешение за достъп до адресната Ви книга, за да потърси съвпадения със списъка от контакти в XMPP.\nТова ще покаже пълните имена и аватари на контактите Ви.\n\n%1$s само ще прочете адресната книга и ще потърси съвпадения на това устройство – нищо няма да се качва на сървъра Ви.</string>
  <string name="sync_with_contacts_quicksy"><![CDATA[Quicksy се нуждае от достъп до телефонните номера на контактите Ви, за да прави предложения относно контакти, които вероятно вече са регистрирани в системата на Quicksy.<br><br>Ние няма да пазим копия на тези телефонни номера.\n\nЗа повече информация, прочетете <a href="https://quicksy.im/#privacy">декларацията ни за поверителност</a>.<br><br>Сега ще Ви помолим да дадете достъп до контактите си.]]></string>
  <string name="notify_on_all_messages">Известяване за всички съобщения</string>
  <string name="notify_only_when_highlighted">Известяване само при споменаване</string>
  <string name="notify_never">Известията са изключени</string>
  <string name="notify_paused">Известията са спрени временно</string>
  <string name="pref_picture_compression">Компресия на изображенията</string>
  <string name="pref_picture_compression_summary">Съвет: използвайте „Изберете файл“ вместо „Изберете снимка“, за да изпращате снимките некомпресирани, независимо от тази настройка.</string>
  <string name="always">Винаги</string>
  <string name="large_images_only">Само за големи изображения</string>
  <string name="battery_optimizations_enabled">Оптимизациите за използв. на батерията са вкл.</string>
  <string name="battery_optimizations_enabled_explained">Устройството Ви прилага сериозни оптимизации за използването на батерията върху %1$s, които може да доведат до забавени известия и дори пропуснати съобщения.\nПрепоръчително е да ги изключите.</string>
  <string name="battery_optimizations_enabled_dialog">Устройството Ви прилага сериозни оптимизации за използването на батерията върху %1$s, които може да доведат до забавени известия и дори пропуснати съобщения.\nСега ще бъдете помолен(а) да ги изключите.</string>
  <string name="disable">Изключване</string>
  <string name="selection_too_large">Избраната област е твърде голяма</string>
  <string name="no_accounts">(Няма активирани профили)</string>
  <string name="this_field_is_required">Това поле е задължително</string>
  <string name="correct_message">Поправяне на съобщението</string>
  <string name="send_corrected_message">Изпращане на поправеното съобщение</string>
  <string name="no_keys_just_confirm">Вече сте потвърдили доверието си в този човек, чрез защитена проверка на отпечатъка му. Ако изберете „Готово“, ще потвърдите само това, че %s е част от този групов разговор.</string>
  <string name="this_account_is_disabled">Вие сте деактивирали този профил</string>
  <string name="security_error_invalid_file_access">Грешка в сигурността: неправилен достъп до файл!</string>
  <string name="no_application_to_share_uri">Няма намерено приложение за споделяне на адреса</string>
  <string name="share_uri_with">Споделяне на адреса с…</string>
  <string name="welcome_text_quicksy"><![CDATA[Quicksy е производен вариант на популярния клиент за XMPP – Conversations, който включва автоматично откриване на контакти.<br><br>Трябва да се регистрирате чрез телефонния си номер, след което Quicksy автоматично ще претърси телефонните номера в указателя Ви и ще Ви предложи контакти в приложението.<br><br>Регистрирайки се, Вие се съгласявате с нашата <a href=\"https://quicksy.im/#privacy\">декларация за поверителност</a>.]]></string>
  <string name="agree_and_continue">Съгласяване и продължаване</string>
  <string name="magic_create_text">На conversations.im има ръководство за създаване на профил.\nИзбирайки conversations.im за доставчик, Вие ще можете да общувате и с потребители на други доставчици, като им предоставите своя пълен адрес за XMPP.</string>
  <string name="your_full_jid_will_be">Пълният Ви XMPP адрес ще бъде: %s</string>
  <string name="create_account">Създаване на профил</string>
  <string name="use_own_provider">Използване на собствен доставчик</string>
  <string name="pick_your_username">Изберете потребителското си име</string>


@@ 523,6 563,8 @@
  <string name="gp_short">Кратко</string>
  <string name="gp_medium">Средно</string>
  <string name="gp_long">Дълго</string>
  <string name="pref_broadcast_last_activity">Информиране за използването</string>
  <string name="pref_broadcast_last_activity_summary">Позволява на контактите Ви да знаят кога използвате Conversations</string>
  <string name="pref_privacy">Поверителност</string>
  <string name="pref_theme_options">Тема</string>
  <string name="pref_theme_options_summary">Изберете цветовата схема</string>


@@ 531,6 573,7 @@
  <string name="pref_theme_dark">Тъмна</string>
  <string name="pref_use_green_background">Зелен фон</string>
  <string name="pref_use_green_background_summary">Получените съобщения ще бъдат на зелен фон</string>
  <string name="unable_to_connect_to_keychain">Свързването с OpenKeychain е невъзможно</string>
  <string name="this_device_is_no_longer_in_use">Това устройство вече не се използва</string>
  <string name="type_pc">Компютър</string>
  <string name="type_phone">Мобилен телефон</string>


@@ 538,21 581,29 @@
  <string name="type_web">Браузър</string>
  <string name="type_console">Конзола</string>
  <string name="payment_required">Изисква се плащане</string>
  <string name="missing_internet_permission">Дайте разрешение за достъп до Интернет</string>
  <string name="me">Аз</string>
  <string name="contact_asks_for_presence_subscription">Контакт моли за абонамент за присъствието</string>
  <string name="allow">Позволяване</string>
  <string name="no_permission_to_access_x">Няма позволение за достъп до %s</string>
  <string name="remote_server_not_found">Отдалеченият сървър не е намерен</string>
  <string name="remote_server_timeout">Времето за изчакване на отдалечения сървър изтече</string>
  <string name="unable_to_update_account">Профилът не може да бъде обновен</string>
  <string name="report_jid_as_spammer">Докладване този XMPP адрес за спам.</string>
  <string name="pref_delete_omemo_identities">Изтриване на идентификаторите OMEMO</string>
  <string name="pref_delete_omemo_identities_summary">Пресъздайте своите ключове OMEMO. Всички Ваши контакти ще трябва да Ви потвърдят отново. Използвайте това само в краен случай.</string>
  <string name="delete_selected_keys">Изтриване на избраните ключове.</string>
  <string name="error_publish_avatar_offline">Трябва да бъдете свързан(а), за да публикувате аватара си.</string>
  <string name="show_error_message">Показване на грешка</string>
  <string name="error_message">Съобщение за грешка</string>
  <string name="data_saver_enabled">Съхранението на данни е включено</string>
  <string name="data_saver_enabled">Пестенето на данни е включено</string>
  <string name="data_saver_enabled_explained">Операционната Ви система не позволява на %1$s да се свързва с Интернет когато работи на заден фон. За да получавате известия за новите съобщения, трябва да дадете на %1$s неограничен достъп когато пестенето на данни е включено.\n%1$s ще продължи да се опитва да записва данните когато е възможно.</string>
  <string name="device_does_not_support_data_saver">Устройството Ви не поддържа изключването на пестенето на данни за %1$s.</string>
  <string name="error_unable_to_create_temporary_file">Не може да се създаде временен файл</string>
  <string name="this_device_has_been_verified">Това устройство е потвърдено</string>
  <string name="copy_fingerprint">Копиране на отпечатъка</string>
  <string name="all_omemo_keys_have_been_verified">Потвърдили сте всички ключове OMEMO, които притежавате</string>
  <string name="barcode_does_not_contain_fingerprints_for_this_conversation">Баркодът не съдържа отпечатъци за този разговор.</string>
  <string name="verified_fingerprints">Потвърдени отпечатъци</string>
  <string name="use_camera_icon_to_scan_barcode">Използвайте камерата, за да сканирате баркода на контакт</string>
  <string name="please_wait_for_keys_to_be_fetched">Моля, изчакайте получаването на ключовете</string>


@@ 560,8 611,11 @@
  <string name="share_as_uri">Споделяне като адрес на XMPP</string>
  <string name="share_as_http">Споделяне като връзка в Интернет</string>
  <string name="pref_blind_trust_before_verification">Доверяване на сляпо преди потвърждение</string>
  <string name="pref_blind_trust_before_verification_summary">Нови устройства на непотвърдени контакти автоматично получават доверие, но нови устройства на потвърдени контакти изискват ръчно потвърждаване.</string>
  <string name="blindly_trusted_omemo_keys">Доверени на сляпо ключове OMEMO, което означава, че това може да е някой друг, или че някой може да е получил неправомерен достъп.</string>
  <string name="not_trusted">Неприети</string>
  <string name="invalid_barcode">Грешен 2-измерен баркод</string>
  <string name="pref_clean_cache_summary">Изчистване на папката с кеша (използвана от камерата)</string>
  <string name="pref_clean_cache">Изчистване на кеша</string>
  <string name="pref_clean_private_storage">Изчистване на личното място за съхранение</string>
  <string name="pref_clean_private_storage_summary">Изчистване на мястото, където се съхраняват личните файлове. (Те могат да бъдат повторно изтеглени от сървъра.)</string>


@@ 571,6 625,7 @@
  <string name="show_inactive_devices">Показване на неактивните</string>
  <string name="hide_inactive_devices">Скриване на неактивните</string>
  <string name="distrust_omemo_key">Сваляне на доверието</string>
  <string name="distrust_omemo_key_text">Наистина ли искате да заличите потвърждението на това устройство?\nТова устройство и съобщенията от него ще бъдат отбелязани като „недоверени“.</string>
  <plurals name="seconds">
    <item quantity="one">%d секунда</item>
    <item quantity="other">%d секунди</item>


@@ 708,9 763,13 @@
  <string name="ongoing_calls_channel_name">Изходящи обаждания</string>
  <string name="silent_messages_channel_name">Тихи съобщения</string>
  <string name="silent_messages_channel_description">Тази категория известия се използва за показване на известия, които не бива да изпълняват звук. Това може да се използва, например, докато използвате друго устройство (по време на Период на пренебрегване).</string>
  <string name="delivery_failed_channel_name">Неуспешни доставяния</string>
  <string name="pref_message_notification_settings">Настройки на известията за съобщения</string>
  <string name="pref_incoming_call_notification_settings">Настройки на известията за обаждания</string>
  <string name="pref_more_notification_settings_summary">Важност, звук, вибрация</string>
  <string name="video_compression_channel_name">Компресия на видеото</string>
  <string name="view_media">Преглед на медийното съдържание</string>
  <string name="group_chat_members">Участници</string>
  <string name="media_browser">Разглеждане на медийното съдържание</string>
  <string name="security_violation_not_attaching_file">Файлът е пропуснат поради нарушение на сигурността.</string>
  <string name="pref_video_compression">Качество на видеото</string>


@@ 748,6 807,9 @@
  <string name="pin_expired">Кодът, който Ви изпратихме, е с изтекла давност.</string>
  <string name="unknown_api_error_network">Неизвестна мрежова грешка.</string>
  <string name="unknown_api_error_response">Непознат отговор от сървъра.</string>
  <string name="unable_to_connect_to_server">Свързването със сървъра е невъзможно.</string>
  <string name="unable_to_establish_secure_connection">Установяването на защитена връзка е невъзможно.</string>
  <string name="unable_to_find_server">Сървърът не може да бъде намерен.</string>
  <string name="something_went_wrong_processing_your_request">Нещо се обърка при обработването на заявката Ви.</string>
  <string name="invalid_user_input">Неправилно въведени данни</string>
  <string name="temporarily_unavailable">Временно недостъпно. Опитайте отново по-късно.</string>


@@ 776,20 838,132 @@
  <string name="restore">Възстановяване</string>
  <string name="enter_password_to_restore">Въведете паролата си за профила %s, за да направите възстановяване от резервно копие.</string>
  <string name="restore_warning">Не използвайте възможността за възстановяване от резервно копие, за да клонирате (да изпълнявате едновременно) инсталацията. Възстановяването от резервно копие е предназначено за мигриране или в случай, че сте загубили устройството си.</string>
  <string name="unable_to_restore_backup">Не може да се извърши възстановяване от резервно копие.</string>
  <string name="unable_to_decrypt_backup">Резервното копие не може да бъде дешифрирано. Правилна ли е паролата?</string>
  <string name="backup_channel_name">Резервни копия и възстановяване</string>
  <string name="enter_jabber_id">Въведете XMPP адрес</string>
  <string name="create_group_chat">Създаване на групов разговор</string>
  <string name="join_public_channel">Присъединяване към публичен канал</string>
  <string name="create_private_group_chat">Създаване на частен групов разговор</string>
  <string name="create_public_channel">Създаване на публичен канал</string>
  <string name="create_dialog_channel_name">Име на канала</string>
  <string name="xmpp_address">XMPP адрес</string>
  <string name="please_enter_name">Моля, задайте име за канала</string>
  <string name="please_enter_xmpp_address">Моля, задайте XMPP адрес</string>
  <string name="this_is_an_xmpp_address">Това е XMPP адрес. Моля, задайте име.</string>
  <string name="creating_channel">Създаване на публичен канал…</string>
  <string name="channel_already_exists">Този канал вече съществува</string>
  <string name="joined_an_existing_channel">Присъединихте се към съществуващ канал</string>
  <string name="unable_to_set_channel_configuration">Настройката на канала не може да бъде запазена</string>
  <string name="allow_participants_to_edit_subject">Нека всеки може да редактира темата</string>
  <string name="allow_participants_to_invite_others">Нека всеки може да кани други хора</string>
  <string name="anyone_can_edit_subject">Всеки може да редактира темата.</string>
  <string name="owners_can_edit_subject">Собствениците могат да редактират темата.</string>
  <string name="admins_can_edit_subject">Администраторите могат да редактират темата.</string>
  <string name="owners_can_invite_others">Собствениците могат да канят други хора.</string>
  <string name="anyone_can_invite_others">Всеки може да кани други хора.</string>
  <string name="jabber_ids_are_visible_to_admins">XMPP адресите са видими за администраторите.</string>
  <string name="jabber_ids_are_visible_to_anyone">XMPP адресите са видими за всички.</string>
  <string name="no_users_hint_channel">В този публичен канал няма никакви участници. Поканете контактите си или използвайте бутона за споделяне, за да разпространите XMPP-адреса на канала.</string>
  <string name="no_users_hint_group_chat">В този частен групов разговор няма никакви участници.</string>
  <string name="manage_permission">Управление на правомощията</string>
  <string name="search_participants">Търсене на участници</string>
  <string name="file_too_large">Файлът е твърде голям</string>
  <string name="attach">Прикачане</string>
  <string name="discover_channels">Откриване на канали</string>
  <string name="search_channels">Търсене на канали</string>
  <string name="channel_discovery_opt_in_title">Възможно нарушаване на декларацията за поверителност!</string>
  <string name="channel_discover_opt_in_message"><![CDATA[Откриването на канали използва външна услуга, която се нарича <a href=\"https://search.jabber.network\">search.jabber.network</a>.<br><br>Ако използвате тази функционалност, Вашият IP адрес и въведеният текст за търсене ще бъдат изпратени до сървъра на тази услуга. Разгледайте нейната <a href=\"https://search.jabber.network/privacy\">Декларация за поверителност</a> за повече информация.]]></string>
  <string name="i_already_have_an_account">Вече имам профил</string>
  <string name="add_existing_account">Добавяне на съществуващ профил</string>
  <string name="register_new_account">Регистриране на нов профил</string>
  <string name="this_looks_like_a_domain">Това прилича на адрес на домейн</string>
  <string name="add_anway">Добавяне въпреки това</string>
  <string name="this_looks_like_channel">Това прилича на адрес на канал</string>
  <string name="share_backup_files">Споделяне на файловете с резервни копия</string>
  <string name="conversations_backup">Резервно копие от Conversations</string>
  <string name="event">Събитие</string>
  <string name="open_backup">Отваряне на резервно копие</string>
  <string name="not_a_backup_file">Избраният файл не е резервно копие от Conversations</string>
  <string name="account_already_setup">Този профил вече е настроен</string>
  <string name="please_enter_password">Въведете паролата за този профил</string>
  <string name="unable_to_perform_this_action">Това действие не може да бъде извършено</string>
  <string name="open_join_dialog">Присъединяване към публичен канал…</string>
  <string name="sharing_application_not_grant_permission">Приложението за споделяне не даде разрешение за достъп до този файл.</string>
  <string name="group_chats_and_channels"><![CDATA[Групови разговори и канали]]></string>
  <string name="jabber_network">jabber.network</string>
  <string name="local_server">Локален сървър</string>
  <string name="pref_channel_discovery_summary">Повечето потребители трябва да изберат „jabber.network“ за по-добри предложения от цялата публична екосистема на XMPP.</string>
  <string name="pref_channel_discovery">Метод за откриване на канали</string>
  <string name="backup">Резервно копие</string>
  <string name="category_about">Относно</string>
  <string name="please_enable_an_account">Моля, активирайте профил</string>
  <string name="make_call">Направете обаждане</string>
  <string name="rtp_state_incoming_call">Входящо обаждане</string>
  <string name="rtp_state_incoming_video_call">Входящо видео-обаждане</string>
  <string name="rtp_state_connecting">Свързване</string>
  <string name="rtp_state_connected">Установена връзка</string>
  <string name="rtp_state_accepting_call">Приемане на обаждане</string>
  <string name="rtp_state_ending_call">Приключване на обаждане</string>
  <string name="answer_call">Отговор</string>
  <string name="dismiss_call">Отхвърляне</string>
  <string name="rtp_state_finding_device">Откриване на устройства</string>
  <string name="rtp_state_ringing">Позвъняване</string>
  <string name="rtp_state_declined_or_busy">Зает</string>
  <string name="rtp_state_connectivity_error">Свързването с разговора е невъзможно</string>
  <string name="rtp_state_connectivity_lost_error">Връзката беше прекъсната</string>
  <string name="rtp_state_retracted">Върнат разговор</string>
  <string name="rtp_state_application_failure">Грешка в приложението</string>
  <string name="rtp_state_security_error">Проблем с потвърждението</string>
  <string name="hang_up">Затваряне</string>
  <string name="ongoing_call">Текущо обаждане</string>
  <string name="ongoing_video_call">Текущо видео-обаждане</string>
  <string name="disable_tor_to_make_call">Изключете Tor, за да правите обаждания</string>
  <string name="incoming_call">Входящо обаждане</string>
  <string name="incoming_call_duration">Входящо обаждане · %s</string>
  <string name="missed_call_timestamp">Пропуснато обаждане · %s</string>
  <string name="outgoing_call">Изходящо обаждане</string>
  <string name="outgoing_call_duration">Изходящо обаждане · %s</string>
  <string name="missed_call">Пропуснато обаждане</string>
  <string name="audio_call">Гласово обаждане</string>
  <string name="video_call">Видео обаждане</string>
  <string name="help">Помо</string>
  <string name="switch_to_conversation">Превключване към разговор</string>
  <string name="microphone_unavailable">Микрофонът не е наличен</string>
  <string name="only_one_call_at_a_time">Не може да има повече от едно обаждане едновременно.</string>
  <string name="return_to_ongoing_call">Обратно към текущия разговор</string>
  <string name="add_to_favorites">Закачане горе</string>
  <string name="remove_from_favorites">Откачане от горе</string>
  <string name="could_not_correct_message">Съобщението не може да бъде поправено</string>
  <string name="search_all_conversations">Всички разговори</string>
  <string name="search_this_conversation">Този разговор</string>
  <string name="your_avatar">Вашият аватар</string>
  <string name="avatar_for_x">Аватар за %s</string>
  <string name="encrypted_with_omemo">Шифровано с OMEMO</string>
  <string name="encrypted_with_openpgp">Шифровано с OpenPGP</string>
  <string name="not_encrypted">Нешифровано</string>
  <string name="exit">Изход</string>
  <string name="record_voice_mail">Запис на гласова поща</string>
  <string name="play_audio">Възпроизвеждане на звука</string>
  <string name="pause_audio">Пауза на звука</string>
  <string name="add_contact_or_create_or_join_group_chat">Добавете контакт, създайте или се присъединете към групов разговор, или разгледайте каналите</string>
  <plurals name="view_users">
    <item quantity="one">Преглед на %1$d член</item>
    <item quantity="other">Преглед на %1$d членове</item>
  </plurals>
  <plurals name="some_messages_could_not_be_delivered">
    <item quantity="one">Едно съобщение не може да бъде доставено</item>
    <item quantity="other">Някои съобщения не могат да бъдат доставени</item>
  </plurals>
  <string name="failed_deliveries">Неуспешни доставяния</string>
  <string name="more_options">Още настройки</string>
  <string name="no_application_found">Няма намерено приложение</string>
  <string name="invite_to_app">Канене в Conversations</string>
  <string name="unable_to_parse_invite">Поканата не може да бъде анализирана</string>
  <string name="server_does_not_support_easy_onboarding_invites">Сървърът не поддържа създаването на покани</string>
  <string name="no_active_accounts_support_this">Нито един от активните профили не поддържа тази функционалност</string>
  <string name="backup_started_message">Създаването на резервно копие е стартирано. Ще получите известие, когато приключи.</string>
  <string name="unable_to_enable_video">Видеото не може да бъде включено.</string>
  </resources>
  <string name="plain_text_document">Обикновен текстов документ</string>

</resources>

M src/main/res/values-de/strings.xml => src/main/res/values-de/strings.xml +7 -7
@@ 264,7 264,7 @@
  <string name="error_publish_avatar_server_reject">Der Server hat die Veröffentlichung des Avatars abgelehnt.</string>
  <string name="error_publish_avatar_converting">Bild konnte nicht konvertiert werden</string>
  <string name="error_saving_avatar">Avatar kann nicht gespeichert werden</string>
  <string name="or_long_press_for_default">(Oder klicke lange, um Standard wiederherzustellen)</string>
  <string name="or_long_press_for_default">(Oder klicke lange, um den Standard wiederherzustellen)</string>
  <string name="error_publish_avatar_no_server_support">Dein Server unterstützt die Veröffentlichung von Avataren nicht</string>
  <string name="private_message">private Nachricht:</string>
  <string name="private_message_to">an %s</string>


@@ 326,7 326,7 @@
  <string name="confirm">Bestätigen</string>
  <string name="try_again">Erneut versuchen</string>
  <string name="pref_keep_foreground_service">Vordergrunddienst</string>
  <string name="pref_keep_foreground_service_summary">Verhindert, dass Android Conversations beendet und die Verbindung unterbricht</string>
  <string name="pref_keep_foreground_service_summary">Verhindert, dass das Betriebssystem deine Verbindung unterbricht</string>
  <string name="pref_create_backup">Sicherung erstellen</string>
  <string name="pref_create_backup_summary">Sicherungsdateien werden gespeichert in %s</string>
  <string name="notification_create_backup_title">Erstelle Sicherungsdateien</string>


@@ 364,7 364,7 @@
  <string name="error_no_keys_to_trust_server_error">Für diesen Kontakt sind keine nutzbaren Schlüssel verfügbar.\nEs konnten keine neuen Schlüssel vom Server abgerufen werden. Gibt es vielleicht ein Problem mit dem Server deines Kontaktes?</string>
  <string name="error_no_keys_to_trust_presence">Für diesen Kontakt sind keine benutzbaren Schlüssel verfügbar.\nStelle sicher, dass ihre beide gegenseitig den Online-Status aktiviert habt.</string>
  <string name="error_trustkeys_title">Etwas ist schief gelaufen</string>
  <string name="fetching_history_from_server">Lade Chatverlauf…</string>
  <string name="fetching_history_from_server">Lade Chatverlauf vom Server</string>
  <string name="no_more_history_on_server">Keine weiteren Nachrichten vorhanden</string>
  <string name="updating">Aktualisieren…</string>
  <string name="password_changed">Passwort geändert!</string>


@@ 557,7 557,7 @@
  <string name="device_does_not_support_battery_op">Dein Gerät unterstützt kein Ausschalten der Akkuoptimierung</string>
  <string name="registration_please_wait">Registrierung fehlgeschlagen: Bitte später versuchen</string>
  <string name="registration_password_too_weak">Registrierung fehlgeschlagen: Passwort zu schwach</string>
  <string name="choose_participants">Mitglieder wählen</string>
  <string name="choose_participants">Teilnehmer wählen</string>
  <string name="creating_conference">Erstelle Gruppenchat…</string>
  <string name="invite_again">Erneut einladen</string>
  <string name="gp_disable">Deaktivieren</string>


@@ 606,7 606,7 @@
  <string name="all_omemo_keys_have_been_verified">Du hast alle in deinem Besitz befindlichen OMEMO-Schlüssel überprüft</string>
  <string name="barcode_does_not_contain_fingerprints_for_this_conversation">Der Barcode enthält keine Fingerabdrücke für diese Unterhaltung.</string>
  <string name="verified_fingerprints">Überprüfte Fingerabdrücke</string>
  <string name="use_camera_icon_to_scan_barcode">Nutze Kamera, um Barcodes deiner Kontakte zu scannen</string>
  <string name="use_camera_icon_to_scan_barcode">Nutze die Kamera, um Barcodes deiner Kontakte zu scannen</string>
  <string name="please_wait_for_keys_to_be_fetched">Bitte warten, bis die Schlüssel abgerufen werden</string>
  <string name="share_as_barcode">Als Barcode teilen</string>
  <string name="share_as_uri">Als XMPP URI teilen</string>


@@ 896,7 896,7 @@
  <string name="local_server">Lokaler Server</string>
  <string name="pref_channel_discovery_summary">Die meisten Benutzer sollten hier ‘jabber.network’ auswählen, um bessere Vorschläge aus dem gesamten, öffentlichen XMPP-Ökosystem zu bekommen.</string>
  <string name="pref_channel_discovery">Channelsuchmethode</string>
  <string name="backup">Sicherungskopie</string>
  <string name="backup">Sicherung</string>
  <string name="category_about">Über</string>
  <string name="please_enable_an_account">Bitte aktiviere ein Konto</string>
  <string name="make_call">Anrufen</string>


@@ 965,7 965,7 @@
  <string name="unable_to_parse_invite">Einladung kann nicht gelesen werden</string>
  <string name="server_does_not_support_easy_onboarding_invites">Server unterstützt keine Generierung von Einladungen</string>
  <string name="no_active_accounts_support_this">Keine aktiven Konten unterstützen diese Funktion</string>
  <string name="backup_started_message">Das Backup wurde gestartet. Du bekommst eine Benachrichtigung sobald es fertig ist.</string>
  <string name="backup_started_message">Die Sicherung wurde gestartet. Du bekommst eine Benachrichtigung, sobald sie fertig ist.</string>
  <string name="unable_to_enable_video">Video kann nicht aktiviert werden.</string>
  <string name="plain_text_document">Textdokument</string>


M src/main/res/values-es/strings.xml => src/main/res/values-es/strings.xml +7 -1
@@ 132,6 132,8 @@
  <string name="pref_never_send_crash_summary">Al enviar las trazas de error estás ayudando en el desarrollo</string>
  <string name="pref_confirm_messages">Confirmar mensajes</string>
  <string name="pref_confirm_messages_summary">Permitir a tus contactos saber cuando has recibido y leído sus mensajes</string>
  <string name="pref_prevent_screenshots">Impedir capturas de pantalla</string>
  <string name="pref_prevent_screenshots_summary">Ocultar el contenido de la aplicación en el selector de aplicaciones y bloquear las capturas de pantalla</string>
  <string name="pref_ui_options">Pantalla</string>
  <string name="openpgp_error">OpenKeychain causó un error.</string>
  <string name="bad_key_for_encryption">Clave errónea para el cifrado.</string>


@@ 414,6 416,7 @@
  <string name="audio">audio</string>
  <string name="video">vídeo</string>
  <string name="image">imagen</string>
  <string name="vector_graphic">gráfico de vectores</string>
  <string name="pdf_document">documento PDF</string>
  <string name="apk">Android App</string>
  <string name="vcard">Contacto</string>


@@ 912,6 915,7 @@
  <string name="rtp_state_connectivity_lost_error">Conexión perdida</string>
  <string name="rtp_state_retracted">Llamada rechazada</string>
  <string name="rtp_state_application_failure">Fallo en la aplicación</string>
  <string name="rtp_state_security_error">Problema de verificación</string>
  <string name="hang_up">Colgar</string>
  <string name="ongoing_call">Llamada saliente</string>
  <string name="ongoing_video_call">Video llamada saliente</string>


@@ 963,4 967,6 @@
  <string name="no_active_accounts_support_this">Ninguna cuenta activa soporta esta característica</string>
  <string name="backup_started_message">La copia de seguridad ha empezado. Recibirás una notificación cuando se haya completado.</string>
  <string name="unable_to_enable_video">No se ha podido habilitar el vídeo.</string>
  </resources>
  <string name="plain_text_document">Documento de texto plano</string>

</resources>

A src/main/res/values-fi/strings.xml => src/main/res/values-fi/strings.xml +918 -0
@@ 0,0 1,918 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <string name="action_settings">Asetukset</string>
  <string name="action_add">Uusi keskustelu</string>
  <string name="action_accounts">Hallitse tilejä</string>
  <string name="action_account">Hallinnoi tiliä</string>
  <string name="action_end_conversation">Päätä keskustelu</string>
  <string name="action_contact_details">Yhteystiedot</string>
  <string name="action_muc_details">Ryhmäkeskustelun tiedot</string>
  <string name="channel_details">Kanavan tiedot</string>
  <string name="action_add_account">Lisää tili</string>
  <string name="action_edit_contact">Muokkaa nimeä</string>
  <string name="action_add_phone_book">Lisää yhteystietoihin</string>
  <string name="action_delete_contact">Poista yhteystietolistasta</string>
  <string name="action_block_contact">Estä yhteystieto</string>
  <string name="action_unblock_contact">Peru yhteystiedon esto</string>
  <string name="action_block_domain">Estä verkkotunnus</string>
  <string name="action_unblock_domain">Peru verkkotunnuksen esto</string>
  <string name="action_block_participant">Estä osallistuja</string>
  <string name="action_unblock_participant">Peru osallistujan esto</string>
  <string name="title_activity_manage_accounts">Hallitse tilejä</string>
  <string name="title_activity_settings">Asetukset</string>
  <string name="title_activity_start_conversation">Aloita keskustelu</string>
  <string name="title_activity_choose_contact">Valitse yhteystieto</string>
  <string name="title_activity_choose_contacts">Valitse yhteystiedot</string>
  <string name="title_activity_share_via_account">Jaa tilillä</string>
  <string name="title_activity_block_list">Estolista</string>
  <string name="just_now">äskettäin</string>
  <string name="minute_ago">minuutti sitten</string>
  <string name="minutes_ago">%d minuuttia sitten</string>
  <plurals name="x_unread_conversations">
    <item quantity="one">%d lukematon keskustelu</item>

  
    <item quantity="other">%d lukematonta keskustelua</item>

  </plurals>
  <string name="sending">lähettää...</string>
  <string name="message_decrypting">Puretaan viestin salausta. Odota hetki...</string>
  <string name="pgp_message">OpenPGP-salattu viesti</string>
  <string name="nick_in_use">Nimimerkki on jo käytössä</string>
  <string name="invalid_muc_nick">Nimimerkki on virheellinen</string>
  <string name="admin">Ylläpitäjä</string>
  <string name="owner">Omistaja</string>
  <string name="moderator">Moderaattori</string>
  <string name="participant">Osallistuja</string>
  <string name="visitor">Vierailija</string>
  <string name="remove_contact_text">Poistetaanko %s yhteystiedoistasi? Keskustelujasi hänen kanssaan ei poisteta.</string>
  <string name="block_contact_text">Estetäänkö %s lähettämästä viestejä sinulle?</string>
  <string name="unblock_contact_text">Perutaanko %s:n esto lähettää viestejä sinulle?</string>
  <string name="block_domain_text">Estetäänkö kaikki yhteydet verkkotunnuksesta %s?</string>
  <string name="unblock_domain_text">Perutaanko kaikkien verkkotunnuksen %s käyttäjien esto?</string>
  <string name="contact_blocked">Yhteystieto estetty</string>
  <string name="blocked">Estetty</string>
  <string name="remove_bookmark_text">Poistetaanko %s kirjanmerkeistä? Mitään keskustelujasi sen kanssa ei poisteta.</string>
  <string name="register_account">Rekisteröi uusi tili palvelimella</string>
  <string name="change_password_on_server">Vaihda salasanaa palvelimelle</string>
  <string name="start_conversation">Aloita keskustelu</string>
  <string name="invite_contact">Kutsu yhteystieto</string>
  <string name="invite">Kutsu</string>
  <string name="contacts">Yhteystiedot</string>
  <string name="contact">Yhteystieto</string>
  <string name="cancel">Peruuta</string>
  <string name="set">Aseta</string>
  <string name="add">Lisää</string>
  <string name="edit">Muokkaa</string>
  <string name="delete">Poista</string>
  <string name="block">Estä</string>
  <string name="unblock">Peruuta esto</string>
  <string name="save">Tallenna</string>
  <string name="ok">OK</string>
  <string name="crash_report_title">%1$s kaatui</string>
  <string name="crash_report_message">Virheenkorjaustietojen lähettäminen XMPP-tililläsi helpottaa %1$s:n kehitystyötä.</string>
  <string name="send_now">Lähetä nyt</string>
  <string name="send_never">Älä koskaan pyydä lähettämään</string>
  <string name="problem_connecting_to_account">Tiliin ei saatu yhteyttä</string>
  <string name="problem_connecting_to_accounts">Useisiin tileihin ei saatu yhteyttä</string>
  <string name="touch_to_fix">Napauta hallinnoidaksesi tilejä</string>
  <string name="attach_file">Liitä tiedosto</string>
  <string name="not_in_roster">Lisätäänkö tämä puuttuva yhteystieto listaasi?</string>
  <string name="add_contact">Lisää yhteystieto</string>
  <string name="send_failed">toimitus epäonnistui</string>
  <string name="preparing_image">Valmistaudutaan lähettämään kuva</string>
  <string name="preparing_images">Valmistaudutaan lähettämään kuvat</string>
  <string name="sharing_files_please_wait">Jaetaan tiedostoja. Odota hetki...</string>
  <string name="action_clear_history">Pyyhi historia</string>
  <string name="clear_conversation_history">Pyyhi keskusteluhistoria</string>
  <string name="clear_histor_msg">Poistetaanko kaikki keskustelun viestit?\n\n<b>Varoitus:</b> Muilla laitteilla tai palvelimilla säilytettyjä kopioita ei poisteta.</string>
  <string name="delete_file_dialog">Poista tiedosto</string>
  <string name="delete_file_dialog_msg">Haluatko varmasti poistaa tämän tiedoston?\n\n<b>Varoitus:</b> Muilla laitteilla tai palvelimilla olevia kopioita ei poisteta.</string>
  <string name="also_end_conversation">Päätä keskustelu myös</string>
  <string name="choose_presence">Valitse laite</string>
  <string name="send_unencrypted_message">Lähetä salaamaton viesti</string>
  <string name="send_message">Lähetä viesti</string>
  <string name="send_message_to_x">Lähetä viesti henkilölle %s</string>
  <string name="send_omemo_message">Lähetä OMEMO-salattu viesti</string>
  <string name="send_omemo_x509_message">Lähetä v\\OMEMO-salattu viesti</string>
  <string name="send_pgp_message">Lähetä OpenPGP-salattu viesti</string>
  <string name="your_nick_has_been_changed">Uusi nimimerkki on jo varattu</string>
  <string name="send_unencrypted">Lähetä salaamaton</string>
  <string name="decryption_failed">Salauksen purku epäonnistui. Sinulle ei varmaan ole oikeaa salaista avainta.</string>
  <string name="openkeychain_required">OpenKeychain</string>
  <string name="openkeychain_required_long"><![CDATA[%1$s käyttää <b>OpenKeychain</b>ia viestien salaamiseeen ja salauksen purkamiseen, sekä julkisten avaintesi hallinointiin.<br><br>Se on GPLv3+-lisensoitu ja saatavilla F-Droidista sekä Google Playsta.<br><br><small>(Käynnistä %1$s uudelleen asennettuasi sovelluksen.)</small>]]></string>
  <string name="restart">Käynnistä uudelleen</string>
  <string name="install">Asenna</string>
  <string name="openkeychain_not_installed">Asenna OpenKeychain</string>
  <string name="offering">tarjotaan...</string>
  <string name="waiting">odotetaan...</string>
  <string name="no_pgp_key">OpenPGP-avainta ei löydy</string>
  <string name="contact_has_no_pgp_key">Viestin salaaminen ei onnistu koska vastaanottaja ei mainosta julkista avaintaan.\n\n<small>Pyydä kontaktiasi ottamaan OpenPGP käyttöön.</small></string>
  <string name="no_pgp_keys">OpenPGP-avaimia ei löydy</string>
  <string name="contacts_have_no_pgp_keys">Viestin salaaminen ei onnistu koska kontaktisi eivät mainosta julkisia avaimiaan.\n\n<small>Pyydä heitä ottamaan OpenPGP käyttöön.</small></string>
  <string name="pref_general">Yleinen</string>
  <string name="pref_accept_files">Lataa tiedostot</string>
  <string name="pref_accept_files_summary">Lataa automaattisesti tiedostot jotka ovat pienempiä kuin...</string>
  <string name="pref_attachments">Liitteet</string>
  <string name="pref_notification_settings">Ilmoitus</string>
  <string name="pref_vibrate">Värinä</string>
  <string name="pref_vibrate_summary">Värise uuden viestin saapuessa</string>
  <string name="pref_led">LED-ilmoitus</string>
  <string name="pref_led_summary">Vilkuta ilmoitusvaloa vastaanotettuasi uuden viestin</string>
  <string name="pref_ringtone">Soittoääni</string>
  <string name="pref_notification_sound">Ilmoitusääni</string>
  <string name="pref_notification_sound_summary">Uusien viestien ilmoitusääni</string>
  <string name="pref_call_ringtone_summary">Soittoääni saamillesi puheluille</string>
  <string name="pref_notification_grace_period">Rauhanaika</string>
  <string name="pref_notification_grace_period_summary">Kuinka pitkäksi aikaa ilmoitukset hiljennetään kun jollain toisella laitteillasi tehdään jotain.</string>
  <string name="pref_advanced_options">Edistyneet</string>
  <string name="pref_never_send_crash">Älä koskaan lähetä vikailmoituksia</string>
  <string name="pref_never_send_crash_summary">Vikailmoituksia lähettämällä autat kehitystyötä</string>
  <string name="pref_confirm_messages">Lukukuittaus</string>
  <string name="pref_confirm_messages_summary">Ilmoita lähettäjälle kun olet vastaanottanut ja lukenut viestin</string>
  <string name="pref_prevent_screenshots">Estä kuvankaappaukset</string>
  <string name="pref_prevent_screenshots_summary">Piilota sovelluksen sisältö sovellusvaihtajassa ja estä ruutukaappaukset</string>
  <string name="pref_ui_options">Käyttöliittymä</string>
  <string name="openpgp_error">OpenKeychain-virhe</string>
  <string name="bad_key_for_encryption">Avain ei kelpaa salaamiseen.</string>
  <string name="accept">Hyväksy</string>
  <string name="error">Virhe tapahtui</string>
  <string name="recording_error">Virhe</string>
  <string name="your_account">Tilisi</string>
  <string name="send_presence_updates">Lähetä tilapäivityksiä</string>
  <string name="receive_presence_updates"> Vastaanota tilapäivityksiä</string>
  <string name="ask_for_presence_updates">Pyydä tilapäivityksiä</string>
  <string name="attach_choose_picture">Valitse kuva</string>
  <string name="attach_take_picture">Ota kuva</string>
  <string name="preemptively_grant">Alustavasti hyväksy liittymispyynnöt</string>
  <string name="error_not_an_image_file">Valitsemasi tiedosto ei ole kuva</string>
  <string name="error_compressing_image">Kuvatiedoston pakkaaminen epäonnistui</string>
  <string name="error_file_not_found">Tiedostoa ei löytynyt</string>
  <string name="error_io_exception">Yleinen I/O-virhe. Ehkä vapaa tallennustila loppui kesken?</string>
  <string name="error_security_exception_during_image_copy">Kuvan valitsemiseen käyttämäsi sovellus ei myöntänyt riittävästi oikeuksia kuvan lukemiseen.\n\n<small>Käytä toista tiedostonhallintaohjelmaa kuvan valitsemiseen</small>.</string>
  <string name="error_security_exception">Jakamiseen käyttämäsi sovellus ei myöntänyt riittävästi oikeuksia.</string>
  <string name="account_status_unknown">Tuntematon</string>
  <string name="account_status_disabled">Väliaikaisesti poistettu käytöstä</string>
  <string name="account_status_online">Paikalla</string>
  <string name="account_status_connecting">Yhdistäää\u2026</string>
  <string name="account_status_offline">Poissa</string>
  <string name="account_status_unauthorized">Ei sallittu</string>
  <string name="account_status_not_found">Palvelinta ei löydy</string>
  <string name="account_status_no_internet">Ei yhteyttä</string>
  <string name="account_status_regis_fail">Rekisteröinti epäonnistui</string>
  <string name="account_status_regis_conflict">Käyttäjänimi on varattu</string>
  <string name="account_status_regis_success">Rekisteröinti valmis</string>
  <string name="account_status_regis_not_sup">Palvelin ei tue rekisteröintiä</string>
  <string name="account_status_regis_invalid_token">Viallinen rekisteröintitunnus</string>
  <string name="account_status_tls_error">TLS-kättely epäonnistui</string>
  <string name="account_status_tls_error_domain">Verkkotunnuksen varmentaminen epäonnistui</string>
  <string name="account_status_incompatible_server">Yhteensopimaton palvelin</string>
  <string name="encryption_choice_unencrypted">Salaamaton</string>
  <string name="encryption_choice_otr">OTR</string>
  <string name="encryption_choice_pgp">OpenPGP</string>
  <string name="encryption_choice_omemo">OMEMO</string>
  <string name="mgmt_account_delete">Poista tili</string>
  <string name="mgmt_account_disable">Poista käytöstä väliaikaisesti</string>
  <string name="mgmt_account_publish_avatar">Julkaise proofilikuva</string>
  <string name="mgmt_account_publish_pgp">Julkaise OpenPGP julkinen avain</string>
  <string name="unpublish_pgp">Poista OpenPGP julkinen avain</string>
  <string name="unpublish_pgp_message">Haluatko varmasti poistaa OpenPGP-avaimesi tilamainostuksistasi?\nYhteystietosi eivät voi enää lähettää sinulle OpenPGP-salattuja viestejä.</string>
  <string name="openpgp_has_been_published">OpenPGP julkinen avain julkaistu.</string>
  <string name="mgmt_account_enable">Ota tunnus käyttöön</string>
  <string name="mgmt_account_are_you_sure">Oletko varma?</string>
  <string name="mgmt_account_delete_confirm_text">Tilin poistaminen pyyhkii koko keskusteluhistoriasi</string>
  <string name="attach_record_voice">Nauhoita ääntä</string>
  <string name="account_settings_jabber_id">XMPP-osoite</string>
  <string name="block_jabber_id">Estä XMPP-osoite</string>
  <string name="account_settings_example_jabber_id">käyttäjä@esimerkki.fi</string>
  <string name="password">Salasana</string>
  <string name="invalid_jid">Tämä ei ole kunnollinen XMPP-osoite</string>
  <string name="error_out_of_memory">Muisti loppui. Kuva on liian suuri.</string>
  <string name="add_phone_book_text">Lisätäänkö %s osoitekirjaan?</string>
  <string name="server_info_show_more">Tietoa palvelimesta</string>
  <string name="server_info_mam">XEP-0313: MAM</string>
  <string name="server_info_carbon_messages">XEP-0280: Viestin kopiot</string>
  <string name="server_info_csi">XEP-0352: Asiakkaan tilan vihjaus</string>
  <string name="server_info_blocking">XEP-0191: Estokomennot</string>
  <string name="server_info_roster_version">XEP-0237: Yhteystietolistan versiointi</string>
  <string name="server_info_stream_management">XEP-0198: Virran hallinta</string>
  <string name="server_info_external_service_discovery">XEP-0215: Ulkoisten palveluiden löytäminen</string>
  <string name="server_info_pep">XEP-0163: PEP (Profiilikuvat / OMEMO)</string>
  <string name="server_info_http_upload">XEP-0363: Tiedoston lähetys HTTP:llä</string>
  <string name="server_info_push">XEP-0357: Työntö</string>
  <string name="server_info_available">käytössä</string>
  <string name="server_info_unavailable">ei käytössä</string>
  <string name="missing_public_keys">Julkisten avainten mainostus puuttuu</string>
  <string name="last_seen_now">nähty juuri äsken</string>
  <string name="last_seen_min">nähty minuutti sitten</string>
  <string name="last_seen_mins">nähty %d minuuttia sitten</string>
  <string name="last_seen_hour">nähty tunti sitten</string>
  <string name="last_seen_hours">nähty %d tuntia sitten</string>
  <string name="last_seen_day">nähty päivä sitten</string>
  <string name="last_seen_days">nähty %d päivää sitten</string>
  <string name="install_openkeychain">Salattu viesti. Asenna OpenKeychain purkaaksesi salauksen.</string>
  <string name="openpgp_messages_found">Löytyi uusi OpenPGP-salattu viesti</string>
  <string name="openpgp_key_id">OpenPGP-avaimen tunniste</string>
  <string name="omemo_fingerprint">OMEMO-sormenjälki</string>
  <string name="omemo_fingerprint_x509">v\\OMEMO-sormenjälki</string>
  <string name="omemo_fingerprint_selected_message">OMEMO-sormenjälki (viestin lähettäjä)</string>
  <string name="omemo_fingerprint_x509_selected_message">v\\OMEMO-sormenjälki (viestin lähettäjä)</string>
  <string name="other_devices">Muut laitteet</string>
  <string name="trust_omemo_fingerprints">Luota OMEMO-sormenjälkiin</string>
  <string name="fetching_keys">Haetaan avaimia...</string>
  <string name="done">Valmis</string>
  <string name="decrypt">Pura salaus</string>
  <string name="bookmarks">Kirjanmerkit</string>
  <string name="search">Haku</string>
  <string name="enter_contact">Syötä yhteystieto</string>
  <string name="delete_contact">Poista yhteystieto</string>
  <string name="view_contact_details">Näytä yhteystieto</string>
  <string name="block_contact">Estä yhteystieto</string>
  <string name="unblock_contact">Peruuta yhteystiedon esto</string>
  <string name="create">Luo</string>
  <string name="select">Valitse</string>
  <string name="contact_already_exists">Yhteystieto on jo olemassa</string>
  <string name="join">Liity</string>
  <string name="channel_full_jid_example">kanava@kokous.esimerkki.fi/nimimerkki</string>
  <string name="channel_bare_jid_example">kanava@kokous.esimerkki.fi</string>
  <string name="save_as_bookmark">Tallenna kirjanmerkkinä</string>
  <string name="delete_bookmark">Poista kirjanmerkki</string>
  <string name="destroy_room">Tuhoa ryhmäkeskustelu</string>
  <string name="destroy_channel">Tuhoa kanava</string>
  <string name="destroy_room_dialog">Haluatko varmasti tuhota tämän ryhmäkeskustelun?\n\n<b>Varoitus:</b> Ryhmäkeskustelu poistetaan lopullisesti palvelimelta.</string>
  <string name="destroy_channel_dialog">Haluatko varmasti tuhota tämän julkisen kanavan?\n\n<b>Varoitus:</b> Kanava poistetaan lopullisesti palvelimelta.</string>
  <string name="could_not_destroy_room">Ryhmäkeskustelun tuhomainen epäonnistui</string>
  <string name="could_not_destroy_channel">Kanavan tuhoaminen epäonnistui</string>
  <string name="action_edit_subject">Muokkaa ryhmäkeskustelun aihetta</string>
  <string name="topic">Aihe</string>
  <string name="joining_conference">Liitytään ryhmäkeskusteluun...</string>
  <string name="leave">Poistu</string>
  <string name="contact_added_you">Yhteystieto lisätty luetteloon</string>
  <string name="add_back">Lisää takaisin</string>
  <string name="contact_has_read_up_to_this_point">%s on lukenut tähän asti</string>
  <string name="contacts_have_read_up_to_this_point">%s ovat lukeneet tähän asti</string>
  <string name="contacts_and_n_more_have_read_up_to_this_point">%1$s ja %2$d muuta on lukenut tähän asti</string>
  <string name="everyone_has_read_up_to_this_point">Kaikki ovat lukeneet tähän asti</string>
  <string name="publish">Julkaise</string>
  <string name="touch_to_choose_picture">Napauta profiilikuvaa valitaksesi kuvan galleriasta</string>
  <string name="publishing">Julkaistaan...</string>
  <string name="error_publish_avatar_server_reject">Palvelin hylkäsi julkaisusi</string>
  <string name="error_publish_avatar_converting">Kuvan muuntaminen epäonnistui</string>
  <string name="error_saving_avatar">Profiilikuvan tallentaminen levylle epäonnistui</string>
  <string name="or_long_press_for_default">(Tai paina pitkään palauttaaksesi oletuksen)</string>
  <string name="error_publish_avatar_no_server_support">Palvelin ei tue profiilikuvien julkaisua</string>
  <string name="private_message">kuiskasi</string>
  <string name="private_message_to">%s:lle</string>
  <string name="send_private_message_to">Lähetä yksityisviesti %s:lle</string>
  <string name="connect">Yhdistä</string>
  <string name="account_already_exists">Tili on jo olemassa</string>
  <string name="next">Seuraava</string>
  <string name="server_info_session_established">Istunto aloitettu</string>
  <string name="skip">Ohita</string>
  <string name="disable_notifications">Poista ilmoitukset käytöstä</string>
  <string name="enable">Ota käyttöön</string>
  <string name="conference_requires_password">Ryhmäkeskustelu vaatii salasanan</string>
  <string name="enter_password">Kirjoita salasana</string>
  <string name="request_presence_updates">Pyydä yhteystietoa ensin lähettämään tilapäivityksiä.\n\n<small>Tätä käytetään sen tunnistamiseen mitä sovellusta tämä käyttää</small>.</string>
  <string name="request_now">Pyydä nyt</string>
  <string name="ignore">Ohita</string>
  <string name="without_mutual_presence_updates"><b>Varoitus:</b> Tämän lähettäminen ilman molemminpuolisia tilapäivityksiä voi aiheuttaa odottamattomia ongelmia.\n\n<small>Mene \"Yhteystiedon tietoihin\" tarkistaaksesi tilapäivitysten tilauksesi.</small></string>
  <string name="pref_security_settings">Turvallisuus</string>
  <string name="pref_allow_message_correction">Salli viestien korjaaminen</string>
  <string name="pref_allow_message_correction_summary">Mahdollistaa muiden muokata sinulle lähettämiään viestejä jälkikäteen</string>
  <string name="pref_expert_options">Edistyneet asetukset</string>
  <string name="pref_expert_options_summary">Ole varovainen näiden kanssa</string>
  <string name="title_activity_about_x">Tietoa %s</string>
  <string name="title_pref_quiet_hours">Hiljaisuus</string>
  <string name="title_pref_quiet_hours_start_time">Alku</string>
  <string name="title_pref_quiet_hours_end_time">Loppu</string>
  <string name="title_pref_enable_quiet_hours">Ota käyttöön hiljaisuus</string>
  <string name="pref_quiet_hours_summary">Ilmoitukset vaimennetaan hiljaisuuden aikana</string>
  <string name="pref_expert_options_other">Muut</string>
  <string name="pref_autojoin">Synkronoi kirjanmerkkien kanssa</string>
  <string name="pref_autojoin_summary">Liity ryhmään automaattisesti jos se on kirjanmerkeissäsi</string>
  <string name="toast_message_omemo_fingerprint">OMEMO-sormenjälki kopioitu leikepöydälle</string>
  <string name="conference_banned">Sinut on estetty tästä ryhmäkeskustelusta</string>
  <string name="conference_members_only">Tämä ryhmäkeskustelu on vain jäsenille</string>
  <string name="conference_resource_constraint">Resurssin rajallisuus</string>
  <string name="conference_kicked">Sinut on poistettu tästä ryhmästä</string>
  <string name="conference_shutdown">Ryhmäkeskustelu on suljettu</string>
  <string name="conference_unknown_error">Et ole enää tässä ryhmäkeskustelussa</string>
  <string name="using_account">käytetään tiliä %s</string>
  <string name="hosted_on">palvelimella %s</string>
  <string name="checking_x">Tarkistetaan %s HTTP-palvelimella</string>
  <string name="not_connected_try_again">Et ole yhteydessä. Yritä myöhemmin uudelleen</string>
  <string name="check_x_filesize">Tarkista %s:n koko</string>
  <string name="check_x_filesize_on_host">Tarkista %1$s:n koko palvelimella %2$s</string>
  <string name="message_options">Toiminnot</string>
  <string name="quote">Lainaa</string>
  <string name="paste_as_quote">Liitä lainauksena</string>
  <string name="copy_original_url">Kopio alkuperäinen URL</string>
  <string name="send_again">Lähetä uudestaan</string>
  <string name="file_url">Tiedoston URL</string>
  <string name="url_copied_to_clipboard">URL kopioitu leikepöydälle</string>
  <string name="jabber_id_copied_to_clipboard">XMPP-osoite kopioitu leikepöydälle</string>
  <string name="error_message_copied_to_clipboard">Vikailmoitus kopioitu leikepöydälle</string>
  <string name="web_address">web-osoite</string>
  <string name="scan_qr_code">Lue 2D-viivakoodi</string>
  <string name="show_qr_code">Näytä 2D-viivakoodi</string>
  <string name="show_block_list">Näytä estolista</string>
  <string name="account_details">Tilitiedot</string>
  <string name="confirm">Vahvista</string>
  <string name="try_again">Yritä uudelleen</string>
  <string name="pref_keep_foreground_service">Palvelu etualalla</string>
  <string name="pref_keep_foreground_service_summary">Estää käyttöjärjestelmää katkaisemasta yhteyttäsi</string>
  <string name="pref_create_backup">Tee varmuuskopio</string>
  <string name="pref_create_backup_summary">Varmuuskopioiden säilytyspaikka: %s</string>
  <string name="notification_create_backup_title">Tehdään varmuuskopiota</string>
  <string name="notification_backup_created_title">Varmuuskopiosi on luotu</string>
  <string name="notification_backup_created_subtitle">Varmuuskopiotiedostot tallennettu kansioon %s</string>
  <string name="restoring_backup">Palautetaan varmuuskopiota</string>
  <string name="notification_restored_backup_title">Varmuuskopiosi on palautettu</string>
  <string name="notification_restored_backup_subtitle">Älä unohda ottaa tiliä käyttöön.</string>
  <string name="choose_file">Valitse tiedosto</string>
  <string name="receiving_x_file">Vastaanotetaan %1$s (%2$d%% valmis)</string>
  <string name="download_x_file">Lataa %s</string>
  <string name="delete_x_file">Poista %s</string>
  <string name="file">tiedosto</string>
  <string name="open_x_file">Avaa %s</string>
  <string name="sending_file">Lähetetään (%1$d%% valmis)</string>
  <string name="preparing_file">Valmistellaan tiedoston lähettämistä</string>
  <string name="x_file_offered_for_download">%s tarjottu ladattavaksi</string>
  <string name="cancel_transmission">Peru siirto</string>
  <string name="file_transmission_failed">tiedoston jako epäonnistui</string>
  <string name="file_transmission_cancelled">tiedoston siirto peruttu</string>
  <string name="file_deleted">Tiedosto poistettu</string>
  <string name="no_application_found_to_open_file">Tiedoston avaamiseen sopivaa sovellusta ei löytynyt</string>
  <string name="no_application_found_to_open_link">Linkin avaamiseen sopivaa sovellusta ei löytynyt</string>
  <string name="no_application_found_to_view_contact">Yhteystiedon näyttämiseen sopivaa sovellusta ei löytynyt</string>
  <string name="pref_show_dynamic_tags">Dynaamiset tunnisteet</string>
  <string name="pref_show_dynamic_tags_summary">Näytä tunnisteet yhteystiedon alla (vain luku)</string>
  <string name="enable_notifications">Näytä ilmoitukset</string>
  <string name="no_conference_server_found">Ryhmäkeskustelupalvelinta ei löytynyt</string>
  <string name="conference_creation_failed">Ryhmäkeskustelun luominen epäonnistui</string>
  <string name="account_image_description">Tilin profiilikuva</string>
  <string name="copy_omemo_clipboard_description">Kopioi OMEMO-sormenjälki leikepöydälle</string>
  <string name="regenerate_omemo_key">Uusi OMEMO-avain</string>
  <string name="clear_other_devices">Poista laitteet</string>
  <string name="clear_other_devices_desc">Haluatko poistaa kaikki muut laitteet OMEMO-mainoksistasi? Kun laite seuraavan kerran yhdistää, se lisää itsensä, mutta ennen sitä lähetettyjä viestejä et välttämättä saa.</string>
  <string name="error_trustkeys_title">Jokin meni pieleen</string>
  <string name="fetching_history_from_server">Haetaan historiaa palvelimelta</string>
  <string name="no_more_history_on_server">Palvelimella ei ollut enempää historiaa</string>
  <string name="updating">Päivitetään...</string>
  <string name="password_changed">Salasana vaihdettu!</string>
  <string name="could_not_change_password">Salasanan vaihto epäonnistui</string>
  <string name="change_password">Vaihda salasana</string>
  <string name="current_password">Nykyinen salasana</string>
  <string name="new_password">Uusi salasana</string>
  <string name="password_should_not_be_empty">Salasana ei voi olla tyhjä</string>
  <string name="enable_all_accounts">Kaikki tilit käyttöön</string>
  <string name="disable_all_accounts">Kaikki tilit pois käytöstä</string>
  <string name="no_role">Poissa</string>
  <string name="outcast">Hylkiö</string>
  <string name="member">Jäsen</string>
  <string name="advanced_mode">Edistynyt tila</string>
  <string name="grant_membership">Myönnä jäsenyys</string>
  <string name="remove_membership">Peru jäsenyys</string>
  <string name="grant_admin_privileges">Myönnä ylläpitäjän oikeudet</string>
  <string name="remove_admin_privileges">Peru ylläpitäjän oikeudet</string>
  <string name="grant_owner_privileges">Myönnä omistajuus</string>
  <string name="remove_owner_privileges">Peru omistajuus</string>
  <string name="remove_from_room">Poista ryhmäkeskustelusta</string>
  <string name="remove_from_channel">Poista kanavalta</string>
  <string name="ban_from_conference">Estä ryhmäkeskustelusta</string>
  <string name="ban_from_channel">Estä kanavalta</string>
  <string name="removing_from_public_conference">Olet poistamassa %s:n julkiselta kanavalta. Ainoa tapa tehdä se on estää kyseinen käyttäjä ikuisesti. </string>
  <string name="ban_now">Estä nyt</string>
  <string name="could_not_change_role">%s:n roolin muuttaminen epäonnistui</string>
  <string name="conference_options">Yksityisen ryhmäkeskustelun asetukset</string>
  <string name="channel_options">Julkisen kanavan asetukset</string>
  <string name="members_only">Yksityinen, vain jäsenille</string>
  <string name="non_anonymous">Tee XMPP-osoitteista kaikille näkyvät</string>
  <string name="moderated">Tee kanavasta moderoitu</string>
  <string name="you_are_not_participating">Et osallistu</string>
  <string name="modified_conference_options">Ryhmäkeskustelun asetuksia muutettu!</string>
  <string name="could_not_modify_conference_options">Ryhmäkeskustelun asetuksia ei voitu muuttaa</string>
  <string name="never">Ei koskaan</string>
  <string name="until_further_notice">Kunnes toisin mainitaan</string>
  <string name="snooze">Torkku</string>
  <string name="reply">Vastaa</string>
  <string name="mark_as_read">Merkitse luetuksi</string>
  <string name="pref_input_options">Syöttö</string>
  <string name="pref_enter_is_send">Enter lähettää</string>
  <string name="pref_enter_is_send_summary">Käytä Enteriä viestin lähetämiseen. Ctrl+Enter lähettää viestin joka tapauksessa.</string>
  <string name="pref_display_enter_key">Näytä enter-nappi</string>
  <string name="pref_display_enter_key_summary">Vaihtaa emojinapin enteriksi</string>
  <string name="audio">ääni</string>
  <string name="video">video</string>
  <string name="image">kuva</string>
  <string name="vector_graphic">vektorigrafiikka</string>
  <string name="pdf_document">PDF-asiakirja</string>
  <string name="apk">Android-sovellus</string>
  <string name="vcard">Yhteystieto</string>
  <string name="avatar_has_been_published">Profiilikuva julkaistu!</string>
  <string name="sending_x_file">Lähetetään %s</string>
  <string name="offering_x_file">Tarjotaan %s</string>
  <string name="hide_offline">Piilota poissaolevat</string>
  <string name="contact_is_typing">%s kirjoittaa...</string>
  <string name="contact_has_stopped_typing">%s lopetti kirjoittamisen</string>
  <string name="contacts_are_typing">%s kirjoittavat...</string>
  <string name="contacts_have_stopped_typing">%s lopettivat kirjoittamisen</string>
  <string name="pref_chat_states">Kirjoitusilmoitukset</string>
  <string name="pref_chat_states_summary">Näyttää ytheystiedoillesi kun kirjoitat heille viestiä</string>
  <string name="send_location">Lähetä sijainti</string>
  <string name="show_location">Näytä sijainti</string>
  <string name="no_application_found_to_display_location">Sijainnin näyttämiseen sopivaa sovellusta ei löytynyt</string>
  <string name="location">Sijainti</string>
  <string name="title_undo_swipe_out_conversation">Keskustelu suljettu</string>
  <string name="title_undo_swipe_out_group_chat">Poistuit yksityisestä ryhmäkeskustelusta</string>
  <string name="title_undo_swipe_out_channel">Poistuit julkisesta kanavasta</string>
  <string name="pref_dont_trust_system_cas_title">Älä luota varmenteiden myöntäjiin</string>
  <string name="pref_dont_trust_system_cas_summary">Kaikki varmenteet täytyy hyväksyä käsin</string>
  <string name="pref_remove_trusted_certificates_title">Poista varmenteet</string>
  <string name="pref_remove_trusted_certificates_summary">Poista käsin hyväksytyt varmenteet</string>
  <string name="toast_no_trusted_certs">Ei käsin hyväksyttyjä varmenteita</string>
  <string name="dialog_manage_certs_title">Poista varmenteet</string>
  <string name="dialog_manage_certs_negativebutton">Peruuta</string>
  <plurals name="toast_delete_certificates">
    <item quantity="one">%d varmenne poistettiin</item>
    <item quantity="other">%d varmennetta poistettiin</item>
  </plurals>
  <string name="pref_quick_action_summary">Korvaa \"Lähetä\"-nappi pikatoiminnolla</string>
  <string name="pref_quick_action">Pikatoiminto</string>
  <string name="none">Ei mikään</string>
  <string name="recently_used">Viimeksi käytetty</string>
  <string name="choose_quick_action">Valitse pikatoiminto</string>
  <string name="send_private_message">Lähetä yksityisviesti</string>
  <string name="user_has_left_conference">%1$s poistui ryhmäkeskustelusta</string>
  <string name="username">Käyttäjänimi</string>
  <string name="username_hint">Käyttäjänimi</string>
  <string name="download_failed_server_not_found">Lataus epäonnistui: Palvelinta ei löydy</string>
  <string name="download_failed_file_not_found">Lataus epäonnistui: Tiedostoa ei löytynyt</string>
  <string name="download_failed_could_not_connect">Lataus epöonnistui: Isäntään ei saatu yhteyttä</string>
  <string name="download_failed_could_not_write_file">Lataus epäonnistui: Tiedoston tallennus epäonnistui</string>
  <string name="account_status_tor_unavailable">Tor-verkkoa ei saavutettu</string>
  <string name="account_status_host_unknown">Palvelin ei vastaa tästä verkkotunnuksesta</string>
  <string name="server_info_broken">Rikki</string>
  <string name="pref_presence_settings">Saatavuus</string>
  <string name="pref_away_when_screen_off">Poissa kun laite on lukittu</string>
  <string name="pref_away_when_screen_off_summary">Näytä minut poissaolevana kun näyttö on lukittu</string>
  <string name="pref_dnd_on_silent_mode">Kiireinen kun laite on äänetön</string>
  <string name="pref_dnd_on_silent_mode_summary">Näytä minut kiireisenä kun laite on äänettömänäq</string>
  <string name="pref_treat_vibrate_as_silent">Kohtele vain värinä -tilaa äänettömän lailla</string>
  <string name="pref_treat_vibrate_as_dnd_summary">Näytä minut kiireisenä kun laite on vain värinä -tilassa</string>
  <string name="pref_show_connection_options">Laajemmat yhteysasetukset</string>
  <string name="pref_show_connection_options_summary">Näytä isäntänimen ja portin valinta tiliä lisätessä</string>
  <string name="hostname_example">xmpp.esimerkki.fi</string>
  <string name="action_add_account_with_certificate">Kirjaudu varmenteella</string>
  <string name="unable_to_parse_certificate">Varmenteen jäsennys epäonnistui</string>
  <string name="mam_prefs">Arkistointiasetukset</string>
  <string name="server_side_mam_prefs">Palvelimen arkitsointiasetukset</string>
  <string name="fetching_mam_prefs">Kysytään arkistointiasetuksia. Odota hetki...</string>
  <string name="unable_to_fetch_mam_prefs">Arkistointiasetusten haku epäonnistui</string>
  <string name="captcha_required">CAPTCHA vaaditaan</string>
  <string name="captcha_hint">Kirjoita ylläolevassa kuvassa näkyvä teksti</string>
  <string name="certificate_chain_is_not_trusted">Varmenneketju ei ole luotettu</string>
  <string name="jid_does_not_match_certificate">XMPP-osoite on eri kuin varmenteessa</string>
  <string name="action_renew_certificate">Uusi varmenne</string>
  <string name="error_fetching_omemo_key">OMEMO-avaimen lataus epäonnistui!</string>
  <string name="verified_omemo_key_with_certificate">OMEMO-avain vahvistettu varmenteella!</string>
  <string name="device_does_not_support_certificates">Laitteesi ei tue käyttäjän varmenteen valitsemista!</string>
  <string name="pref_connection_options">Yhteys</string>
  <string name="pref_use_tor">Käytä Tor-verkkoa</string>
  <string name="pref_use_tor_summary">Tunneloi kaikki yhteydet Tor-verkon kautta. Vaatii Orbot-sovelluksen</string>
  <string name="account_settings_hostname">Isäntänimi</string>
  <string name="account_settings_port">Portti</string>
  <string name="hostname_or_onion">Palvelin- tai .onion-osoite</string>
  <string name="not_a_valid_port">Porttinumero on virheellinen</string>
  <string name="not_valid_hostname">Isäntänimi on virheellinen</string>
  <string name="connected_accounts">%1$d tunnusta %2$d:sta yhdistetty</string>
  <plurals name="x_messages">
    <item quantity="one">%d viesti</item>
    <item quantity="other">%d viestiä</item>
  </plurals>
  <string name="load_more_messages">Lataa lisää viestejä</string>
  <string name="shared_file_with_x">Tiedosto jaettu %s:n kanssa</string>
  <string name="shared_image_with_x">Kuva jaettu %s:n kanssa</string>
  <string name="shared_images_with_x">Kuvat jaettu %s:n kanssa</string>
  <string name="no_storage_permission">Salli %1$s:n käyttää ulkoista tallennustilaa</string>
  <string name="no_camera_permission">Salli %1$s:n käyttää kameraa </string>
  <string name="sync_with_contacts">Synkronoi yhteystietojen kanssa</string>
  <string name="sync_with_contacts_long">%1$s haluaa pääsyn osoitekirjaasi yhdistääkseen sen XMPP-yhteystietojesi kanssa.\nTämä näyttää yhteystietojesi koko nimen ja kuvan.\n\n%1$s pelkästään lukee osoitekirjaasi ja vertailee niitä paikallisesti, lähettämättä mitään palvelimelle.</string>
  <string name="notify_on_all_messages">Ilmoita kaikista uusista viesteistä</string>
  <string name="notify_only_when_highlighted">Ilmoita vain kun minut mainitaan</string>
  <string name="notify_never">Ilmoitukset pois käytöstä</string>
  <string name="notify_paused">Ilmoitukset keskeytetty</string>
  <string name="pref_picture_compression">Kuvan pakkaus</string>
  <string name="pref_picture_compression_summary">Vinkki: Käytä \'Lähetä tiedosto\':a \'Lähetä kuva\':n sijaan lähettääksesi kuvan pakkaamattomana sillä kertaa tästä asetuksesta huolimatta.</string>
  <string name="always">Aina</string>
  <string name="large_images_only">Vain isot kuvat</string>
  <string name="battery_optimizations_enabled">Akun käytön optimointi käytössä</string>
  <string name="disable">Poista käytöstä</string>
  <string name="selection_too_large">Valittu alue on liian suuri</string>
  <string name="no_accounts">(Ei aktivoituja tilejä)</string>
  <string name="this_field_is_required">Tämä kenttä on pakollinen</string>
  <string name="correct_message">Korjaa viestiä</string>
  <string name="send_corrected_message">Lähetä korjattu viesti</string>
  <string name="no_keys_just_confirm">Olet jo varmistanut tämän henkilön OMEMO-sormenjäljen turvallisesti luottamuksen varmistamikseksi. Hyväksymällä varmistat vain että %s on osa tätä ryhmäkeskustelua.</string>
  <string name="this_account_is_disabled">Olet poistanut tämän tilin käytöstä</string>
  <string name="no_application_to_share_uri">URI:n jakamiseen sopivaa sovellusta ei löytynyt</string>
  <string name="share_uri_with">Jaa URI sovelluksella...</string>
  <string name="agree_and_continue">Hyväksy ja jatka</string>
  <string name="your_full_jid_will_be">XMPP-osoitteesi tulee olemaan kokonaisuudessaan: %s</string>
  <string name="create_account">Luo tunnus</string>
  <string name="use_own_provider">Käytän itse valitsemaani palveluntarjoajaa</string>
  <string name="pick_your_username">Valitse käyttäjänimi</string>
  <string name="pref_manually_change_presence">Hallitse saatavuutta käsin</string>
  <string name="pref_manually_change_presence_summary">Valitse saatavuutesi itse muokatessasi tilaviestiäsi.</string>
  <string name="status_message">Tila</string>
  <string name="presence_chat">Vapaa juttelemaan</string>
  <string name="presence_online">Paikalla</string>
  <string name="presence_away">Poissa</string>
  <string name="presence_xa">Ei saatavilla</string>
  <string name="presence_dnd">Kiireellinen</string>
  <string name="secure_password_generated">Turvallinen salasana on luotu</string>
  <string name="device_does_not_support_battery_op">Laitteesi ei tue akun kulutuksen optimoinnin ohittamista</string>
  <string name="registration_please_wait">Rekisteröinti epäonnistui: Yritä myöhemmin uudelleen</string>
  <string name="registration_password_too_weak">Rekisteröinti epäonnistui: Salasana on liian heikko</string>
  <string name="choose_participants">Valitse osallistujat</string>
  <string name="creating_conference">Luodaan ryhmää...</string>
  <string name="invite_again">Kutsu uudestaan</string>
  <string name="gp_disable">Poista käytöstä</string>
  <string name="gp_short">Lyhyt</string>
  <string name="gp_medium">Keskipitkä</string>
  <string name="gp_long">Pitkä</string>
  <string name="pref_broadcast_last_activity_summary">Kertoo yhteystiedoillesi milloin käytät Conversationsia</string>
  <string name="pref_privacy">Yksityisyys</string>
  <string name="pref_theme_options">Teema</string>
  <string name="pref_theme_options_summary">Valitse väripaletti</string>
  <string name="pref_theme_automatic">Automaattinen</string>
  <string name="pref_theme_light">Vaalea</string>
  <string name="pref_theme_dark">Tumma</string>
  <string name="pref_use_green_background">Vihreä tausta</string>
  <string name="pref_use_green_background_summary">Näytä vastaanotetut viestit vihreällä taustalla</string>
  <string name="unable_to_connect_to_keychain">OpenKeychainiin ei saatu yhteyttä</string>
  <string name="this_device_is_no_longer_in_use">Laite ei ole enää käytössä</string>
  <string name="type_pc">Tietokone</string>
  <string name="type_phone">Puhelin</string>
  <string name="type_tablet">Tabletti</string>
  <string name="type_web">Selain</string>
  <string name="type_console">Pääte</string>
  <string name="payment_required">Maksu vaaditaan</string>
  <string name="missing_internet_permission">Salli internetin käyttö</string>
  <string name="me">Minä</string>
  <string name="allow">Salli</string>
  <string name="no_permission_to_access_x">Käyttöoikeus %s puuttuu</string>
  <string name="remote_server_not_found">Etäpalvelinta ei löytynyt</string>
  <string name="remote_server_timeout">Etäpalvelimen aikakatkaisu</string>
  <string name="unable_to_update_account">Tiliä ei saatu muutettua</string>
  <string name="report_jid_as_spammer">Ilmoita tämä XMPP-osoite roskapostista.</string>
  <string name="pref_delete_omemo_identities">Poista OMEMO-identiteetit</string>
  <string name="pref_delete_omemo_identities_summary">Tee uudet OMEMO-avaimet. Kaikkien yhteystietojesi pitää varmistaa sinut uudestaan. Käytä tätä ainoastaan viimeisenä oljenkortena.</string>
  <string name="delete_selected_keys">Poista valitut avaimet</string>
  <string name="error_publish_avatar_offline">Yhteys vaaditaan profiilikuvan julkaisemista varten.</string>
  <string name="show_error_message">Näytä virheilmoitus</string>
  <string name="error_message">Virheilmoitus</string>
  <string name="data_saver_enabled">Datansäästö käytössä</string>
  <string name="data_saver_enabled_explained">Käyttöjärjestelmäsi estää %1$s:tä käyttämästä nettiä ollessaan taustalla. Vastaanottaaksesi ilmoitukset uusista viesteistä, salli %1$s:n käyttää esteettä verkkoa datansäästön ollessa käytössä. %1$s tekee silti parhaansa käyttääkseen mahdollisimman vähän dataa. </string>
  <string name="device_does_not_support_data_saver">Laitteesi ei tue datansäästön poistamista käytöstä sovellukselle %1$s.</string>
  <string name="error_unable_to_create_temporary_file">Väliaikaisen tiedoston luominen epäonnistui</string>
  <string name="this_device_has_been_verified">Laite on varmennettu</string>
  <string name="copy_fingerprint">Kopioi sormenjälki</string>
  <string name="all_omemo_keys_have_been_verified">Olet varmentanut kaikki hallussasi olevat OMEMO-avaimet</string>
  <string name="barcode_does_not_contain_fingerprints_for_this_conversation">Viivakoodi ei sisällä tähän keskusteluun liittyviä sormenjälkiä.</string>
  <string name="verified_fingerprints">Varmennetut sormenjäljet</string>
  <string name="use_camera_icon_to_scan_barcode">Käytä kameraa yhteystietosi viivakoodin lukemiseen</string>
  <string name="please_wait_for_keys_to_be_fetched">Odota hetki, avaimia ladataan</string>
  <string name="share_as_barcode">Jaa viivakoodina</string>
  <string name="share_as_uri">Jaa XMPP-osoitteena</string>
  <string name="share_as_http">Jaa HTTP-linkkinä</string>
  <string name="pref_blind_trust_before_verification">Sokea luottamus ennen varmistusta</string>
  <string name="pref_blind_trust_before_verification_summary">Luota uusiin laitteisiin varmistamattomilta yhteystiedoilta, mutta vaadi varmistettujen yhteystietojen uusien laitteiden manuaalinen hyväksyminen.</string>
  <string name="blindly_trusted_omemo_keys">OMEMO-avaimiin luotetaan sokeasti, eli ne voivat olla jonkun muun tai joku voi salakuunnella.</string>
  <string name="not_trusted">Ei luotettu</string>
  <string name="invalid_barcode">Viallinen 2D-viivakoodi</string>
  <string name="pref_clean_cache_summary">Tyhjennä välimuisti (kamerasovelluksen käyttämä)</string>
  <string name="pref_clean_cache">Tyhjennä välimuisti</string>
  <string name="pref_clean_private_storage">Siivoa yksityinen tallennustila</string>
  <string name="pref_clean_private_storage_summary">Tyhjennä tallennustila jossa tiedostoja säilytetään (Ne voi ladata uudestaan palvelimelta)</string>
  <string name="i_followed_this_link_from_a_trusted_source">Seurasin tätä linkkiä luotettavasta lähteestä</string>
  <string name="verifying_omemo_keys_trusted_source">Olet varmistamassa yhteystiedon %1$s OMEMO-avaimia linkin avaamalla. Tämä on turvallista ainoastaan jos löysit linkin luotettavasta paikasta jossa vain %2$s on sen kyennyt julkaisemaan.</string>
  <string name="verify_omemo_keys">Varmista OMEMO-avaimet</string>
  <plurals name="seconds">
    <item quantity="one">%d sekunti</item>
    <item quantity="other">%d sekuntia</item>
  </plurals>
  <plurals name="minutes">
    <item quantity="one">%d minuutti</item>
    <item quantity="other">%d minuuttia</item>
  </plurals>
  <plurals name="hours">
    <item quantity="one">%d tunti</item>
    <item quantity="other">%d tuntia</item>
  </plurals>
  <plurals name="days">
    <item quantity="one">%d päivä</item>
    <item quantity="other">%d päivää</item>
  </plurals>
  <plurals name="weeks">
    <item quantity="one">%d viikko</item>
    <item quantity="other">%d viikkoa</item>
  </plurals>
  <plurals name="months">
    <item quantity="one">%d kuukausi</item>
    <item quantity="other">%d kuukautta</item>
  </plurals>
  <string name="pref_automatically_delete_messages">Viestien automaattinen poisto</string>
  <string name="pref_automatically_delete_messages_description">Poista tältä laitteelta automaattisesti valittua vanhemmat viestit.</string>
  <string name="encrypting_message">Salataan viestiä</string>
  <string name="transcoding_video">Pakataan videota</string>
  <string name="contact_blocked_past_tense">Yhteystieto estettiin.</string>
  <string name="pref_notifications_from_strangers">Ilmoitukset tuntemattomila</string>
  <string name="pref_notifications_from_strangers_summary">Ilmoita tuntemattomien henkilöiden viesteistä ja puheluista.</string>
  <string name="received_message_from_stranger">Sait viestin tuntemattomalta henkilöltä</string>
  <string name="block_stranger">Estä tuntematon</string>
  <string name="block_entire_domain">Estä koko verkkotunnus</string>
  <string name="online_right_now">paikalla juuri nyt</string>
  <string name="retry_decryption">Yritä salauksen purkua uudestaan</string>
  <string name="session_failure">Istuntovirhe</string>
  <string name="sasl_downgrade">Alennettu SASL-mekanismi</string>
  <string name="account_status_regis_web">Palvelin vaatii tekemään rekisteröinnin verkkosivulla</string>
  <string name="open_website">Avaa verkkosivu</string>
  <string name="application_found_to_open_website">Verkkosivun avaamiseen sopivaa sovellusta ei löytynyt</string>
  <string name="today">Tänään</string>
  <string name="yesterday">Eilen</string>
  <string name="pref_validate_hostname">Varmenna verkkotunnus DNSSEC:llä</string>
  <string name="pref_validate_hostname_summary">Palvelinvarmenteet jotka sisältävät varmennetun verkkotunnukset hyväksytään</string>
  <string name="certificate_does_not_contain_jid">Varmenne ei sisällä XMPP-osoitetta</string>
  <string name="server_info_partial">osittain</string>
  <string name="attach_record_video">Nauhoita video</string>
  <string name="copy_to_clipboard">Kopioi leikepöydälle</string>
  <string name="message_copied_to_clipboard">Viesti kopioitu leikepöydälle</string>
  <string name="message">Viesti</string>
  <string name="private_messages_are_disabled">Yksityisviestit on poistettu käytöstä</string>
  <string name="huawei_protected_apps">Suojatut sovellukset</string>
  <string name="huawei_protected_apps_summary">Saadaksesi ilmoituksia silloinkin kun näyttö on sammutettu, Conversations pitää lisätä suojattujen sovellusten luetteloon.</string>
  <string name="mtm_accept_cert">Hyväksytäänkö tuntematon varmenne?</string>
  <string name="mtm_trust_anchor">Palvelimen varmenne ei ole luotetun myöntäjän allekirjoittama.</string>
  <string name="mtm_accept_servername">Hyväksytäänkö eriävä palvelimen nimi?</string>
  <string name="mtm_hostname_mismatch">Palvelin ei voinut tunnistautua olevansa verkkotunnusta \&quot;%s\&quot;. Varmenne sisältää vain seuraavat verkkotunnukset:</string>
  <string name="mtm_connect_anyway">Haluatko yhdistää joka tapauksessa?</string>
  <string name="mtm_cert_details">Varmenteen tiedot:</string>
  <string name="once">Kerran</string>
  <string name="qr_code_scanner_needs_access_to_camera">QR-koodilukija tarvitsee luvan käyttää kameraa</string>
  <string name="pref_scroll_to_bottom">Vieritä alas asti</string>
  <string name="pref_scroll_to_bottom_summary">Vieritä alas veistin lähetyksen jälkeen</string>
  <string name="edit_status_message_title">Vaihda tila</string>
  <string name="edit_status_message">Muokkaa tilaa</string>
  <string name="disable_encryption">Poista salaus käytöstä</string>
  <string name="error_trustkey_general">%1$s ei voi lähettää salattuja viestejä %2$s:lle. Se voi johtua siitä että vastaanottajan palvelin on vanhentunut tai hänen käyttämänsä sovellus ei tue OMEMO:a.</string>
  <string name="error_trustkey_device_list">Laiteluettelon lataus epäonnistui</string>
  <string name="error_trustkey_bundle">Salausavainten lataus epäonnistui</string>
  <string name="error_trustkey_hint_mutual">Vinkki: Jossain tapauksissa tämä ratkeaa kun molemmat osapuolet lisäävät toisena yhteystietoihinsa.</string>
  <string name="disable_encryption_message">Haluatko varmasti poistaa OMEMO-salauksen käytöstä tässä keskustelussa?\nPalvelimen ylläpitäjä voi tällöin lukea viestinne, mutta se voi olla ainoa mahdollinen tapa keskustella vanhentunutta sovellusta käyttävän henkilön kanssa.</string>
  <string name="disable_now">Poista käytöstä nyt</string>
  <string name="draft">Luonnos:</string>
  <string name="pref_omemo_setting">OMEMO-salaus</string>
  <string name="pref_omemo_setting_summary_default_on">OMEMO:a ei koskaan käytetä oletuksena uusissa keskusteluissa.</string>
  <string name="create_shortcut">Luo pikakuvake</string>
  <string name="pref_font_size">Kirjasinkoko</string>
  <string name="pref_font_size_summary">Kirjasimen suhteellinen koko sovelluksen sisällä.</string>
  <string name="default_on">Käytössä oletuksena</string>
  <string name="default_off">Oletuksena pois käytöstä</string>
  <string name="small">Pieni</string>
  <string name="medium">Keksikokoinen</string>
  <string name="large">Suuri</string>
  <string name="not_encrypted_for_this_device">Viestiä ei salattu tälle laitteelle</string>
  <string name="omemo_decryption_failed">OMEMO-salatun viestin purku epäonnistui</string>
  <string name="undo">peru</string>
  <string name="location_disabled">Sijainnin jakaminen on pois käytöstä</string>
  <string name="action_copy_location">Kopioi sijainti</string>
  <string name="action_share_location">Jaa sijainti</string>
  <string name="action_directions">Reittiohjeet</string>
  <string name="title_activity_share_location">Jaa sijainti</string>
  <string name="title_activity_show_location">Näytä sijainti</string>
  <string name="share">Jaa</string>
  <string name="please_wait">Odota hetki...</string>
  <string name="no_microphone_permission">Salli %1$s:n käyttää mikrofonia</string>
  <string name="gif">GIF</string>
  <string name="view_conversation">Näytä keskustelu</string>
  <string name="pref_use_share_location_plugin">Sijainnin jako -lisäosa</string>
  <string name="pref_use_share_location_plugin_summary">Käytä lisäosaa sisäänrakennetun kartan sijaan</string>
  <string name="copy_link">Kopioi web-osoite</string>
  <string name="copy_jabber_id">Kopioi XMPP-osoite</string>
  <string name="p1_s3_filetransfer">Tiedostonjako HTTP:llä S3:een</string>
  <string name="pref_start_search_summary">\'Aloita keskustelu\' -näytöllä avaa näppäimistö ja siirrä kursori hakukenttään</string>
  <string name="group_chat_avatar">Ryhmän kuvake</string>
  <string name="host_does_not_support_group_chat_avatars">Isäntäpalvelin ei tue ryhmäkeskustelun kuvakkeita</string>
  <string name="only_the_owner_can_change_group_chat_avatar">Vain omistaja voi vaihtaa kuvakkeen</string>
  <string name="contact_name">Yhteystiedon nimi</string>
  <string name="nickname">Nimimerkki</string>
  <string name="group_chat_name">Nimi</string>
  <string name="providing_a_name_is_optional">Nimen antaminen on vapaaehtoista</string>
  <string name="create_dialog_group_chat_name">Ryhmäkeskustelun nimi</string>
  <string name="conference_destroyed">Ryhmäkeskustelu on tuhottu</string>
  <string name="unable_to_save_recording">Tallennetta ei voitu tallentaa</string>
  <string name="foreground_service_channel_name">Edustapalvelu</string>
  <string name="notification_group_status_information">Tilatieto</string>
  <string name="error_channel_name">Yhteysongelmat</string>
  <string name="notification_group_messages">Viestit</string>
  <string name="notification_group_calls">Puhelut</string>
  <string name="messages_channel_name">Viestit</string>
  <string name="incoming_calls_channel_name">Saapuvat puhelut</string>
  <string name="delivery_failed_channel_name">Toimitusvirheet</string>
  <string name="pref_more_notification_settings_summary">Tärkeys, ääni, värinä</string>
  <string name="video_compression_channel_name">Videonpakkaus</string>
  <string name="view_media">Näytä media</string>
  <string name="group_chat_members">Osallistujat</string>
  <string name="media_browser">Mediaselain</string>
  <string name="pref_video_compression">Videon laatu</string>
  <string name="pref_video_compression_summary">Heikompi laatu tarkoittaa pienempiä tiedostoja</string>
  <string name="video_360p">Keski (360p)</string>
  <string name="video_720p">Korkea (720p)</string>
  <string name="cancelled">peruutettu</string>
  <string name="already_drafting_message">Olet jo aloittanut viestin luonnostelun</string>
  <string name="feature_not_implemented">Ominaisuutta ei ole toteutettu</string>
  <string name="invalid_country_code">Virheellinen maakoodi</string>
  <string name="choose_a_country">Valitse maa</string>
  <string name="phone_number">puhelinnumero</string>
  <string name="verify_your_phone_number">Vahvista puhelinnumerosi</string>
  <string name="enter_country_code_and_phone_number">Quicksy lähettää viestin sinulle varmistaaksesi puhelinnumerosi. Operaattorisi saattaa laskuttaa siitä. Syötä maakoodi ja puhelinnumero:</string>
  <string name="we_will_be_verifying"><![CDATA[Vahvistamme puhelinnumeron <br/><br/><b>%s</b><br/><br/>Onko se oikein, vai haluaisitko muuttaa numeroa?]]></string>
  <string name="not_a_valid_phone_number">%s ei ole kelvollinen puhelinnumero.</string>
  <string name="please_enter_your_phone_number">Syötä puhelinnumerosi.</string>
  <string name="verify_x">Varmista %s</string>
  <string name="we_have_sent_you_an_sms_to_x"><![CDATA[Lähetimme sinulle tekstiviestin numeroon <b>%s</b>.]]></string>
  <string name="we_have_sent_you_another_sms">Lähetimme sinulle uuden viestin 6-numeroisella koodilla.</string>
  <string name="please_enter_pin_below">Kirjoita 6-numeroinen PIN-koodi alapuolelle.</string>
  <string name="resend_sms">Lähetä uusi tekstiviesti</string>
  <string name="resend_sms_in">Lähetä uusi tekstivieti (%s)</string>
  <string name="wait_x">Odota (%s)</string>
  <string name="back">takaisin</string>
  <string name="possible_pin">Mahdollinen PIN-koodi liitettiin leikepöydältä automaattisesti</string>
  <string name="please_enter_pin">Syötä 6-numeroinen PIN-koodisi.</string>
  <string name="abort_registration_procedure">Haluatko varmasti perua rekisteröintiprosessin?</string>
  <string name="yes">Kyllä</string>
  <string name="no">Ei</string>
  <string name="verifying">Varmistetaan...</string>
  <string name="requesting_sms">Pyydetään tekstiviestiä</string>
  <string name="incorrect_pin">Syöttämäsi PIN-koodi on väärä.</string>
  <string name="pin_expired">Lähettämämme PIN-koodi on vanhentunut.</string>
  <string name="unknown_api_error_network">Tuntematon verkkovirhe.</string>
  <string name="unknown_api_error_response">Tuntematon vastaus palvelimelta.</string>
  <string name="unable_to_connect_to_server">Palvelimeen ei saatu yhteyttä.</string>
  <string name="unable_to_establish_secure_connection">Turvallinen yhteys epäonnistui.</string>
  <string name="unable_to_find_server">Palvelinta ei löytynyt.</string>
  <string name="something_went_wrong_processing_your_request">Pyyntösi käsittelyssä tapahtui jokin virhe.</string>
  <string name="no_network_connection">Ei verkkoyhteyttä</string>
  <string name="try_again_in_x">Odota %s ja yritä uudelleen</string>
  <string name="too_many_attempts">Liian monta yritystä</string>
  <string name="the_app_is_out_of_date">Käytät vanhentunutta versiota tästä sovelluksesta.</string>
  <string name="update">Päivitä</string>
  <string name="logged_in_with_another_device">Puhelinnumerolla on tällä hetkellä kirjauduttu sisään toiselle laitteelle.</string>
  <string name="your_name">Nimesi</string>
  <string name="enter_your_name">Kirjoita nimesi</string>
  <string name="no_name_set_instructions">Napauta muokkaa-nappia valitaksesi nimesi.</string>
  <string name="reject_request">Hylkää pyyntö</string>
  <string name="install_orbot">Asenna Orbot</string>
  <string name="start_orbot">Käynnistä Orbot</string>
  <string name="no_market_app_installed">Sovelluskauppaa ei löydy.</string>
  <string name="group_chat_will_make_your_jabber_id_public">Tämä kanava julkaisee XMPP-osoitteesi</string>
  <string name="ebook">e-kirja</string>
  <string name="video_original">Alkuperäinen (pakkaamaton)</string>
  <string name="open_with">Avaa sovelluksella...</string>
  <string name="set_profile_picture">Conversations-profiilikuva</string>
  <string name="choose_account">Valitse tili</string>
  <string name="restore_backup">Palauta varmuuskopiosta</string>
  <string name="restore">Palauta</string>
  <string name="enter_password_to_restore">Syötä salasanasi tilille %s palauttaaksesi varmuuskopion.</string>
  <string name="restore_warning">Älä käytä varmuuskopion palautusta asennuksen kloonaamiseksi (käyttääksesi yhtä aikaa toisella laitteella). Varmuuskopion palautus on tarkoitettu ainoiastaan laitteen tai sovelluksen vaihtamiseksi tai jos olet kadottanut alkuperäisen laitteesi.</string>
  <string name="unable_to_restore_backup">Varmuuskopion palautus epäonnistui.</string>
  <string name="unable_to_decrypt_backup">Varmuuskopion salauksen purku epäonnistui. Onko salasana oikein?</string>
  <string name="backup_channel_name">Varmuuskopiointi &amp; palautus</string>
  <string name="enter_jabber_id">Syötä XMPP-osoite</string>
  <string name="create_group_chat">Luo ryhmäkeskustelu</string>
  <string name="join_public_channel">Liity julkiselle kanavalle</string>
  <string name="create_private_group_chat">Luo yksityinen ryhmäkeskustelu</string>
  <string name="create_public_channel">Luo julkinen kanava</string>
  <string name="create_dialog_channel_name">Kanavan nimi</string>
  <string name="xmpp_address">XMPP-osoite</string>
  <string name="please_enter_name">Anna kanavalle nimi</string>
  <string name="please_enter_xmpp_address">Anna XMPP-osoite</string>
  <string name="this_is_an_xmpp_address">Tämä on XMPP-osoite. Anna nimi sen sijaan.</string>
  <string name="creating_channel">Luodaan julkista kanavaa...</string>
  <string name="channel_already_exists">Kanava on jo olemassa</string>
  <string name="joined_an_existing_channel">Liityit olemassa olevalle kanavalle</string>
  <string name="unable_to_set_channel_configuration">Kanavan asetuksia ei saatu tallennettua</string>
  <string name="allow_participants_to_edit_subject">Salli kenen tahansa vaihtaa aihetta</string>
  <string name="allow_participants_to_invite_others">Salli kenen tahansa kutsua ryhmään</string>
  <string name="anyone_can_edit_subject">Kuka tahansa voi muokata aihetta.</string>
  <string name="owners_can_edit_subject">Omistajat voivat muokata aihetta.</string>
  <string name="admins_can_edit_subject">Ylläpitäjät voivat muokata aihetta.</string>
  <string name="owners_can_invite_others">Omistajat voivat kutsua muita.</string>
  <string name="anyone_can_invite_others">Kuka tahansa voi kutsua muita.</string>
  <string name="jabber_ids_are_visible_to_admins">XMPP-osoitteet ovat näkyvillä ylläpitäjille.</string>
  <string name="jabber_ids_are_visible_to_anyone">XMPP-osoiteet ovat näkyllä kaikille.</string>
  <string name="no_users_hint_channel">Tällä julkisella kanavalla ei ole osallistujia. Kutsu yhteystietojasi tai käytä jakopainiketta kanavan XMPP-osoitteen levittämiseen.</string>
  <string name="no_users_hint_group_chat">Tässä yksityisessä ryhmässä ei ole ketään.</string>
  <string name="manage_permission">Hallitse oikeuksia</string>
  <string name="file_too_large">Tiedosto on liian iso</string>
  <string name="attach">Liitä</string>
  <string name="discover_channels">Löydä kanavia</string>
  <string name="search_channels">Hae kanavia</string>
  <string name="channel_discovery_opt_in_title">Mahdollinen yksityisyyden loukkaus!</string>
  <string name="channel_discover_opt_in_message"><![CDATA[Kanavan etsintätoiminto käyttää kolmannen osapuolen palvelua nimeltä <a href=\"https://search.jabber.network\">search.jabber.network</a>.<br><br>Sen käyttö lähettää IP-osoitteesi ja hakusanat palvelulle. Katso heidän <a href=\"https://search.jabber.network/privacy\">yksityisyyskäytännöstään</a> lisätietoa.]]></string>
  <string name="i_already_have_an_account">Minulla on jo tili</string>
  <string name="add_existing_account">Lisää olemassa oleva tili</string>
  <string name="register_new_account">Rekisteröi uusi tili</string>
  <string name="this_looks_like_a_domain">Tämä vaikuttaa verkkotunnukselta</string>
  <string name="add_anway">Lisää silti</string>
  <string name="this_looks_like_channel">Tämä vaikuttaa kanavan osoitteelta</string>
  <string name="share_backup_files">Jaa varmuuskopiotiedostot</string>
  <string name="event">Tapahtuma</string>
  <string name="open_backup">Avaa varmuuskopio</string>
  <string name="not_a_backup_file">Valitsemasi tiedosto ei ole Conversationsin varmuuskopio</string>
  <string name="account_already_setup">Tämä tili on jo asennettu</string>
  <string name="please_enter_password">Syötä tämän tilin salasana</string>
  <string name="unable_to_perform_this_action">Toiminnon suorittaminen epäonnistui</string>
  <string name="open_join_dialog">Liity julkiselle kanavalle...</string>
  <string name="sharing_application_not_grant_permission">Jakava sovellus ei antanut tarvittavaa lupaa lukea tiedostoa.</string>
  <string name="group_chats_and_channels"><![CDATA[Ryhmäkeskustelut ja kanavat]]></string>
  <string name="jabber_network">jabber.network</string>
  <string name="local_server">Paikallinen palvelin</string>
  <string name="pref_channel_discovery_summary">Suurimman osan käyttäjistä kannattaa valita \'jabber.network\' sillä se tarjoaa parempia ehdotuksia koko julkisesta XMPP-ekosysteemistä.</string>
  <string name="pref_channel_discovery">Kanavien löytötapa</string>
  <string name="backup">Varmuuskopio</string>
  <string name="category_about">Tietoa</string>
  <string name="please_enable_an_account">Ota jokin tili käyttöön</string>
  <string name="make_call">Soita puhelu</string>
  <string name="rtp_state_incoming_call">Saapuva puhelu</string>
  <string name="rtp_state_incoming_video_call">Saapuva videopuhelu</string>
  <string name="rtp_state_connecting">Yhdistetään</string>
  <string name="rtp_state_connected">Yhdistetty</string>
  <string name="rtp_state_accepting_call">Hyväksytään puhelua</string>
  <string name="rtp_state_ending_call">Päätetään puhelua</string>
  <string name="answer_call">Vastaa</string>
  <string name="dismiss_call">Hylkää</string>
  <string name="rtp_state_finding_device">Etsitään laitteita</string>
  <string name="rtp_state_ringing">Soi</string>
  <string name="rtp_state_declined_or_busy">Kiireinen</string>
  <string name="rtp_state_connectivity_error">Puhelun yhdistäminen epäonnistui</string>
  <string name="rtp_state_connectivity_lost_error">Yhteys katkesi</string>
  <string name="rtp_state_retracted">Puhelu peruttu</string>
  <string name="rtp_state_application_failure">Sovelluksen virhe</string>
  <string name="rtp_state_security_error">Varmennusvirhe</string>
  <string name="hang_up">Päätä puhelu</string>
  <string name="ongoing_call">Puhelu kesken</string>
  <string name="ongoing_video_call">Videopuhelu kesken</string>
  <string name="disable_tor_to_make_call">Poista Tor käytöstä soittaaksesi puhelun</string>
  <string name="incoming_call">Saapuva puhelu</string>
  <string name="incoming_call_duration">Saapuva puhelu · %s</string>
  <string name="missed_call_timestamp">Vastaamaton puhelu · %s</string>
  <string name="outgoing_call">Lähtevä puhelu</string>
  <string name="outgoing_call_duration">Lähtevä puhelu · %s</string>
  <string name="missed_call">Vastaamaton puhelu</string>
  <string name="audio_call">Äänipuhelu</string>
  <string name="video_call">Videopuhelu</string>
  <string name="help">Apua</string>
  <string name="switch_to_conversation">Vaihda keskusteluun</string>
  <string name="microphone_unavailable">Mikrofoni ei käytettävissä</string>
  <string name="only_one_call_at_a_time">Voit osallistua vain yhteen puheluun kerrallaan.</string>
  <string name="return_to_ongoing_call">Takaisin keskeneräiseen puheluun</string>
  <string name="could_not_switch_camera">Kameran vaihtaminen epäonnistui</string>
  <string name="add_to_favorites">Kiinnitä</string>
  <string name="remove_from_favorites">Irrota</string>
  <string name="gpx_track">GPX-reitti</string>
  <string name="could_not_correct_message">Viestin korjaaminen epäonnistui</string>
  <string name="search_all_conversations">Kaikki keskustelut</string>
  <string name="search_this_conversation">Tämä keskustelu</string>
  <string name="your_avatar">Profiilikuvasi</string>
  <string name="avatar_for_x">%s:n profiilikuva</string>
  <string name="encrypted_with_omemo">OMEMO-salattu</string>
  <string name="encrypted_with_openpgp">OpenPGP-salattu</string>
  <string name="not_encrypted">Salaamaton</string>
  <string name="exit">Poistu</string>
  <string name="record_voice_mail">Jätä viesti vastaajaan</string>
  <string name="play_audio">Toista ääni</string>
  <string name="pause_audio">Keskeytä ääni</string>
  <string name="add_contact_or_create_or_join_group_chat">Lisää yhteystieto, luo tai liity ryhmäkeskusteluun, tai etsi kanava</string>
  <plurals name="view_users">
    <item quantity="one">Näytä %1$d osallistuja</item>
    <item quantity="other">Näytä %1$d osallistujaa</item>
  </plurals>
  <plurals name="some_messages_could_not_be_delivered">
    <item quantity="one">Viestiä ei saatu toimitettua</item>
    <item quantity="other">Joitain viestejä ei saatu toimitettua</item>
  </plurals>
  <string name="failed_deliveries">Toimitusvirheet</string>
  <string name="more_options">Lisää vaihtoehtoja</string>
  <string name="no_application_found">Sovellusta ei löytynyt</string>
  <string name="invite_to_app">Kutsu Conversationsiin</string>
  <string name="unable_to_parse_invite">Kutsun jäsentäminen epäonnistui</string>
  <string name="server_does_not_support_easy_onboarding_invites">Palvelin ei tue kutsujen luomista</string>
  <string name="no_active_accounts_support_this">Yksikään aktiivinen tili ei tue tätä toimintoa</string>
  <string name="backup_started_message">Varmuuskopion teko aloitettu. Saat ilmoituksen kun se on valmis.</string>
  <string name="unable_to_enable_video">Videon käyttöönotto epäonnistui</string>
  <string name="plain_text_document">Perustekstiasiakirja</string>

</resources>

M src/main/res/values-ru/strings.xml => src/main/res/values-ru/strings.xml +6 -1
@@ 138,6 138,8 @@
  <string name="pref_never_send_crash_summary">Отправляя отчеты об ошибках, вы помогаете разработке этого приложения</string>
  <string name="pref_confirm_messages">Отчёты о получении</string>
  <string name="pref_confirm_messages_summary">Позволяет вашим контактам видеть, когда вы получили и прочитали их сообщения</string>
  <string name="pref_prevent_screenshots">Запретить скриншоты</string>
  <string name="pref_prevent_screenshots_summary">Прятать содержимое приложения при переключении приложений и запретить скриншоты</string>
  <string name="pref_ui_options">Интерфейс</string>
  <string name="openpgp_error">OpenKeychain вызвал ошибку.</string>
  <string name="bad_key_for_encryption">Неподходящий ключ для шифрования.</string>


@@ 420,6 422,7 @@
  <string name="audio">аудио</string>
  <string name="video">звук</string>
  <string name="image">изображение</string>
  <string name="vector_graphic">векторная графика</string>
  <string name="pdf_document">PDF-документ</string>
  <string name="apk">Приложение Android</string>
  <string name="vcard">Контакт</string>


@@ 989,4 992,6 @@
  <string name="no_active_accounts_support_this">Ни один активный аккаунт не поддерживает эту функцию</string>
  <string name="backup_started_message">Резервное копирование было начато. Вы получите уведомление, как только оно будет завершено. </string>
  <string name="unable_to_enable_video">Невозможно включить видео.</string>
  </resources>
  <string name="plain_text_document">Текстовые данные</string>

</resources>

M src/main/res/values-sv/strings.xml => src/main/res/values-sv/strings.xml +128 -0
@@ 72,10 72,12 @@
  <string name="save">Spara</string>
  <string name="ok">Ok</string>
  <string name="crash_report_title">%1$s har kraschat</string>
  <string name="crash_report_message">Att använda ditt XMPP-konto för att skicka in \'stack traces\' hjälper den pågående utvecklingen av %1$s.</string>
  <string name="send_now">Skicka nu</string>
  <string name="send_never">Fråga aldrig igen</string>
  <string name="problem_connecting_to_account">Kunde inte ansluta till konto</string>
  <string name="problem_connecting_to_accounts">Kunde inte ansluta till flera konton</string>
  <string name="touch_to_fix">Tryck för att hantera dina konton</string>
  <string name="attach_file">Bifoga fil</string>
  <string name="not_in_roster">Vill du lägga till den här saknade kontakten i din kontaktlista?</string>
  <string name="add_contact">Lägg till kontakt</string>


@@ 85,7 87,9 @@
  <string name="sharing_files_please_wait">Delar filer. Vänta...</string>
  <string name="action_clear_history">Rensa historik</string>
  <string name="clear_conversation_history">Rensa konversationshistorik</string>
  <string name="clear_histor_msg">Vill du radera alla meddelanden i den här konversationen?\n\n<b>Varning:</b> Det här påverkar inte meddelanden som finns lagrade på andra enheter eller servrar.</string>
  <string name="delete_file_dialog">Ta bort fil</string>
  <string name="delete_file_dialog_msg">Är du säker på att du vill ta bort den här filen?\n\n<b>Varning:</b> Den här åtgärden kommer inte att ta bort kopior av den här filen som finns lagrad på andra enheter eller servrar.</string>
  <string name="also_end_conversation">Stäng denna konversation efteråt</string>
  <string name="choose_presence">Välj enhet</string>
  <string name="send_unencrypted_message">Skicka okrypterat meddelande</string>


@@ 98,13 102,16 @@
  <string name="send_unencrypted">Skicka okrypterat</string>
  <string name="decryption_failed">Avkryptering misslyckades. Du har kanske kanske inte rätt privat nyckel.</string>
  <string name="openkeychain_required">OpenKeychain</string>
  <string name="openkeychain_required_long"><![CDATA[%1$s använder <b>OpenKeychain</b> för att kryptera och avkryptera dina publika nycklar.<br><br>Programmet är licensierat under GPLv3+ och finns tillgänglig via F-Droid and Google Play.<br><br><small>(Var god och starta om %1$s efter installationen.)</small>]]></string>
  <string name="restart">Starta om</string>
  <string name="install">Installera</string>
  <string name="openkeychain_not_installed">Installera OpenKeychain</string>
  <string name="offering">erbjuder…</string>
  <string name="waiting">väntar…</string>
  <string name="no_pgp_key">Ingen OpenPGP-nyckel funnen</string>
  <string name="contact_has_no_pgp_key">Det gick inte att kryptera ditt meddelande eftersom att din kontakt inte har annonserat sin publika nyckel.\n\n<small>Vänligen be din kontakt att sätta upp OpenPGP.</small></string>
  <string name="no_pgp_keys">Inga OpenPGP-nycklar funna</string>
  <string name="contacts_have_no_pgp_keys">Det gick inte att kryptera ditt meddelande eftersom att din kontakt inte har annonserat sina publika nycklar.\n\n<small>Vänligen be din kontakt att sätta upp OpenPGP.</small></string>
  <string name="pref_general">Generellt</string>
  <string name="pref_accept_files">Acceptera filer</string>
  <string name="pref_accept_files_summary">Acceptera automatiskt filer som är mindre än…</string>


@@ 119,10 126,14 @@
  <string name="pref_notification_sound_summary">Aviseringsljud för nya meddelande</string>
  <string name="pref_call_ringtone_summary">Ringsignal för inkommande samtal</string>
  <string name="pref_notification_grace_period">Notifieringsfrist</string>
  <string name="pref_notification_grace_period_summary">Tidsgräns för hur länge notiser ska tystas efter att aktivitet har upptäckts på en av dina andra enheter.</string>
  <string name="pref_advanced_options">Avancerat</string>
  <string name="pref_never_send_crash">Skicka aldrig krasch-rapporter</string>
  <string name="pref_never_send_crash_summary">Genom att skicka in stack traces hjälper du utvecklingen</string>
  <string name="pref_confirm_messages">Bekräfta meddelanden</string>
  <string name="pref_confirm_messages_summary">Låt dina kontakter veta när du har mottagit och läst deras meddelanden</string>
  <string name="pref_prevent_screenshots">Förhindra skärmdumpar</string>
  <string name="pref_prevent_screenshots_summary">Dölj innehållet från applikationen i applikationsväxlaren och blockera skärmdumpar</string>
  <string name="pref_ui_options">Gränssnitt</string>
  <string name="openpgp_error">OpenKeychain genererade ett fel.</string>
  <string name="bad_key_for_encryption">Dålig krypterings-nyckel.</string>


@@ 140,6 151,8 @@
  <string name="error_compressing_image">Det gick inte att konvertera bildfilen</string>
  <string name="error_file_not_found">Filen hittas ej</string>
  <string name="error_io_exception">Generellt I/O-fel. Du kanske fick slut på plats?</string>
  <string name="error_security_exception_during_image_copy">Applikationen som du använde för att välja den här bilden tillhandahöll inte tillräckligt med rättigheter för att läsa filen.\n\n<small>Var god och använd en annan filhanterare för att välja en bild.</small></string>
  <string name="error_security_exception">Applikationen du använde för att dela den här filen tillhandahöll inte tillräckligt med behörigheter.</string>
  <string name="account_status_unknown">Okänd</string>
  <string name="account_status_disabled">Tillfälligt inaktiverad</string>
  <string name="account_status_online">Online</string>


@@ 152,10 165,13 @@
  <string name="account_status_regis_conflict">Användarnamn används redan</string>
  <string name="account_status_regis_success">Registrering klar</string>
  <string name="account_status_regis_not_sup">Registrering stöds ej av server</string>
  <string name="account_status_regis_invalid_token">Ogiltigt registreringstoken</string>
  <string name="account_status_tls_error">TLS-förhandling misslyckades</string>
  <string name="account_status_tls_error_domain">Domänen kan inte verifieras</string>
  <string name="account_status_policy_violation">Kränkning av policy</string>
  <string name="account_status_incompatible_server">Inkompatibel server</string>
  <string name="account_status_stream_error">Strömningsfel</string>
  <string name="account_status_stream_opening_error">Fel vid öppning av ström</string>
  <string name="encryption_choice_unencrypted">Okrypterat</string>
  <string name="encryption_choice_otr">OTR</string>
  <string name="encryption_choice_pgp">OpenPGP</string>


@@ 166,14 182,17 @@
  <string name="mgmt_account_publish_pgp">Publicera OpenPGP publik nyckel</string>
  <string name="unpublish_pgp">Ta bort OpenPGP publik nyckel</string>
  <string name="unpublish_pgp_message">Är du säker på att du vill ta bort din OpenPGP publik nyckel från din tillgänglighetsuppdatering?\nDina kontakter kommer inte längre att kunna skicka dig OpenPGP-krypterade meddelande.</string>
  <string name="openpgp_has_been_published">OpenPGP-nyckel har publicerats.</string>
  <string name="mgmt_account_enable">Aktivera konto</string>
  <string name="mgmt_account_are_you_sure">Är du säker?</string>
  <string name="mgmt_account_delete_confirm_text">Om du tar bort ditt konto raderas hela din konversationshistorik</string>
  <string name="attach_record_voice">Spela in röst</string>
  <string name="account_settings_jabber_id">XMPP-adress</string>
  <string name="block_jabber_id">Blockera XMPP-adress</string>
  <string name="account_settings_example_jabber_id">användarnamn@exempel.se</string>
  <string name="password">Lösenord</string>
  <string name="invalid_jid">Detta är inte en giltig XMPP-adress</string>
  <string name="error_out_of_memory">Slut på minne. Bilden är för stor</string>
  <string name="add_phone_book_text">Vill du lägga till %s i din enhets kontakter?</string>
  <string name="server_info_show_more">Server-info</string>
  <string name="server_info_mam">XEP-0313: Message Archive</string>


@@ 200,6 219,8 @@
  <string name="openpgp_key_id">OpenPGP-nyckel-ID</string>
  <string name="omemo_fingerprint">OMEMO-fingeravtryck</string>
  <string name="omemo_fingerprint_x509">v\\OMEMO-fingeravtryck</string>
  <string name="omemo_fingerprint_selected_message">OMEMO-fingeravtryck (meddelandets ursprung)</string>
  <string name="omemo_fingerprint_x509_selected_message">v\\OMEMO-fingeravtryck (meddelandets ursprung)</string>
  <string name="other_devices">Andra enheter</string>
  <string name="trust_omemo_fingerprints">Lita på OMEMO-fingeravtryck</string>
  <string name="fetching_keys">Hämtar nycklar...</string>


@@ 216,33 237,50 @@
  <string name="select">Välj</string>
  <string name="contact_already_exists">Kontakten finns redan</string>
  <string name="join">Gå med</string>
  <string name="channel_full_jid_example">rum@konferens.exempel.se/användarnamn</string>
  <string name="channel_bare_jid_example">rum@konferens.exempel.se</string>
  <string name="save_as_bookmark">Spara som bokmärke</string>
  <string name="delete_bookmark">Ta bort bokmärke</string>
  <string name="destroy_room">Förstör gruppchat</string>
  <string name="destroy_channel">Förstör kanal</string>
  <string name="destroy_room_dialog">Är du säker på att du vill förstöra den här gruppchatten?\n\n<b>Varning:</b> Gruppchatten kommer att tas bort helt från servern.</string>
  <string name="destroy_channel_dialog">Är du säker på att du vill förstöra den här publika chattgruppen?\n\n<b>Varning:</b> Den här gruppchatten kommer att tas bort helt från servern.</string>
  <string name="could_not_destroy_room">Det gick inte att ta bort gruppchatten</string>
  <string name="could_not_destroy_channel">Det gick inte att ta bort kanalen</string>
  <string name="action_edit_subject">Redigera ämnet för gruppchatten</string>
  <string name="topic">Ämne</string>
  <string name="joining_conference">Går med i gruppchatt...</string>
  <string name="leave">Lämna</string>
  <string name="contact_added_you">Kontakten lade till dig i sin kontaktlista</string>
  <string name="add_back">Addera tillbaka</string>
  <string name="contact_has_read_up_to_this_point">%s har läst hit</string>
  <string name="contacts_have_read_up_to_this_point">%s har läst till den här punkten</string>
  <string name="contacts_and_n_more_have_read_up_to_this_point">%1$s +%2$d andra har läst till den här punkten</string>
  <string name="everyone_has_read_up_to_this_point">Alla har läst fram till hit</string>
  <string name="publish">Publicera</string>
  <string name="touch_to_choose_picture">Tryck på visningsbilden för att välja en bild från galleriet</string>
  <string name="publishing">Publicerar…</string>
  <string name="error_publish_avatar_server_reject">Servern kunde inte publicera</string>
  <string name="error_publish_avatar_converting">Det gick inte att konvertera din bild</string>
  <string name="error_saving_avatar">Kunde inte spara avatarbild till disk</string>
  <string name="or_long_press_for_default">(Eller tryck länge för att få tillbaks förvald)</string>
  <string name="error_publish_avatar_no_server_support">Din server stödjer inte publicering av visningsbilder</string>
  <string name="private_message">privat meddelande</string>
  <string name="private_message_to">till %s</string>
  <string name="send_private_message_to">Skicka privat meddelande till %s</string>
  <string name="connect">Anslut</string>
  <string name="account_already_exists">Detta konto finns redan</string>
  <string name="next">Nästa</string>
  <string name="server_info_session_established">Session etablerad</string>
  <string name="skip">Hoppa över</string>
  <string name="disable_notifications">Inaktivera notifieringar</string>
  <string name="enable">Aktivera</string>
  <string name="conference_requires_password">Gruppchatten kräver lösenord</string>
  <string name="enter_password">Fyll i lösenord</string>
  <string name="request_presence_updates">Var god begär närvarouppdateringar från din kontakt först.\n\n<small>Detta kommer att användas för att avgöra vilken chattapplikationen din kontakt använder</small>.</string>
  <string name="request_now">Begär nu</string>
  <string name="ignore">Ignorera</string>
  <string name="without_mutual_presence_updates"><b>Varning:</b> Att skicka detta utan ömsesidiga närvarouppdateringar kan orsaka oväntade problem.\n\n<small>Gå till \"Kontaktuppgifter\" för att verifiera dina närvaroprenumerationer.</small></string>
  <string name="pref_security_settings">Säkerhet</string>
  <string name="pref_allow_message_correction">Tillåt korrigeringar av meddelanden</string>
  <string name="pref_allow_message_correction_summary">Tillåt att dina kontakter kan ändra sina meddelanden i efterhand</string>


@@ 256,9 294,16 @@
  <string name="pref_quiet_hours_summary">Notifieringar kommer vara tysta under tysta timmar</string>
  <string name="pref_expert_options_other">Annat</string>
  <string name="pref_autojoin">Synkronisera med bokmärken</string>
  <string name="pref_autojoin_summary">Gå med i gruppchattar automatiskt om bokmärket säger det</string>
  <string name="toast_message_omemo_fingerprint">OMEMO-fingeravtryck kopierat till urklipp</string>
  <string name="conference_banned">Du är avstängd från denna gruppchatt</string>
  <string name="conference_members_only">Denna gruppchatt är endast för medlemmar</string>
  <string name="conference_resource_constraint">Resursbegränsning</string>
  <string name="conference_kicked">Du har blivit sparkad från den här gruppchatten</string>
  <string name="conference_shutdown">Gruppchatten stängdes ner</string>
  <string name="conference_unknown_error">Du är inte längre med i denna gruppchatt</string>
  <string name="using_account">använder konto %s</string>
  <string name="hosted_on">huseras hos %s</string>
  <string name="checking_x">Kontrollerar %s på webbserver</string>
  <string name="not_connected_try_again">Du är inte ansluten. Försök igen senare</string>
  <string name="check_x_filesize">Kontrollera filstorleken på %s</string>


@@ 279,6 324,7 @@
  <string name="account_details">Kontodetaljer</string>
  <string name="confirm">Bekräfta</string>
  <string name="try_again">Försök igen</string>
  <string name="pref_keep_foreground_service">Förgrundstjänst</string>
  <string name="pref_keep_foreground_service_summary">Förehindrar operativsystemet att ta ner uppkopplingen</string>
  <string name="pref_create_backup">Skapa säkerhetskopia</string>
  <string name="pref_create_backup_summary">Säkerhetskopians filer lagras i %s</string>


@@ 295,14 341,27 @@
  <string name="file">fil</string>
  <string name="open_x_file">Öppna %s</string>
  <string name="sending_file">skickar (%1$d%% klart)</string>
  <string name="preparing_file">Förbereder för delning av fil</string>
  <string name="x_file_offered_for_download">%s erbjuden för nedladdning</string>
  <string name="cancel_transmission">Avbryt överföring</string>
  <string name="file_transmission_failed">det gick inte att dela fil</string>
  <string name="file_transmission_cancelled">filöverföring avbruten</string>
  <string name="file_deleted">Fil borttagen</string>
  <string name="no_application_found_to_open_file">Ingen applikation som kunde öppna filen hittades</string>
  <string name="no_application_found_to_open_link">Ingen applikation som kunde öppna länken hittades</string>
  <string name="no_application_found_to_view_contact">Ingen applikation som kunde visa kontakten hittades</string>
  <string name="pref_show_dynamic_tags">Dynamiska etiketter</string>
  <string name="pref_show_dynamic_tags_summary">Visa skrivskyddade taggar under kontakter</string>
  <string name="enable_notifications">Aktivera notifieringar</string>
  <string name="no_conference_server_found">Ingen gruppchattserver hittades</string>
  <string name="conference_creation_failed">Det gick inte att skapa gruppchatten</string>
  <string name="account_image_description">Kontots avatarbild</string>
  <string name="copy_omemo_clipboard_description">Kopiera OMEMO-fingeravtryck till urklipp</string>
  <string name="regenerate_omemo_key">Regenerera OMEMO-nyckel</string>
  <string name="clear_other_devices">Rensa enheter</string>
  <string name="clear_other_devices_desc">Är du säker på att du vill ta bort alla andra enheter från OMEMO-tillkännagivandet? Nästa gång dina enheter ansluter, kommer de att tillkännage sig själva igen, men de kanske inte får meddelanden som skickas under tiden.</string>
  <string name="error_no_keys_to_trust_server_error">Det finns inga användbara nycklar tillgängliga för den här kontakten.\nDet gick inte att hämta nya nycklar från servern. Kanske är det något fel på din kontakts server?</string>
  <string name="error_no_keys_to_trust_presence">Det finns inga användbara nycklar tillgängliga för den här kontakten.\nSe till att ni båda har närvaroprenumeration.</string>
  <string name="error_trustkeys_title">Något gick fel</string>
  <string name="fetching_history_from_server">Hämtar historik från server</string>
  <string name="no_more_history_on_server">Ingen mer historik på server</string>


@@ 312,6 371,7 @@
  <string name="change_password">Byt lösenord</string>
  <string name="current_password">Nuvarande lösenord</string>
  <string name="new_password">Nytt lösenord</string>
  <string name="password_should_not_be_empty">Lösenord kan inte vara tomma</string>
  <string name="enable_all_accounts">Aktivera alla konton</string>
  <string name="disable_all_accounts">Deaktivera alla konton</string>
  <string name="perform_action_with">Utför åtgärden med</string>


@@ 320,26 380,42 @@
  <string name="outcast">Utstött</string>
  <string name="member">Medlem</string>
  <string name="advanced_mode">Avancerat läge</string>
  <string name="grant_membership">Bevilja medlemsprivilegier</string>
  <string name="remove_membership">Återkalla medlemsprivilegier</string>
  <string name="grant_admin_privileges">Bevilja administratörsbehörighet</string>
  <string name="remove_admin_privileges">Återkalla administratörsbehörighet</string>
  <string name="grant_owner_privileges">Bevilja ägarprivilegier</string>
  <string name="remove_owner_privileges">Återkalla ägarprivilegier</string>
  <string name="remove_from_room">Ta bort från gruppchatt</string>
  <string name="remove_from_channel">Ta bort från kanal</string>
  <string name="could_not_change_affiliation">Kunde inte ändra tillhörigheten för %s</string>
  <string name="ban_from_conference">Förbjud från gruppchatt</string>
  <string name="ban_from_channel">Förbjud från kanal</string>
  <string name="removing_from_public_conference">Du försöker ta bort %s från en offentlig kanal. Det enda sättet att göra det är att förbjuda den användaren för alltid.</string>
  <string name="ban_now">Bannlys nu</string>
  <string name="could_not_change_role">Kunde inte ändra rollen för %s</string>
  <string name="conference_options">Privat gruppchattskonfiguration</string>
  <string name="channel_options">Publik kanalkonfiguration</string>
  <string name="members_only">Privat, medlemsskap krävs</string>
  <string name="non_anonymous">Gör XMPP-adresser synliga för alla</string>
  <string name="moderated">Gör kanalen modererad</string>
  <string name="you_are_not_participating">Du deltar ej</string>
  <string name="modified_conference_options">Ändrade gruppchattalternativ!</string>
  <string name="could_not_modify_conference_options">Det gick inte att ändra alternativ för gruppchatt</string>
  <string name="never">Aldrig</string>
  <string name="until_further_notice">Tills vidare</string>
  <string name="snooze">Snooza</string>
  <string name="reply">Svara</string>
  <string name="mark_as_read">Läsmarkera</string>
  <string name="pref_input_options">Input</string>
  <string name="pref_enter_is_send">Skicka med enter</string>
  <string name="pref_enter_is_send_summary">Använd Enter-tangenten för att skicka meddelandet. Du kan alltid använda Ctrl+Enter för att skicka meddelandet, även om det här alternativet är inaktiverat.</string>
  <string name="pref_display_enter_key">Visa enter-knappen</string>
  <string name="pref_display_enter_key_summary">Byt ut emoticons-tangenten mot en enter-tangent</string>
  <string name="audio">ljud</string>
  <string name="video">video</string>
  <string name="image">bild</string>
  <string name="vector_graphic">vektorgrafik</string>
  <string name="pdf_document">PDF-dokument</string>
  <string name="apk">Android-app</string>
  <string name="vcard">Kontakt</string>


@@ 355,8 431,11 @@
  <string name="pref_chat_states_summary">Låt dina kontakter veta när du skriver meddelande till dem</string>
  <string name="send_location">Skicka position</string>
  <string name="show_location">Visa position</string>
  <string name="no_application_found_to_display_location">Ingen applikation hittades för att visa platsdata</string>
  <string name="location">Position</string>
  <string name="title_undo_swipe_out_conversation">Konversation stängd</string>
  <string name="title_undo_swipe_out_group_chat">Lämnade privat gruppchatt</string>
  <string name="title_undo_swipe_out_channel">Lämnade publik kanal</string>
  <string name="pref_dont_trust_system_cas_title">Lita inte på systemets CAs</string>
  <string name="pref_dont_trust_system_cas_summary">Alla certifikat måste manuellt godkännas</string>
  <string name="pref_remove_trusted_certificates_title">Ta bort certifikat</string>


@@ 369,11 448,15 @@
    <item quantity="one">%d certifikat borttaget</item>
    <item quantity="other">%d certifikat borttagna</item>
  </plurals>
  <string name="pref_quick_action_summary">Ersätt \"Skicka\"-knappen med snabbåtgärd</string>
  <string name="pref_quick_action">Snabbfunktion</string>
  <string name="none">Ingen</string>
  <string name="recently_used">Senast använd</string>
  <string name="choose_quick_action">Välj snabbfunktion</string>
  <string name="search_contacts">Sök kontakter</string>
  <string name="search_bookmarks">Sök bokmärken</string>
  <string name="send_private_message">Skicka privat meddelande</string>
  <string name="user_has_left_conference">%1$s har lämnat gruppchatten</string>
  <string name="username">Användarnamn</string>
  <string name="username_hint">Användarnamn</string>
  <string name="invalid_username">Inte ett giltigt användanamn</string>


@@ 383,16 466,28 @@
  <string name="download_failed_could_not_write_file">Nerladdning gick fel: Kunde inte skriva fil</string>
  <string name="account_status_tor_unavailable">Tor-nätverk ej tillgängligt</string>
  <string name="account_status_bind_failure">Bind-fel</string>
  <string name="account_status_host_unknown">Den här servern ansvarar inte för den här domänen</string>
  <string name="server_info_broken">Sönder</string>
  <string name="pref_presence_settings">Tillgänglighet</string>
  <string name="pref_away_when_screen_off">Frånvarande när enheten är låst</string>
  <string name="pref_away_when_screen_off_summary">Visa som frånvarande när enheten är låst</string>
  <string name="pref_dnd_on_silent_mode">Upptagen i ljudlöst läge</string>
  <string name="pref_dnd_on_silent_mode_summary">Visa som Upptagen i ljudlöst läge</string>
  <string name="pref_treat_vibrate_as_silent">Hantera vibrationsläge som tyst läge</string>
  <string name="pref_treat_vibrate_as_dnd_summary">Visa som Upptagen när enheten är satt på att endast vibrera</string>
  <string name="pref_show_connection_options">Utökade anslutningsinställningar</string>
  <string name="pref_show_connection_options_summary">Visa val av servernamn och port vid inställning av konto</string>
  <string name="hostname_example">xmpp.example.com</string>
  <string name="action_add_account_with_certificate">Logga in med certifikat</string>
  <string name="unable_to_parse_certificate">Det gick inte att analysera certifikatet</string>
  <string name="mam_prefs">Arkiveringsinställningar</string>
  <string name="server_side_mam_prefs">Arkiveringsinställningar på servern</string>
  <string name="fetching_mam_prefs">Hämtar arkiveringsinställningar, vänta...</string>
  <string name="unable_to_fetch_mam_prefs">Det gick inte att hämta arkiveringsinställningar</string>
  <string name="captcha_required">CAPTCHA behövs</string>
  <string name="captcha_hint">Skriv i texten från bilden ovan</string>
  <string name="certificate_chain_is_not_trusted">Otillförlitlig certifikatkedja</string>
  <string name="jid_does_not_match_certificate">XMPP-adressen matchar inte certifikatet</string>
  <string name="action_renew_certificate">Förnya certifikat</string>
  <string name="error_fetching_omemo_key">Misslyckades med att hämta OMEMO-nyckel!</string>
  <string name="verified_omemo_key_with_certificate">Verifierade OMEMO-nyckel med certifikat!</string>


@@ 402,6 497,7 @@
  <string name="pref_use_tor_summary">Tunnla alla anslutningar genom Tor-nätverket. Kräver Orbot</string>
  <string name="account_settings_hostname">Servernamn</string>
  <string name="account_settings_port">Port</string>
  <string name="hostname_or_onion">Server- eller .onion-adress</string>
  <string name="not_a_valid_port">Inte ett giltigt portnummer</string>
  <string name="not_valid_hostname">Inte ett giltigt servernamn</string>
  <string name="connected_accounts">%1$d av %2$d konton anslutna</string>


@@ 410,20 506,36 @@
    <item quantity="other">%d meddelanden</item>
  </plurals>
  <string name="load_more_messages">Ladda fler meddelanden</string>
  <string name="shared_file_with_x">Fil delad med %s</string>
  <string name="shared_image_with_x">Bild delad med %s</string>
  <string name="shared_images_with_x">Bilder som delats med %s</string>
  <string name="shared_text_with_x">Text som delats med %s</string>
  <string name="no_storage_permission">Ge %1$s åtkomst till extern lagring</string>
  <string name="no_camera_permission">Ge %1$s åtkomst till kameran</string>
  <string name="sync_with_contacts">Synkronisera med kontakter</string>
  <string name="sync_with_contacts_long">%1$s vill ha behörighet att komma åt din adressbok för att matcha den med din XMPP-kontaktlista.\nDetta visar dina kontakters fullständiga namn och visningsbilder.\n\n%1$s kommer bara att läsa din adressbok och matcha den lokalt, utan att ladda upp något till din server.</string>
  <string name="sync_with_contacts_quicksy"><![CDATA[Quicksy behöver åtkomst till dina kontakters telefonnummer för att ge förslag om möjliga kontakter som redan finns på Quicksy.<br><br>Vi kommer inte att lagra någon kopia av dessa telefonnummer.\n\nLäs vår <a href=\"https://quicksy.im/#privacy\">integritetspolicy</a> för mer information.<br><br>Du kommer nu bli ombedd att ge åtkomst till dina kontakter.]]></string>
  <string name="notify_on_all_messages">Notifiera för alla meddelanden</string>
  <string name="notify_only_when_highlighted">Notis endast vid omnämnande</string>
  <string name="notify_never">Notifieringar deaktiverade</string>
  <string name="notify_paused">Notifieringar pausade</string>
  <string name="pref_picture_compression">Bildkomprimering</string>
  <string name="pref_picture_compression_summary">Tips: Använd \"Välj fil\" istället för \"Välj bild\" för att skicka enskilda bilder okomprimerade, oavsett denna inställning.</string>
  <string name="always">Alltid</string>
  <string name="large_images_only">Endast stora bilder</string>
  <string name="battery_optimizations_enabled">Batterioptimeringar aktiverade</string>
  <string name="battery_optimizations_enabled_explained">Din enhet använder kraftiga batterioptimeringar för %1$s, vilket kan leda till försenade aviseringar eller till och med förlust av meddelanden.\nVi rekommenderar att du inaktiverar dem.</string>
  <string name="battery_optimizations_enabled_dialog">Din enhet använder kraftiga batterioptimeringar för %1$s, vilket kan leda till försenade aviseringar eller till och med förlust av meddelanden.\nDu kommer nu att bli ombedd att inaktivera dem.</string>
  <string name="disable">Deaktivera</string>
  <string name="selection_too_large">The valda området är för stort</string>
  <string name="no_accounts">(Inget konto aktiverat)</string>
  <string name="this_field_is_required">Detta fält måste fyllas i</string>
  <string name="correct_message">Korrigera meddelanden</string>
  <string name="send_corrected_message">Skicka korrigerat meddelande</string>
  <string name="no_keys_just_confirm">Du har redan validerat den här personens fingeravtryck säkert för att bekräfta förtroendet. Genom att välja \"Klar\" bekräftar du bara att %s är en del av den här gruppchatten.</string>
  <string name="this_account_is_disabled">Du har deaktiverat detta konto</string>
  <string name="security_error_invalid_file_access">Säkerhetsfel: Ogiltig filåtkomst!</string>
  <string name="no_application_to_share_uri">Ingen applikation hittades för att dela URI</string>
  <string name="share_uri_with">Dela URI med...</string>
  <string name="your_full_jid_will_be">Din fullständiga XMPP-adress kommer att vara: %s</string>
  <string name="create_account">Skapa konto</string>


@@ 450,8 562,11 @@
  <string name="pref_theme_options">Tema</string>
  <string name="pref_theme_options_summary">Välj färgschema</string>
  <string name="pref_theme_automatic">Automatisk</string>
  <string name="pref_theme_light">Ljus</string>
  <string name="pref_theme_dark">Mörk</string>
  <string name="pref_use_green_background">Grön bakgrund</string>
  <string name="pref_use_green_background_summary">Använd grön bakgrund för mottagna meddelanden</string>
  <string name="unable_to_connect_to_keychain">Det gick inte att ansluta till OpenKeychain</string>
  <string name="this_device_is_no_longer_in_use">Denna enhet används inte längre</string>
  <string name="type_pc">Dator</string>
  <string name="type_phone">Mobiltelefon</string>


@@ 459,20 574,26 @@
  <string name="type_web">Webbläsare</string>
  <string name="type_console">Konsoll</string>
  <string name="payment_required">Betalning krävs</string>
  <string name="missing_internet_permission">Ge behörighet till att använda Internet</string>
  <string name="me">Jag</string>
  <string name="contact_asks_for_presence_subscription">Kontakt ber om tillgänglighetsuppdateringar</string>
  <string name="allow">Tillåt</string>
  <string name="no_permission_to_access_x">Saknar rättigheter för access till %s</string>
  <string name="remote_server_not_found">Fjärrserver hittas inte</string>
  <string name="remote_server_timeout">Timeout för fjärrserver</string>
  <string name="unable_to_update_account">Kunde inte uppdatera konto</string>
  <string name="report_jid_as_spammer">Rapportera den här XMPP-adressen för spam.</string>
  <string name="pref_delete_omemo_identities">Ta bort OMEMO identiteter</string>
  <string name="pref_delete_omemo_identities_summary">Återskapa dina OMEMO-nycklar. Alla dina kontakter måste verifiera dig igen. Använd endast det här som en sista utväg.</string>
  <string name="delete_selected_keys">Ta bort valda nycklar</string>
  <string name="error_publish_avatar_offline">Du måste vara ansluten för att publicera din avatarbild</string>
  <string name="show_error_message">Visa felmeddelande</string>
  <string name="error_message">Felmeddelande</string>
  <string name="data_saver_enabled">Databesparing</string>
  <string name="error_unable_to_create_temporary_file">Det gick inte att skapa en tillfällig fil</string>
  <string name="this_device_has_been_verified">Denna enhet har verifierats</string>
  <string name="copy_fingerprint">Kopiera fingeravtryck</string>
  <string name="all_omemo_keys_have_been_verified">Du har verifierat alla OMEMO-nycklar i din ägo</string>
  <string name="barcode_does_not_contain_fingerprints_for_this_conversation">Streckkoden innehåller inte fingeravtryck för denna konversation.</string>
  <string name="verified_fingerprints">Verifierade fingeravtryck</string>
  <string name="use_camera_icon_to_scan_barcode">Använd kameran för att scanna en kontakts streckkod</string>


@@ 481,8 602,11 @@
  <string name="share_as_uri">Dela som XMPP URI</string>
  <string name="share_as_http">Dela som HTTP länk</string>
  <string name="pref_blind_trust_before_verification">Blint förtroende före verifiering</string>
  <string name="pref_blind_trust_before_verification_summary">Lita på nya enheter från icke-verifierade kontakter, men begär manuell bekräftelse av nya enheter för verifierade kontakter.</string>
  <string name="blindly_trusted_omemo_keys">Att blint lita på OMEMO-nycklar, innebär att det skulle kunna vara någon annan eller att någon annan har fått åtkomst.</string>
  <string name="not_trusted">Ej betrodd</string>
  <string name="invalid_barcode">Ogiltig 2D-streckkod</string>
  <string name="pref_clean_cache_summary">Töm cache-mapp (används av kameraapplikationen)</string>
  <string name="pref_clean_cache">Rensa cache</string>
  <string name="pref_clean_private_storage">Rensa private lagring</string>
  <string name="pref_clean_private_storage_summary">Rensa privat lagring där filer lagras (De kan om-laddas från servern)</string>


@@ 530,6 654,10 @@
  <string name="online_right_now">online just nu</string>
  <string name="retry_decryption">Försök dekryptera igen</string>
  <string name="session_failure">Sessionsfel</string>
  <string name="open_website">Öppna webbsida</string>
  <string name="application_found_to_open_website">Ingen applikation hittades för att kunna öppna webbsidan</string>
  <string name="pref_headsup_notifications">Se upp-notifikationer</string>
  <string name="pref_headsup_notifications_summary">Visa se upp-notifikationer</string>
  <string name="today">Idag</string>
  <string name="yesterday">Igår</string>
  <string name="pref_validate_hostname">Bekräfta värdnamn med DNSSEC</string>

M src/quicksy/res/values-bg/strings.xml => src/quicksy/res/values-bg/strings.xml +1 -1
@@ 3,7 3,7 @@
  <string name="pref_notification_grace_period_summary">Времето, през което Quicksy няма да прави нищо, след като забележи дейност на друго устройство</string>
  <string name="pref_never_send_crash_summary">Изпращайки проследявания на стека, Вие помагате за непрекъснатото развитие на Quicksy</string>
  <string name="pref_broadcast_last_activity_summary">Така всичките Ви контакти ще знаят кога използвате Quicksy</string>
  <string name="huawei_protected_apps_summary">Ако искате да продължите да получавате известия дори когато екранът е заключен, трябва да добавите „Quicksy“ към списъка от защитени приложения.</string>
  <string name="huawei_protected_apps_summary">Ако искате да продължите да получавате известия дори когато екранът е заключен, трябва да добавите Quicksy към списъка със защитени приложения.</string>
  <string name="set_profile_picture">Профилна снимка за Quicksy</string>
  <string name="not_available_in_your_country">Quicksy не може да се използва във Вашата страна.</string>
  <string name="unable_to_verify_server_identity">Идентичността на сървъра не може да бъде потвърдена.</string>

A src/quicksy/res/values-fi/strings.xml => src/quicksy/res/values-fi/strings.xml +12 -0
@@ 0,0 1,12 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <string name="pref_notification_grace_period_summary">Kuinka kauan Quicksy pysyy hiljaa nähtyään toisella laitteellasi toimintaa</string>
  <string name="pref_never_send_crash_summary">Lähettämällä virheenkorjaustietoja autat Quicksyn kehittäjiä</string>
  <string name="pref_broadcast_last_activity_summary">Kerro kaikille yhteystiedoillesi kun käytät Quicksya</string>
  <string name="huawei_protected_apps_summary">Saadaksesi ilmoituksia silloinkin kun näyttö on sammutettu, Quicksy pitää lisätä suojattujen sovellusten luetteloon.</string>
  <string name="set_profile_picture">Quicksy-profiilikuva</string>
  <string name="not_available_in_your_country">Quicksy ei ole saatavilla maassasi.</string>
  <string name="unable_to_verify_server_identity">Palvelimen identiteetin varmennus epäonnistui.</string>
  <string name="unknown_security_error">Tuntematon turvallisuusvirhe.</string>
  <string name="timeout_while_connecting_to_server">Palvelimeen yhdistäminen aikakatkaistiin.</string>
</resources>