~singpolyma/cheogram-android

e4d79386c84be82bd46d832e7e7fdff894de4b92 — ghose 1 year, 4 months ago 670fb0c
Translated using Weblate (Galician)

Currently translated at 100.0% (962 of 962 strings)

Translation: Conversations/Android App (shared)
Translate-URL: https://translate.codeberg.org/projects/conversations/android-app-shared/gl/
1 files changed, 8 insertions(+), 1 deletions(-)

M src/main/res/values-gl/strings.xml
M src/main/res/values-gl/strings.xml => src/main/res/values-gl/strings.xml +8 -1
@@ 547,7 547,8 @@
  <string name="share_uri_with">Compartir URI con…</string>
  <string name="welcome_text_quicksy"><![CDATA[Quicksy é un derivado do popular cliente XMPP Conversations con descubrimento automático de contactos.<br><br>Podes rexistrarte co teu número de teléfono e Quicksy suxerirache automáticamente —tomando os números da túa libreta de enderezos como referencia— posibles contactos para ti.<br><br>Ao rexistrarte aceptas a nosa <a href="https://quicksy.im/#privacy">política de privacidade</a>.]]></string>
  <string name="agree_and_continue">Aceptar e continuar</string>
  <string name="magic_create_text">Tes unha guía para crear unha conta en conversations.im¹\nAo escoller conversations.im como provedor poderás comunicarte con outras usuarias de outros provedores con só darlles o teu enderezo XMPP completo.</string>
  <string name="magic_create_text">Tes unha guía para crear unha conta en conversations.im
\nAo escoller conversations.im como provedor poderás comunicarte con outras usuarias de outros provedores con só darlles o teu enderezo XMPP completo.</string>
  <string name="your_full_jid_will_be">O teu enderezo XMPP completo será: %s</string>
  <string name="create_account">Crear conta</string>
  <string name="use_own_provider">Utilizar o meu propio proveedor</string>


@@ 1003,4 1004,10 @@
  <string name="audio_video_disabled_tor">As chamadas están desactivadas cando usas Tor</string>
  <string name="switch_to_video">Cambiar a vídeo</string>
  <string name="reject_switch_to_video">Rexeitar a solicitude para cambiar a vídeo</string>
  <string name="unified_push_distributor">Distribuidor UnifiedPush</string>
  <string name="pref_up_push_account_title">Conta XMPP</string>
  <string name="pref_up_push_account_summary">A conta a través da cal se recibirán as mensaxes push.</string>
  <string name="pref_up_push_server_title">Servidor Push</string>
  <string name="pref_up_push_server_summary">O servidor elexido pola usuaria para obter as mensaxes push a través de XMPP.</string>
  <string name="no_account_deactivated">Ningún (desactivado)</string>
</resources>
\ No newline at end of file