~singpolyma/cheogram-android

c5d087ad550a37dd3288c0f8b4cba6dfe323a4fa — iNPUTmice 9 years ago 4cbf812
fetched translations from transifex
M src/main/res/values-ca/strings.xml => src/main/res/values-ca/strings.xml +74 -80
@@ 1,82 1,76 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>

  <string name="action_settings">Preferències</string>
  <string name="action_add">Nova conversa</string>
  <string name="action_accounts">Gestionar comptes</string>
  <string name="action_end_conversation">Finalitzar conversa</string>
  <string name="action_contact_details">Detalls del contacte</string>
  <string name="action_muc_details">Detalls de la conferència</string>
  <string name="action_secure">Conversa segura</string>
  <string name="action_add_account">Afegir compte</string>
  <string name="just_now">ara</string>
  <string name="sending">enviant&#8230;</string>
  <string name="encrypted_message">Desxifrant missatge. Espera si us plau&#8230;</string>
  <string name="nick_in_use">El sobrenom ja està en ús</string>
  <string name="moderator">Moderador</string>
  <string name="participant">Participant</string>
  <string name="visitor">Visitant</string>
  <string name="remove_contact_text">Vols eliminar a %s de la teva llista?. La conversa associada a aquest compte no s\'eliminarà.</string>
  <string name="register_account">Registrar nou compte al servidor</string>
  <string name="share_with">Compartir amb</string>
  <string name="start_conversation">Començar conversa</string>
  <string name="cancel">Cancel·lar</string>
  <string name="crash_report_title">Conversations s\'ha aturat.</string>
  <string name="crash_report_message">Enviant bolcats de piles ajudes al desenvolupament de Conversations\n<b>Avís:</b> Això usarà el teu compte XMPP per enviar el bolcat de pila al desenvolupador.</string>
  <string name="send_now">Enviar ara</string>
  <string name="send_never">No preguntar de nou</string>
  <string name="problem_connecting_to_account">No s\'ha pogut connectar al compte</string>
  <string name="problem_connecting_to_accounts">No s\'ha pogut connectar a múltiples comptes</string>
  <string name="touch_to_fix">Prem aqui per gestionar els teus comptes</string>
  <string name="attach_file">Enviar arxiu</string>
  <string name="not_in_roster">El contacte no està a la teva llista. Vols afegir-lo?</string>
  <string name="add_contact">Afefgir contacte</string>
  <string name="send_failed">Error a l\'enviar</string>
  <string name="send_rejected">rebutjat</string>
  <string name="receiving_image">Rebent arxiu d\'imatge. Espera si us plau&#8230;</string>
  <string name="preparing_image">Preparant imatge per enviar</string>
  <string name="action_clear_history">Netejar historial</string>
  <string name="clear_conversation_history">Netejar historial de conversa</string>
  <string name="clear_histor_msg">Vols esborrar tots els missatges d\'aquesta conversa?\n\n<b>Avís:</b> Això no afectarà els missatges desats en altres dispositius o servidors.</string>
  <string name="delete_messages">Esborrar missatges</string>
  <string name="also_end_conversation">Finalitzar aquesta conversa més tard</string>
  <string name="choose_presence">Selecciona recurs del contacte</string>
  <string name="send_plain_text_message">Enviar missatge de text</string>
  <string name="send_otr_message">Enviar missatge xifrat amb OTR</string>
  <string name="send_pgp_message">Enviar missatge xifrat amb OpenPGP</string>
  <string name="your_nick_has_been_changed">El teu sobrenom s\'ha modificat</string>
  <string name="download_image">Descarregar imatge</string>
  <string name="image_offered_for_download"><i>Fitxer d\'imatge ofert per a descàrrega</i></string>
  <string name="send_unencrypted">Enviar sense xifrar</string>
  <string name="decryption_failed">Ha fallat el desxiframent. Potser no tinguis la clau privada apropiada.</string>
  <string name="openkeychain_required">OpenKeychain</string>
  <string name="openkeychain_required_long">Conversations utilitza una aplicació de tercers anomenada <b>OpenKeychain</b> per xifrar i desxifrar missatges i gestionar les teves claus públiques..\n\nOpenKeychain està publicat sota llicència GPLv3 i disponible a la F-Droid i Google Play.\n\n<small>(Si us plau, reinicieu Conversations després.)</small></string>
  <string name="restart">Reiniciar</string>
  <string name="install">Instal·lar</string>
  <string name="offering">oferint&#8230;</string>
  <string name="no_pgp_key">Clau OpenPGP no trobada</string>
  <string name="contact_has_no_pgp_key">Conversations no ha pogut xifrar els teus missatges perquè el teu contacte no està anunciant la seva clau pública.\n\n<small>Si us plau, demana al teu contacte que configuri OpenPGP.</small></string>
  <string name="encrypted_message_received"><i>Missatge xifrat rebut. Prem per desxifrar i veure-ho.</i></string>
  <string name="encrypted_image_received"><i>Imatge xifrada rebuda. Prem per desxifrar i veure-la.</i></string>
  <string name="image_file"><i>Imatge rebuda. Prem per veure</i></string>
  <string name="pref_xmpp_resource">Recursos XMPP</string>
  <string name="pref_xmpp_resource_summary">El nom que identifica aquest client amb</string>
  <string name="pref_accept_files">Acceptar fitxers</string>
  <string name="pref_accept_files_summary">Accepta fitxers automàticament amb una mida menor a&#8230;</string>
  <string name="pref_notification_settings">Ajustos de notificacions</string>
  <string name="pref_notifications">Notificacions</string>
  <string name="pref_notifications_summary">Notifica quan arriba un nou missatge</string>
  <string name="pref_vibrate">Vibra</string>
  <string name="pref_vibrate_summary">Vibra quan arriba un nou missatge</string>
  <string name="pref_sound">So</string>
  <string name="pref_sound_summary">Reprodueix el to de trucada amb la notificació</string>
  <string name="pref_conference_notifications">Notificacions de conferència</string>
  <string name="pref_conference_notifications_summary">Sempre notifica quan arriba un nou missatge de conferència en comptes de només quan està destacat</string>
  <string name="pref_notification_grace_period">Notificació del període d\'espera</string>
  <string name="pref_notification_grace_period_summary">Desactiva les notificacions durant un breu termini després de rebre una còpia de missatges carbon</string>
  <string name="pref_advanced_options">Opcions avançades</string>
  <string name="pref_never_send_crash">Mai enviïs informes d\'errors</string>
  <string name="pref_never_send_crash_summary">Enviant traces d\'execució ajudes al futur desenvolupament del Conversations.</string>
  <string name="pref_ui_options">Opcions de UI</string>

 <string name="action_settings">Preferències</string>
 <string name="action_add">Nova conversa</string>
 <string name="action_accounts">Gestionar comptes</string>
 <string name="action_end_conversation">Finalitzar conversa</string>
 <string name="action_contact_details">Detalls del contacte</string>
 <string name="action_muc_details">Detalls de la conferència</string>
 <string name="action_secure">Conversa segura</string>
 <string name="action_add_account">Afegir compte</string>
 <string name="just_now">ara</string>
 <string name="sending">enviant…</string>
 <string name="encrypted_message">Desxifrant missatge. Espera si us plau…</string>
 <string name="nick_in_use">El sobrenom ja està en ús</string>
 <string name="moderator">Moderador</string>
 <string name="participant">Participant</string>
 <string name="visitor">Visitant</string>
 <string name="remove_contact_text">Vols eliminar a %s de la teva llista?. La conversa associada a aquest compte no s\'eliminarà.</string>
 <string name="register_account">Registrar nou compte al servidor</string>
 <string name="share_with">Compartir amb</string>
 <string name="start_conversation">Començar conversa</string>
 <string name="cancel">Cancel·lar</string>
 <string name="crash_report_title">Conversations s\'ha aturat.</string>
 <string name="crash_report_message">Enviant bolcats de piles ajudes al desenvolupament de Conversations\n<b>Avís:</b> Això usarà el teu compte XMPP per enviar el bolcat de pila al desenvolupador.</string>
 <string name="send_now">Enviar ara</string>
 <string name="send_never">No preguntar de nou</string>
 <string name="problem_connecting_to_account">No s\'ha pogut connectar al compte</string>
 <string name="problem_connecting_to_accounts">No s\'ha pogut connectar a múltiples comptes</string>
 <string name="touch_to_fix">Prem aqui per gestionar els teus comptes</string>
 <string name="attach_file">Enviar arxiu</string>
 <string name="not_in_roster">El contacte no està a la teva llista. Vols afegir-lo?</string>
 <string name="add_contact">Afefgir contacte</string>
 <string name="send_failed">Error a l\'enviar</string>
 <string name="send_rejected">rebutjat</string>
 <string name="preparing_image">Preparant imatge per enviar</string>
 <string name="action_clear_history">Netejar historial</string>
 <string name="clear_conversation_history">Netejar historial de conversa</string>
 <string name="clear_histor_msg">Vols esborrar tots els missatges d\'aquesta conversa?\n\n<b>Avís:</b> Això no afectarà els missatges desats en altres dispositius o servidors.</string>
 <string name="delete_messages">Esborrar missatges</string>
 <string name="also_end_conversation">Finalitzar aquesta conversa més tard</string>
 <string name="choose_presence">Selecciona recurs del contacte</string>
 <string name="send_plain_text_message">Enviar missatge de text</string>
 <string name="send_otr_message">Enviar missatge xifrat amb OTR</string>
 <string name="send_pgp_message">Enviar missatge xifrat amb OpenPGP</string>
 <string name="your_nick_has_been_changed">El teu sobrenom s\'ha modificat</string>
 <string name="download_image">Descarregar imatge</string>
 <string name="send_unencrypted">Enviar sense xifrar</string>
 <string name="decryption_failed">Ha fallat el desxiframent. Potser no tinguis la clau privada apropiada.</string>
 <string name="openkeychain_required">OpenKeychain</string>
 <string name="openkeychain_required_long">Conversations utilitza una aplicació de tercers anomenada <b>OpenKeychain</b> per xifrar i desxifrar missatges i gestionar les teves claus públiques..\n\nOpenKeychain està publicat sota llicència GPLv3 i disponible a la F-Droid i Google Play.\n\n<small>(Si us plau, reinicieu Conversations després.)</small></string>
 <string name="restart">Reiniciar</string>
 <string name="install">Instal·lar</string>
 <string name="offering">oferint…</string>
 <string name="no_pgp_key">Clau OpenPGP no trobada</string>
 <string name="contact_has_no_pgp_key">Conversations no ha pogut xifrar els teus missatges perquè el teu contacte no està anunciant la seva clau pública.\n\n<small>Si us plau, demana al teu contacte que configuri OpenPGP.</small></string>
 <string name="encrypted_message_received"><i>Missatge xifrat rebut. Prem per desxifrar i veure-ho.</i></string>
 <string name="pref_xmpp_resource">Recursos XMPP</string>
 <string name="pref_xmpp_resource_summary">El nom que identifica aquest client amb</string>
 <string name="pref_accept_files">Acceptar fitxers</string>
 <string name="pref_accept_files_summary">Accepta fitxers automàticament amb una mida menor a…</string>
 <string name="pref_notification_settings">Ajustos de notificacions</string>
 <string name="pref_notifications">Notificacions</string>
 <string name="pref_notifications_summary">Notifica quan arriba un nou missatge</string>
 <string name="pref_vibrate">Vibra</string>
 <string name="pref_vibrate_summary">Vibra quan arriba un nou missatge</string>
 <string name="pref_sound">So</string>
 <string name="pref_sound_summary">Reprodueix el to de trucada amb la notificació</string>
 <string name="pref_conference_notifications">Notificacions de conferència</string>
 <string name="pref_conference_notifications_summary">Sempre notifica quan arriba un nou missatge de conferència en comptes de només quan està destacat</string>
 <string name="pref_notification_grace_period">Notificació del període d\'espera</string>
 <string name="pref_notification_grace_period_summary">Desactiva les notificacions durant un breu termini després de rebre una còpia de missatges carbon</string>
 <string name="pref_advanced_options">Opcions avançades</string>
 <string name="pref_never_send_crash">Mai enviïs informes d\'errors</string>
 <string name="pref_never_send_crash_summary">Enviant traces d\'execució ajudes al futur desenvolupament del Conversations.</string>
 <string name="pref_ui_options">Opcions de UI</string>
</resources>

M src/main/res/values-cs/strings.xml => src/main/res/values-cs/strings.xml +407 -416
@@ 1,417 1,408 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>

  <string name="action_settings">Nastavení</string>
  <string name="action_add">Nová konverzace</string>
  <string name="action_accounts">Nastavení účtů</string>
  <string name="action_end_conversation">Ukončit tuto konverzaci</string>
  <string name="action_contact_details">Detaily kontaktu</string>
  <string name="action_muc_details">Detaily konference</string>
  <string name="action_secure">Zabezpečená konverzace</string>
  <string name="action_add_account">Přidat účet</string>
  <string name="action_edit_contact">Upravit jméno</string>
  <string name="action_add_phone_book">Přidat do telefonního seznamu</string>
  <string name="action_delete_contact">Smazat ze seznamu</string>
  <string name="action_block_contact">Zablokovat kontakt</string>
  <string name="action_unblock_contact">Odblokovat kontakt</string>
  <string name="action_block_domain">Zablokovat doménu</string>
  <string name="action_unblock_domain">Odblokovat doménu</string>
  <string name="title_activity_manage_accounts">Nastavení účtů</string>
  <string name="title_activity_settings">Nastavení</string>
  <string name="title_activity_conference_details">Detaily konference</string>
  <string name="title_activity_contact_details">Detaily kontaktu</string>
  <string name="title_activity_conversations">Conversations</string>
  <string name="title_activity_sharewith">Sdílet s konverzací</string>
  <string name="title_activity_start_conversation">Začít konverzaci</string>
  <string name="title_activity_choose_contact">Vybrat kontakt</string>
  <string name="title_activity_block_list">Seznam blokovaných</string>
  <string name="just_now">právě teď</string>
  <string name="minute_ago">před minutou</string>
  <string name="minutes_ago">před %d minutami</string>
  <string name="unread_conversations">nepřečtené konverzace</string>
  <string name="sending">odesílám…</string>
  <string name="encrypted_message">Dešifruji zprávu. Chvíli strpení…</string>
  <string name="nick_in_use">Přezdívka se již používá</string>
  <string name="admin">Administrátor</string>
  <string name="owner">Vlastník</string>
  <string name="moderator">Moderátor</string>
  <string name="participant">Účastník</string>
  <string name="visitor">Návštěvník</string>
  <string name="remove_contact_text">Chcete odstranit %s ze svého seznamu? Konverzace spojené s tímto kontaktem nebudou odstraněny.</string>
  <string name="block_contact_text">Chcete zablokovat příjem zpráv od %s?</string>
  <string name="unblock_contact_text">Chcete odblokovat příjem zpráv od %s?</string>
  <string name="block_domain_text">Zablokovat všechny kontakty z %s?</string>
  <string name="unblock_domain_text">Odblokovat všechny kontakty z %s?</string>
  <string name="contact_blocked">Kontakty zablokovány</string>
  <string name="remove_bookmark_text">Chcete odstranit %s ze záložek? Konverzace spojené s touto záložkou nebudou odstraněny.</string>
  <string name="register_account">Registrovat nový účet na serveru</string>
  <string name="change_password_on_server">Změnit heslo na serveru</string>
  <string name="share_with">Sdílet s...</string>
  <string name="start_conversation">Začít konverzaci</string>
  <string name="invite_contact">Pozvat kontakt</string>
  <string name="contacts">Kontakty</string>
  <string name="cancel">Zrušit</string>
  <string name="set">Nastavit</string>
  <string name="add">Přidat</string>
  <string name="edit">Upravit</string>
  <string name="delete">Smazat</string>
  <string name="block">Zablokovat</string>
  <string name="unblock">Odblokovat</string>
  <string name="save">Uložit</string>
  <string name="ok">OK</string>
  <string name="crash_report_title">Aplikace Konverzace přestala reagovat</string>
  <string name="crash_report_message">Zasláním detailů o důvodu selhání pomůžete dalšímu vývoji aplikace Konverzace\n<b>Varování:</b> Toto použije nastavený XMPP účet pro zaslání detailů vývojářům.</string>
  <string name="send_now">Odeslat teď</string>
  <string name="send_never">Již se neptat</string>
  <string name="problem_connecting_to_account">Připojení k účtu se nezdařilo</string>
  <string name="problem_connecting_to_accounts">Připojení k několika účtům se nezdařilo</string>
  <string name="touch_to_fix">Pro nastavení účtů ťukni sem</string>
  <string name="attach_file">Přiložit soubor</string>
  <string name="not_in_roster">Kontakt není v seznamu. Chcete ho přidat?</string>
  <string name="add_contact">Přidat kontakt</string>
  <string name="send_failed">doručení selhalo</string>
  <string name="send_rejected">zamítnuto</string>
  <string name="receiving_image">Přijímám obrázek (%1$d%%)</string>
  <string name="preparing_image">Připravuji obrázek na přenos</string>
  <string name="action_clear_history">Smazat historii</string>
  <string name="clear_conversation_history">Smaže historii konverzací</string>
  <string name="clear_histor_msg">Chcete smazat všechny zprávy v této konverzaci?\n\n<b>Varování:</b> Toto neovlivní zprávy uložené na jiných přístrojích nebo serverech.</string>
  <string name="delete_messages">Smazat zprávy</string>
  <string name="also_end_conversation">Poté ukončit i tuto konverzaci</string>
  <string name="choose_presence">Vybrat aktualizaci stavu pro kontakt</string>
  <string name="send_plain_text_message">Poslat textovou zprávu</string>
  <string name="send_otr_message">Poslat OTR šifrovanou zprávu</string>
  <string name="send_pgp_message">Poslat OpenPGP šifrovanou zprávu</string>
  <string name="your_nick_has_been_changed">Přezdívka byla změněna</string>
  <string name="download_image">Stáhnout obrázek</string>
  <string name="image_offered_for_download"><i>Byl nabídnut obrázek ke stažení</i></string>
  <string name="send_unencrypted">Poslat nešifrované</string>
  <string name="decryption_failed">Zašifrování se nezdařilo. Možná nemáte správný privátní klíč.</string>
  <string name="openkeychain_required">OpenKeychain</string>
  <string name="openkeychain_required_long">Konverzace využívá aplikaci třetí strany, <b>OpenKeychain</b>, k šifrování a dešifrování zpráv a ke správě veřejných klíčů.\n\nOpenKeychain je licencován pod GPLv3 a dostupný na F-Droid a Google Play.\n\n<small>(Po instalaci prosím restartujte aplikaci Konverzace.)</small></string>
  <string name="restart">Restartovat</string>
  <string name="install">Instalovat</string>
  <string name="offering">nabízí…</string>
  <string name="waiting">čekám…</string>
  <string name="no_pgp_key">Nebyl nalezen žádný OpenPGP klíč</string>
  <string name="contact_has_no_pgp_key">Není možné zašifrovat zprávu v aplikaci Konverzace, protože druhá strana neoznamuje svůj veřejný klíč.\n\n<small>Požádejte svůj kontakt ať si nastaví OpenPGP.</small></string>
  <string name="no_pgp_keys">Nebyly nalezeny žádné OpenPGP klíče</string>
  <string name="contacts_have_no_pgp_keys">Není možné zašifrovat zprávy v aplikaci Konverzace, protože kontakty neoznamují svůj veřejný klíč.\n\n<small>Požádejte své kontakty ať si nastaví OpenPGP.</small></string>
  <string name="encrypted_message_received"><i>Byla přijata šifrovaná zpráva. Ťukni pro dešifrování a přečtení.</i></string>
  <string name="encrypted_image_received"><i>Byl přijat šifrovaný obrázek. Ťukni pro dešifrování a prohlédnutí.</i></string>
  <string name="image_file"><i>Byl přijat obrázek. Ťukni pro prohlédnutí</i></string>
  <string name="pref_general">Obecné</string>
  <string name="pref_xmpp_resource">XMPP zdroj</string>
  <string name="pref_xmpp_resource_summary">Jméno se kterým se tento klient identifikuje</string>
  <string name="pref_accept_files">Přijímat soubory</string>
  <string name="pref_accept_files_summary">Automaticky přijímat soubory menší než…</string>
  <string name="pref_notification_settings">Nastavení upozornění</string>
  <string name="pref_notifications">Upozornění</string>
  <string name="pref_notifications_summary">Upozornit při přijetí nové zprávy</string>
  <string name="pref_vibrate">Vibrovat</string>
  <string name="pref_vibrate_summary">Vibrovat při přijetí nové zprávy</string>
  <string name="pref_sound">Zvuk</string>
  <string name="pref_sound_summary">Přehrát zvuk společně s upozorněním</string>
  <string name="pref_conference_notifications">Upozornění při konferencích</string>
  <string name="pref_conference_notifications_summary">Vždy upozorňovat při nové konferenční zprávě, nejen pokud je vybrána</string>
  <string name="pref_notification_grace_period">Četnost upozornění</string>
  <string name="pref_notification_grace_period_summary">Neupozorňovat krátce poté co byla obdržena kopie zprávy</string>
  <string name="pref_advanced_options">Pokročilé nastavení</string>
  <string name="pref_never_send_crash">Neodesílat detaily o pádu aplikace</string>
  <string name="pref_never_send_crash_summary">Zasláním detailů o důvodu selhání pomůžete dalšímu vývoji aplikace Konverzace</string>
  <string name="pref_confirm_messages">Potvrzovat zprávy</string>
  <string name="pref_confirm_messages_summary">Dá vědět kontaktům, že zpráva byla přijata a přečtena</string>
  <string name="pref_ui_options">Nastavení UI</string>
  <string name="openpgp_error">OpenKeychain nahlásil chybu</string>
  <string name="error_decrypting_file">I/O chyba dešifrování souboru</string>
  <string name="accept">Přijmout</string>
  <string name="error">Došlo k chybě</string>
  <string name="pref_grant_presence_updates">Povolit aktualizace stavu</string>
  <string name="pref_grant_presence_updates_summary">Aktivně povolovat a žádat o zasílání změn stavu pro vytvářené kontakty</string>
  <string name="subscriptions">Odběry</string>
  <string name="your_account">Váš účet</string>
  <string name="keys">Klíče</string>
  <string name="send_presence_updates">Zasílat změny stavu</string>
  <string name="receive_presence_updates">Přijímat změny stavu</string>
  <string name="ask_for_presence_updates">Zažádat o změny stavu</string>
  <string name="attach_choose_picture">Vybrat obrázek</string>
  <string name="attach_take_picture">Vyfotit obrázek</string>
  <string name="preemptively_grant">Aktivně povolovat vyžádání změn stavu</string>
  <string name="error_not_an_image_file">Vybraný soubor není obrázek</string>
  <string name="error_compressing_image">Chyba při konverzi obrázkového souboru</string>
  <string name="error_file_not_found">Soubor nenalezen</string>
  <string name="error_io_exception">Obecná I/O chyba. Že by již nebylo volné místo?</string>
  <string name="error_security_exception_during_image_copy">Aplikace, která byla vybrána pro výběr obrázku, nepovolila přečtení souboru.\n\n<small>Zkuste použít jiného správce souborů pro výběr obrázku</small></string>
  <string name="account_status_unknown">Neznámý</string>
  <string name="account_status_disabled">Dočasně vypnuto</string>
  <string name="account_status_online">Online</string>
  <string name="account_status_connecting">Připojuji\u2026</string>
  <string name="account_status_offline">Offline</string>
  <string name="account_status_unauthorized">Nepřihlášen</string>
  <string name="account_status_not_found">Server nenalezen</string>
  <string name="account_status_no_internet">Žádné připojení</string>
  <string name="account_status_regis_fail">Registrace selhala</string>
  <string name="account_status_regis_conflict">Uživatelské jméno se již používá</string>
  <string name="account_status_regis_success">Registrace dokončena</string>
  <string name="account_status_regis_not_sup">Server nepodporuje registrace</string>
  <string name="account_status_security_error">Bezpečnostní chyba</string>
  <string name="account_status_incompatible_server">Nekompatibilní server</string>
  <string name="encryption_choice_none">Čistý text</string>
  <string name="encryption_choice_otr">OTR</string>
  <string name="encryption_choice_pgp">OpenPGP</string>
  <string name="mgmt_account_edit">Upravit účet</string>
  <string name="mgmt_account_delete">Smazat účet</string>
  <string name="mgmt_account_disable">Dočasně vypnout</string>
  <string name="mgmt_account_publish_avatar">Zveřejnit avatar</string>
  <string name="mgmt_account_publish_pgp">Zveřejnit OpenPGP klíč</string>
  <string name="mgmt_account_enable">Povolit účet</string>
  <string name="mgmt_account_are_you_sure">Jste si jisti?</string>
  <string name="mgmt_account_delete_confirm_text">Pokud smažete svůj účet celá historie konverzací bude ztracena</string>
  <string name="attach_record_voice">Nahrát hlas</string>
  <string name="account_settings_jabber_id">Jabber ID</string>
  <string name="account_settings_password">Heslo</string>
  <string name="account_settings_example_jabber_id">jmeno@server.cz</string>
  <string name="account_settings_confirm_password">Potvrdit heslo</string>
  <string name="password">Heslo</string>
  <string name="confirm_password">Potvrdit heslo</string>
  <string name="passwords_do_not_match">Hesla nesouhlasí</string>
  <string name="invalid_jid">Toto není platné Jabber ID</string>
  <string name="error_out_of_memory">Nedostatek paměti. Obrázek je příliš velký</string>
  <string name="add_phone_book_text">Chcete přidat %s do svého telefonního seznamu?</string>
  <string name="contact_status_online">online</string>
  <string name="contact_status_free_to_chat">volný pro chat</string>
  <string name="contact_status_away">pryč</string>
  <string name="contact_status_extended_away">rozšířené pryč</string>
  <string name="contact_status_do_not_disturb">nerušit</string>
  <string name="contact_status_offline">offline</string>
  <string name="muc_details_conference">Konference</string>
  <string name="muc_details_other_members">Ostatní členové</string>
  <string name="server_info_show_more">Údaje serveru</string>
  <string name="server_info_mam">XEP-0313: MAM</string>
  <string name="server_info_carbon_messages">XEP-0280: Kopie zpráv</string>
  <string name="server_info_csi">XEP-0352: Zobrazování stavu klienta</string>
  <string name="server_info_blocking">XEP-0191: Příkaz blokování</string>
  <string name="server_info_roster_version">XEP-0237: Verzování seznamu</string>
  <string name="server_info_stream_management">XEP-0198: Nastavení proudu</string>
  <string name="server_info_pep">XEP-0163: PEP (Avatars)</string>
  <string name="server_info_available">dostupný</string>
  <string name="server_info_unavailable">nedostupný</string>
  <string name="missing_public_keys">Chybí oznámení o veřejném klíči</string>
  <string name="last_seen_now">právě spatřen</string>
  <string name="last_seen_min">naposledy spatřen před 1 minutou</string>
  <string name="last_seen_mins">naposledy spatřen před %d minutami</string>
  <string name="last_seen_hour">naposledy spatřen před 1 hodinou</string>
  <string name="last_seen_hours">naposledy spatřen před %d hodinami</string>
  <string name="last_seen_day">naposledy spatřen před 1 dnem</string>
  <string name="last_seen_days">naposledy spatřen před %d dny</string>
  <string name="never_seen">nebyl nikdy spatřen</string>
  <string name="install_openkeychain">Šifrovaná zpráva. Nainstaluje prosím OpenKeychain pro dešifrování.</string>
  <string name="unknown_otr_fingerprint">Neznámý OTR identifikátor</string>
  <string name="openpgp_messages_found">Nalezena OpenPGP šifrovaná zpráva</string>
  <string name="reception_failed">Příjem selhal</string>
  <string name="your_fingerprint">Váš identifikátor</string>
  <string name="otr_fingerprint">OTR identifikátor</string>
  <string name="verify">Ověřit</string>
  <string name="decrypt">Dešifrovat</string>
  <string name="conferences">Konference</string>
  <string name="search">Hledat</string>
  <string name="create_contact">Vytvořit kontakt</string>
  <string name="join_conference">Připojit ke konferenci</string>
  <string name="delete_contact">Smazat kontakt</string>
  <string name="view_contact_details">Zobrazit detaily kontaktu</string>
  <string name="block_contact">Zablokovat kontakt</string>
  <string name="unblock_contact">Odblokovat kontakt</string>
  <string name="create">Vytvořit</string>
  <string name="contact_already_exists">Kontakt již existuje</string>
  <string name="join">Vstoupit</string>
  <string name="conference_address">Adresa konference</string>
  <string name="conference_address_example">mistnost@konference.server.cz</string>
  <string name="save_as_bookmark">Uložit jako záložku</string>
  <string name="delete_bookmark">Smazat záložku</string>
  <string name="bookmark_already_exists">Tato záložka již existuje</string>
  <string name="you">Já</string>
  <string name="action_edit_subject">Upravit jméno konference</string>
  <string name="conference_not_found">Konference nenalezena</string>
  <string name="leave">Odejít</string>
  <string name="contact_added_you">Kontakt přidán do seznamu</string>
  <string name="add_back">Opět přidat</string>
  <string name="contact_has_read_up_to_this_point">%s dočetl(a) až sem</string>
  <string name="publish">Zveřejnit</string>
  <string name="touch_to_choose_picture">Ťuknout na avatar a vybrat obrázek z galerie</string>
  <string name="publish_avatar_explanation">Pozor: Každý s povolením vidět změny stavu uvidí tento obrázek.</string>
  <string name="publishing">Zveřejňuji…</string>
  <string name="error_publish_avatar_server_reject">Server odmítl toto zveřejnění</string>
  <string name="error_publish_avatar_converting">Při konverzi obrázku se něco nezdařilo</string>
  <string name="error_saving_avatar">Nepodařilo se uložit avatar na disk</string>
  <string name="or_long_press_for_default">(Stisknout dlouze pro obnovení výchozího stavu)</string>
  <string name="error_publish_avatar_no_server_support">Váš server nepodporuje zveřejňování avataru</string>
  <string name="private_message">šeptem</string>
  <string name="private_message_to">pro %s</string>
  <string name="send_private_message_to">Zaslat soukromou zprávu pro %s</string>
  <string name="connect">Připojit</string>
  <string name="account_already_exists">Tento účet již existuje</string>
  <string name="next">Další</string>
  <string name="server_info_session_established">Současné sezení vytvořeno</string>
  <string name="additional_information">Dodatečné informace</string>
  <string name="skip">Přeskočit</string>
  <string name="disable_notifications">Vypnout upozornění</string>
  <string name="disable_notifications_for_this_conversation">Vypnout upozornění pro tuto konverzaci</string>
  <string name="notifications_disabled">Upozornění jsou vypnuta</string>
  <string name="enable">Povolit</string>
  <string name="conference_requires_password">Konference vyžaduje heslo</string>
  <string name="enter_password">Vložit heslo</string>
  <string name="missing_presence_updates">Chybí informace o změnách stavu kontaktu</string>
  <string name="request_presence_updates">Nejdříve si prosím vyžádejte povolení o zasílání změn stavu kontaktu.\n\n<small>To bude poté použito pro zjištění jakou aplikaci tento kontakt používá.</small></string>
  <string name="request_now">Ihned vyžádat</string>
  <string name="delete_fingerprint">Smazat identifikátor</string>
  <string name="sure_delete_fingerprint">Chcete opravdu smazat tento identifikátor?</string>
  <string name="ignore">Ignorovat</string>
  <string name="without_mutual_presence_updates"><b>Varování:</b> Odeslání bez povolení změn stavu může způsobit nečekané problémy na obou stranách.\n\n<small>Přejdi na detaily kontaktu pro ověření povolení o změnách stavu.</small></string>
  <string name="pref_encryption_settings">Nastavení šifrování</string>
  <string name="pref_force_encryption">Vynutit šifrování</string>
  <string name="pref_force_encryption_summary">Vždy zasílat šifrované zprávy (mimo konference)</string>
  <string name="pref_dont_save_encrypted">Neukládat šifrované zprávy</string>
  <string name="pref_dont_save_encrypted_summary">Varování: Toto může vést ke ztrátě zpráv</string>
  <string name="pref_enable_legacy_ssl">Povolit zastaralé SSL</string>
  <string name="pref_enable_legacy_ssl_summary">Povolí SSLv3 podporu pro zastaralé servery. Varování: SSLv3 není již považováno za bezpečné.</string>
  <string name="pref_expert_options">Expertní nastavení</string>
  <string name="pref_expert_options_summary">S tímto zacházejte velmi opatrně</string>
  <string name="title_activity_about">O aplikaci Conversations</string>
  <string name="pref_about_conversations_summary">Informace o sestavení a licenci</string>
  <string name="title_pref_quiet_hours">Tichý režim</string>
  <string name="title_pref_quiet_hours_start_time">Odkdy</string>
  <string name="title_pref_quiet_hours_end_time">Dokdy</string>
  <string name="title_pref_enable_quiet_hours">Povolit tichý režim</string>
  <string name="pref_quiet_hours_summary">Upozornění budou během tichého režimu ztlumena</string>
  <string name="pref_use_larger_font">Zvětšit písmo</string>
  <string name="pref_use_larger_font_summary">Používat v celé aplikaci větší velikost písma</string>
  <string name="pref_use_send_button_to_indicate_status">Tlačítko pro odeslání zobrazuje stav</string>
  <string name="pref_use_indicate_received">Požadovat oznámení o přijetí</string>
  <string name="pref_use_indicate_received_summary">Přijaté zprávy budou označeny zeleně, pokud je funkce podporována</string>
  <string name="pref_use_send_button_to_indicate_status_summary">Obarvit tlačítko odesílání barvou indikující stavu kontaktu</string>
  <string name="pref_expert_options_other">Další</string>
  <string name="pref_conference_name">Jméno konference</string>
  <string name="pref_conference_name_summary">Pro identifikaci konferencí použít téma místnosti místo jejího JID</string>
  <string name="toast_message_otr_fingerprint">OTR otisk zkopírován do schránky!</string>
  <string name="conference_banned">Vstup do konference byl zakázán</string>
  <string name="conference_members_only">Tato konference je pouze pro členy</string>
  <string name="conference_kicked">Vykopli tě z této konference</string>
  <string name="using_account">za použití účtu %s</string>
  <string name="checking_image">Ověřuji obrázek na HTTP hostiteli</string>
  <string name="image_file_deleted">Obrázek byl smazán</string>
  <string name="not_connected_try_again">Bez připojení. Zkus znovu později</string>
  <string name="check_image_filesize">Ověřit velikost obrázku</string>
  <string name="message_options">Možnosti zpráv</string>
  <string name="copy_text">Zkopírovat text</string>
  <string name="copy_original_url">Kopírovat originální URL</string>
  <string name="send_again">Poslat znovu</string>
  <string name="image_url">URL obrázku</string>
  <string name="message_text">Text zprávy</string>
  <string name="url_copied_to_clipboard">URL zkopírováno do schránky</string>
  <string name="message_copied_to_clipboard">Zpráva zkopírována do schránky</string>
  <string name="image_transmission_failed">Přenos obrázku selhal</string>
  <string name="scan_qr_code">Skenovat QR kód</string>
  <string name="show_qr_code">Zobrazit QR kód</string>
  <string name="show_block_list">Zobrazit seznam blokovaných</string>
  <string name="account_details">Detaily účtu</string>
  <string name="verify_otr">Ověřit OTR</string>
  <string name="remote_fingerprint">Vzdálený otisk</string>
  <string name="scan">skenovat</string>
  <string name="or_touch_phones">(nebo dotykové telefony)</string>
  <string name="smp">Socialist Millionaire Protocol</string>
  <string name="shared_secret_hint">Nápověda nebo Otázka</string>
  <string name="shared_secret_secret">Sdílené tajemství</string>
  <string name="confirm">Potvrdit</string>
  <string name="in_progress">Probíhá</string>
  <string name="respond">Odpovědět</string>
  <string name="failed">Selhalo</string>
  <string name="secrets_do_not_match">Tajemství se neshodují</string>
  <string name="try_again">Zkusit znovu</string>
  <string name="finish">Dokončit</string>
  <string name="verified">Ověřeno!</string>
  <string name="smp_requested">Kontakt zažádal o ověření SMP</string>
  <string name="no_otr_session_found">Nebylo nalezeno platné OTR sezení!</string>
  <string name="conversations_foreground_service">Conversations</string>
  <string name="touch_to_disable">Ťukni pro vypnutí služby v popředí</string>
  <string name="pref_keep_foreground_service">Ponechat službu v popředí</string>
  <string name="pref_keep_foreground_service_summary">Zamezit operačnímu systému v ukončení připojení</string>
  <string name="choose_file">Vybrat soubor</string>
  <string name="receiving_x_file">Přijímám %1$s (%2$d%% dokončeno)</string>
  <string name="download_x_file">Stáhnout %s</string>
  <string name="open_x_file">Otevřít %s</string>
  <string name="sending_file">odesílám (%1$d%% přeneseno)</string>
  <string name="preparing_file">Příprava souboru na přenos</string>
  <string name="x_file_offered_for_download">%s nabídnuto ke stažení</string>
  <string name="cancel_transmission">Zrušit přenos</string>
  <string name="file_transmission_failed">přenos souboru selhal</string>
  <string name="file_deleted">Soubor byl smazán</string>
  <string name="no_application_found_to_open_file">Nebyla nalezena aplikace umožňující otevření souboru</string>
  <string name="could_not_verify_fingerprint">Ověření otisku se nezdařilo</string>
  <string name="manually_verify">Ruční ověření</string>
  <string name="are_you_sure_verify_fingerprint">Opravdu si přejete ověřit OTR otisk kontaktu?</string>
  <string name="pref_show_dynamic_tags">Zobrazit dynamické tagy</string>
  <string name="pref_show_dynamic_tags_summary">Zobrazit tagy pro čtení pod kontakty</string>
  <string name="enable_notifications">Povolit upozornění</string>
  <string name="conference_with">Vytvořit konferenci s…</string>
  <string name="no_conference_server_found">Nebyl nalezen konferenční server</string>
  <string name="conference_creation_failed">Vytvoření konference selhalo!</string>
  <string name="conference_created">Konference vytvořena!</string>
  <string name="secret_accepted">Tajemství souhlasí!</string>
  <string name="reset">Reset</string>
  <string name="account_image_description">Avatar účtu</string>
  <string name="copy_otr_clipboard_description">Zkopírovat otisk OTR do schránky</string>
  <string name="fetching_history_from_server">Načíst historii ze serveru</string>
  <string name="no_more_history_on_server">Na serveru není žádná další historie</string>
  <string name="updating">Aktualizuji...</string>
  <string name="password_changed">Heslo změněno!</string>
  <string name="could_not_change_password">Nelze změnit heslo</string>
  <string name="otr_session_not_started">Zaslat zprávu pro spuštění šifrovaného chatu</string>
  <string name="ask_question">Položit otázku</string>
  <string name="smp_explain_question">Pokud máte vy i váš kontakt společné tajemství které neví nikdo jiný (něco jako společný vtip nebo co jste spolu měli k obědu při svém posledním setkání), můžete toto tajemství použít pro ověření pravosti svých šifrovacích otisků.\n\nZadáte nápovědu nebo otázku a kontakt na ni správně odpoví.</string>
  <string name="smp_explain_answer">Váš kontakt by rád ověřil pravost šifrovacího otisku dotazem na společné tajemství. Váš kontakt zadal následující nápovědu nebo otázku pro zodpovězení tajemství.</string>
  <string name="shared_secret_hint_should_not_be_empty">Nápověda by měla být vyplněna</string>
  <string name="shared_secret_can_not_be_empty">Společně tajemství nemůže být nevyplněno</string>
  <string name="manual_verification_explanation">Opatrně porovnejte otisk zobrazený níže s otiskem vašeho kontatku.\nMůžete využít jakoukoliv bezpečnou formu komunikace pro jejich výměnu, jako třeba šifrovaný email nebo telefonát.</string>
	<string name="change_password">Změnit heslo</string>
	<string name="current_password">Současné heslo</string>
	<string name="new_password">Nové heslo</string>
	<string name="password_should_not_be_empty">Heslo nemá být prázdné</string>
	<string name="enable_all_accounts">Povolit všechny účty</string>
	<string name="disable_all_accounts">Vypnout všechny účty</string>
	<string name="perform_action_with">Provést akci s</string>
	<string name="no_affiliation">Nepřidružený</string>
	<string name="no_role">Bez role</string>
	<string name="outcast">Vyloučený</string>
	<string name="member">Člen</string>
	<string name="advanced_mode">Pokročilý mód</string>
	<string name="grant_membership">Povolit členství</string>
	<string name="remove_membership">Odebrat členství</string>
	<string name="grant_admin_privileges">Povolit administrátorská oprávnění</string>
	<string name="remove_admin_privileges">Odebrat administrátorská oprávnění</string>
	<string name="remove_from_room">Odebrat z konference</string>
	<string name="could_not_change_affiliation">Nelze změnit připojení uživatele %s</string>
	<string name="ban_from_conference">Vypovědět z konference</string>
	<string name="removing_from_public_conference">Pokoušíte se vyhodit %s z veřejné konference. Lze to provést jedině trvalým vypovězením uživatele.</string>
	<string name="ban_now">Vypovědět</string>
	<string name="could_not_change_role">Nelze změnit roli uživatele %s</string>
	<string name="public_conference">Veřejně přístupná konference</string>
	<string name="private_conference">Soukromá konference pouze pro členy</string>
	<string name="conference_options">Nastavení konference</string>
	<string name="members_only">Soukromá (pouze členové)</string>
	<string name="non_anonymous">Neanonymní</string>
	<string name="modified_conference_options">Nastavení konference upravena!</string>
	<string name="could_not_modify_conference_options">Nepodařilo se upravit nastavení konference!</string>
	<string name="never">Nikdy</string>
	<string name="thirty_minutes">30 minut</string>
	<string name="one_hour">jedna hodina</string>
	<string name="two_hours">2 hodiny</string>
	<string name="eight_hours">8 hodin</string>
	<string name="until_further_notice">Než opět změním</string>
	<string name="pref_input_options">Nastavení zadávání</string>
	<string name="pref_enter_is_send">Enter odesílá</string>
	<string name="pref_enter_is_send_summary">Použít klávesu enter pro odesílání zpráv</string>
	<string name="audio">zvukový soubor</string>
	<string name="video">video soubor</string>
	<string name="pdf_document">dokument PDF</string>
	<string name="received_x_file">%s přijat</string>
</resources>
\ No newline at end of file
 <string name="action_settings">Nastavení</string>
 <string name="action_add">Nová konverzace</string>
 <string name="action_accounts">Nastavení účtů</string>
 <string name="action_end_conversation">Ukončit tuto konverzaci</string>
 <string name="action_contact_details">Detaily kontaktu</string>
 <string name="action_muc_details">Detaily konference</string>
 <string name="action_secure">Zabezpečená konverzace</string>
 <string name="action_add_account">Přidat účet</string>
 <string name="action_edit_contact">Upravit jméno</string>
 <string name="action_add_phone_book">Přidat do telefonního seznamu</string>
 <string name="action_delete_contact">Smazat ze seznamu</string>
 <string name="action_block_contact">Zablokovat kontakt</string>
 <string name="action_unblock_contact">Odblokovat kontakt</string>
 <string name="action_block_domain">Zablokovat doménu</string>
 <string name="action_unblock_domain">Odblokovat doménu</string>
 <string name="title_activity_manage_accounts">Nastavení účtů</string>
 <string name="title_activity_settings">Nastavení</string>
 <string name="title_activity_conference_details">Detaily konference</string>
 <string name="title_activity_contact_details">Detaily kontaktu</string>
 <string name="title_activity_conversations">Conversations</string>
 <string name="title_activity_sharewith">Sdílet s konverzací</string>
 <string name="title_activity_start_conversation">Začít konverzaci</string>
 <string name="title_activity_choose_contact">Vybrat kontakt</string>
 <string name="title_activity_block_list">Seznam blokovaných</string>
 <string name="just_now">právě teď</string>
 <string name="minute_ago">před minutou</string>
 <string name="minutes_ago">před %d minutami</string>
 <string name="unread_conversations">nepřečtené konverzace</string>
 <string name="sending">odesílám…</string>
 <string name="encrypted_message">Dešifruji zprávu. Chvíli strpení…</string>
 <string name="nick_in_use">Přezdívka se již používá</string>
 <string name="admin">Administrátor</string>
 <string name="owner">Vlastník</string>
 <string name="moderator">Moderátor</string>
 <string name="participant">Účastník</string>
 <string name="visitor">Návštěvník</string>
 <string name="remove_contact_text">Chcete odstranit %s ze svého seznamu? Konverzace spojené s tímto kontaktem nebudou odstraněny.</string>
 <string name="block_contact_text">Chcete zablokovat příjem zpráv od %s?</string>
 <string name="unblock_contact_text">Chcete odblokovat příjem zpráv od %s?</string>
 <string name="block_domain_text">Zablokovat všechny kontakty z %s?</string>
 <string name="unblock_domain_text">Odblokovat všechny kontakty z %s?</string>
 <string name="contact_blocked">Kontakty zablokovány</string>
 <string name="remove_bookmark_text">Chcete odstranit %s ze záložek? Konverzace spojené s touto záložkou nebudou odstraněny.</string>
 <string name="register_account">Registrovat nový účet na serveru</string>
 <string name="change_password_on_server">Změnit heslo na serveru</string>
 <string name="share_with">Sdílet s...</string>
 <string name="start_conversation">Začít konverzaci</string>
 <string name="invite_contact">Pozvat kontakt</string>
 <string name="contacts">Kontakty</string>
 <string name="cancel">Zrušit</string>
 <string name="set">Nastavit</string>
 <string name="add">Přidat</string>
 <string name="edit">Upravit</string>
 <string name="delete">Smazat</string>
 <string name="block">Zablokovat</string>
 <string name="unblock">Odblokovat</string>
 <string name="save">Uložit</string>
 <string name="ok">OK</string>
 <string name="crash_report_title">Aplikace Konverzace přestala reagovat</string>
 <string name="crash_report_message">Zasláním detailů o důvodu selhání pomůžete dalšímu vývoji aplikace Konverzace\n<b>Varování:</b> Toto použije nastavený XMPP účet pro zaslání detailů vývojářům.</string>
 <string name="send_now">Odeslat teď</string>
 <string name="send_never">Již se neptat</string>
 <string name="problem_connecting_to_account">Připojení k účtu se nezdařilo</string>
 <string name="problem_connecting_to_accounts">Připojení k několika účtům se nezdařilo</string>
 <string name="touch_to_fix">Pro nastavení účtů ťukni sem</string>
 <string name="attach_file">Přiložit soubor</string>
 <string name="not_in_roster">Kontakt není v seznamu. Chcete ho přidat?</string>
 <string name="add_contact">Přidat kontakt</string>
 <string name="send_failed">doručení selhalo</string>
 <string name="send_rejected">zamítnuto</string>
 <string name="preparing_image">Připravuji obrázek na přenos</string>
 <string name="action_clear_history">Smazat historii</string>
 <string name="clear_conversation_history">Smaže historii konverzací</string>
 <string name="clear_histor_msg">Chcete smazat všechny zprávy v této konverzaci?\n\n<b>Varování:</b> Toto neovlivní zprávy uložené na jiných přístrojích nebo serverech.</string>
 <string name="delete_messages">Smazat zprávy</string>
 <string name="also_end_conversation">Poté ukončit i tuto konverzaci</string>
 <string name="choose_presence">Vybrat aktualizaci stavu pro kontakt</string>
 <string name="send_plain_text_message">Poslat textovou zprávu</string>
 <string name="send_otr_message">Poslat OTR šifrovanou zprávu</string>
 <string name="send_pgp_message">Poslat OpenPGP šifrovanou zprávu</string>
 <string name="your_nick_has_been_changed">Přezdívka byla změněna</string>
 <string name="download_image">Stáhnout obrázek</string>
 <string name="send_unencrypted">Poslat nešifrované</string>
 <string name="decryption_failed">Zašifrování se nezdařilo. Možná nemáte správný privátní klíč.</string>
 <string name="openkeychain_required">OpenKeychain</string>
 <string name="openkeychain_required_long">Konverzace využívá aplikaci třetí strany, <b>OpenKeychain</b>, k šifrování a dešifrování zpráv a ke správě veřejných klíčů.\n\nOpenKeychain je licencován pod GPLv3 a dostupný na F-Droid a Google Play.\n\n<small>(Po instalaci prosím restartujte aplikaci Konverzace.)</small></string>
 <string name="restart">Restartovat</string>
 <string name="install">Instalovat</string>
 <string name="offering">nabízí…</string>
 <string name="waiting">čekám…</string>
 <string name="no_pgp_key">Nebyl nalezen žádný OpenPGP klíč</string>
 <string name="contact_has_no_pgp_key">Není možné zašifrovat zprávu v aplikaci Konverzace, protože druhá strana neoznamuje svůj veřejný klíč.\n\n<small>Požádejte svůj kontakt ať si nastaví OpenPGP.</small></string>
 <string name="no_pgp_keys">Nebyly nalezeny žádné OpenPGP klíče</string>
 <string name="contacts_have_no_pgp_keys">Není možné zašifrovat zprávy v aplikaci Konverzace, protože kontakty neoznamují svůj veřejný klíč.\n\n<small>Požádejte své kontakty ať si nastaví OpenPGP.</small></string>
 <string name="encrypted_message_received"><i>Byla přijata šifrovaná zpráva. Ťukni pro dešifrování a přečtení.</i></string>
 <string name="pref_general">Obecné</string>
 <string name="pref_xmpp_resource">XMPP zdroj</string>
 <string name="pref_xmpp_resource_summary">Jméno se kterým se tento klient identifikuje</string>
 <string name="pref_accept_files">Přijímat soubory</string>
 <string name="pref_accept_files_summary">Automaticky přijímat soubory menší než…</string>
 <string name="pref_notification_settings">Nastavení upozornění</string>
 <string name="pref_notifications">Upozornění</string>
 <string name="pref_notifications_summary">Upozornit při přijetí nové zprávy</string>
 <string name="pref_vibrate">Vibrovat</string>
 <string name="pref_vibrate_summary">Vibrovat při přijetí nové zprávy</string>
 <string name="pref_sound">Zvuk</string>
 <string name="pref_sound_summary">Přehrát zvuk společně s upozorněním</string>
 <string name="pref_conference_notifications">Upozornění při konferencích</string>
 <string name="pref_conference_notifications_summary">Vždy upozorňovat při nové konferenční zprávě, nejen pokud je vybrána</string>
 <string name="pref_notification_grace_period">Četnost upozornění</string>
 <string name="pref_notification_grace_period_summary">Neupozorňovat krátce poté co byla obdržena kopie zprávy</string>
 <string name="pref_advanced_options">Pokročilé nastavení</string>
 <string name="pref_never_send_crash">Neodesílat detaily o pádu aplikace</string>
 <string name="pref_never_send_crash_summary">Zasláním detailů o důvodu selhání pomůžete dalšímu vývoji aplikace Konverzace</string>
 <string name="pref_confirm_messages">Potvrzovat zprávy</string>
 <string name="pref_confirm_messages_summary">Dá vědět kontaktům, že zpráva byla přijata a přečtena</string>
 <string name="pref_ui_options">Nastavení UI</string>
 <string name="openpgp_error">OpenKeychain nahlásil chybu</string>
 <string name="error_decrypting_file">I/O chyba dešifrování souboru</string>
 <string name="accept">Přijmout</string>
 <string name="error">Došlo k chybě</string>
 <string name="pref_grant_presence_updates">Povolit aktualizace stavu</string>
 <string name="pref_grant_presence_updates_summary">Aktivně povolovat a žádat o zasílání změn stavu pro vytvářené kontakty</string>
 <string name="subscriptions">Odběry</string>
 <string name="your_account">Váš účet</string>
 <string name="keys">Klíče</string>
 <string name="send_presence_updates">Zasílat změny stavu</string>
 <string name="receive_presence_updates">Přijímat změny stavu</string>
 <string name="ask_for_presence_updates">Zažádat o změny stavu</string>
 <string name="attach_choose_picture">Vybrat obrázek</string>
 <string name="attach_take_picture">Vyfotit obrázek</string>
 <string name="preemptively_grant">Aktivně povolovat vyžádání změn stavu</string>
 <string name="error_not_an_image_file">Vybraný soubor není obrázek</string>
 <string name="error_compressing_image">Chyba při konverzi obrázkového souboru</string>
 <string name="error_file_not_found">Soubor nenalezen</string>
 <string name="error_io_exception">Obecná I/O chyba. Že by již nebylo volné místo?</string>
 <string name="error_security_exception_during_image_copy">Aplikace, která byla vybrána pro výběr obrázku, nepovolila přečtení souboru.\n\n<small>Zkuste použít jiného správce souborů pro výběr obrázku</small></string>
 <string name="account_status_unknown">Neznámý</string>
 <string name="account_status_disabled">Dočasně vypnuto</string>
 <string name="account_status_online">Online</string>
 <string name="account_status_connecting">Připojuji\u2026</string>
 <string name="account_status_offline">Offline</string>
 <string name="account_status_unauthorized">Nepřihlášen</string>
 <string name="account_status_not_found">Server nenalezen</string>
 <string name="account_status_no_internet">Žádné připojení</string>
 <string name="account_status_regis_fail">Registrace selhala</string>
 <string name="account_status_regis_conflict">Uživatelské jméno se již používá</string>
 <string name="account_status_regis_success">Registrace dokončena</string>
 <string name="account_status_regis_not_sup">Server nepodporuje registrace</string>
 <string name="account_status_security_error">Bezpečnostní chyba</string>
 <string name="account_status_incompatible_server">Nekompatibilní server</string>
 <string name="encryption_choice_none">Čistý text</string>
 <string name="encryption_choice_otr">OTR</string>
 <string name="encryption_choice_pgp">OpenPGP</string>
 <string name="mgmt_account_edit">Upravit účet</string>
 <string name="mgmt_account_delete">Smazat účet</string>
 <string name="mgmt_account_disable">Dočasně vypnout</string>
 <string name="mgmt_account_publish_avatar">Zveřejnit avatar</string>
 <string name="mgmt_account_publish_pgp">Zveřejnit OpenPGP klíč</string>
 <string name="mgmt_account_enable">Povolit účet</string>
 <string name="mgmt_account_are_you_sure">Jste si jisti?</string>
 <string name="mgmt_account_delete_confirm_text">Pokud smažete svůj účet celá historie konverzací bude ztracena</string>
 <string name="attach_record_voice">Nahrát hlas</string>
 <string name="account_settings_jabber_id">Jabber ID</string>
 <string name="account_settings_password">Heslo</string>
 <string name="account_settings_example_jabber_id">jmeno@server.cz</string>
 <string name="account_settings_confirm_password">Potvrdit heslo</string>
 <string name="password">Heslo</string>
 <string name="confirm_password">Potvrdit heslo</string>
 <string name="passwords_do_not_match">Hesla nesouhlasí</string>
 <string name="invalid_jid">Toto není platné Jabber ID</string>
 <string name="error_out_of_memory">Nedostatek paměti. Obrázek je příliš velký</string>
 <string name="add_phone_book_text">Chcete přidat %s do svého telefonního seznamu?</string>
 <string name="contact_status_online">online</string>
 <string name="contact_status_free_to_chat">volný pro chat</string>
 <string name="contact_status_away">pryč</string>
 <string name="contact_status_extended_away">rozšířené pryč</string>
 <string name="contact_status_do_not_disturb">nerušit</string>
 <string name="contact_status_offline">offline</string>
 <string name="muc_details_conference">Konference</string>
 <string name="muc_details_other_members">Ostatní členové</string>
 <string name="server_info_show_more">Údaje serveru</string>
 <string name="server_info_mam">XEP-0313: MAM</string>
 <string name="server_info_carbon_messages">XEP-0280: Kopie zpráv</string>
 <string name="server_info_csi">XEP-0352: Zobrazování stavu klienta</string>
 <string name="server_info_blocking">XEP-0191: Příkaz blokování</string>
 <string name="server_info_roster_version">XEP-0237: Verzování seznamu</string>
 <string name="server_info_stream_management">XEP-0198: Nastavení proudu</string>
 <string name="server_info_pep">XEP-0163: PEP (Avatars)</string>
 <string name="server_info_available">dostupný</string>
 <string name="server_info_unavailable">nedostupný</string>
 <string name="missing_public_keys">Chybí oznámení o veřejném klíči</string>
 <string name="last_seen_now">právě spatřen</string>
 <string name="last_seen_min">naposledy spatřen před 1 minutou</string>
 <string name="last_seen_mins">naposledy spatřen před %d minutami</string>
 <string name="last_seen_hour">naposledy spatřen před 1 hodinou</string>
 <string name="last_seen_hours">naposledy spatřen před %d hodinami</string>
 <string name="last_seen_day">naposledy spatřen před 1 dnem</string>
 <string name="last_seen_days">naposledy spatřen před %d dny</string>
 <string name="never_seen">nebyl nikdy spatřen</string>
 <string name="install_openkeychain">Šifrovaná zpráva. Nainstaluje prosím OpenKeychain pro dešifrování.</string>
 <string name="unknown_otr_fingerprint">Neznámý OTR identifikátor</string>
 <string name="openpgp_messages_found">Nalezena OpenPGP šifrovaná zpráva</string>
 <string name="reception_failed">Příjem selhal</string>
 <string name="your_fingerprint">Váš identifikátor</string>
 <string name="otr_fingerprint">OTR identifikátor</string>
 <string name="verify">Ověřit</string>
 <string name="decrypt">Dešifrovat</string>
 <string name="conferences">Konference</string>
 <string name="search">Hledat</string>
 <string name="create_contact">Vytvořit kontakt</string>
 <string name="join_conference">Připojit ke konferenci</string>
 <string name="delete_contact">Smazat kontakt</string>
 <string name="view_contact_details">Zobrazit detaily kontaktu</string>
 <string name="block_contact">Zablokovat kontakt</string>
 <string name="unblock_contact">Odblokovat kontakt</string>
 <string name="create">Vytvořit</string>
 <string name="contact_already_exists">Kontakt již existuje</string>
 <string name="join">Vstoupit</string>
 <string name="conference_address">Adresa konference</string>
 <string name="conference_address_example">mistnost@konference.server.cz</string>
 <string name="save_as_bookmark">Uložit jako záložku</string>
 <string name="delete_bookmark">Smazat záložku</string>
 <string name="bookmark_already_exists">Tato záložka již existuje</string>
 <string name="you">Já</string>
 <string name="action_edit_subject">Upravit jméno konference</string>
 <string name="conference_not_found">Konference nenalezena</string>
 <string name="leave">Odejít</string>
 <string name="contact_added_you">Kontakt přidán do seznamu</string>
 <string name="add_back">Opět přidat</string>
 <string name="contact_has_read_up_to_this_point">%s dočetl(a) až sem</string>
 <string name="publish">Zveřejnit</string>
 <string name="touch_to_choose_picture">Ťuknout na avatar a vybrat obrázek z galerie</string>
 <string name="publish_avatar_explanation">Pozor: Každý s povolením vidět změny stavu uvidí tento obrázek.</string>
 <string name="publishing">Zveřejňuji…</string>
 <string name="error_publish_avatar_server_reject">Server odmítl toto zveřejnění</string>
 <string name="error_publish_avatar_converting">Při konverzi obrázku se něco nezdařilo</string>
 <string name="error_saving_avatar">Nepodařilo se uložit avatar na disk</string>
 <string name="or_long_press_for_default">(Stisknout dlouze pro obnovení výchozího stavu)</string>
 <string name="error_publish_avatar_no_server_support">Váš server nepodporuje zveřejňování avataru</string>
 <string name="private_message">šeptem</string>
 <string name="private_message_to">pro %s</string>
 <string name="send_private_message_to">Zaslat soukromou zprávu pro %s</string>
 <string name="connect">Připojit</string>
 <string name="account_already_exists">Tento účet již existuje</string>
 <string name="next">Další</string>
 <string name="server_info_session_established">Současné sezení vytvořeno</string>
 <string name="additional_information">Dodatečné informace</string>
 <string name="skip">Přeskočit</string>
 <string name="disable_notifications">Vypnout upozornění</string>
 <string name="disable_notifications_for_this_conversation">Vypnout upozornění pro tuto konverzaci</string>
 <string name="notifications_disabled">Upozornění jsou vypnuta</string>
 <string name="enable">Povolit</string>
 <string name="conference_requires_password">Konference vyžaduje heslo</string>
 <string name="enter_password">Vložit heslo</string>
 <string name="missing_presence_updates">Chybí informace o změnách stavu kontaktu</string>
 <string name="request_presence_updates">Nejdříve si prosím vyžádejte povolení o zasílání změn stavu kontaktu.\n\n<small>To bude poté použito pro zjištění jakou aplikaci tento kontakt používá.</small></string>
 <string name="request_now">Ihned vyžádat</string>
 <string name="delete_fingerprint">Smazat identifikátor</string>
 <string name="sure_delete_fingerprint">Chcete opravdu smazat tento identifikátor?</string>
 <string name="ignore">Ignorovat</string>
 <string name="without_mutual_presence_updates"><b>Varování:</b> Odeslání bez povolení změn stavu může způsobit nečekané problémy na obou stranách.\n\n<small>Přejdi na detaily kontaktu pro ověření povolení o změnách stavu.</small></string>
 <string name="pref_encryption_settings">Nastavení šifrování</string>
 <string name="pref_force_encryption">Vynutit šifrování</string>
 <string name="pref_force_encryption_summary">Vždy zasílat šifrované zprávy (mimo konference)</string>
 <string name="pref_dont_save_encrypted">Neukládat šifrované zprávy</string>
 <string name="pref_dont_save_encrypted_summary">Varování: Toto může vést ke ztrátě zpráv</string>
 <string name="pref_enable_legacy_ssl">Povolit zastaralé SSL</string>
 <string name="pref_expert_options">Expertní nastavení</string>
 <string name="pref_expert_options_summary">S tímto zacházejte velmi opatrně</string>
 <string name="title_activity_about">O aplikaci Conversations</string>
 <string name="pref_about_conversations_summary">Informace o sestavení a licenci</string>
 <string name="title_pref_quiet_hours">Tichý režim</string>
 <string name="title_pref_quiet_hours_start_time">Odkdy</string>
 <string name="title_pref_quiet_hours_end_time">Dokdy</string>
 <string name="title_pref_enable_quiet_hours">Povolit tichý režim</string>
 <string name="pref_quiet_hours_summary">Upozornění budou během tichého režimu ztlumena</string>
 <string name="pref_use_larger_font">Zvětšit písmo</string>
 <string name="pref_use_larger_font_summary">Používat v celé aplikaci větší velikost písma</string>
 <string name="pref_use_send_button_to_indicate_status">Tlačítko pro odeslání zobrazuje stav</string>
 <string name="pref_use_indicate_received">Požadovat oznámení o přijetí</string>
 <string name="pref_use_indicate_received_summary">Přijaté zprávy budou označeny zeleně, pokud je funkce podporována</string>
 <string name="pref_use_send_button_to_indicate_status_summary">Obarvit tlačítko odesílání barvou indikující stavu kontaktu</string>
 <string name="pref_expert_options_other">Další</string>
 <string name="pref_conference_name">Jméno konference</string>
 <string name="pref_conference_name_summary">Pro identifikaci konferencí použít téma místnosti místo jejího JID</string>
 <string name="toast_message_otr_fingerprint">OTR otisk zkopírován do schránky!</string>
 <string name="conference_banned">Vstup do konference byl zakázán</string>
 <string name="conference_members_only">Tato konference je pouze pro členy</string>
 <string name="conference_kicked">Vykopli tě z této konference</string>
 <string name="using_account">za použití účtu %s</string>
 <string name="checking_image">Ověřuji obrázek na HTTP hostiteli</string>
 <string name="image_file_deleted">Obrázek byl smazán</string>
 <string name="not_connected_try_again">Bez připojení. Zkus znovu později</string>
 <string name="check_image_filesize">Ověřit velikost obrázku</string>
 <string name="message_options">Možnosti zpráv</string>
 <string name="copy_text">Zkopírovat text</string>
 <string name="copy_original_url">Kopírovat originální URL</string>
 <string name="send_again">Poslat znovu</string>
 <string name="image_url">URL obrázku</string>
 <string name="message_text">Text zprávy</string>
 <string name="url_copied_to_clipboard">URL zkopírováno do schránky</string>
 <string name="message_copied_to_clipboard">Zpráva zkopírována do schránky</string>
 <string name="image_transmission_failed">Přenos obrázku selhal</string>
 <string name="scan_qr_code">Skenovat QR kód</string>
 <string name="show_qr_code">Zobrazit QR kód</string>
 <string name="show_block_list">Zobrazit seznam blokovaných</string>
 <string name="account_details">Detaily účtu</string>
 <string name="verify_otr">Ověřit OTR</string>
 <string name="remote_fingerprint">Vzdálený otisk</string>
 <string name="scan">skenovat</string>
 <string name="or_touch_phones">(nebo dotykové telefony)</string>
 <string name="smp">Socialist Millionaire Protocol</string>
 <string name="shared_secret_hint">Nápověda nebo Otázka</string>
 <string name="shared_secret_secret">Sdílené tajemství</string>
 <string name="confirm">Potvrdit</string>
 <string name="in_progress">Probíhá</string>
 <string name="respond">Odpovědět</string>
 <string name="failed">Selhalo</string>
 <string name="secrets_do_not_match">Tajemství se neshodují</string>
 <string name="try_again">Zkusit znovu</string>
 <string name="finish">Dokončit</string>
 <string name="verified">Ověřeno!</string>
 <string name="smp_requested">Kontakt zažádal o ověření SMP</string>
 <string name="no_otr_session_found">Nebylo nalezeno platné OTR sezení!</string>
 <string name="conversations_foreground_service">Conversations</string>
 <string name="pref_keep_foreground_service">Ponechat službu v popředí</string>
 <string name="pref_keep_foreground_service_summary">Zamezit operačnímu systému v ukončení připojení</string>
 <string name="choose_file">Vybrat soubor</string>
 <string name="receiving_x_file">Přijímám %1$s (%2$d%% dokončeno)</string>
 <string name="download_x_file">Stáhnout %s</string>
 <string name="open_x_file">Otevřít %s</string>
 <string name="sending_file">odesílám (%1$d%% přeneseno)</string>
 <string name="preparing_file">Příprava souboru na přenos</string>
 <string name="x_file_offered_for_download">%s nabídnuto ke stažení</string>
 <string name="cancel_transmission">Zrušit přenos</string>
 <string name="file_transmission_failed">přenos souboru selhal</string>
 <string name="file_deleted">Soubor byl smazán</string>
 <string name="no_application_found_to_open_file">Nebyla nalezena aplikace umožňující otevření souboru</string>
 <string name="could_not_verify_fingerprint">Ověření otisku se nezdařilo</string>
 <string name="manually_verify">Ruční ověření</string>
 <string name="are_you_sure_verify_fingerprint">Opravdu si přejete ověřit OTR otisk kontaktu?</string>
 <string name="pref_show_dynamic_tags">Zobrazit dynamické tagy</string>
 <string name="pref_show_dynamic_tags_summary">Zobrazit tagy pro čtení pod kontakty</string>
 <string name="enable_notifications">Povolit upozornění</string>
 <string name="conference_with">Vytvořit konferenci s…</string>
 <string name="no_conference_server_found">Nebyl nalezen konferenční server</string>
 <string name="conference_creation_failed">Vytvoření konference selhalo!</string>
 <string name="conference_created">Konference vytvořena!</string>
 <string name="secret_accepted">Tajemství souhlasí!</string>
 <string name="reset">Reset</string>
 <string name="account_image_description">Avatar účtu</string>
 <string name="copy_otr_clipboard_description">Zkopírovat otisk OTR do schránky</string>
 <string name="fetching_history_from_server">Načíst historii ze serveru</string>
 <string name="no_more_history_on_server">Na serveru není žádná další historie</string>
 <string name="updating">Aktualizuji...</string>
 <string name="password_changed">Heslo změněno!</string>
 <string name="could_not_change_password">Nelze změnit heslo</string>
 <string name="otr_session_not_started">Zaslat zprávu pro spuštění šifrovaného chatu</string>
 <string name="ask_question">Položit otázku</string>
 <string name="smp_explain_question">Pokud máte vy i váš kontakt společné tajemství které neví nikdo jiný (něco jako společný vtip nebo co jste spolu měli k obědu při svém posledním setkání), můžete toto tajemství použít pro ověření pravosti svých šifrovacích otisků.\n\nZadáte nápovědu nebo otázku a kontakt na ni správně odpoví.</string>
 <string name="smp_explain_answer">Váš kontakt by rád ověřil pravost šifrovacího otisku dotazem na společné tajemství. Váš kontakt zadal následující nápovědu nebo otázku pro zodpovězení tajemství.</string>
 <string name="shared_secret_hint_should_not_be_empty">Nápověda by měla být vyplněna</string>
 <string name="shared_secret_can_not_be_empty">Společně tajemství nemůže být nevyplněno</string>
 <string name="manual_verification_explanation">Opatrně porovnejte otisk zobrazený níže s otiskem vašeho kontatku.\nMůžete využít jakoukoliv bezpečnou formu komunikace pro jejich výměnu, jako třeba šifrovaný email nebo telefonát.</string>
 <string name="change_password">Změnit heslo</string>
 <string name="current_password">Současné heslo</string>
 <string name="new_password">Nové heslo</string>
 <string name="password_should_not_be_empty">Heslo nemá být prázdné</string>
 <string name="enable_all_accounts">Povolit všechny účty</string>
 <string name="disable_all_accounts">Vypnout všechny účty</string>
 <string name="perform_action_with">Provést akci s</string>
 <string name="no_affiliation">Nepřidružený</string>
 <string name="no_role">Bez role</string>
 <string name="outcast">Vyloučený</string>
 <string name="member">Člen</string>
 <string name="advanced_mode">Pokročilý mód</string>
 <string name="grant_membership">Povolit členství</string>
 <string name="remove_membership">Odebrat členství</string>
 <string name="grant_admin_privileges">Povolit administrátorská oprávnění</string>
 <string name="remove_admin_privileges">Odebrat administrátorská oprávnění</string>
 <string name="remove_from_room">Odebrat z konference</string>
 <string name="could_not_change_affiliation">Nelze změnit připojení uživatele %s</string>
 <string name="ban_from_conference">Vypovědět z konference</string>
 <string name="removing_from_public_conference">Pokoušíte se vyhodit %s z veřejné konference. Lze to provést jedině trvalým vypovězením uživatele.</string>
 <string name="ban_now">Vypovědět</string>
 <string name="could_not_change_role">Nelze změnit roli uživatele %s</string>
 <string name="public_conference">Veřejně přístupná konference</string>
 <string name="private_conference">Soukromá konference pouze pro členy</string>
 <string name="conference_options">Nastavení konference</string>
 <string name="members_only">Soukromá (pouze členové)</string>
 <string name="non_anonymous">Neanonymní</string>
 <string name="modified_conference_options">Nastavení konference upravena!</string>
 <string name="could_not_modify_conference_options">Nepodařilo se upravit nastavení konference!</string>
 <string name="never">Nikdy</string>
 <string name="thirty_minutes">30 minut</string>
 <string name="one_hour">jedna hodina</string>
 <string name="two_hours">2 hodiny</string>
 <string name="eight_hours">8 hodin</string>
 <string name="until_further_notice">Než opět změním</string>
 <string name="pref_input_options">Nastavení zadávání</string>
 <string name="pref_enter_is_send">Enter odesílá</string>
 <string name="pref_enter_is_send_summary">Použít klávesu enter pro odesílání zpráv</string>
 <string name="pdf_document">dokument PDF</string>
 <string name="received_x_file">%s přijat</string>
</resources>

M src/main/res/values-de/strings.xml => src/main/res/values-de/strings.xml +406 -402
@@ 1,404 1,408 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>
  <string name="action_settings">Einstellungen</string>
  <string name="action_add">Neue Unterhaltung</string>
  <string name="action_accounts">Konten verwalten</string>
  <string name="action_end_conversation">Unterhaltung beenden</string>
  <string name="action_contact_details">Kontaktdetails</string>
  <string name="action_muc_details">Konferenz-Details</string>
  <string name="action_secure">Verschlüsselte Unterhaltung</string>
  <string name="action_add_account">Konto hinzufügen</string>
  <string name="action_edit_contact">Name bearbeiten</string>
  <string name="action_add_phone_book">Zum Telefonbuch hinzufügen</string>
  <string name="action_delete_contact">Aus Kontaktliste entfernen</string>
  <string name="action_block_contact">Kontakt sperren</string>
  <string name="action_unblock_contact">Kontakt entsperren</string>
  <string name="action_block_domain">Domain sperren</string>
  <string name="action_unblock_domain">Domain entsperren</string>
  <string name="title_activity_manage_accounts">Konten verwalten</string>
  <string name="title_activity_settings">Einstellungen</string>
  <string name="title_activity_conference_details">Konferenz-Details</string>
  <string name="title_activity_contact_details">Kontaktdetails</string>
  <string name="title_activity_conversations">Conversations</string>
  <string name="title_activity_sharewith">Mit Unterhaltung teilen</string>
  <string name="title_activity_start_conversation">Beginne Unterhaltung</string>
  <string name="title_activity_choose_contact">Kontakt auswählen</string>
  <string name="title_activity_block_list">Sperrliste</string>
  <string name="just_now">gerade</string>
  <string name="minute_ago">vor einer Minute</string>
  <string name="minutes_ago">vor %d Minuten</string>
  <string name="unread_conversations">ungelesene Unterhaltungen</string>
  <string name="sending">Senden&#8230;</string>
  <string name="encrypted_message">Entschlüssele Nachricht. Bitte warten&#8230;</string>
  <string name="nick_in_use">Nickname wird bereits verwendet</string>
  <string name="admin">Administrator</string>
  <string name="owner">Eigentümer</string>
  <string name="moderator">Moderator</string>
  <string name="participant">Teilnehmer</string>
  <string name="visitor">Besucher</string>
  <string name="remove_contact_text">Möchtest du %s von deiner Kontaktliste entfernen? Die Unterhaltung mit diesem Kontakt wird dabei nicht entfernt.</string>
  <string name="block_contact_text">Möchtest du %s sperren und keine Nachrichten mehr erhalten?</string>
  <string name="unblock_contact_text">Möchtest du %s entsperren und wieder Nachrichten empfangen?</string>
  <string name="block_domain_text">Sperre alle Kontakte von %s?</string>
  <string name="unblock_domain_text">Entsperre alle Kontakte %s?</string>
  <string name="contact_blocked">Kontakt gesperrt</string>
  <string name="remove_bookmark_text">Möchtest du das Lesezeichen %s entfernen? Die Unterhaltung mit diesem Lesezeichen wird dabei nicht entfernt.</string>
  <string name="register_account">Neues Konto auf dem Server erstellen</string>
  <string name="change_password_on_server">Passwort ändern</string>
  <string name="share_with">Teile mit&#8230;</string>
  <string name="start_conversation">Beginne Unterhaltung</string>
  <string name="invite_contact">Kontakt einladen</string>
  <string name="contacts">Kontakte</string>
  <string name="cancel">Abbrechen</string>
  <string name="set">Einstellen</string>
  <string name="add">Hinzufügen</string>
  <string name="edit">Bearbeiten</string>
  <string name="delete">Entfernen</string>
  <string name="block">Sperren</string>
  <string name="unblock">Entsperren</string>
  <string name="save">Speichern</string>
  <string name="ok">OK</string>
  <string name="crash_report_title">Conversations ist abgestürzt</string>
  <string name="crash_report_message">Durch das Einsenden von Fehlerberichten hilfst du bei der stetigen Verbesserung von Conversations.\n<b>Achtung:</b> Dies wird eines deiner XMPP-Konten benutzen, um den Entwickler zu kontaktieren.</string>
  <string name="send_now">Jetzt abschicken</string>
  <string name="send_never">Nie mehr nachfragen</string>
  <string name="problem_connecting_to_account">Es gibt Probleme beim Verbindungsaufbau mit einem Konto</string>
  <string name="problem_connecting_to_accounts">Es gibt Probleme beim Verbindungsaufbau mit mehreren Konten</string>
  <string name="touch_to_fix">Drücke hier, um das Konto zu verwalten</string>
  <string name="attach_file">Datei anfügen</string>
  <string name="not_in_roster">Der Kontakt ist nicht in deiner Kontaktliste. Möchtest du ihn hinzufügen?</string>
  <string name="add_contact">Kontakt hinzufügen</string>
  <string name="send_failed">Zustellung nicht erfolgreich</string>
  <string name="send_rejected">abgelehnt</string>
  <string name="receiving_image">Empfange Bild (%1$d%% heruntergeladen)</string>
  <string name="preparing_image">Bereite Bild für die Übertragung vor</string>
  <string name="action_clear_history">Verlauf löschen</string>
  <string name="clear_conversation_history">Unterhaltungsverlauf löschen</string>
  <string name="clear_histor_msg">Möchtest du alle Nachrichten in dieser Unterhaltung löschen?\n\n<b>Achtung:</b> Dies beeinflusst nicht Nachrichten, die auf anderen Geräten oder Servern gespeichert sind.</string>
  <string name="delete_messages">Nachrichten löschen</string>
  <string name="also_end_conversation">Diese Unterhaltung danach beenden</string>
  <string name="choose_presence">Ressource des Kontakts auswählen</string>
  <string name="send_plain_text_message">Unverschlüsselt schreiben</string>
  <string name="send_otr_message">OTR-verschlüsselt schreiben</string>
  <string name="send_pgp_message">OpenPGP-verschlüsselt schreiben</string>
  <string name="your_nick_has_been_changed">Dein Nickname wurde geändert</string>
  <string name="download_image">Bild herunterladen</string>
  <string name="image_offered_for_download"><i>Bilddatei zum Download angeboten</i></string>
  <string name="send_unencrypted">Unverschlüsselt verschicken</string>
  <string name="decryption_failed">Entschlüsselung fehlgeschlagen. Vielleicht hast du nicht den richtigen privaten Schlüssel.</string>
  <string name="openkeychain_required">OpenKeychain</string>
  <string name="openkeychain_required_long">Conversations benutzt eine Drittanwendung namens <b>OpenKeychain</b>, um Nachrichten zu ver- und entschlüsseln und um deine Schlüssel zu verwalten.\n\nOpenKeychain ist GPLv3-lizenziert und kann über F-Droid oder Google Play bezogen werden.\n\n<small>(Bitte starte Conversations danach neu.)</small></string>
  <string name="restart">Neustarten</string>
  <string name="install">Installieren</string>
  <string name="offering">angeboten&#8230;</string>
  <string name="waiting">warten&#8230;</string>
  <string name="no_pgp_key">Kein OpenPGP-Schlüssel gefunden</string>
  <string name="contact_has_no_pgp_key">Conversations ist nicht in der Lage, deine Nachrichten zu verschlüsseln, weil dein Kontakt seinen oder ihren Schlüssel nicht preisgibt.\n\n<small>Bitte sag deinem Kontakt, er oder sie möge OpenPGP einrichten.</small></string>
  <string name="no_pgp_keys">Keine OpenPGP-Schlüssel gefunden</string>
  <string name="contacts_have_no_pgp_keys">Conversations ist nicht in der Lage, deine Nachrichten zu verschlüsseln, weil deine Kontakte ihre Schlüssel nicht preisgeben.\n\n<small>Bitte sag deinen Kontakten, sie mögen OpenPGP einrichten.</small></string>
  <string name="encrypted_message_received"><i>Verschlüsselte Nachricht erhalten. Drücke hier, um sie anzuzeigen und zu entschlüsseln.</i></string>
  <string name="encrypted_image_received"><i>Verschlüsseltes Bild erhalten. Drücke hier, um es anzuzeigen und zu entschlüsseln.</i></string>
  <string name="image_file"><i>Bild erhalten. Drücke hier, um es anzuzeigen.</i></string>
  <string name="pref_general">Allgemeines</string>
  <string name="pref_xmpp_resource">XMPP-Ressource</string>
  <string name="pref_xmpp_resource_summary">Der Name, mit dem sich der Client selbst identifiziert</string>
  <string name="pref_accept_files">Dateiannahme</string>
  <string name="pref_accept_files_summary">Dateien, die kleiner sind als &#8230;, automatisch annehmen</string>
  <string name="pref_notification_settings">Benachrichtigungen</string>
  <string name="pref_notifications">Benachrichtigungen</string>
  <string name="pref_notifications_summary">Benachrichtige mich, wenn eine neue Nachricht ankommt</string>
  <string name="pref_vibrate">Vibrieren</string>
  <string name="pref_vibrate_summary">Vibriere, wenn eine neue Nachricht ankommt</string>
  <string name="pref_sound">Klingelton</string>
  <string name="pref_sound_summary">Spiele Klingelton, wenn eine neue Nachricht ankommt</string>
  <string name="pref_conference_notifications">Konferenz-Benachrichtigungen</string>
  <string name="pref_conference_notifications_summary">Benachrichtige mich bei jeder Konferenz-Nachricht und nicht nur, wenn ich angesprochen werde</string>
  <string name="pref_notification_grace_period">Gnadenfrist</string>
  <string name="pref_notification_grace_period_summary">Deaktiviere Benachrichtigungen für eine kurze Zeit nach Erhalt einer Nachricht, die von einem anderen deiner Clients kommt.</string>
  <string name="pref_advanced_options">Erweiterte Optionen</string>
  <string name="pref_never_send_crash">Sende niemals Absturzberichte</string>
  <string name="pref_never_send_crash_summary">Wenn du Absturzberichte einschickst, hilfst du Conversations stetig zu verbessern</string>
  <string name="pref_confirm_messages">Lesebestätigung senden</string>
  <string name="pref_confirm_messages_summary">Informiere deine Kontakte, wenn du eine Nachricht empfängst oder liest</string>
  <string name="pref_ui_options">Benutzeroberfläche</string>
  <string name="openpgp_error">Fehler mit OpenKeychain</string>
  <string name="error_decrypting_file">Fehler beim Entschlüsseln der Datei</string>
  <string name="accept">Annehmen</string>
  <string name="error">Ein unbekannter Fehler ist aufgetreten</string>
  <string name="pref_grant_presence_updates">Online-Status</string>
  <string name="pref_grant_presence_updates_summary">Erlaube Kontakten, die von dir erstellt wurden, deinen Status zu sehen und frage um Erlaubnis, ihren sehen zu dürfen</string>
  <string name="subscriptions">Abonnements</string>
  <string name="your_account">Dein Konto</string>
  <string name="keys">Schlüssel</string>
  <string name="send_presence_updates">Anwesenheitsbenachrichtigungen senden</string>
  <string name="receive_presence_updates">Empfange Anwesenheitsbenachrichtigungen</string>
  <string name="ask_for_presence_updates">Frage um Erlaubnis, Anwesenheitsbenachrichtigungen sehen zu dürfen</string>
  <string name="attach_choose_picture">Bild auswählen</string>
  <string name="attach_take_picture">Bild aufnehmen</string>
  <string name="preemptively_grant">Erlaube Statusanfrage vorab</string>
  <string name="error_not_an_image_file">Die ausgewählte Datei ist kein Bild</string>
  <string name="error_compressing_image">Fehler beim Umwandeln des Bildes</string>
  <string name="error_file_not_found">Datei nicht gefunden</string>
  <string name="error_io_exception">Allgemeiner Fehler. Vielleicht hast du keinen Speicherplatz mehr?</string>
  <string name="error_security_exception_during_image_copy">Die App, mit der du das Bild ausgesucht hast, hat uns keine Rechte eingeräumt, das Bild zu betrachten.\n\n<small>Benutze einen anderen Dateimanager</small></string>
  <string name="account_status_unknown">Unbekannt</string>
  <string name="account_status_disabled">Vorübergehend abgeschaltet</string>
  <string name="account_status_online">Online</string>
  <string name="account_status_connecting">Verbinde\u2026</string>
  <string name="account_status_offline">Offline</string>
  <string name="account_status_unauthorized">Ungültige Zugangsdaten</string>
  <string name="account_status_not_found">Server nicht gefunden</string>
  <string name="account_status_no_internet">Keine Internetverbindung</string>
  <string name="account_status_regis_fail">Registrierung fehlgeschlagen</string>
  <string name="account_status_regis_conflict">Benutzername wird bereits verwendet</string>
  <string name="account_status_regis_success">Registrierung abgeschlossen</string>
  <string name="account_status_regis_not_sup">Der Server unterstützt keine Registrierung</string>
  <string name="account_status_security_error">Sicherheitsfehler</string>
  <string name="account_status_incompatible_server">Inkompatibler Server</string>
  <string name="encryption_choice_none">Klartext</string>
  <string name="encryption_choice_otr">OTR</string>
  <string name="encryption_choice_pgp">OpenPGP</string>
  <string name="mgmt_account_edit">Konto bearbeiten</string>
  <string name="mgmt_account_delete">Löschen</string>
  <string name="mgmt_account_disable">Vorübergehend abschalten</string>
  <string name="mgmt_account_publish_avatar">Avatar veröffentlichen</string>
  <string name="mgmt_account_publish_pgp">Öffentlichen OpenPGP-Schlüssel veröffentlichen</string>
  <string name="mgmt_account_enable">Anschalten</string>
  <string name="mgmt_account_are_you_sure">Bist du dir sicher?</string>
  <string name="mgmt_account_delete_confirm_text">Wenn du dein Konto löschst, gehen alle Gesprächsverläufe verloren</string>
  <string name="attach_record_voice">Sprache aufzeichnen</string>
  <string name="account_settings_jabber_id">Jabber-ID:</string>
  <string name="account_settings_password">Passwort:</string>
  <string name="account_settings_example_jabber_id">benutzer@domain.de</string>
  <string name="account_settings_confirm_password">Passwort bestätigen</string>
  <string name="password">Passwort</string>
  <string name="confirm_password">Passwort bestätigen</string>
  <string name="passwords_do_not_match">Passwörter stimmen nicht überein</string>
  <string name="invalid_jid">Ungültige Jabber-ID</string>
  <string name="error_out_of_memory">Zu wenig Speicher vorhanden. Das Bild ist zu groß</string>
  <string name="add_phone_book_text">Möchtest du %s zum Telefonbuch hinzufügen?</string>
  <string name="contact_status_online">Online</string>
  <string name="contact_status_free_to_chat">Bereit</string>
  <string name="contact_status_away">Abwesend</string>
  <string name="contact_status_extended_away">Abwesend (erweitert)</string>
  <string name="contact_status_do_not_disturb">Nicht stören</string>
  <string name="contact_status_offline">Offline</string>
  <string name="muc_details_conference">Konferenz</string>
  <string name="muc_details_other_members">Andere Mitglieder</string>
  <string name="server_info_show_more">Server Info</string>
  <string name="server_info_mam">XEP-0313: MAM</string>
  <string name="server_info_carbon_messages">XEP-0280: Message Carbons</string>
  <string name="server_info_csi">XEP-0352: CSI</string>
  <string name="server_info_blocking">XEP-0191: Blocking Command</string>
  <string name="server_info_roster_version">XEP-0237: Roster Versioning</string>
  <string name="server_info_stream_management">XEP-0198: Stream Management</string>
  <string name="server_info_pep">XEP-0163: PEP (Avatare)</string>
  <string name="server_info_available">ja</string>
  <string name="server_info_unavailable">nein</string>
  <string name="missing_public_keys">Öffentlicher Schlüssel fehlt</string>
  <string name="last_seen_now">online</string>
  <string name="last_seen_min">vor einer Minute gesehen</string>
  <string name="last_seen_mins">vor %d Minuten gesehen</string>
  <string name="last_seen_hour">vor einer Stunde gesehen</string>
  <string name="last_seen_hours">vor %d Stunden gesehen</string>
  <string name="last_seen_day">vor einem Tag gesehen</string>
  <string name="last_seen_days">vor %d Tagen gesehen</string>
  <string name="never_seen">noch nie gesehen</string>
  <string name="install_openkeychain">Verschlüsselte Nachricht. Bitte installiere OpenKeychain zur Entschlüsselung.</string>
  <string name="unknown_otr_fingerprint">Unbekannter OTR-Fingerabdruck</string>
  <string name="openpgp_messages_found">Verschlüsselte OpenPGP-Nachricht gefunden</string>
  <string name="reception_failed">Empfang ist fehlgeschlagen</string>
  <string name="your_fingerprint">Dein Fingerabdruck</string>
  <string name="otr_fingerprint">OTR-Fingerabdruck</string>
  <string name="verify">Verifizieren</string>
  <string name="decrypt">Entschlüsseln</string>
  <string name="conferences">Konferenzen</string>
  <string name="search">Suche</string>
  <string name="create_contact">Kontakt erstellen</string>
  <string name="join_conference">Konferenz betreten</string>
  <string name="delete_contact">Kontakt löschen</string>
  <string name="view_contact_details">Kontaktdetails anzeigen</string>
  <string name="block_contact">Kontakt sperren</string>
  <string name="unblock_contact">Kontakt entsperren</string>
  <string name="create">Erstellen</string>
  <string name="contact_already_exists">Der Kontakt existiert bereits</string>
  <string name="join">Beitreten</string>
  <string name="conference_address">Konferenz-Adresse</string>
  <string name="conference_address_example">raum@conference.example.com</string>
  <string name="save_as_bookmark">Als Lesezeichen speichern</string>
  <string name="delete_bookmark">Lesezeichen löschen</string>
  <string name="bookmark_already_exists">Das Lesezeichen existiert bereits</string>
  <string name="you">Du</string>
  <string name="action_edit_subject">Konferenz-Thema anpassen</string>
  <string name="conference_not_found">Konferenz nicht gefunden</string>
  <string name="leave">Verlassen</string>
  <string name="contact_added_you">Der Kontakt hat dich zur Kontaktliste hinzugefügt</string>
  <string name="add_back">Auch hinzufügen</string>
  <string name="contact_has_read_up_to_this_point">%s hat bis zu diesem Punkt gelesen</string>
  <string name="publish">Veröffentlichen</string>
  <string name="touch_to_choose_picture">Hier klicken, um einen Avatar auszuwählen</string>
  <string name="publish_avatar_explanation">Achtung: Jeder, der deinen Status sehen darf, sieht auch deinen Avatar.</string>
  <string name="publishing">Veröffentliche&#8230;</string>
  <string name="error_publish_avatar_server_reject">Der Server hat die Veröffentlichung des Avatars abgelehnt.</string>
  <string name="error_publish_avatar_converting">Bei der Konvertierung des Avatars lief etwas schief.</string>
  <string name="error_saving_avatar">Kann Avatar nicht speichern.</string>
  <string name="or_long_press_for_default">(Oder klicke lange, um Standard wiederherzustellen)</string>
  <string name="error_publish_avatar_no_server_support">Dein Server unterstützt die Veröffentlichung von Avataren nicht.</string>
  <string name="private_message">private Nachricht</string>
  <string name="private_message_to">an %s:</string>
  <string name="send_private_message_to">Sende private Nachricht an %s</string>
  <string name="connect">Verbinden</string>
  <string name="account_already_exists">Das Konto existiert bereits</string>
  <string name="next">Weiter</string>
  <string name="server_info_session_established">Sitzung wiederhergestellt</string>
  <string name="additional_information">Zusätzliche Informationen</string>
  <string name="skip">Überspringen</string>
  <string name="disable_notifications">Benachrichtigungen deaktivieren</string>
  <string name="disable_notifications_for_this_conversation">Benachrichtigungen für diese Unterhaltung deaktivieren</string>
  <string name="notifications_disabled">Benachrichtigungen sind deaktiviert</string>
  <string name="enable">Aktivieren</string>
  <string name="conference_requires_password">Konferenz ist passwortgeschützt</string>
  <string name="enter_password">Passwort eingeben</string>
  <string name="missing_presence_updates">Fehlender Online-Status vom Kontakt</string>
  <string name="request_presence_updates">Bitte erst Anwesenheitsbenachrichtigungen vom Kontakt anfordern.\n\n</string>
  <string name="request_now">Jetzt anfordern</string>
  <string name="delete_fingerprint">Fingerabdruck löschen</string>
  <string name="sure_delete_fingerprint">Soll dieser Fingerabdruck gelöscht werden?</string>
  <string name="ignore">Ignorieren</string>
  <string name="without_mutual_presence_updates"><b>Achtung:</b> Es kann zu unerwarteten Problemen führen, dies ohne gegenseitige Anwesenheitsbenachrichtigungen abzusenden.\n\n<small>Bitte die Online-Status-Abonnements in den Kontaktdetails prüfen.</small></string>
  <string name="pref_encryption_settings">Verschlüsselungs-Einstellungen</string>
  <string name="pref_force_encryption">Ende-zu-Ende-Verschlüsselung erzwingen</string>
  <string name="pref_force_encryption_summary">Nachrichten immer verschlüsseln (außer für Konferenzen)</string>
  <string name="pref_dont_save_encrypted">Verschlüsselte Nachrichten nicht speichern</string>
  <string name="pref_dont_save_encrypted_summary">Achtung: kann zu Nachrichtenverlust führen</string>
  <string name="pref_enable_legacy_ssl">Alte SSL-Version aktivieren</string>
  <string name="pref_enable_legacy_ssl_summary">Aktiviert SSLv3-Unterstützung für alte Server. Achtung: SSLv3 ist unsicher.</string>
  <string name="pref_expert_options">Einstellungen für Experten</string>
  <string name="pref_expert_options_summary">Hier bitte vorsichtig sein</string>
  <string name="title_activity_about">Über Conversations</string>
  <string name="pref_about_conversations_summary">Versions- und Lizenzinformationen</string>
  <string name="title_pref_quiet_hours">Ruhige Stunden</string>
  <string name="title_pref_quiet_hours_start_time">Beginn</string>
  <string name="title_pref_quiet_hours_end_time">Ende</string>
  <string name="title_pref_enable_quiet_hours">Aktiviere ruhige Stunden</string>
  <string name="pref_quiet_hours_summary">Benachrichtigungen sind während der ruhigen Stunden stumm.</string>
  <string name="pref_use_larger_font">Schrift vergrößern</string>
  <string name="pref_use_larger_font_summary">Größere Schrift verwenden</string>
  <string name="pref_use_send_button_to_indicate_status">Absende-Knopf zeigt Online-Status an</string>
  <string name="pref_use_send_button_to_indicate_status_summary">Absende-Knopf einfärben, um den Online-Status des Kontakts zu signalisieren</string>
  <string name="pref_use_indicate_received">Anfrage für Nachrichten Empfang</string>
  <string name="pref_use_indicate_received_summary">Empfangene Nachrichten werden mit einem grünen Häkchen markiert. Bitte beachte, dass dies nicht in allen Fällen funktioniert.</string>
  <string name="pref_expert_options_other">Sonstiges</string>
  <string name="pref_conference_name">Konferenz-Name</string>
  <string name="pref_conference_name_summary">Konferenz-Thema statt Raum-JID als Namen verwenden</string>
  <string name="toast_message_otr_fingerprint">OTR-Fingerabdruck in die Zwischenablage kopiert!</string>
  <string name="conference_banned">Du wurdest von der Konferenz ausgeschlossen</string>
  <string name="conference_members_only">Die Konferenz ist nur für Mitglieder</string>
  <string name="conference_kicked">Du wurdest aus der Konferenz geworfen</string>
  <string name="using_account">Verwende Konto %s</string>
  <string name="checking_image">Prüfe Bild auf HTTP-Host</string>
  <string name="image_file_deleted">Bild wurde gelöscht</string>
  <string name="not_connected_try_again">Nicht verbunden, bitte später versuchen</string>
  <string name="check_image_filesize">Bildgröße prüfen</string>
  <string name="message_options">Nachrichtenoptionen</string>
  <string name="copy_text">Text kopieren</string>
  <string name="share_image">Bild teilen</string>
  <string name="copy_original_url">Original-URL kopieren</string>
  <string name="send_again">Erneut senden</string>
  <string name="image_url">Bild-URL</string>
  <string name="message_text">Nachrichtentext</string>
  <string name="url_copied_to_clipboard">URL in Zwischenablage kopiert</string>
  <string name="message_copied_to_clipboard">Nachricht in Zwischenablage kopiert</string>
  <string name="image_transmission_failed">Bild-Übertragung fehlgeschlagen</string>
  <string name="scan_qr_code">Scanne QR-Code</string>
  <string name="show_qr_code">Zeige QR-Code</string>
  <string name="show_block_list">Zeige Sperrliste</string>
  <string name="account_details">Konto Details</string>
  <string name="verify_otr">Prüfe OTR</string>
  <string name="remote_fingerprint">Fingerabdruck der Gegenseite</string>
  <string name="scan">Scanne</string>
  <string name="or_touch_phones">(oder Touch-Handys)</string>
  <string name="smp">Socialist Millionaire Protocol</string>
  <string name="shared_secret_hint">Hinweis oder Frage</string>
  <string name="shared_secret_secret">Gemeinsamer Schlüssel</string>
  <string name="confirm">Bestätige</string>
  <string name="in_progress">In Bearbeitung</string>
  <string name="respond">Antworten</string>
  <string name="failed">Fehlgeschlagen</string>
  <string name="secrets_do_not_match">Schlüssel stimmen nicht überein</string>
  <string name="try_again">Erneut versuchen</string>
  <string name="finish">Fertig</string>
  <string name="verified">Überprüft!</string>
  <string name="smp_requested">Kontakt fordert eine Überprüfung an</string>
  <string name="no_otr_session_found">Keine gültige OTR Sitzung gefunden!</string>
  <string name="conversations_foreground_service">Conversations</string>
  <string name="touch_to_disable">Berühren, um den Vordergrund-Dient zu deaktiveren.</string>
  <string name="pref_keep_foreground_service">Den Dienst im Vordergrund ausführen.</string>
  <string name="pref_keep_foreground_service_summary">Verhindert, dass Android die Verbindung unterbricht</string>
  <string name="choose_file">Datei auswählen</string>
  <string name="receiving_file">Empfange %1$s Datei (%2$d%% heruntergeladen)</string>
  <string name="open_file">Öffne %s Datei</string>
  <string name="sending_file">Sende (%1$d%% gesendet)</string>
  <string name="preparing_file">Bereite Datei für die Übertragung vor</string>
  <string name="file_offered_for_download">Datei zum Download angeboten</string>
  <string name="file">%s Datei</string>
  <string name="cancel_transmission">Datei-Übertragung abbrechen</string>
  <string name="file_transmission_failed">Datei-Übertragung fehlgeschlagen</string>
  <string name="file_deleted">Datei wurde gelöscht</string>
  <string name="no_application_found_to_open_file">Keine Anwendung zum Öffnen der Datei gefunden</string>
  <string name="could_not_verify_fingerprint">Kann Fingerabdruck nicht überprüfen</string>
  <string name="manually_verify">Manuell überprüfen</string>
  <string name="are_you_sure_verify_fingerprint">Bist du sicher, dass du den OTR-Fingerabdruck des Kontakts überprüfen willst?</string>
  <string name="pref_show_dynamic_tags">Dynamische Tags anzeigen</string>
  <string name="pref_show_dynamic_tags_summary">Zeige schreibgeschützte Tags unterhalb der Kontakte</string>
  <string name="enable_notifications">Aktiviere Benachrichtigungen</string>
  <string name="conference_with">Starte Konferenz mit&#8230;</string>
  <string name="no_conference_server_found">Konferenz-Server kann nicht gefunden werden</string>
  <string name="conference_creation_failed">Starten der Konferenz fehlgeschlagen!</string>
  <string name="conference_created">Konferenz erstellt!</string>
  <string name="secret_accepted">Schlüssel akzeptiert!</string>
  <string name="reset">Zurücksetzen</string>
  <string name="account_image_description">Konto-Avatar</string>
  <string name="copy_otr_clipboard_description">OTR-Fingerabdruck in Zwischenablage kopieren</string>
  <string name="fetching_history_from_server">Lade Chatverlauf</string>
  <string name="no_more_history_on_server">Keine weiteren Nachrichten vorhanden</string>
  <string name="updating">Aktualisiere&#8230;</string>
  <string name="password_changed">Passwort geändert.</string>
  <string name="could_not_change_password">Passwort kann nicht geändert werden.</string>
  <string name="otr_session_not_started">Sende eine Nachricht, um eine verschlüsselte Unterhaltung zu beginnen</string>
  <string name="ask_question">Frage stellen</string>
  <string name="smp_explain_question">Falls du mit deinem Kontakt ein gemeinsames Geheimnis hast (z.B. ein Insider-Witz oder was ihr zuletzt gemeinsam zum Mittag gegessen habt), kann dies zur gegenseitigen Überprüfung des Fingerabdrucks genutzt werden.\n\nDu stellst eine Frage oder gibst einen Hinweis und dein Kontakt gibt eine eindeutige Antwort.</string>
  <string name="smp_explain_answer">Dein Kontakt möchte deinen Fingerabdruck mit Hilfe eines gemeinsamen Schlüssels überprüfen. Dein Kontakt hat dazu folgende Frage gestellt.</string>
  <string name="shared_secret_hint_should_not_be_empty">Deine Frage darf nicht leer sein.</string>
  <string name="shared_secret_can_not_be_empty">Dein gemeinsamer Schlüssel darf nicht leer sein</string>
  <string name="manual_verification_explanation">Vergleiche den angezeigten Fingerabdruck sorgfältig mit dem deines Kontakts.\nDu kannst dazu einen sicheren Kommunikationsweg (z.B. verschlüsselte E-Mail oder Telefonanruf) zum Austausch nutzen.</string>
  <string name="change_password">Passwort ändern</string>
  <string name="current_password">Aktuelles Passwort</string>
  <string name="new_password">Neues Passwort</string>
  <string name="password_should_not_be_empty">Das Passwort darf nicht leer sein</string>
  <string name="enable_all_accounts">Alle Konten anschalten</string>
  <string name="disable_all_accounts">Alle Konten abschalten</string>
  <string name="perform_action_with">Aktion durchführen mit</string>
  <string name="no_affiliation">Keine Zugehörigkeit</string>
  <string name="no_role">Keine Rolle</string>
  <string name="outcast">Ausgeschlossen</string>
  <string name="member">Mitglied</string>
  <string name="advanced_mode">Experten Modus</string>
  <string name="grant_membership">Mitgliedschaft gewähren</string>
  <string name="remove_membership">Mitgliedschaft entziehen</string>
  <string name="grant_admin_privileges">Administratorrechte gewähren</string>
  <string name="remove_admin_privileges">Administratorrechte entziehen</string>
  <string name="remove_from_room">Aus Konferenz entfernen</string>
  <string name="could_not_change_affiliation">Zugehörigkeit von %s konnte nicht verändernd werden</string>
  <string name="ban_from_conference">Von Konferenz ausschließen.</string>
  <string name="removing_from_public_conference">Du versuchst %s aus einer öffentlichen Konferenz zu entfernen. Die einzige Möglichkeit, dies dauerhaft zu tun, ist den Kontakt aus dieser Konferenz zu verbannen.</string>
  <string name="ban_now">Kontakt ausschließen</string>
	<string name="could_not_change_role">Rolle von %s konnte nicht geändert werden</string>
	<string name="public_conference">Das ist eine öffentlich zugängliche Konferenz</string>
	<string name="private_conference">Das ist eine private Konferenz nur für Mitglieder</string>
	<string name="conference_options">Konferenzoptionen</string>
	<string name="members_only">Privat (Nur für Mitglieder)</string>
	<string name="non_anonymous">De-anonymisiert</string>
	<string name="modified_conference_options">Konferenzoptionen wurden modifiziert!</string>
	<string name="could_not_modify_conference_options">Konferenzoptionen konnten nicht modifiziert werden</string>
 <string name="action_settings">Einstellungen</string>
 <string name="action_add">Neue Unterhaltung</string>
 <string name="action_accounts">Konten verwalten</string>
 <string name="action_end_conversation">Unterhaltung beenden</string>
 <string name="action_contact_details">Kontaktdetails</string>
 <string name="action_muc_details">Konferenz-Details</string>
 <string name="action_secure">Verschlüsselte Unterhaltung</string>
 <string name="action_add_account">Konto hinzufügen</string>
 <string name="action_edit_contact">Name bearbeiten</string>
 <string name="action_add_phone_book">Zum Telefonbuch hinzufügen</string>
 <string name="action_delete_contact">Aus Kontaktliste entfernen</string>
 <string name="action_block_contact">Kontakt sperren</string>
 <string name="action_unblock_contact">Kontakt entsperren</string>
 <string name="action_block_domain">Domain sperren</string>
 <string name="action_unblock_domain">Domain entsperren</string>
 <string name="title_activity_manage_accounts">Konten verwalten</string>
 <string name="title_activity_settings">Einstellungen</string>
 <string name="title_activity_conference_details">Konferenz-Details</string>
 <string name="title_activity_contact_details">Kontaktdetails</string>
 <string name="title_activity_conversations">Conversations</string>
 <string name="title_activity_sharewith">Mit Unterhaltung teilen</string>
 <string name="title_activity_start_conversation">Beginne Unterhaltung</string>
 <string name="title_activity_choose_contact">Kontakt auswählen</string>
 <string name="title_activity_block_list">Sperrliste</string>
 <string name="just_now">gerade</string>
 <string name="minute_ago">vor einer Minute</string>
 <string name="minutes_ago">vor %d Minuten</string>
 <string name="unread_conversations">ungelesene Unterhaltungen</string>
 <string name="sending">Senden…</string>
 <string name="encrypted_message">Entschlüssele Nachricht. Bitte warten…</string>
 <string name="nick_in_use">Nickname wird bereits verwendet</string>
 <string name="admin">Administrator</string>
 <string name="owner">Eigentümer</string>
 <string name="moderator">Moderator</string>
 <string name="participant">Teilnehmer</string>
 <string name="visitor">Besucher</string>
 <string name="remove_contact_text">Möchtest du %s von deiner Kontaktliste entfernen? Die Unterhaltung mit diesem Kontakt wird dabei nicht entfernt.</string>
 <string name="block_contact_text">Möchtest du %s sperren und keine Nachrichten mehr erhalten?</string>
 <string name="unblock_contact_text">Möchtest du %s entsperren und wieder Nachrichten empfangen?</string>
 <string name="block_domain_text">Sperre alle Kontakte von %s?</string>
 <string name="unblock_domain_text">Entsperre alle Kontakte %s?</string>
 <string name="contact_blocked">Kontakt gesperrt</string>
 <string name="remove_bookmark_text">Möchtest du das Lesezeichen %s entfernen? Die Unterhaltung mit diesem Lesezeichen wird dabei nicht entfernt.</string>
 <string name="register_account">Neues Konto auf dem Server erstellen</string>
 <string name="change_password_on_server">Passwort ändern</string>
 <string name="share_with">Teile mit…</string>
 <string name="start_conversation">Beginne Unterhaltung</string>
 <string name="invite_contact">Kontakt einladen</string>
 <string name="contacts">Kontakte</string>
 <string name="cancel">Abbrechen</string>
 <string name="set">Einstellen</string>
 <string name="add">Hinzufügen</string>
 <string name="edit">Bearbeiten</string>
 <string name="delete">Entfernen</string>
 <string name="block">Sperren</string>
 <string name="unblock">Entsperren</string>
 <string name="save">Speichern</string>
 <string name="ok">OK</string>
 <string name="crash_report_title">Conversations ist abgestürzt</string>
 <string name="crash_report_message">Durch das Einsenden von Fehlerberichten hilfst du bei der stetigen Verbesserung von Conversations.\n<b>Achtung:</b> Dies wird eines deiner XMPP-Konten benutzen, um den Entwickler zu kontaktieren.</string>
 <string name="send_now">Jetzt abschicken</string>
 <string name="send_never">Nie mehr nachfragen</string>
 <string name="problem_connecting_to_account">Es gibt Probleme beim Verbindungsaufbau mit einem Konto</string>
 <string name="problem_connecting_to_accounts">Es gibt Probleme beim Verbindungsaufbau mit mehreren Konten</string>
 <string name="touch_to_fix">Drücke hier, um das Konto zu verwalten</string>
 <string name="attach_file">Datei anfügen</string>
 <string name="not_in_roster">Der Kontakt ist nicht in deiner Kontaktliste. Möchtest du ihn hinzufügen?</string>
 <string name="add_contact">Kontakt hinzufügen</string>
 <string name="send_failed">Zustellung nicht erfolgreich</string>
 <string name="send_rejected">abgelehnt</string>
 <string name="preparing_image">Bereite Bild für die Übertragung vor</string>
 <string name="action_clear_history">Verlauf löschen</string>
 <string name="clear_conversation_history">Unterhaltungsverlauf löschen</string>
 <string name="clear_histor_msg">Möchtest du alle Nachrichten in dieser Unterhaltung löschen?\n\n<b>Achtung:</b> Dies beeinflusst nicht Nachrichten, die auf anderen Geräten oder Servern gespeichert sind.</string>
 <string name="delete_messages">Nachrichten löschen</string>
 <string name="also_end_conversation">Diese Unterhaltung danach beenden</string>
 <string name="choose_presence">Ressource des Kontakts auswählen</string>
 <string name="send_plain_text_message">Unverschlüsselt schreiben</string>
 <string name="send_otr_message">OTR-verschlüsselt schreiben</string>
 <string name="send_pgp_message">OpenPGP-verschlüsselt schreiben</string>
 <string name="your_nick_has_been_changed">Dein Nickname wurde geändert</string>
 <string name="download_image">Bild herunterladen</string>
 <string name="send_unencrypted">Unverschlüsselt verschicken</string>
 <string name="decryption_failed">Entschlüsselung fehlgeschlagen. Vielleicht hast du nicht den richtigen privaten Schlüssel.</string>
 <string name="openkeychain_required">OpenKeychain</string>
 <string name="openkeychain_required_long">Conversations benutzt eine Drittanwendung namens <b>OpenKeychain</b>, um Nachrichten zu ver- und entschlüsseln und um deine Schlüssel zu verwalten.\n\nOpenKeychain ist GPLv3-lizenziert und kann über F-Droid oder Google Play bezogen werden.\n\n<small>(Bitte starte Conversations danach neu.)</small></string>
 <string name="restart">Neustarten</string>
 <string name="install">Installieren</string>
 <string name="offering">angeboten…</string>
 <string name="waiting">warten…</string>
 <string name="no_pgp_key">Kein OpenPGP-Schlüssel gefunden</string>
 <string name="contact_has_no_pgp_key">Conversations ist nicht in der Lage, deine Nachrichten zu verschlüsseln, weil dein Kontakt seinen oder ihren Schlüssel nicht preisgibt.\n\n<small>Bitte sag deinem Kontakt, er oder sie möge OpenPGP einrichten.</small></string>
 <string name="no_pgp_keys">Keine OpenPGP-Schlüssel gefunden</string>
 <string name="contacts_have_no_pgp_keys">Conversations ist nicht in der Lage, deine Nachrichten zu verschlüsseln, weil deine Kontakte ihre Schlüssel nicht preisgeben.\n\n<small>Bitte sag deinen Kontakten, sie mögen OpenPGP einrichten.</small></string>
 <string name="encrypted_message_received"><i>Verschlüsselte Nachricht erhalten. Drücke hier, um sie anzuzeigen und zu entschlüsseln.</i></string>
 <string name="pref_general">Allgemeines</string>
 <string name="pref_xmpp_resource">XMPP-Ressource</string>
 <string name="pref_xmpp_resource_summary">Der Name, mit dem sich der Client selbst identifiziert</string>
 <string name="pref_accept_files">Dateiannahme</string>
 <string name="pref_accept_files_summary">Dateien, die kleiner sind als …, automatisch annehmen</string>
 <string name="pref_notification_settings">Benachrichtigungen</string>
 <string name="pref_notifications">Benachrichtigungen</string>
 <string name="pref_notifications_summary">Benachrichtige mich, wenn eine neue Nachricht ankommt</string>
 <string name="pref_vibrate">Vibrieren</string>
 <string name="pref_vibrate_summary">Vibriere, wenn eine neue Nachricht ankommt</string>
 <string name="pref_sound">Klingelton</string>
 <string name="pref_sound_summary">Spiele Klingelton, wenn eine neue Nachricht ankommt</string>
 <string name="pref_conference_notifications">Konferenz-Benachrichtigungen</string>
 <string name="pref_conference_notifications_summary">Benachrichtige mich bei jeder Konferenz-Nachricht und nicht nur, wenn ich angesprochen werde</string>
 <string name="pref_notification_grace_period">Gnadenfrist</string>
 <string name="pref_notification_grace_period_summary">Deaktiviere Benachrichtigungen für eine kurze Zeit nach Erhalt einer Nachricht, die von einem anderen deiner Clients kommt.</string>
 <string name="pref_advanced_options">Erweiterte Optionen</string>
 <string name="pref_never_send_crash">Sende niemals Absturzberichte</string>
 <string name="pref_never_send_crash_summary">Wenn du Absturzberichte einschickst, hilfst du Conversations stetig zu verbessern</string>
 <string name="pref_confirm_messages">Lesebestätigung senden</string>
 <string name="pref_confirm_messages_summary">Informiere deine Kontakte, wenn du eine Nachricht empfangen und gelesen hast</string>
 <string name="pref_ui_options">Benutzeroberfläche</string>
 <string name="openpgp_error">Fehler mit OpenKeychain</string>
 <string name="error_decrypting_file">Fehler beim Entschlüsseln der Datei</string>
 <string name="accept">Annehmen</string>
 <string name="error">Ein unbekannter Fehler ist aufgetreten</string>
 <string name="pref_grant_presence_updates">Online-Status</string>
 <string name="pref_grant_presence_updates_summary">Erlaube Kontakten, die von dir erstellt wurden, deinen Status zu sehen und frage um Erlaubnis, ihren sehen zu dürfen</string>
 <string name="subscriptions">Abonnements</string>
 <string name="your_account">Dein Konto</string>
 <string name="keys">Schlüssel</string>
 <string name="send_presence_updates">Anwesenheitsbenachrichtigungen senden</string>
 <string name="receive_presence_updates">Empfange Anwesenheitsbenachrichtigungen</string>
 <string name="ask_for_presence_updates">Frage um Erlaubnis, Anwesenheitsbenachrichtigungen sehen zu dürfen</string>
 <string name="attach_choose_picture">Bild auswählen</string>
 <string name="attach_take_picture">Bild aufnehmen</string>
 <string name="preemptively_grant">Erlaube Statusanfrage vorab</string>
 <string name="error_not_an_image_file">Die ausgewählte Datei ist kein Bild</string>
 <string name="error_compressing_image">Fehler beim Umwandeln des Bildes</string>
 <string name="error_file_not_found">Datei nicht gefunden</string>
 <string name="error_io_exception">Allgemeiner Fehler. Vielleicht hast du keinen Speicherplatz mehr?</string>
 <string name="error_security_exception_during_image_copy">Die App, mit der du das Bild ausgesucht hast, hat uns keine Rechte eingeräumt, das Bild zu betrachten.\n\n<small>Benutze einen anderen Dateimanager</small></string>
 <string name="account_status_unknown">Unbekannt</string>
 <string name="account_status_disabled">Vorübergehend abgeschaltet</string>
 <string name="account_status_online">Online</string>
 <string name="account_status_connecting">Verbinde\u2026</string>
 <string name="account_status_offline">Offline</string>
 <string name="account_status_unauthorized">Ungültige Zugangsdaten</string>
 <string name="account_status_not_found">Server nicht gefunden</string>
 <string name="account_status_no_internet">Keine Internetverbindung</string>
 <string name="account_status_regis_fail">Registrierung fehlgeschlagen</string>
 <string name="account_status_regis_conflict">Benutzername wird bereits verwendet</string>
 <string name="account_status_regis_success">Registrierung abgeschlossen</string>
 <string name="account_status_regis_not_sup">Der Server unterstützt keine Registrierung</string>
 <string name="account_status_security_error">Sicherheitsfehler</string>
 <string name="account_status_incompatible_server">Inkompatibler Server</string>
 <string name="encryption_choice_none">Klartext</string>
 <string name="encryption_choice_otr">OTR</string>
 <string name="encryption_choice_pgp">OpenPGP</string>
 <string name="mgmt_account_edit">Konto bearbeiten</string>
 <string name="mgmt_account_delete">Löschen</string>
 <string name="mgmt_account_disable">Vorübergehend abschalten</string>
 <string name="mgmt_account_publish_avatar">Avatar veröffentlichen</string>
 <string name="mgmt_account_publish_pgp">Öffentlichen OpenPGP-Schlüssel veröffentlichen</string>
 <string name="mgmt_account_enable">Anschalten</string>
 <string name="mgmt_account_are_you_sure">Bist du dir sicher?</string>
 <string name="mgmt_account_delete_confirm_text">Wenn du dein Konto löschst, gehen alle Gesprächsverläufe verloren</string>
 <string name="attach_record_voice">Sprache aufzeichnen</string>
 <string name="account_settings_jabber_id">Jabber-ID:</string>
 <string name="account_settings_password">Passwort:</string>
 <string name="account_settings_example_jabber_id">benutzer@domain.de</string>
 <string name="account_settings_confirm_password">Passwort bestätigen</string>
 <string name="password">Passwort</string>
 <string name="confirm_password">Passwort bestätigen</string>
 <string name="passwords_do_not_match">Passwörter stimmen nicht überein</string>
 <string name="invalid_jid">Ungültige Jabber-ID</string>
 <string name="error_out_of_memory">Zu wenig Speicher vorhanden. Das Bild ist zu groß</string>
 <string name="add_phone_book_text">Möchtest du %s zum Telefonbuch hinzufügen?</string>
 <string name="contact_status_online">Online</string>
 <string name="contact_status_free_to_chat">Bereit</string>
 <string name="contact_status_away">Abwesend</string>
 <string name="contact_status_extended_away">Abwesend (erweitert)</string>
 <string name="contact_status_do_not_disturb">Nicht stören</string>
 <string name="contact_status_offline">Offline</string>
 <string name="muc_details_conference">Konferenz</string>
 <string name="muc_details_other_members">Andere Mitglieder</string>
 <string name="server_info_show_more">Server Info</string>
 <string name="server_info_mam">XEP-0313: MAM</string>
 <string name="server_info_carbon_messages">XEP-0280: Message Carbons</string>
 <string name="server_info_csi">XEP-0352: CSI</string>
 <string name="server_info_blocking">XEP-0191: Blocking Command</string>
 <string name="server_info_roster_version">XEP-0237: Roster Versioning</string>
 <string name="server_info_stream_management">XEP-0198: Stream Management</string>
 <string name="server_info_pep">XEP-0163: PEP (Avatare)</string>
 <string name="server_info_available">ja</string>
 <string name="server_info_unavailable">nein</string>
 <string name="missing_public_keys">Öffentlicher Schlüssel fehlt</string>
 <string name="last_seen_now">online</string>
 <string name="last_seen_min">vor einer Minute gesehen</string>
 <string name="last_seen_mins">vor %d Minuten gesehen</string>
 <string name="last_seen_hour">vor einer Stunde gesehen</string>
 <string name="last_seen_hours">vor %d Stunden gesehen</string>
 <string name="last_seen_day">vor einem Tag gesehen</string>
 <string name="last_seen_days">vor %d Tagen gesehen</string>
 <string name="never_seen">noch nie gesehen</string>
 <string name="install_openkeychain">Verschlüsselte Nachricht. Bitte installiere OpenKeychain zur Entschlüsselung.</string>
 <string name="unknown_otr_fingerprint">Unbekannter OTR-Fingerabdruck</string>
 <string name="openpgp_messages_found">Verschlüsselte OpenPGP-Nachricht gefunden</string>
 <string name="reception_failed">Empfang ist fehlgeschlagen</string>
 <string name="your_fingerprint">Dein Fingerabdruck</string>
 <string name="otr_fingerprint">OTR-Fingerabdruck</string>
 <string name="verify">Verifizieren</string>
 <string name="decrypt">Entschlüsseln</string>
 <string name="conferences">Konferenzen</string>
 <string name="search">Suche</string>
 <string name="create_contact">Kontakt erstellen</string>
 <string name="join_conference">Konferenz betreten</string>
 <string name="delete_contact">Kontakt löschen</string>
 <string name="view_contact_details">Kontaktdetails anzeigen</string>
 <string name="block_contact">Kontakt sperren</string>
 <string name="unblock_contact">Kontakt entsperren</string>
 <string name="create">Erstellen</string>
 <string name="contact_already_exists">Der Kontakt existiert bereits</string>
 <string name="join">Beitreten</string>
 <string name="conference_address">Konferenz-Adresse</string>
 <string name="conference_address_example">raum@conference.example.com</string>
 <string name="save_as_bookmark">Als Lesezeichen speichern</string>
 <string name="delete_bookmark">Lesezeichen löschen</string>
 <string name="bookmark_already_exists">Das Lesezeichen existiert bereits</string>
 <string name="you">Du</string>
 <string name="action_edit_subject">Konferenz-Thema anpassen</string>
 <string name="conference_not_found">Konferenz nicht gefunden</string>
 <string name="leave">Verlassen</string>
 <string name="contact_added_you">Der Kontakt hat dich zur Kontaktliste hinzugefügt</string>
 <string name="add_back">Auch hinzufügen</string>
 <string name="contact_has_read_up_to_this_point">%s hat bis zu diesem Punkt gelesen</string>
 <string name="publish">Veröffentlichen</string>
 <string name="touch_to_choose_picture">Hier klicken, um einen Avatar auszuwählen</string>
 <string name="publish_avatar_explanation">Achtung: Jeder, der deinen Status sehen darf, sieht auch deinen Avatar.</string>
 <string name="publishing">Veröffentliche…</string>
 <string name="error_publish_avatar_server_reject">Der Server hat die Veröffentlichung des Avatars abgelehnt.</string>
 <string name="error_publish_avatar_converting">Bei der Konvertierung des Avatars lief etwas schief.</string>
 <string name="error_saving_avatar">Kann Avatar nicht speichern.</string>
 <string name="or_long_press_for_default">(Oder klicke lange, um Standard wiederherzustellen)</string>
 <string name="error_publish_avatar_no_server_support">Dein Server unterstützt die Veröffentlichung von Avataren nicht.</string>
 <string name="private_message">private Nachricht</string>
 <string name="private_message_to">an %s:</string>
 <string name="send_private_message_to">Sende private Nachricht an %s</string>
 <string name="connect">Verbinden</string>
 <string name="account_already_exists">Das Konto existiert bereits</string>
 <string name="next">Weiter</string>
 <string name="server_info_session_established">Sitzung wiederhergestellt</string>
 <string name="additional_information">Zusätzliche Informationen</string>
 <string name="skip">Überspringen</string>
 <string name="disable_notifications">Benachrichtigungen deaktivieren</string>
 <string name="disable_notifications_for_this_conversation">Benachrichtigungen für diese Unterhaltung deaktivieren</string>
 <string name="notifications_disabled">Benachrichtigungen sind deaktiviert</string>
 <string name="enable">Aktivieren</string>
 <string name="conference_requires_password">Konferenz ist passwortgeschützt</string>
 <string name="enter_password">Passwort eingeben</string>
 <string name="missing_presence_updates">Fehlender Online-Status vom Kontakt</string>
 <string name="request_presence_updates">Bitte erst Anwesenheitsbenachrichtigungen vom Kontakt anfordern.\n\n</string>
 <string name="request_now">Jetzt anfordern</string>
 <string name="delete_fingerprint">Fingerabdruck löschen</string>
 <string name="sure_delete_fingerprint">Soll dieser Fingerabdruck gelöscht werden?</string>
 <string name="ignore">Ignorieren</string>
 <string name="without_mutual_presence_updates"><b>Achtung:</b> Es kann zu unerwarteten Problemen führen, dies ohne gegenseitige Anwesenheitsbenachrichtigungen abzusenden.\n\n<small>Bitte die Online-Status-Abonnements in den Kontaktdetails prüfen.</small></string>
 <string name="pref_encryption_settings">Verschlüsselungs-Einstellungen</string>
 <string name="pref_force_encryption">Ende-zu-Ende-Verschlüsselung erzwingen</string>
 <string name="pref_force_encryption_summary">Nachrichten immer verschlüsseln (außer für Konferenzen)</string>
 <string name="pref_dont_save_encrypted">Verschlüsselte Nachrichten nicht speichern</string>
 <string name="pref_dont_save_encrypted_summary">Achtung: kann zu Nachrichtenverlust führen</string>
 <string name="pref_enable_legacy_ssl">Alte SSL-Version aktivieren</string>
 <string name="pref_expert_options">Einstellungen für Experten</string>
 <string name="pref_expert_options_summary">Hier bitte vorsichtig sein</string>
 <string name="title_activity_about">Über Conversations</string>
 <string name="pref_about_conversations_summary">Versions- und Lizenzinformationen</string>
 <string name="title_pref_quiet_hours">Ruhige Stunden</string>
 <string name="title_pref_quiet_hours_start_time">Beginn</string>
 <string name="title_pref_quiet_hours_end_time">Ende</string>
 <string name="title_pref_enable_quiet_hours">Aktiviere ruhige Stunden</string>
 <string name="pref_quiet_hours_summary">Benachrichtigungen sind während der ruhigen Stunden stumm.</string>
 <string name="pref_use_larger_font">Schrift vergrößern</string>
 <string name="pref_use_larger_font_summary">Größere Schrift verwenden</string>
 <string name="pref_use_send_button_to_indicate_status">Absende-Knopf zeigt Online-Status an</string>
 <string name="pref_use_indicate_received">Anfrage für Nachrichten Empfang</string>
 <string name="pref_use_indicate_received_summary">Empfangene Nachrichten werden mit einem grünen Häkchen markiert. Bitte beachte, dass dies nicht in allen Fällen funktioniert.</string>
 <string name="pref_use_send_button_to_indicate_status_summary">Absende-Knopf einfärben, um den Online-Status des Kontakts zu signalisieren</string>
 <string name="pref_expert_options_other">Sonstiges</string>
 <string name="pref_conference_name">Konferenz-Name</string>
 <string name="pref_conference_name_summary">Konferenz-Thema statt Raum-JID als Namen verwenden</string>
 <string name="toast_message_otr_fingerprint">OTR-Fingerabdruck in die Zwischenablage kopiert!</string>
 <string name="conference_banned">Du wurdest von der Konferenz ausgeschlossen</string>
 <string name="conference_members_only">Die Konferenz ist nur für Mitglieder</string>
 <string name="conference_kicked">Du wurdest aus der Konferenz geworfen</string>
 <string name="using_account">Verwende Konto %s</string>
 <string name="checking_image">Prüfe Bild auf HTTP-Host</string>
 <string name="image_file_deleted">Bild wurde gelöscht</string>
 <string name="not_connected_try_again">Nicht verbunden, bitte später versuchen</string>
 <string name="check_image_filesize">Bildgröße prüfen</string>
 <string name="message_options">Nachrichtenoptionen</string>
 <string name="copy_text">Text kopieren</string>
 <string name="copy_original_url">Original-URL kopieren</string>
 <string name="send_again">Erneut senden</string>
 <string name="image_url">Bild-URL</string>
 <string name="message_text">Nachrichtentext</string>
 <string name="url_copied_to_clipboard">URL in Zwischenablage kopiert</string>
 <string name="message_copied_to_clipboard">Nachricht in Zwischenablage kopiert</string>
 <string name="image_transmission_failed">Bild-Übertragung fehlgeschlagen</string>
 <string name="scan_qr_code">Scanne QR-Code</string>
 <string name="show_qr_code">Zeige QR-Code</string>
 <string name="show_block_list">Zeige Sperrliste</string>
 <string name="account_details">Konto Details</string>
 <string name="verify_otr">Prüfe OTR</string>
 <string name="remote_fingerprint">Fingerabdruck der Gegenseite</string>
 <string name="scan">Scanne</string>
 <string name="or_touch_phones">(oder Touch-Handys)</string>
 <string name="smp">Socialist Millionaire Protocol</string>
 <string name="shared_secret_hint">Hinweis oder Frage</string>
 <string name="shared_secret_secret">Gemeinsamer Schlüssel</string>
 <string name="confirm">Bestätige</string>
 <string name="in_progress">In Bearbeitung</string>
 <string name="respond">Antworten</string>
 <string name="failed">Fehlgeschlagen</string>
 <string name="secrets_do_not_match">Schlüssel stimmen nicht überein</string>
 <string name="try_again">Erneut versuchen</string>
 <string name="finish">Fertig</string>
 <string name="verified">Überprüft!</string>
 <string name="smp_requested">Kontakt fordert eine Überprüfung an</string>
 <string name="no_otr_session_found">Keine gültige OTR Sitzung gefunden!</string>
 <string name="conversations_foreground_service">Conversations</string>
 <string name="pref_keep_foreground_service">Den Dienst im Vordergrund ausführen.</string>
 <string name="pref_keep_foreground_service_summary">Verhindert, dass Android die Verbindung unterbricht</string>
 <string name="choose_file">Datei auswählen</string>
 <string name="receiving_x_file">Empfange %1$s (%2$d%% abgeschlossen)</string>
 <string name="download_x_file">Lade %s herunter</string>
 <string name="open_x_file">Öffne %s</string>
 <string name="sending_file">Sende (%1$d%% gesendet)</string>
 <string name="preparing_file">Bereite Datei für die Übertragung vor</string>
 <string name="x_file_offered_for_download">%s zum Herunterladen angeboten</string>
 <string name="cancel_transmission">Datei-Übertragung abbrechen</string>
 <string name="file_transmission_failed">Datei-Übertragung fehlgeschlagen</string>
 <string name="file_deleted">Datei wurde gelöscht</string>
 <string name="no_application_found_to_open_file">Keine Anwendung zum Öffnen der Datei gefunden</string>
 <string name="could_not_verify_fingerprint">Kann Fingerabdruck nicht überprüfen</string>
 <string name="manually_verify">Manuell überprüfen</string>
 <string name="are_you_sure_verify_fingerprint">Bist du sicher, dass du den OTR-Fingerabdruck des Kontakts überprüfen willst?</string>
 <string name="pref_show_dynamic_tags">Dynamische Tags anzeigen</string>
 <string name="pref_show_dynamic_tags_summary">Zeige schreibgeschützte Tags unterhalb der Kontakte</string>
 <string name="enable_notifications">Aktiviere Benachrichtigungen</string>
 <string name="conference_with">Starte Konferenz mit…</string>
 <string name="no_conference_server_found">Konferenz-Server kann nicht gefunden werden</string>
 <string name="conference_creation_failed">Starten der Konferenz fehlgeschlagen!</string>
 <string name="conference_created">Konferenz erstellt!</string>
 <string name="secret_accepted">Schlüssel akzeptiert!</string>
 <string name="reset">Zurücksetzen</string>
 <string name="account_image_description">Konto-Avatar</string>
 <string name="copy_otr_clipboard_description">OTR-Fingerabdruck in Zwischenablage kopieren</string>
 <string name="fetching_history_from_server">Lade Chatverlauf</string>
 <string name="no_more_history_on_server">Keine weiteren Nachrichten vorhanden</string>
 <string name="updating">Aktualisiere…</string>
 <string name="password_changed">Passwort geändert.</string>
 <string name="could_not_change_password">Passwort kann nicht geändert werden.</string>
 <string name="otr_session_not_started">Sende eine Nachricht, um eine verschlüsselte Unterhaltung zu beginnen</string>
 <string name="ask_question">Frage stellen</string>
 <string name="smp_explain_question">Falls du mit deinem Kontakt ein gemeinsames Geheimnis hast (z.B. ein Insider-Witz oder was ihr zuletzt gemeinsam zum Mittag gegessen habt), kann dies zur gegenseitigen Überprüfung des Fingerabdrucks genutzt werden.\n\nDu stellst eine Frage oder gibst einen Hinweis und dein Kontakt gibt eine eindeutige Antwort.</string>
 <string name="smp_explain_answer">Dein Kontakt möchte deinen Fingerabdruck mit Hilfe eines gemeinsamen Schlüssels überprüfen. Dein Kontakt hat dazu folgende Frage gestellt.</string>
 <string name="shared_secret_hint_should_not_be_empty">Deine Frage darf nicht leer sein.</string>
 <string name="shared_secret_can_not_be_empty">Dein gemeinsamer Schlüssel darf nicht leer sein</string>
 <string name="manual_verification_explanation">Vergleiche den angezeigten Fingerabdruck sorgfältig mit dem deines Kontakts.\nDu kannst dazu einen sicheren Kommunikationsweg (z.B. verschlüsselte E-Mail oder Telefonanruf) zum Austausch nutzen.</string>
 <string name="change_password">Passwort ändern</string>
 <string name="current_password">Aktuelles Passwort</string>
 <string name="new_password">Neues Passwort</string>
 <string name="password_should_not_be_empty">Das Passwort darf nicht leer sein</string>
 <string name="enable_all_accounts">Alle Konten anschalten</string>
 <string name="disable_all_accounts">Alle Konten abschalten</string>
 <string name="perform_action_with">Aktion durchführen mit</string>
 <string name="no_affiliation">Keine Zugehörigkeit</string>
 <string name="no_role">Keine Rolle</string>
 <string name="outcast">Ausgeschlossen</string>
 <string name="member">Mitglied</string>
 <string name="advanced_mode">Experten Modus</string>
 <string name="grant_membership">Mitgliedschaft gewähren</string>
 <string name="remove_membership">Mitgliedschaft entziehen</string>
 <string name="grant_admin_privileges">Administratorrechte gewähren</string>
 <string name="remove_admin_privileges">Administratorrechte entziehen</string>
 <string name="remove_from_room">Aus Konferenz entfernen</string>
 <string name="could_not_change_affiliation">Zugehörigkeit von %s konnte nicht verändert werden</string>
 <string name="ban_from_conference">Von Konferenz ausschließen</string>
 <string name="removing_from_public_conference">Du versuchst %s aus einer öffentlichen Konferenz zu entfernen. Die einzige Möglichkeit, dies dauerhaft zu tun, ist den Kontakt von dieser Konferenz auszuschließen.</string>
 <string name="ban_now">Kontakt ausschließen</string>
 <string name="could_not_change_role">Rolle von %s konnte nicht geändert werden</string>
 <string name="public_conference">Öffentlich zugängliche Konferenz</string>
 <string name="private_conference">Private Konferenz nur für Mitglieder</string>
 <string name="conference_options">Konferenzoptionen</string>
 <string name="members_only">Privat (Nur für Mitglieder)</string>
 <string name="non_anonymous">De-anonymisiert</string>
 <string name="modified_conference_options">Konferenzoptionen wurden modifiziert!</string>
 <string name="could_not_modify_conference_options">Konferenzoptionen konnten nicht modifiziert werden</string>
 <string name="never">Niemals</string>
 <string name="thirty_minutes">30 Minuten</string>
 <string name="one_hour">1 Stunde</string>
 <string name="two_hours">2 Stunden</string>
 <string name="eight_hours">8 Stunden</string>
 <string name="until_further_notice">Bis auf weiters</string>
 <string name="pref_input_options">Eingabeoptionen</string>
 <string name="pref_enter_is_send">Eingabetaste sendet Nachricht</string>
 <string name="pref_enter_is_send_summary">Benutze die Eingabetaste zum Senden einer Nachricht</string>
 <string name="pdf_document">PDF-Dokument</string>
 <string name="received_x_file">%s empfangen</string>
</resources>

M src/main/res/values-es/strings.xml => src/main/res/values-es/strings.xml +406 -386
@@ 1,388 1,408 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>

  <string name="action_settings">Ajustes</string>
  <string name="action_add">Nueva conversación</string>
  <string name="action_accounts">Gestionar cuentas</string>
  <string name="action_end_conversation">Terminar conversación</string>
  <string name="action_contact_details">Detalles del contacto</string>
  <string name="action_muc_details">Detalles de conversación en grupo</string>
  <string name="action_secure">Conversación segura</string>
  <string name="action_add_account">Añadir cuenta</string>
  <string name="action_edit_contact">Editar contacto</string>
  <string name="action_delete_contact">Eliminar contacto de la lista</string>
  <string name="action_add_phone_book">Añadir a contactos del teléfono</string>
  <string name="action_block_contact">Bloquear contacto</string>
  <string name="action_unblock_contact">Desbloquear contacto</string>
  <string name="action_block_domain">Bloquear dominio</string>
  <string name="action_unblock_domain">Desbloquear dominio</string>
  <string name="title_activity_manage_accounts">Gestionar Cuentas</string>
  <string name="title_activity_settings">Ajustes</string>
  <string name="title_activity_conference_details">Detalles de Conversación en grupo</string>
  <string name="title_activity_contact_details">Detalles del Contacto</string>
  <string name="title_activity_conversations">Conversations</string>
  <string name="title_activity_sharewith">Compartir con Conversación</string>
  <string name="title_activity_start_conversation">Nueva Conversación</string>
  <string name="title_activity_choose_contact">Elegir Contacto</string>
  <string name="title_activity_block_list">Lista contactos bloqueados</string>
  <string name="just_now">ahora</string>
  <string name="minute_ago">hace 1 min</string>
  <string name="minutes_ago">hace %d min</string>
  <string name="unread_conversations">conversaciones por leer</string>
  <string name="sending">enviando&#8230;</string>
  <string name="encrypted_message">Desencriptando mensaje. Espera por favor&#8230;</string>
  <string name="nick_in_use">El apodo ya está en uso</string>
  <string name="admin">Administrador</string>
  <string name="owner">Propietario</string>
  <string name="moderator">Moderador</string>
  <string name="participant">Participante</string>
  <string name="visitor">Visitante</string>
  <string name="remove_contact_text">¿Quieres eliminar a %s de tu lista? La conversación asociada a esta cuenta no se eliminará.</string>
  <string name="block_contact_text">¿Quieres bloquear a %s para que no pueda enviarte mensajes?</string>
  <string name="unblock_contact_text">¿Quieres desbloquear a %s y permitirle que te envíe mensajes?</string>
  <string name="block_domain_text">¿Bloquear todos los contactos de %s?</string>
  <string name="unblock_domain_text">¿Desbloquear todos los contatos de %s?</string>
  <string name="contact_blocked">Contacto bloqueado</string>
  <string name="remove_bookmark_text">¿Quieres eliminar %s de tus marcadores? La conversación asociada con este marcador no se eliminará.</string>
  <string name="register_account">Registrar nueva cuenta en servidor</string>
  <string name="change_password_on_server">Cambiar contraseña</string>
  <string name="share_with">Compartir con</string>
  <string name="start_conversation">Comenzar conversación</string>
  <string name="invite_contact">Invitar contactos</string>
  <string name="contacts">Contactos</string>
  <string name="cancel">Cancelar</string>
  <string name="set">Establecer</string>
  <string name="add">Añadir</string>
  <string name="edit">Editar</string>
  <string name="delete">Eliminar</string>
  <string name="block">Bloquear</string>
  <string name="unblock">Desbloquear</string>
  <string name="save">Guardar</string>
  <string name="ok">OK</string>
  <string name="crash_report_title">Conversations se ha detenido.</string>
  <string name="crash_report_message">Si envías un informe de fallos ayudas al desarrollo de Conversations\n<b>Aviso:</b> Esto usará tu cuenta XMPP para enviar los registros de error al desarrollador.</string>
  <string name="send_now">Enviar ahora</string>
  <string name="send_never">No preguntar de nuevo</string>
  <string name="problem_connecting_to_account">No se ha podido conectar a la cuenta</string>
  <string name="problem_connecting_to_accounts">No se ha podido conectar a múltiples cuentas</string>
  <string name="touch_to_fix">Pulsa aquí para gestionar tus cuentas</string>
  <string name="attach_file">Adjuntar</string>
  <string name="not_in_roster">El contacto no está en tu lista. ¿Te gustaría añadirlo?</string>
  <string name="add_contact">Añadir contacto</string>
  <string name="send_failed">Error al enviar</string>
  <string name="send_rejected">rechazado</string>
  <string name="receiving_image">Recibiendo archivo de imagen. Espera por favor&#8230;</string>
  <string name="preparing_image">Preparando imagen para enviar</string>
  <string name="action_clear_history">Limpiar historial</string>
  <string name="clear_conversation_history">Limpiar historial de conversación</string>
  <string name="clear_histor_msg">¿Quieres borrar todos los mensajes de esta conversación?\n\n<b>Aviso:</b> Esto no afectará a los mensajes guardados en otros dispositivos o servidores.</string>
  <string name="delete_messages">Borrar mensajes</string>
  <string name="also_end_conversation">Además, terminar esta conversación</string>
  <string name="choose_presence">Selecciona recurso del contacto</string>
  <string name="send_plain_text_message">Enviar mensaje de texto</string>
  <string name="send_otr_message">Enviar mensaje cifrado con OTR</string>
  <string name="send_pgp_message">Enviar mensaje cifrado con OpenPGP</string>
  <string name="your_nick_has_been_changed">Tu apodo se ha modificado</string>
  <string name="download_image">Descargar imagen</string>
  <string name="image_offered_for_download"><i>Archivo de imagen ofrecido para descarga</i></string>
  <string name="send_unencrypted">Enviar sin encriptar</string>
  <string name="decryption_failed">Falló la desencriptación. Tal vez no tengas la clave privada apropiada.</string>
  <string name="openkeychain_required">OpenKeychain</string>
  <string name="openkeychain_required_long">Conversations utiliza una aplicación de terceros llamada <b>OpenKeychain</b> para encriptar y desencriptar mensajes y gestionar tus claves públicas.\n\nOpenKeychain está publicado bajo licencia GPLv3 y disponible on F-Droid y Google Play.\n\n<small>(Por favor, reinicie Conversations después.)</small></string>
  <string name="restart">Reiniciar</string>
  <string name="install">Instalar</string>
  <string name="offering">ofreciendo&#8230;</string>
  <string name="waiting">esperando&#8230;</string>
  <string name="no_pgp_key">Clave OpenPGP no encontrada</string>
  <string name="contact_has_no_pgp_key">Conversations no ha podido encriptar tus mensajes porque el contacto no está anunciando su clave publica.\n\n<small>Por favor, pide a tu contacto que configure OpenPGP.</small></string>
  <string name="no_pgp_keys">Claves OpenPGP no encontradas</string>
  <string name="contacts_have_no_pgp_keys">Conversations no ha podido encriptar tus mensajes porque tus contactos no están anunciando su clave publica.\n\n<small>Por favor, pide a tus contactos que configuren OpenPGP.</small></string>
  <string name="encrypted_message_received"><i>Mensaje cifrado recibido. Pulsa para ver.</i></string>
  <string name="encrypted_image_received"><i>Imagen encriptada recibida. Pulsa para ver.</i></string>
  <string name="image_file"><i>Imagen recibida. Pulsa para ver</i></string>
  <string name="pref_general">General</string>
  <string name="pref_xmpp_resource">Recurso</string>
  <string name="pref_xmpp_resource_summary">El nombre que identifica el cliente que estás utilizando</string>
  <string name="pref_accept_files">Aceptar archivos</string>
  <string name="pref_accept_files_summary">De forma automática aceptar archivos menores que&#8230;</string>
  <string name="pref_notification_settings">Ajustes de notificación</string>
  <string name="pref_notifications">Notificaciones</string>
  <string name="pref_notifications_summary">Notifica cuando llega un nuevo mensaje</string>
  <string name="pref_vibrate">Vibrar</string>
  <string name="pref_vibrate_summary">Vibra cuando llega un nuevo mensaje</string>
  <string name="pref_sound">Sonido</string>
  <string name="pref_sound_summary">Reproduce tono con la notificación</string>
  <string name="pref_conference_notifications">Notif. conversación grupo</string>
  <string name="pref_conference_notifications_summary">Siempre notifica cuando llega un mensaje a una conversación en grupo y no solo cuando llega un mensaje destacado</string>
  <string name="pref_notification_grace_period">Notificaciones Carbons</string>
  <string name="pref_notification_grace_period_summary">Deshabilita las notificaciones durante un corto periodo de tiempo después de recibir la copia del mensaje carbon</string>
  <string name="pref_advanced_options">Opciones avanzadas</string>
  <string name="pref_never_send_crash">Nunca informar de errores</string>
  <string name="pref_never_send_crash_summary">Si envías registros de error ayudas al desarrollo de Conversations</string>
  <string name="pref_confirm_messages">Confirmar Mensajes</string>
  <string name="pref_confirm_messages_summary">Permitir a tus contactos saber cuando recibes y lees un mensaje</string>
  <string name="pref_ui_options">Opciones de interfaz</string>
  <string name="openpgp_error">OpenKeychain reportó un error</string>
  <string name="error_decrypting_file">Error desencriptando fichero</string>
  <string name="accept">Aceptar</string>
  <string name="error">Ha ocurrido un error</string>
  <string name="pref_grant_presence_updates">Suscripción de presencia</string>
  <string name="pref_grant_presence_updates_summary">De forma automática solicitar y conceder suscripciones de presencia de los contactos que has creado</string>
  <string name="subscriptions">Suscripciones</string>
  <string name="your_account">Tu cuenta</string>
  <string name="keys">Claves</string>
  <string name="send_presence_updates">Enviar actualizaciones de presencia</string>
  <string name="receive_presence_updates">Recibir actualizaciones de presencia</string>
  <string name="ask_for_presence_updates">Solicitar actualizaciones de presencia</string>
  <string name="attach_choose_picture">Seleccionar imagen</string>
  <string name="attach_take_picture">Hacer foto</string>
  <string name="preemptively_grant">De forma automática conceder solicitud de suscripción</string>
  <string name="error_not_an_image_file">El archivo seleccionado no es una imagen</string>
  <string name="error_compressing_image">Error comprimiendo el archivo de imagen</string>
  <string name="error_file_not_found">Archivo no encontrado</string>
  <string name="error_io_exception">Error general. ¿Puede que no tengas espacio en disco?</string>
  <string name="error_security_exception_during_image_copy">La aplicación que usas para seleccionar imágenes no proporciona suficientes permisos para leer el archivo.\n\n<small>Utiliza un explorador de ficheros diferente para seleccionar la imagen</small></string>
  <string name="account_status_unknown">Desconocido</string>
  <string name="account_status_disabled">Deshabilitado temporalmente</string>
  <string name="account_status_online">Conectado</string>
  <string name="account_status_connecting">Conectando\u2026</string>
  <string name="account_status_offline">Desconectado</string>
  <string name="account_status_unauthorized">No autorizado</string>
  <string name="account_status_not_found">Servidor no encontrado</string>
  <string name="account_status_no_internet">Sin conectividad</string>
  <string name="account_status_regis_fail">Error en el registro</string>
  <string name="account_status_regis_conflict">El identificador ya está en uso</string>
  <string name="account_status_regis_success">Registro completado</string>
  <string name="account_status_regis_not_sup">El servidor no soporta registros</string>
  <string name="account_status_security_error">Error de seguridad</string>
  <string name="account_status_incompatible_server">Servidor incompatible</string>
  <string name="encryption_choice_none">Texto plano</string>
  <string name="encryption_choice_otr">OTR</string>
  <string name="encryption_choice_pgp">OpenPGP</string>
  <string name="mgmt_account_edit">Editar cuenta</string>
  <string name="mgmt_account_delete">Eliminar cuenta</string>
  <string name="mgmt_account_disable">Deshabilitar temporalmente</string>
  <string name="mgmt_account_publish_avatar">Imagen de perfil</string>
  <string name="mgmt_account_publish_pgp">Publicar clave pública OpenPGP</string>
  <string name="mgmt_account_enable">Habilitar</string>
  <string name="mgmt_account_are_you_sure">¿Estás seguro?</string>
  <string name="mgmt_account_delete_confirm_text">Si eliminas tu cuenta tu historial completo de conversaciones se perderá</string>
  <string name="attach_record_voice">Grabar audio</string>
  <string name="account_settings_jabber_id">Identificador Jabber</string>
  <string name="account_settings_password">Contraseña</string>
  <string name="account_settings_example_jabber_id">usuario@ejemplo.com</string>
  <string name="account_settings_confirm_password">Confirmar contraseña</string>
  <string name="password">Contraseña</string>
  <string name="confirm_password">Confirmar contraseña</string>
  <string name="passwords_do_not_match">Las contraseñas no coinciden</string>
  <string name="invalid_jid">El identificador no es un identificador de Jabber válido</string>
  <string name="error_out_of_memory">Sin memoria. La imagen es demasiado grande</string>
  <string name="add_phone_book_text">¿Te gustaría añadir a %s a tus contactos del teléfono?</string>
  <string name="contact_status_online">Disponible</string>
  <string name="contact_status_free_to_chat">Hablador</string>
  <string name="contact_status_away">Ausente</string>
  <string name="contact_status_extended_away">Ausencia extendida</string>
  <string name="contact_status_do_not_disturb">No molestar</string>
  <string name="contact_status_offline">Desconectado</string>
  <string name="muc_details_conference">Conversación en grupo</string>
  <string name="muc_details_other_members">Otros Miembros</string>
  <string name="server_info_show_more">Información de servidor</string>
  <string name="server_info_mam">XEP-0313: MAM</string>
  <string name="server_info_carbon_messages">XEP-0280: Message Carbons</string>
  <string name="server_info_csi">XEP-0352: Client State Indication</string>
  <string name="server_info_blocking">XEP-0191: Blocking Command</string>
  <string name="server_info_roster_version">XEP-0237: Roster Versioning</string>
  <string name="server_info_stream_management">XEP-0198: Stream Management</string>
  <string name="server_info_pep">XEP-0163: PEP (Avatars)</string>
  <string name="server_info_available">Disponible</string>
  <string name="server_info_unavailable">No disponible</string>
  <string name="missing_public_keys">Se han perdido las claves de anuncio públicas</string>
  <string name="last_seen_now">Visto última vez ahora</string>
  <string name="last_seen_min">Visto última vez hace 1 minuto</string>
  <string name="last_seen_mins">Visto última vez hace %d minutos</string>
  <string name="last_seen_hour">Visto última vez hace 1 hora</string>
  <string name="last_seen_hours">Visto última vez hace %d horas</string>
  <string name="last_seen_day">Visto última vez hace 1 día</string>
  <string name="last_seen_days">Visto última vez hace %d días</string>
  <string name="never_seen">Nunca visto</string>
  <string name="install_openkeychain">Mensaje cifrado. Por favor instala OpenKeychain para desencriptar.</string>
  <string name="unknown_otr_fingerprint">Huella digital OTR desconocida</string>
  <string name="openpgp_messages_found">Encontrado mensaje cifrado con OpenPGP</string>
  <string name="reception_failed">Error al recibir</string>
  <string name="your_fingerprint">Tu huella digital</string>
  <string name="otr_fingerprint">Huella digital OTR</string>
  <string name="verify">Verificar</string>
  <string name="decrypt">Desencriptar</string>
  <string name="conferences">Conversación Grupo</string>
  <string name="search">Buscar</string>
  <string name="create_contact">Crear Contacto</string>
  <string name="join_conference">Unirse a Conversación en grupo</string>
  <string name="delete_contact">Eliminar Contacto</string>
  <string name="view_contact_details">Ver detalles del contacto</string>
  <string name="block_contact">Bloquear contacto</string>
  <string name="unblock_contact">Desbloquear contacto</string>
  <string name="create">Crear</string>
  <string name="contact_already_exists">El contacto ya existe</string>
  <string name="join">Unirse</string>
  <string name="conference_address">Dirección</string>
  <string name="conference_address_example">nombre@salas.ejemplo.com</string>
  <string name="save_as_bookmark">Guardar en marcadores</string>
  <string name="delete_bookmark">Eliminar marcador</string>
  <string name="bookmark_already_exists">Este marcador ya existe</string>
  <string name="you">Tú</string>
  <string name="action_edit_subject">Editar asunto de la conversación</string>
  <string name="conference_not_found">Conversación en grupo no encontrada</string>
  <string name="leave">Salir</string>
  <string name="contact_added_you">El contacto te ha añadido a su lista de contactos</string>
  <string name="add_back">Añadir contacto</string>
  <string name="contact_has_read_up_to_this_point">%s ha leído hasta aquí</string>
  <string name="publish">Publicar</string>
  <string name="touch_to_choose_picture">Pulsa para seleccionar una imagen de la galería</string>
  <string name="publish_avatar_explanation">Nota: Todos tus contactos podrán ver esta imagen.</string>
  <string name="publishing">Publicando&#8230;</string>
  <string name="error_publish_avatar_server_reject">El servidor rechazó la publicación</string>
  <string name="error_publish_avatar_converting">Se ha producido un error mientras se convertía la imagen</string>
  <string name="error_saving_avatar">No se ha podido guardar la imagen de perfil en disco</string>
  <string name="or_long_press_for_default">(O pulsación prolongada para volver a tu imagen de la agenda)</string>
  <string name="error_publish_avatar_no_server_support">Tu servidor no soporta la publicación de imágenes de perfil</string>
  <string name="private_message">en privado</string>
  <string name="private_message_to">en privado para %s</string>
  <string name="send_private_message_to">Enviar mensaje privado a %s</string>
  <string name="connect">Conectar</string>
  <string name="account_already_exists">Esta cuenta ya existe</string>
  <string name="next">Siguiente</string>
  <string name="server_info_session_established">Inicio sesión actual</string>
  <string name="additional_information">Información adicional</string>
  <string name="skip">Omitir</string>
  <string name="disable_notifications">Deshabilitar notificaciones</string>
  <string name="disable_notifications_for_this_conversation">Deshabilitar notificaciones para esta conversación</string>
  <string name="notifications_disabled">Las notificaciones están deshabilitadas</string>
  <string name="enable">Habilitar</string>
  <string name="conference_requires_password">La conversación en grupo requiere contraseña</string>
  <string name="enter_password">Introduce la contraseña</string>
  <string name="missing_presence_updates">Suscripción de actualizaciones de presencia del contacto perdida</string>
  <string name="request_presence_updates">Por favor, solicita la suscripción de presencia a tu contacto primero.\n\n<small>Esto será usado para determinar qué cliente(s) está usando tu contacto.</small></string>
  <string name="request_now">Solicitar ahora</string>
  <string name="delete_fingerprint">Eliminar huella digital OTR</string>
  <string name="sure_delete_fingerprint">¿Estás seguro de que quieres eliminar esta huella digital OTR?</string>
  <string name="ignore">Ignorar</string>
  <string name="without_mutual_presence_updates"><b>Aviso:</b> Enviando esto sin suscripción de presencia por ambas partes podría causar problemas inesperados.\n\n<small>Verficia la suscripción de presencia en detalles del contacto.</small></string>
  <string name="pref_encryption_settings">Ajustes de encriptación</string>
  <string name="pref_force_encryption">Forzar cifrado end-to-end</string>
  <string name="pref_force_encryption_summary">Siempre enviar mensajes cifrados (excepto para conversaciones en grupo)</string>
  <string name="pref_dont_save_encrypted">No guardar mensajes cifrados</string>
  <string name="pref_dont_save_encrypted_summary">Aviso: Esto podría llevar a pérdida de mensajes</string>
  <string name="pref_enable_legacy_ssl">Habilitar SSL heredado</string>
  <string name="pref_enable_legacy_ssl_summary">Habilita soporte SSLv3 para servidores heredados. Advertencia: SSLv3 se considera no seguro.</string>
  <string name="pref_expert_options">Ajustes avanzados</string>
  <string name="pref_expert_options_summary">Por favor, cuidado con estas opciones</string>
  <string name="title_activity_about">Acerca de Conversations</string>
  <string name="pref_about_conversations_summary">Información de compilación y licencia</string>
  <string name="title_pref_quiet_hours">Horario de silencio</string>
  <string name="title_pref_quiet_hours_start_time">Hora de comienzo</string>
  <string name="title_pref_quiet_hours_end_time">Hora de fin</string>
  <string name="title_pref_enable_quiet_hours">Habilitar horario de silencio</string>
  <string name="pref_quiet_hours_summary">Las notificaciones serán silenciadas durante el horario de silencio</string>
  <string name="pref_use_larger_font">Tamaño de fuente grande</string>
  <string name="pref_use_larger_font_summary">Usar fuentes grandes en toda la aplicación</string>
  <string name="pref_use_send_button_to_indicate_status">Botón enviar indica estado</string>
  <string name="pref_use_indicate_received">Solicitar entrega de mensaje</string>
  <string name="pref_use_indicate_received_summary">Cuando el contacto reciba el mensaje será indicado con una marca verde. Cuidado, esto podría no funcionar en todos los casos.</string>
  <string name="pref_use_send_button_to_indicate_status_summary">El color del botón enviar indica el estado del contacto</string>
  <string name="pref_expert_options_other">Otros</string>
  <string name="pref_conference_name">Nombre conversación grupo</string>
  <string name="pref_conference_name_summary">Usar el asunto de la conversación en lugar del identificador jabber como nombre en las conversaciones en grupo</string>
  <string name="toast_message_otr_fingerprint">¡Huella digital OTR copiada al portapapeles!</string>
  <string name="conference_banned">Tu entrada a esta conversación ha sido prohibida</string>
  <string name="conference_members_only">Esta conversación es solo para miembros</string>
  <string name="conference_kicked">Has sido expulsado de esta conversación</string>
  <string name="using_account">Usando cuenta %s</string>
  <string name="checking_image">Comprobando imagen en servidor HTTP</string>
  <string name="image_file_deleted">El archivo de imagen ha sido eliminado</string>
  <string name="not_connected_try_again">No estás conectado. Inténtalo más tarde</string>
  <string name="check_image_filesize">Comprobar el tamaño del archivo de imagen</string>
  <string name="message_options">Opciones de mensaje</string>
  <string name="copy_text">Copiar texto</string>
  <string name="share_image">Compartir imagen</string>
  <string name="copy_original_url">Copiar URL original</string>
  <string name="send_again">Volver a enviar</string>
  <string name="image_url">URL Imagen</string>
  <string name="message_text">Mensaje de texto</string>
  <string name="url_copied_to_clipboard">URL copiada al portapapeles</string>
  <string name="message_copied_to_clipboard">Mensaje copiado al portapapeles</string>
  <string name="image_transmission_failed">Falló la transferencia de la imagen</string>
  <string name="scan_qr_code">Escanear código QR</string>
  <string name="show_qr_code">Mostrar código QR</string>
  <string name="show_block_list">Mostrar contactos bloqueados</string>
  <string name="account_details">Detalles de la cuenta</string>
  <string name="verify_otr">Verificar OTR</string>
  <string name="remote_fingerprint">Huella digital remota</string>
  <string name="scan">escanear</string>
  <string name="or_touch_phones">(o une los teléfonos)</string>
  <string name="smp">Protocolo del Socialista Millonario</string>
  <string name="shared_secret_hint">Sugerencia o pregunta</string>
  <string name="shared_secret_secret">Secreto compartido</string>
  <string name="confirm">Confirmar</string>
  <string name="in_progress">En progreso</string>
  <string name="respond">Responder</string>
  <string name="failed">Falló</string>
  <string name="secrets_do_not_match">Los secretos no coinciden</string>
  <string name="try_again">Intentar de nuevo</string>
  <string name="finish">Terminar</string>
  <string name="verified">Verificado!</string>
  <string name="smp_requested">El contacto solicita verificación SMP</string>
  <string name="no_otr_session_found">¡No se ha encontrado una sesión OTR válida!</string>
  <string name="conversations_foreground_service">Conversations</string>
  <string name="touch_to_disable">Pulsa para deshabilitar servicio en primer plano</string>
  <string name="pref_keep_foreground_service">Servicio en primer plano</string>
  <string name="pref_keep_foreground_service_summary">Mantener el servicio en primer plano previene que el sistema cierre la conexión</string>
  <string name="choose_file">Seleccionar archivo</string>
  <string name="receiving_file">Recibiendo archivo %1$s (%2$d%% completado)</string>
  <string name="open_file">Abrir archivo %s</string>
  <string name="sending_file">Enviando (%1$d%% completado)</string>
  <string name="preparing_file">Preparando transferencia de archivo</string>
  <string name="file_offered_for_download">Archivo ofrecido para descarga</string>
  <string name="file">Archivo %s</string>
  <string name="cancel_transmission">Cancelar transferencia</string>
  <string name="file_transmission_failed">falló la transferencia del archivo</string>
  <string name="file_deleted">El archivo ha sido eliminado</string>
  <string name="no_application_found_to_open_file">No se ha encontrado ninguna aplicación para abrir el archivo</string>
  <string name="could_not_verify_fingerprint">No se puede verificar el contacto</string>
  <string name="manually_verify">Verificar manualmente</string>
  <string name="are_you_sure_verify_fingerprint">¿Estás seguro de que quieres verificar el contacto?</string>
  <string name="pref_show_dynamic_tags">Mostrar etiquetas</string>
  <string name="pref_show_dynamic_tags_summary">Muestra información en forma de etiquetas debajo de los contactos</string>
  <string name="enable_notifications">Habilitar notificaciones</string>
  <string name="conference_with">Crear conversación en grupo</string>
  <string name="no_conference_server_found">No se ha encontrado el servidor para crear la conversación en grupo</string>
  <string name="conference_creation_failed">¡La creación de la conversación en grupo ha fallado!</string>
  <string name="conference_created">¡Conversación en grupo creada!</string>
  <string name="secret_accepted">¡Secreto aceptado!</string>
  <string name="reset">Reinicializar</string>
  <string name="account_image_description">Imagen de perfil</string>
  <string name="copy_otr_clipboard_description">Copiar huella digital OTR al portapapeles</string>
  <string name="fetching_history_from_server">Buscar historial en servidor</string>
  <string name="no_more_history_on_server">No más historial del servidor</string>
  <string name="updating">Actualizando…</string>
  <string name="password_changed">¡Contraseña cambiada!</string>
  <string name="could_not_change_password">No se puede cambiar la contraseña</string>
  <string name="otr_session_not_started">Enviar mensaje para empezar una conversación cifrada</string>
  <string name="ask_question">Haz una pregunta</string>
  <string name="smp_explain_question">Si tu contacto y tú tenéis un secreto en común que nadie más sabe (como una broma o simplemente lo que tomasteis para comer la última vez que os visteis) podéis usar ese secreto para verificar la huella digital de cada uno.\n\nPuedes usar una sugerencia o pregunta para hacer a tu contacto que deberá responder distinguiendo mayúsculas y minúsculas.</string>
  <string name="smp_explain_answer">Tu contacto quiere verificar tu huella digital a través de un secreto compartido. Tu contacto te hace la siguiente sugerencia o pregunta para ese secreto.</string>
  <string name="shared_secret_hint_should_not_be_empty">La pregunta no puede ser vacía</string>
  <string name="shared_secret_can_not_be_empty">El secreto compartido no puede ser vacío</string>
  <string name="manual_verification_explanation">Compara detenidamente la huella digital mostrada abajo con la de tu contacto.\nPuedes usar cualquier forma de comunicación segura como un correo electrónico cifrado o conversación telefónica para verificarlo.</string>
  <string name="change_password">Cambiar contraseña</string>
  <string name="current_password">Contraseña actual</string>
  <string name="new_password">Nueva contraseña</string>
  <string name="password_should_not_be_empty">La contraseña no puede ser vacía</string>
  <string name="enable_all_accounts">Habilitar todas las cuentas</string>
  <string name="disable_all_accounts">Deshabilitar todas las cuentas</string>
  <string name="perform_action_with">Realizar acción con</string>
  <string name="no_affiliation">Sin afiliación</string>
  <string name="no_role">Sin rol</string>
  <string name="outcast">Rechazado</string>
  <string name="member">Miembro</string>
  <string name="advanced_mode">Modo avanzado</string>
 <string name="action_settings">Ajustes</string>
 <string name="action_add">Nueva conversación</string>
 <string name="action_accounts">Gestionar cuentas</string>
 <string name="action_end_conversation">Terminar conversación</string>
 <string name="action_contact_details">Detalles del contacto</string>
 <string name="action_muc_details">Detalles de conversación en grupo</string>
 <string name="action_secure">Conversación segura</string>
 <string name="action_add_account">Añadir cuenta</string>
 <string name="action_edit_contact">Editar contacto</string>
 <string name="action_add_phone_book">Añadir a contactos del teléfono</string>
 <string name="action_delete_contact">Eliminar contacto de la lista</string>
 <string name="action_block_contact">Bloquear contacto</string>
 <string name="action_unblock_contact">Desbloquear contacto</string>
 <string name="action_block_domain">Bloquear dominio</string>
 <string name="action_unblock_domain">Desbloquear dominio</string>
 <string name="title_activity_manage_accounts">Gestionar Cuentas</string>
 <string name="title_activity_settings">Ajustes</string>
 <string name="title_activity_conference_details">Detalles de Conversación en grupo</string>
 <string name="title_activity_contact_details">Detalles del Contacto</string>
 <string name="title_activity_conversations">Conversaciones</string>
 <string name="title_activity_sharewith">Compartir con Conversación</string>
 <string name="title_activity_start_conversation">Nueva Conversación</string>
 <string name="title_activity_choose_contact">Elegir contacto</string>
 <string name="title_activity_block_list">Lista contactos bloqueados</string>
 <string name="just_now">ahora</string>
 <string name="minute_ago">hace 1 min</string>
 <string name="minutes_ago">hace %d min</string>
 <string name="unread_conversations">conversaciones por leer</string>
 <string name="sending">enviando…</string>
 <string name="encrypted_message">Descifrando mensaje. Espera por favor…</string>
 <string name="nick_in_use">El apodo ya está en uso</string>
 <string name="admin">Administrador</string>
 <string name="owner">Propietario</string>
 <string name="moderator">Moderador</string>
 <string name="participant">Participante</string>
 <string name="visitor">Visitante</string>
 <string name="remove_contact_text">¿Quieres eliminar a %s de tu lista? La conversación asociada a esta cuenta no se eliminará.</string>
 <string name="block_contact_text">¿Quieres bloquear a %s para que no pueda enviarte mensajes?</string>
 <string name="unblock_contact_text">¿Quieres desbloquear a %s y permitirle que te envíe mensajes?</string>
 <string name="block_domain_text">¿Bloquear todos los contactos de %s?</string>
 <string name="unblock_domain_text">¿Desbloquear todos los contatos de %s?</string>
 <string name="contact_blocked">Contacto bloqueado</string>
 <string name="remove_bookmark_text">¿Quieres eliminar %s de tus marcadores? La conversación asociada con este marcador no se eliminará.</string>
 <string name="register_account">Registrar nueva cuenta en servidor</string>
 <string name="change_password_on_server">Cambiar contraseña en servidor</string>
 <string name="share_with">Compartir con...</string>
 <string name="start_conversation">Comenzar conversación</string>
 <string name="invite_contact">Invitar contacto</string>
 <string name="contacts">Contactos</string>
 <string name="cancel">Cancelar</string>
 <string name="set">Establecer</string>
 <string name="add">Añadir</string>
 <string name="edit">Editar</string>
 <string name="delete">Eliminar</string>
 <string name="block">Bloquear</string>
 <string name="unblock">Desbloquear</string>
 <string name="save">Guardar</string>
 <string name="ok">OK</string>
 <string name="crash_report_title">Conversations se ha detenido.</string>
 <string name="crash_report_message">Si envías un informe de fallos ayudas al desarrollo de Conversations\n<b>Aviso:</b> Esto usará tu cuenta XMPP para enviar los registros de error al desarrollador.</string>
 <string name="send_now">Enviar ahora</string>
 <string name="send_never">No preguntar de nuevo</string>
 <string name="problem_connecting_to_account">No se ha podido conectar a la cuenta</string>
 <string name="problem_connecting_to_accounts">No se ha podido conectar a múltiples cuentas</string>
 <string name="touch_to_fix">Pulsa aquí para gestionar tus cuentas</string>
 <string name="attach_file">Adjuntar</string>
 <string name="not_in_roster">El contacto no está en tu lista. ¿Quieres añadirlo?</string>
 <string name="add_contact">Añadir contacto</string>
 <string name="send_failed">Error al enviar</string>
 <string name="send_rejected">rechazado</string>
 <string name="preparing_image">Preparando imagen para enviar</string>
 <string name="action_clear_history">Limpiar historial</string>
 <string name="clear_conversation_history">Limpiar historial de conversación</string>
 <string name="clear_histor_msg">¿Quieres borrar todos los mensajes de esta conversación?\n\n<b>Aviso:</b> Esto no afectará a los mensajes guardados en otros dispositivos o servidores.</string>
 <string name="delete_messages">Borrar mensajes</string>
 <string name="also_end_conversation">Además, terminar esta conversación</string>
 <string name="choose_presence">Selecciona recurso del contacto</string>
 <string name="send_plain_text_message">Enviar mensaje de texto</string>
 <string name="send_otr_message">Enviar mensaje cifrado con OTR</string>
 <string name="send_pgp_message">Enviar mensaje cifrado con OpenPGP</string>
 <string name="your_nick_has_been_changed">Tu apodo se ha modificado</string>
 <string name="download_image">Descargar imagen</string>
 <string name="send_unencrypted">Enviar sin cifrar</string>
 <string name="decryption_failed">Falló el descifrado. Tal vez no tengas la clave privada apropiada.</string>
 <string name="openkeychain_required">OpenKeychain</string>
 <string name="openkeychain_required_long">Conversations utiliza una aplicación de terceros llamada <b>OpenKeychain</b> para cifrar y descifrar mensajes y gestionar tus claves públicas.\n\nOpenKeychain está publicado bajo licencia GPLv3 y disponible on F-Droid y Google Play.\n\n<small>(Por favor, reinicie Conversations después.)</small></string>
 <string name="restart">Reiniciar</string>
 <string name="install">Instalar</string>
 <string name="offering">ofreciendo…</string>
 <string name="waiting">esperando…</string>
 <string name="no_pgp_key">Clave OpenPGP no encontrada</string>
 <string name="contact_has_no_pgp_key">Conversations no ha podido cifrar tus mensajes porque tu contacto no está anunciando su clave publica.\n\n<small>Por favor, pide a tu contacto que configure OpenPGP.</small></string>
 <string name="no_pgp_keys">Claves OpenPGP no encontradas</string>
 <string name="contacts_have_no_pgp_keys">Conversations no ha podido cifrar tus mensajes porque tus contactos no están anunciando su clave publica.\n\n<small>Por favor, pide a tus contactos que configuren OpenPGP.</small></string>
 <string name="encrypted_message_received"><i>Mensaje cifrado recibido. Pulsa para ver.</i></string>
 <string name="pref_general">General</string>
 <string name="pref_xmpp_resource">Recurso</string>
 <string name="pref_xmpp_resource_summary">El nombre que identifica el cliente que estás utilizando</string>
 <string name="pref_accept_files">Aceptar archivos</string>
 <string name="pref_accept_files_summary">De forma automática aceptar archivos menores que…</string>
 <string name="pref_notification_settings">Ajustes de notificación</string>
 <string name="pref_notifications">Notificaciones</string>
 <string name="pref_notifications_summary">Notifica cuando llega un nuevo mensaje</string>
 <string name="pref_vibrate">Vibrar</string>
 <string name="pref_vibrate_summary">Vibra cuando llega un nuevo mensaje</string>
 <string name="pref_sound">Sonido</string>
 <string name="pref_sound_summary">Reproduce tono con la notificación</string>
 <string name="pref_conference_notifications">Notif. conversación grupo</string>
 <string name="pref_conference_notifications_summary">Siempre notifica cuando llega un mensaje a una conversación en grupo y no solo cuando alguien menciona tu nombre en un mensaje</string>
 <string name="pref_notification_grace_period">Notificaciones Carbons</string>
 <string name="pref_notification_grace_period_summary">Deshabilita las notificaciones durante un corto periodo de tiempo después de recibir la copia del mensaje carbon</string>
 <string name="pref_advanced_options">Opciones avanzadas</string>
 <string name="pref_never_send_crash">Nunca informar de errores</string>
 <string name="pref_never_send_crash_summary">Si envías registros de error ayudas al desarrollo de Conversations</string>
 <string name="pref_confirm_messages">Confirmar Mensajes</string>
 <string name="pref_confirm_messages_summary">Permitir a tus contactos saber cuando recibes y lees un mensaje</string>
 <string name="pref_ui_options">Opciones de interfaz</string>
 <string name="openpgp_error">OpenKeychain reportó un error</string>
 <string name="error_decrypting_file">Error descifrando archivo</string>
 <string name="accept">Aceptar</string>
 <string name="error">Ha ocurrido un error</string>
 <string name="pref_grant_presence_updates">Suscripción de presencia</string>
 <string name="pref_grant_presence_updates_summary">De forma automática solicitar y conceder suscripciones de presencia de los contactos que has creado</string>
 <string name="subscriptions">Suscripciones</string>
 <string name="your_account">Tu cuenta</string>
 <string name="keys">Claves</string>
 <string name="send_presence_updates">Enviar actualizaciones de presencia</string>
 <string name="receive_presence_updates">Recibir actualizaciones de presencia</string>
 <string name="ask_for_presence_updates">Solicitar actualizaciones de presencia</string>
 <string name="attach_choose_picture">Seleccionar imagen</string>
 <string name="attach_take_picture">Hacer foto</string>
 <string name="preemptively_grant">De forma automática conceder suscripción de presencia</string>
 <string name="error_not_an_image_file">El archivo seleccionado no es una imagen</string>
 <string name="error_compressing_image">Error comprimiendo el archivo de imagen</string>
 <string name="error_file_not_found">Archivo no encontrado</string>
 <string name="error_io_exception">Error general. ¿Es posible que no tengas espacio en disco?</string>
 <string name="error_security_exception_during_image_copy">La aplicación que usas para seleccionar esta imagen no proporciona suficientes permisos para leer el archivo.\n\n<small>Utiliza un explorador de archivos diferente para seleccionar la imagen</small></string>
 <string name="account_status_unknown">Desconocido</string>
 <string name="account_status_disabled">Deshabilitado temporalmente</string>
 <string name="account_status_online">Conectado</string>
 <string name="account_status_connecting">Conectando\u2026</string>
 <string name="account_status_offline">Desconectado</string>
 <string name="account_status_unauthorized">No autorizado</string>
 <string name="account_status_not_found">Servidor no encontrado</string>
 <string name="account_status_no_internet">Sin conectividad</string>
 <string name="account_status_regis_fail">Error en el registro</string>
 <string name="account_status_regis_conflict">El identificador ya está en uso</string>
 <string name="account_status_regis_success">Registro completado</string>
 <string name="account_status_regis_not_sup">El servidor no soporta registros</string>
 <string name="account_status_security_error">Error de seguridad</string>
 <string name="account_status_incompatible_server">Servidor incompatible</string>
 <string name="encryption_choice_none">Texto plano</string>
 <string name="encryption_choice_otr">OTR</string>
 <string name="encryption_choice_pgp">OpenPGP</string>
 <string name="mgmt_account_edit">Editar cuenta</string>
 <string name="mgmt_account_delete">Eliminar cuenta</string>
 <string name="mgmt_account_disable">Deshabilitar temporalmente</string>
 <string name="mgmt_account_publish_avatar">Imagen de perfil</string>
 <string name="mgmt_account_publish_pgp">Publicar clave pública OpenPGP</string>
 <string name="mgmt_account_enable">Habilitar</string>
 <string name="mgmt_account_are_you_sure">¿Estás seguro?</string>
 <string name="mgmt_account_delete_confirm_text">Si eliminas tu cuenta tu historial completo de conversaciones se perderá</string>
 <string name="attach_record_voice">Grabar audio</string>
 <string name="account_settings_jabber_id">Identificador Jabber</string>
 <string name="account_settings_password">Contraseña</string>
 <string name="account_settings_example_jabber_id">usuario@ejemplo.com</string>
 <string name="account_settings_confirm_password">Confirmar contraseña</string>
 <string name="password">Contraseña</string>
 <string name="confirm_password">Confirmar contraseña</string>
 <string name="passwords_do_not_match">Las contraseñas no coinciden</string>
 <string name="invalid_jid">El identificador no es un identificador Jabber válido</string>
 <string name="error_out_of_memory">Sin memoria. La imagen es demasiado grande</string>
 <string name="add_phone_book_text">¿Quieres añadir a %s a tus contactos del teléfono?</string>
 <string name="contact_status_online">Disponible</string>
 <string name="contact_status_free_to_chat">Hablador</string>
 <string name="contact_status_away">Ausente</string>
 <string name="contact_status_extended_away">Ausencia extendida</string>
 <string name="contact_status_do_not_disturb">No molestar</string>
 <string name="contact_status_offline">Desconectado</string>
 <string name="muc_details_conference">Conversación en grupo</string>
 <string name="muc_details_other_members">Otros Miembros</string>
 <string name="server_info_show_more">Información de servidor</string>
 <string name="server_info_mam">XEP-0313: MAM</string>
 <string name="server_info_carbon_messages">XEP-0280: Message Carbons</string>
 <string name="server_info_csi">XEP-0352: Client State Indication</string>
 <string name="server_info_blocking">XEP-0191: Blocking Command</string>
 <string name="server_info_roster_version">XEP-0237: Roster Versioning</string>
 <string name="server_info_stream_management">XEP-0198: Stream Management</string>
 <string name="server_info_pep">XEP-0163: PEP (Avatars)</string>
 <string name="server_info_available">Disponible</string>
 <string name="server_info_unavailable">No disponible</string>
 <string name="missing_public_keys">Se han perdido las claves de anuncio públicas</string>
 <string name="last_seen_now">Visto última vez ahora</string>
 <string name="last_seen_min">Visto última vez hace 1 minuto</string>
 <string name="last_seen_mins">Visto última vez hace %d minutos</string>
 <string name="last_seen_hour">Visto última vez hace 1 hora</string>
 <string name="last_seen_hours">Visto última vez hace %d horas</string>
 <string name="last_seen_day">Visto última vez hace 1 día</string>
 <string name="last_seen_days">Visto última vez hace %d días</string>
 <string name="never_seen">Nunca visto</string>
 <string name="install_openkeychain">Mensaje cifrado. Por favor instala OpenKeychain para descifrar.</string>
 <string name="unknown_otr_fingerprint">Huella digital OTR desconocida</string>
 <string name="openpgp_messages_found">Encontrado mensaje cifrado con OpenPGP</string>
 <string name="reception_failed">Error al recibir</string>
 <string name="your_fingerprint">Tu huella digital</string>
 <string name="otr_fingerprint">Huella digital OTR</string>
 <string name="verify">Verificar</string>
 <string name="decrypt">Descifrar</string>
 <string name="conferences">Conversación Grupo</string>
 <string name="search">Buscar</string>
 <string name="create_contact">Crear Contacto</string>
 <string name="join_conference">Unirse a Conversación en grupo</string>
 <string name="delete_contact">Eliminar Contacto</string>
 <string name="view_contact_details">Ver detalles del contacto</string>
 <string name="block_contact">Bloquear contacto</string>
 <string name="unblock_contact">Desbloquear contacto</string>
 <string name="create">Crear</string>
 <string name="contact_already_exists">El contacto ya existe</string>
 <string name="join">Unirse</string>
 <string name="conference_address">Dirección</string>
 <string name="conference_address_example">nombre@salas.ejemplo.com</string>
 <string name="save_as_bookmark">Guardar en marcadores</string>
 <string name="delete_bookmark">Eliminar marcador</string>
 <string name="bookmark_already_exists">Este marcador ya existe</string>
 <string name="you">Tú</string>
 <string name="action_edit_subject">Editar asunto de la conversación</string>
 <string name="conference_not_found">Conversación en grupo no encontrada</string>
 <string name="leave">Salir</string>
 <string name="contact_added_you">El contacto te ha añadido a su lista de contactos</string>
 <string name="add_back">Añadir contacto</string>
 <string name="contact_has_read_up_to_this_point">%s ha leído hasta aquí</string>
 <string name="publish">Publicar</string>
 <string name="touch_to_choose_picture">Pulsa para seleccionar una imagen de la galería</string>
 <string name="publish_avatar_explanation">Nota: Todos tus contactos podrán ver esta imagen.</string>
 <string name="publishing">Publicando…</string>
 <string name="error_publish_avatar_server_reject">El servidor rechazó la publicación</string>
 <string name="error_publish_avatar_converting">Se ha producido un error mientras se convertía la imagen</string>
 <string name="error_saving_avatar">No se ha podido guardar la imagen de perfil en disco</string>
 <string name="or_long_press_for_default">(O pulsación prolongada para volver a tu imagen de la agenda)</string>
 <string name="error_publish_avatar_no_server_support">Tu servidor no soporta la publicación de imágenes de perfil</string>
 <string name="private_message">en privado</string>
 <string name="private_message_to">en privado para %s</string>
 <string name="send_private_message_to">Enviar mensaje privado a %s</string>
 <string name="connect">Conectar</string>
 <string name="account_already_exists">Esta cuenta ya existe</string>
 <string name="next">Siguiente</string>
 <string name="server_info_session_established">Inicio sesión actual</string>
 <string name="additional_information">Información adicional</string>
 <string name="skip">Omitir</string>
 <string name="disable_notifications">Deshabilitar notificaciones</string>
 <string name="disable_notifications_for_this_conversation">Deshabilitar notificaciones para esta conversación</string>
 <string name="notifications_disabled">Las notificaciones están deshabilitadas</string>
 <string name="enable">Habilitar</string>
 <string name="conference_requires_password">Esta conversación requiere contraseña</string>
 <string name="enter_password">Introduce la contraseña</string>
 <string name="missing_presence_updates">Suscripción de actualizaciones de presencia del contacto perdida</string>
 <string name="request_presence_updates">Por favor, solicita la suscripción de presencia a tu contacto primero.\n\n<small>Esto será usado para determinar qué cliente(s) está usando tu contacto.</small></string>
 <string name="request_now">Solicitar ahora</string>
 <string name="delete_fingerprint">Eliminar huella digital OTR</string>
 <string name="sure_delete_fingerprint">¿Estás seguro de que quieres eliminar esta huella digital OTR?</string>
 <string name="ignore">Ignorar</string>
 <string name="without_mutual_presence_updates"><b>Aviso:</b> Enviando esto sin suscripción de presencia por ambas partes podría causar problemas inesperados.\n\n<small>Verficia la suscripción de presencia en detalles del contacto.</small></string>
 <string name="pref_encryption_settings">Ajustes de cifrado</string>
 <string name="pref_force_encryption">Forzar cifrado end-to-end</string>
 <string name="pref_force_encryption_summary">Siempre enviar mensajes cifrados (excepto para conversaciones en grupo)</string>
 <string name="pref_dont_save_encrypted">No guardar mensajes cifrados</string>
 <string name="pref_dont_save_encrypted_summary">Aviso: Esto podría llevar a pérdida de mensajes</string>
 <string name="pref_enable_legacy_ssl">Habilitar SSL heredado</string>
 <string name="pref_expert_options">Ajustes avanzados</string>
 <string name="pref_expert_options_summary">Por favor, cuidado con estas opciones</string>
 <string name="title_activity_about">Acerca de Conversations</string>
 <string name="pref_about_conversations_summary">Información de compilación y licencia</string>
 <string name="title_pref_quiet_hours">Horario de silencio</string>
 <string name="title_pref_quiet_hours_start_time">Hora de comienzo</string>
 <string name="title_pref_quiet_hours_end_time">Hora de fin</string>
 <string name="title_pref_enable_quiet_hours">Habilitar horario de silencio</string>
 <string name="pref_quiet_hours_summary">Las notificaciones serán silenciadas durante el horario de silencio</string>
 <string name="pref_use_larger_font">Tamaño de fuente grande</string>
 <string name="pref_use_larger_font_summary">Usar fuentes grandes en toda la aplicación</string>
 <string name="pref_use_send_button_to_indicate_status">Botón enviar indica estado</string>
 <string name="pref_use_indicate_received">Solicitar entrega de mensaje</string>
 <string name="pref_use_indicate_received_summary">Cuando el contacto reciba el mensaje será indicado con una marca verde. Cuidado, esto podría no funcionar en todos los casos.</string>
 <string name="pref_use_send_button_to_indicate_status_summary">El color del botón enviar indica el estado del contacto</string>
 <string name="pref_expert_options_other">Otros</string>
 <string name="pref_conference_name">Nombre conversación grupo</string>
 <string name="pref_conference_name_summary">Usar el asunto de la conversación en lugar del identificador jabber como nombre en las conversaciones en grupo</string>
 <string name="toast_message_otr_fingerprint">¡Huella digital OTR copiada al portapapeles!</string>
 <string name="conference_banned">Tu entrada a esta conversación ha sido prohibida</string>
 <string name="conference_members_only">Esta conversación es solo para miembros</string>
 <string name="conference_kicked">Has sido expulsado de esta conversación</string>
 <string name="using_account">Usando cuenta %s</string>
 <string name="checking_image">Comprobando imagen en servidor HTTP</string>
 <string name="image_file_deleted">El archivo de imagen ha sido eliminado</string>
 <string name="not_connected_try_again">No estás conectado. Inténtalo más tarde</string>
 <string name="check_image_filesize">Comprobar el tamaño del archivo de imagen</string>
 <string name="message_options">Opciones de mensaje</string>
 <string name="copy_text">Copiar texto</string>
 <string name="copy_original_url">Copiar URL original</string>
 <string name="send_again">Volver a enviar</string>
 <string name="image_url">URL Imagen</string>
 <string name="message_text">Mensaje de texto</string>
 <string name="url_copied_to_clipboard">URL copiada al portapapeles</string>
 <string name="message_copied_to_clipboard">Mensaje copiado al portapapeles</string>
 <string name="image_transmission_failed">Falló la transferencia de la imagen</string>
 <string name="scan_qr_code">Escanear código QR</string>
 <string name="show_qr_code">Mostrar código QR</string>
 <string name="show_block_list">Mostrar contactos bloqueados</string>
 <string name="account_details">Detalles de la cuenta</string>
 <string name="verify_otr">Verificar OTR</string>
 <string name="remote_fingerprint">Huella digital remota</string>
 <string name="scan">escanear</string>
 <string name="or_touch_phones">(o une los teléfonos)</string>
 <string name="smp">Protocolo del Socialista Millonario</string>
 <string name="shared_secret_hint">Sugerencia o pregunta</string>
 <string name="shared_secret_secret">Secreto compartido</string>
 <string name="confirm">Confirmar</string>
 <string name="in_progress">En progreso</string>
 <string name="respond">Responder</string>
 <string name="failed">Falló</string>
 <string name="secrets_do_not_match">Los secretos no coinciden</string>
 <string name="try_again">Intentar de nuevo</string>
 <string name="finish">Terminar</string>
 <string name="verified">¡Verificado!</string>
 <string name="smp_requested">El contacto solicita verificación SMP</string>
 <string name="no_otr_session_found">¡No se ha encontrado una sesión OTR válida!</string>
 <string name="conversations_foreground_service">Conversations</string>
 <string name="pref_keep_foreground_service">Servicio en primer plano</string>
 <string name="pref_keep_foreground_service_summary">Mantener el servicio en primer plano previene que el sistema cierre la conexión</string>
 <string name="choose_file">Seleccionar archivo</string>
 <string name="receiving_x_file">Recibiendo %1$s (%2$d%% completado)</string>
 <string name="download_x_file">Descargar %s</string>
 <string name="open_x_file">Abrir %s</string>
 <string name="sending_file">Enviando (%1$d%% completado)</string>
 <string name="preparing_file">Preparando transferencia de archivo</string>
 <string name="x_file_offered_for_download">%s ofrecido para descarga</string>
 <string name="cancel_transmission">Cancelar transferencia</string>
 <string name="file_transmission_failed">falló la transferencia del archivo</string>
 <string name="file_deleted">El archivo ha sido eliminado</string>
 <string name="no_application_found_to_open_file">No se ha encontrado ninguna aplicación para abrir el archivo</string>
 <string name="could_not_verify_fingerprint">No se puede verificar el contacto</string>
 <string name="manually_verify">Verificar manualmente</string>
 <string name="are_you_sure_verify_fingerprint">¿Estás seguro de que quieres verificar el contacto?</string>
 <string name="pref_show_dynamic_tags">Mostrar etiquetas</string>
 <string name="pref_show_dynamic_tags_summary">Muestra información en forma de etiquetas debajo de los contactos</string>
 <string name="enable_notifications">Habilitar notificaciones</string>
 <string name="conference_with">Crear conversación en grupo</string>
 <string name="no_conference_server_found">No se ha encontrado el servidor para crear la conversación en grupo</string>
 <string name="conference_creation_failed">¡La creación de la conversación en grupo ha fallado!</string>
 <string name="conference_created">¡Conversación en grupo creada!</string>
 <string name="secret_accepted">¡Secreto aceptado!</string>
 <string name="reset">Reinicializar</string>
 <string name="account_image_description">Imagen de perfil</string>
 <string name="copy_otr_clipboard_description">Copiar huella digital OTR al portapapeles</string>
 <string name="fetching_history_from_server">Buscar historial en servidor</string>
 <string name="no_more_history_on_server">No más historial del servidor</string>
 <string name="updating">Actualizando…</string>
 <string name="password_changed">¡Contraseña cambiada!</string>
 <string name="could_not_change_password">No se puede cambiar la contraseña</string>
 <string name="otr_session_not_started">Enviar mensaje para empezar una conversación cifrada</string>
 <string name="ask_question">Haz una pregunta</string>
 <string name="smp_explain_question">Si tu contacto y tú tenéis un secreto en común que nadie más sabe (como un pequeño juego o broma o simplemente lo que tomasteis para comer la última vez os visteis) podéis usar ese secreto para verificar la huella digital de cada uno.\n\nPuedes usar una sugerencia o pregunta para hacer a tu contacto que deberá responder distinguiendo mayúsculas y minúsculas.</string>
 <string name="smp_explain_answer">Tu contacto quiere verificar tu huella digital a través de un secreto compartido. Te hace la siguiente sugerencia o pregunta para ese secreto.</string>
 <string name="shared_secret_hint_should_not_be_empty">La pregunta no puede ser vacía</string>
 <string name="shared_secret_can_not_be_empty">El secreto compartido no puede ser vacío</string>
 <string name="manual_verification_explanation">Compara detenidamente la huella digital mostrada abajo con la de tu contacto.\nPuedes usar cualquier forma de comunicación segura como un correo electrónico cifrado o conversación telefónica para verificarlo.</string>
 <string name="change_password">Cambiar contraseña</string>
 <string name="current_password">Contraseña actual</string>
 <string name="new_password">Nueva contraseña</string>
 <string name="password_should_not_be_empty">La contraseña no puede ser vacía</string>
 <string name="enable_all_accounts">Habilitar todas las cuentas</string>
 <string name="disable_all_accounts">Deshabilitar todas las cuentas</string>
 <string name="perform_action_with">Realizar acción con</string>
 <string name="no_affiliation">Sin afiliación</string>
 <string name="no_role">Sin rol</string>
 <string name="outcast">Rechazado</string>
 <string name="member">Miembro</string>
 <string name="advanced_mode">Modo avanzado</string>
 <string name="grant_membership">Convertir en miembro</string>
 <string name="remove_membership">Revocar membresía</string>
 <string name="grant_admin_privileges">Conceder privilegios de administrador</string>
 <string name="remove_admin_privileges">Revocar privilegios de administrador</string>
 <string name="remove_from_room">Expulsar de la conversación</string>
 <string name="could_not_change_affiliation">No se puede cambiar la afiliación de %s</string>
 <string name="ban_from_conference">Prohibir entrada en la conversación</string>
 <string name="removing_from_public_conference">Estás intentando expulsar a %s de una conversación de acceso público. La única forma de hacer esto es prohibir su entrada para siempre.</string>
 <string name="ban_now">Prohibir ahora</string>
 <string name="could_not_change_role">No se puede cambiar el rol de %s</string>
 <string name="public_conference">Conversación de acceso público</string>
 <string name="private_conference">Conversación privada solo para miembros</string>
 <string name="conference_options">Opciones de conversación en grupo</string>
 <string name="members_only">Privada (solo miembros)</string>
 <string name="non_anonymous">No anónima</string>
 <string name="modified_conference_options">¡Modificadas las opciones de la conversación en grupo!</string>
 <string name="could_not_modify_conference_options">No se pueden modificar las opciones de la conversación en grupo.</string>
 <string name="never">Nunca</string>
 <string name="thirty_minutes">30 minutos</string>
 <string name="one_hour">1 hora</string>
 <string name="two_hours">2 horas</string>
 <string name="eight_hours">8 horas</string>
 <string name="until_further_notice">Hasta nuevo aviso</string>
 <string name="pref_input_options">Opciones de entrada</string>
 <string name="pref_enter_is_send">Intro para enviar</string>
 <string name="pref_enter_is_send_summary">Usar la tecla intro para enviar el mensaje</string>
 <string name="pdf_document">documento PDF</string>
 <string name="received_x_file">Recibido %s</string>
</resources>

M src/main/res/values-eu/strings.xml => src/main/res/values-eu/strings.xml +406 -334
@@ 1,336 1,408 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>

  <string name="action_settings">Ezarpenak</string>
  <string name="action_add">Elkarrizketa berria</string>
  <string name="action_accounts">Kontuak kudeatu</string>
  <string name="action_end_conversation">Elkarrizketa hau amaitu</string>
  <string name="action_contact_details">Kontaktuaren xehetasunak</string>
  <string name="action_muc_details">Konferentziaren xehetasunak</string>
  <string name="action_secure">Elkarrizketa segurua</string>
  <string name="action_add_account">Kontua gehitu</string>
  <string name="action_edit_contact">Izena editatu</string>
  <string name="action_add_phone_book">Telefono kontaktuetara gehitu</string>
  <string name="action_delete_contact">Zerrendatik ezabatu</string>
  <string name="title_activity_manage_accounts">Kontuak kudeatu</string>
  <string name="title_activity_settings">Ezarpenak</string>
  <string name="title_activity_conference_details">Konferentziaren xehetasunak</string>
  <string name="title_activity_contact_details">Kontaktuaren xehetasunak</string>
  <string name="title_activity_conversations">Conversations</string>
  <string name="title_activity_sharewith">Elkarrizketa batekin partekatu</string>
  <string name="title_activity_start_conversation">Elkarrizketa hasi</string>
  <string name="title_activity_choose_contact">Kontaktua hautatu</string>
  <string name="just_now">orain</string>
  <string name="minute_ago">min 1 lehenago</string>
  <string name="minutes_ago">%d min lehenago</string>
  <string name="unread_conversations">irakurri gabeko elkarrizketak</string>
  <string name="sending">bidaltzen&#8230;</string>
  <string name="encrypted_message">Mezua desenkriptatzen. Mesedez itxaron&#8230;</string>
  <string name="nick_in_use">Ezizena erabilita dagoeneko</string>
  <string name="admin">Administratzailea</string>
  <string name="owner">Jabea</string>
  <string name="moderator">Moderatzailea</string>
  <string name="participant">Parte-hartzailea</string>
  <string name="visitor">Bisitaria</string>
  <string name="remove_contact_text">%s zure zerrendatik ezabatu nahi duzu? Kontu honekin lotutako elkarrizketa ez da ezabatuko.</string>
  <string name="remove_bookmark_text">%s laster-marka bezala ezabatu nahi duzu? Laster-marka honekin lotutako elkarrizketa ez da ezabatuko.</string>
  <string name="register_account">Kontu berria zerbitzarian erregistratu</string>
  <string name="share_with">Honekin partekatu</string>
  <string name="start_conversation">Elkarrizketa hasi</string>
  <string name="invite_contact">Kontaktu bat gonbidatu</string>
  <string name="contacts">Kontaktuak</string>
  <string name="cancel">Utzi</string>
  <string name="add">Gehitu</string>
  <string name="edit">Editatu</string>
  <string name="delete">Ezabatu</string>
  <string name="save">Gorde</string>
  <string name="ok">Ados</string>
  <string name="crash_report_title">Conversations gelditu da</string>
  <string name="crash_report_message">Akats harraskak bidaliz Conversationsen garapenean laguntzen duzu\n<b>Abisua:</b> Honek zure XMPP kontua erabiliko du garatzaileari akats harraska bidaltzeko.</string>
  <string name="send_now">Bidali orain</string>
  <string name="send_never">Ez galdetu berriz</string>
  <string name="problem_connecting_to_account">Ezin izan da kontura konektatu</string>
  <string name="problem_connecting_to_accounts">Ezin izan da hainbat kontuetara konektatu</string>
  <string name="touch_to_fix">Ukitu hemen zure kontuak kudeatzeko</string>
  <string name="attach_file">Fitxategia erantsi</string>
  <string name="not_in_roster">Kontaktua ez dago zure zerrendan. Gehitu nahiko al zenuke?</string>
  <string name="add_contact">Kontaktua gehitu</string>
  <string name="send_failed">huts bidaltzerakoan</string>
  <string name="send_rejected">ukatua</string>
  <string name="receiving_image">Irudi fitxategia jasotzen. Mesedez itxaron&#8230;</string>
  <string name="preparing_image">Irudia transmisiorako prestatzen. Mesedez itxaron&#8230;</string>
  <string name="action_clear_history">Historia garbitu</string>
  <string name="clear_conversation_history">Elkarrizketa historia garbitu</string>
  <string name="clear_histor_msg">Elkarrizketa honetako mezu guztiak ezabatu nahi al dituzu?\n\n<b>Abisua:</b> Honek ez du beste gailu edo zerbitzarietan gordetako mezuetan eraginik izango.</string>
  <string name="delete_messages">Mezuak ezabatu</string>
  <string name="also_end_conversation">Elkarrizketa hau jarraian amaitu</string>
  <string name="choose_presence">Hautatu agerpena kontaktuarentzat</string>
  <string name="send_plain_text_message">Testu mezua bidali</string>
  <string name="send_otr_message">OTRz enkriptatutako mezua bidali</string>
  <string name="send_pgp_message">OpenPGPz enkriptatutako mezua bidali</string>
  <string name="your_nick_has_been_changed">Zure ezizena aldatu da</string>
  <string name="download_image">Irudia deskargatu</string>
  <string name="image_offered_for_download"><i>Irudi fitxategia deskargarako eskeinia</i></string>
  <string name="send_unencrypted">Enkriptatu gabe bidali</string>
  <string name="decryption_failed">Desenkriptazioak huts egin du. Agian ez duzu gako pribatu egokia.</string>
  <string name="openkeychain_required">OpenKeychain</string>
  <string name="openkeychain_required_long">Conversationsek <b>OpenKeychain</b> izeneko hirugarren app bat erabiltzen du mezuak enkriptatu eta desenkriptatzeko eta zure gako publikoak kudeatzeko.\n\nOpenKeychain GPLv3 lizentziapean dago eta F-Droid eta Google Playn eskura daiteke.\n\n<small>(Mesedez ondoren Conversations berrabiarazi)</small></string>
  <string name="restart">Berrabiarazi</string>
  <string name="install">Instalatu</string>
  <string name="offering">eskeintzen&#8230;</string>
  <string name="waiting">itxaroten&#8230;</string>
  <string name="no_pgp_key">Ez da OpenPGP gakorik aurkitu</string>
  <string name="contact_has_no_pgp_key">Conversations ez da zure mezuak enkriptatzeko gai zure kontaktua bere gako publikoa jakinarazten ez dagoelako.\n\n<small>Mesedez eskatu ezaiozu zure kontaktuari openPGP konfigura dezan.</small></string>
  <string name="no_pgp_keys">Ez da OpenPGP gakorik aurkitu</string>
  <string name="contacts_have_no_pgp_keys">Conversations ez da zure mezuak enkriptatzeko gai zure kontaktuak haien gako publikoa jakinarazten ez daudelako.\n\n<small>Mesedez eskatu ezaiezu zure kontakuei OpenPGP konfigura dezaten.</small></string>
  <string name="encrypted_message_received"><i>Enkriptatutako mezua jaso da. Ukitu ikusi eta desenkriptatzeko.</i></string>
  <string name="encrypted_image_received"><i>Enkriptatutako irudia jaso da. Ukitu ikusi eta desenkriptatzeko.</i></string>
  <string name="image_file"><i>Irudia jaso da. Ukitu ikusteko</i></string>
  <string name="pref_general">Orokorrak</string>
  <string name="pref_xmpp_resource">XMPP baliabidea</string>
  <string name="pref_xmpp_resource_summary">Bezero honek bere burua aurkezteko erabiltzen duen izena</string>
  <string name="pref_accept_files">Fitxategiak onartu</string>
  <string name="pref_accept_files_summary">Hurrengo tamaina baino fitxategi txikiagoak automatikoki onartu&#8230;</string>
  <string name="pref_notification_settings">Jakinarazpenen ezarpenak</string>
  <string name="pref_notifications">Jakinarazpenak</string>
  <string name="pref_notifications_summary">Mezu berri bat heltzerakoan jakinarazi</string>
  <string name="pref_vibrate">Dardaratu</string>
  <string name="pref_vibrate_summary">Dardaratu ere mezu berri bat heltzerakoan</string>
  <string name="pref_sound">Soinua</string>
  <string name="pref_sound_summary">Dei-tonua jo jakinarazpenarekin</string>
  <string name="pref_conference_notifications">Konferentzien jakinarazpenak</string>
  <string name="pref_conference_notifications_summary">Beti jakinarazi konferentzia mezu berri bat heltzerakoan eta ez soilik nabarmentzerakoan</string>
  <string name="pref_notification_grace_period">Jakinarazpenen grazia epea</string>
  <string name="pref_notification_grace_period_summary">Jakinarazpenak denbora labur baterako ezgaitu ikatz-kopia bat jaso ondoren</string>
  <string name="pref_advanced_options">Aukera aurreratuak</string>
  <string name="pref_never_send_crash">Gelditze txostenik ez bidali inoiz</string>
  <string name="pref_never_send_crash_summary">Akats harraskak bidaliz Conversationsen garapenean laguntzen duzu</string>
  <string name="pref_confirm_messages">Mezuak egiaztatu</string>
  <string name="pref_confirm_messages_summary">Zure kontaktuak mezu bat noiz jaso eta irakurri duzun jakin dezan baimendu</string>
  <string name="pref_ui_options">Erabiltzaile-interfazearen aukerak</string>
  <string name="openpgp_error">OpenKeychainek akats baten berri eman du</string>
  <string name="error_decrypting_file">Sarrera/Irteera akatsa fitxategia desenkriptatzerakoan</string>
  <string name="accept">Onartu</string>
  <string name="error">Akats bat gertatu da</string>
  <string name="pref_grant_presence_updates">Presentzia eguneraketak eman</string>
  <string name="pref_grant_presence_updates_summary">Prebentiboki presentzia eguneraketak eman eta eskatu sortu dituzun kontaktuetarako</string>
  <string name="subscriptions">Harpidetzak</string>
  <string name="your_account">Zure kontua</string>
  <string name="keys">Gakoak</string>
  <string name="send_presence_updates">Presentzia eguneraketak bidali</string>
  <string name="receive_presence_updates">Presentzia eguneraketak jaso</string>
  <string name="ask_for_presence_updates">Presentzia eguneraketak eskatu</string>
  <string name="attach_choose_picture">Argazkia aukeratu</string>
  <string name="attach_take_picture">Argazkia egin</string>
  <string name="preemptively_grant">Prebentiboki harpidetza eskaera eman</string>
  <string name="error_not_an_image_file">Aukeratu duzun fitxategia ez da irudi bat</string>
  <string name="error_compressing_image">Huts irudi fitxategia bihurtzerakoan</string>
  <string name="error_file_not_found">Fitxategia ez da aurkitu</string>
  <string name="error_io_exception">Sarrera/Irteera akats orokorra. Agian biltegian lekurik gabe gelditu zara?</string>
  <string name="error_security_exception_during_image_copy">Irudi hau aukeratzeko erabili duzun aplikazioak ez digu fitxategia irakurtzeko baimen nahikorik eman.\n\n<small>Beste fitxategi kudeatzaile bat erabili ezazu irudia aukeratzeko</small></string>
  <string name="account_status_unknown">Ezezaguna</string>
  <string name="account_status_disabled">Aldi baterako ezgaituta</string>
  <string name="account_status_online">Konektatuta</string>
  <string name="account_status_connecting">Konektatzen\u2026</string>
  <string name="account_status_offline">Lineaz kanpo</string>
  <string name="account_status_unauthorized">Ez baimenduta</string>
  <string name="account_status_not_found">Zerbitzaria ez da aurkitu</string>
  <string name="account_status_no_internet">Konektagarritasunik ez</string>
  <string name="account_status_regis_fail">Erregistroak huts egin du</string>
  <string name="account_status_regis_conflict">Erabiltzaile izena dagoeneko erabilita</string>
  <string name="account_status_regis_success">Erregistroa burutu da</string>
  <string name="account_status_regis_not_sup">Zerbitzariak ez du erregistratzea onartzen</string>
  <string name="account_status_security_error">Segurtasun akatsa</string>
  <string name="account_status_incompatible_server">Zerbitzari ez bateragarria</string>
  <string name="encryption_choice_none">Testu laua</string>
  <string name="encryption_choice_otr">OTR</string>
  <string name="encryption_choice_pgp">OpenPGP</string>
  <string name="mgmt_account_edit">Kontua editatu</string>
  <string name="mgmt_account_delete">Kontua ezabatu</string>
  <string name="mgmt_account_disable">Aldi baterako ezgaitu</string>
  <string name="mgmt_account_publish_avatar">Profileko argazkia argitaratu</string>
  <string name="mgmt_account_publish_pgp">OpenPGP gako publikoa argitaratu</string>
  <string name="mgmt_account_enable">Kontua gaitu</string>
  <string name="mgmt_account_are_you_sure">Ziur al zaude?</string>
  <string name="mgmt_account_delete_confirm_text">Zure kontua ezabatzen baduzu zure elkarrizketa historia guztia galduko da</string>
  <string name="attach_record_voice">Ahotsa grabatu</string>
  <string name="account_settings_jabber_id">Jabber IDa</string>
  <string name="account_settings_password">Pasahitza</string>
  <string name="account_settings_example_jabber_id">erabiltzailea@adibidea.com</string>
  <string name="account_settings_confirm_password">Pasahitza egiaztatu</string>
  <string name="password">Pasahitza</string>
  <string name="confirm_password">Pasahitza egiaztatu</string>
  <string name="passwords_do_not_match">Pasahitzak ez dute bat egiten</string>
  <string name="invalid_jid">Hau ez da Jabber ID baliodun bat</string>
  <string name="error_out_of_memory">Memoriarik gabe. Irudia handiegia da</string>
  <string name="add_phone_book_text">%s zure telefono kontaktu zerrendara gehitu nahi al duzu?</string>
  <string name="contact_status_online">konektatuta</string>
  <string name="contact_status_free_to_chat">hitzegiteko aske</string>
  <string name="contact_status_away">kanpoan</string>
  <string name="contact_status_extended_away">luzerako kanpoan</string>
  <string name="contact_status_do_not_disturb">ez gogaitu</string>
  <string name="contact_status_offline">lineaz kanpo</string>
  <string name="muc_details_conference">Konferentzia</string>
  <string name="muc_details_other_members">Beste kideak</string>
  <string name="server_info_carbon_messages">XEP-0280: Message Carbons</string>
  <string name="server_info_stream_management">XEP-0198: Stream Management</string>
  <string name="server_info_pep">XEP-0163: PEP (Profileko argazkiak)</string>
  <string name="server_info_available">eskuragarri</string>
  <string name="server_info_unavailable">ez eskuragarri</string>
  <string name="missing_public_keys">Gako publikoen iragarpenak faltan</string>
  <string name="last_seen_now">azkenengoz ikusia orain</string>
  <string name="last_seen_mins">azkenengoz ikusia %d minutu lehenago</string>
  <string name="last_seen_hours">azkenengoz ikusia %d ordu lehenago</string>
  <string name="last_seen_days">azkenengoz ikusia %d egun lehenago</string>
  <string name="never_seen">inoiz ez ikusia</string>
  <string name="last_seen_min">azkenengoz ikusia minutu 1 lehenago</string>
  <string name="last_seen_hour">azkenengoz ikusia ordu 1 lehenago</string>
  <string name="last_seen_day">azkenengoz ikusia egun 1 lehenago</string>
  <string name="install_openkeychain">Mezu enkriptatua. Mesedez instalatu OpenKeychain desenkriptatzeko.</string>
  <string name="unknown_otr_fingerprint">OTR hatz-marka ezezaguna</string>
  <string name="openpgp_messages_found">OpenPGPz enkriptatutako mezuak aurkitu dira</string>
  <string name="reception_failed">Jasotzeak huts egin du</string>
  <string name="your_fingerprint">Zure hatz-marka</string>
  <string name="otr_fingerprint">OTR hatz-marka</string>
  <string name="verify">Egiaztatu</string>
  <string name="decrypt">Desenkriptatu</string>
  <string name="conferences">Konferentziak</string>
  <string name="search">Bilatu</string>
  <string name="create_contact">Kontaktua sortu</string>
  <string name="join_conference">Konferentziara batu</string>
  <string name="delete_contact">Kontaktua ezabatu</string>
  <string name="view_contact_details">Kontaktuaren xehetasunak ikusi</string>
  <string name="create">Sortu</string>
  <string name="contact_already_exists">Kontaktua existitzen da dagoeneko</string>
  <string name="join">Batu</string>
  <string name="conference_address">Konferentziaren helbidea</string>
  <string name="conference_address_example">gela@conference.example.com</string>
  <string name="save_as_bookmark">Gorde laster-marka bezala</string>
  <string name="delete_bookmark">Laster-marka ezabatu</string>
  <string name="bookmark_already_exists">Laster-marka hau existitzen da dagoeneko</string>
  <string name="you">Zu</string>
  <string name="action_edit_subject">Konferentziaren gaia editatu</string>
  <string name="conference_not_found">Konferentzia ez da aurkitu</string>
  <string name="leave">Alde egin</string>
  <string name="contact_added_you">Kontaktuak bere zerrendara gehitu zaitu</string>
  <string name="add_back">Bera gehitu</string>
  <string name="contact_has_read_up_to_this_point">%s(e)k puntu honetaraino irakurri du</string>
  <string name="publish">Argitaratu</string>
  <string name="touch_to_choose_picture">Ukitu profileko argazkia irudi bat galeriatik hautatzeko</string>
  <string name="publish_avatar_explanation">Adi: Zure presentzia eguneraketetara harpidetutako edonork irudi hau ikusi ahal izango du.</string>
  <string name="publishing">Argitaratzen&#8230;</string>
  <string name="error_publish_avatar_server_reject">Zerbitzariak zure argitarapena ukatu du</string>
  <string name="error_publish_avatar_converting">Zerbait oker joan da zure irudia bihurtzerakoan</string>
  <string name="error_saving_avatar">Ezin izan da profileko argazkia diskoan gorde</string>
  <string name="or_long_press_for_default">(Edo sakatu luze lehenetsira bueltatzeko)</string>
  <string name="error_publish_avatar_no_server_support">Zure zerbitzariak ez du profileko argazkien argitarapena onartzen</string>
  <string name="private_message">xuxurlatu</string>
  <string name="private_message_to">%s(r)i</string>
  <string name="send_private_message_to">%s(r)i mezu pribatua bidali</string>
  <string name="connect">Konektatu</string>
  <string name="account_already_exists">Kontu hau existitzen da dagoeneko</string>
  <string name="next">Hurrengoa</string>
  <string name="server_info_session_established">Uneko saioa ezarri da</string>
  <string name="additional_information">Informazio gehiago</string>
  <string name="skip">Orain ez</string>
  <string name="disable_notifications">Jakinarazpenak ezgaitu</string>
  <string name="disable_notifications_for_this_conversation">Elkarrizketa honetarako jakinarazpenak ezgaitu</string>
  <string name="notifications_disabled">Jakinarazpenak ezgaituta daude</string>
  <string name="enable">Gaitu</string>
  <string name="conference_requires_password">Konferentziak pasahitza behar du</string>
  <string name="enter_password">Sartu pasahitza</string>
  <string name="missing_presence_updates">Kontaktuaren presentzia eguneraketak falta dira</string>
  <string name="request_presence_updates">Mesedez eskatu lehenago zure kontaktuaren presentzia eguneraketak.\n\n<small>Kontaktuak erabiltzen ari den bezeroa(k) zehazteko erabilika da hau.</small></string>
  <string name="request_now">Eskatu orain</string>
  <string name="delete_fingerprint">Hatz-marka ezabatu</string>
  <string name="sure_delete_fingerprint">Ziur al zaude hatz-marka hau ezabatu nahi duzulaz?</string>
  <string name="ignore">Kasurik ez egin</string>
  <string name="without_mutual_presence_updates"><b>Adi:</b> Bien arteko presentzia eguneraketarik gabe hau bidaltzeak ustekabeko arazoak sor litzake.\n\n<small>Joan zaitez kontaktuaren xehetasunetara zure presentzia eguneraketak egiaztatzeko.</small></string>
  <string name="pref_encryption_settings">Enkriptazio ezarpenak</string>
  <string name="pref_force_encryption">End-to-end enkriptazioa behartu</string>
  <string name="pref_force_encryption_summary">Mezuak beti enkriptatuta bidali (konferentzietan izan ezik)</string>
  <string name="pref_dont_save_encrypted">Ez gorde enkriptatutako mezuak</string>
  <string name="pref_dont_save_encrypted_summary">Adi: Honek mezuen galera ekar lezake</string>
  <string name="pref_enable_legacy_ssl">Oinordetutako SSL gaitu</string>
  <string name="pref_enable_legacy_ssl_summary">SSLv3 gaitzen du oinordetutako zerbitzarietarako. Adi: SSLv3 ez segurutzat hartzen da.</string>
  <string name="pref_expert_options">Adituentzako aukerak</string>
  <string name="pref_expert_options_summary">Mesedez kontuz ibili hauekin</string>
  <string name="title_activity_about">Conversationsi buruz</string>
  <string name="pref_about_conversations_summary">Eraikitze eta lizentzia informazioa</string>
  <string name="pref_use_larger_font">Letraren tamaina handitu</string>
  <string name="pref_use_larger_font_summary">Letra tamaina handiagoa erabili aplikazio osoan zehar</string>
  <string name="pref_use_send_button_to_indicate_status">Bidaltze botoiak egoera adierazten du</string>
  <string name="pref_use_indicate_received">Mezuen jasotzea eskatu</string>
  <string name="pref_use_indicate_received_summary">Jasotako mezuak marka berde batekin markatuko dira. Baliteke kasu guztietan ez funtzionatzea.</string>
  <string name="pref_use_send_button_to_indicate_status_summary">Bidaltze botoia koloreztatu kontaktu baten egoera adierazteko</string>
  <string name="pref_expert_options_other">Besteak</string>
  <string name="pref_conference_name">Konferentziaren izena</string>
  <string name="pref_conference_name_summary">Erabili gelaren gaia konferentziak identifikatzeko eta ez JIDa</string>
  <string name="toast_message_otr_fingerprint">OTR hatz-marka arbelara kopiatu da</string>
  <string name="conference_banned">Konferentzia honetara sartzea debekatuta duzu</string>
  <string name="conference_members_only">Konferentzia hau kideentzat da soilik</string>
  <string name="conference_kicked">Konferentzia honetatik kanporatua izan zara</string>
  <string name="using_account">%s kontua erabiltzen</string>
  <string name="checking_image">Irudia egiaztatzen HTTP ostalarian</string>
  <string name="image_file_deleted">Irudia ezabatu egin da</string>
  <string name="not_connected_try_again">Ez zaude konektatuta. Saiatu beranduago berriz</string>
  <string name="check_image_filesize">Irudiaren tamaina egiaztatu</string>
  <string name="message_options">Mezuaren aukerak</string>
  <string name="copy_text">Testua kopiatu</string>
  <string name="share_image">Irudia partekatu</string>
  <string name="copy_original_url">Jatorrizko URLa kopiatu</string>
  <string name="send_again">Berriro bidali</string>
  <string name="image_url">Irudiaren URLa</string>
  <string name="message_text">Testu mezua</string>
  <string name="url_copied_to_clipboard">URLa arbelera kopiatu da</string>
  <string name="message_copied_to_clipboard">Mezua arbelera kopiatu da</string>
  <string name="image_transmission_failed">Irudiaren transmisioak huts egin du</string>
  <string name="scan_qr_code">QR kodea eskaneatu</string>
  <string name="show_qr_code">QR kodea erakutsi</string>
  <string name="account_details">Kontuaren xehetasunak</string>
  <string name="verify_otr">OTR egiaztatu</string>
  <string name="remote_fingerprint">Urruneko hatz-marka</string>
  <string name="scan">eskaneatu</string>
  <string name="or_touch_phones">(edo telefonoak ikutu)</string>
  <string name="smp">Socialist Millionaire protokoloa</string>
  <string name="shared_secret_hint">Iradokizuna edo galdera</string>
  <string name="shared_secret_secret">Partekatutako sekretua</string>
  <string name="confirm">Baieztatu</string>
  <string name="in_progress">Lanean</string>
  <string name="respond">Erantzun</string>
  <string name="failed">Huts egin du</string>
  <string name="secrets_do_not_match">Sekretuak ez dute bat egiten</string>
  <string name="try_again">Saiatu berriz</string>
  <string name="finish">Amaitu</string>
  <string name="verified">Egiaztatuta!</string>
  <string name="smp_requested">Kontaktuak SMP egiaztapena eskatu du</string>
  <string name="no_otr_session_found">Ez da OTR saio baliodunik aurkitu!</string>
  <string name="conversations_foreground_service">Conversations</string>
  <string name="touch_to_disable">Ikutu atzeko planoko zerbitzua ezgaitzeko</string>
  <string name="pref_keep_foreground_service">Zerbitzua atzeko planoan mantendu</string>
  <string name="pref_keep_foreground_service_summary">Sistema eragileak zure konexioa hiltzea galarazten du</string>
  <string name="choose_file">Fitxategia aukeratu</string>
  <string name="receiving_file">%1$s fitxategia jasotzen (%2$d%% osatua)</string>
  <string name="open_file">%s fitxategia ireki</string>
  <string name="sending_file">bidaltzen (%1$d%% osatua)</string>
  <string name="preparing_file">Fitxategia transmisiorako prestatzen</string>
  <string name="file_offered_for_download">Fitxaegia deskargatzeko eskainita</string>
  <string name="file">%s fitxategia</string>
  <string name="cancel_transmission">Transmisioa utzi</string>
  <string name="file_transmission_failed">fitxategi transmisioak huts egin du</string>
  <string name="file_deleted">Fitxategia ezabatu egin da</string>
  <string name="no_application_found_to_open_file">Fitxategia ireki dezakeen aplikaziorik ez da aurkitu</string>
  <string name="could_not_verify_fingerprint">Hatz-marka ezin izan da egiaztatu</string>
  <string name="manually_verify">Eskuz egiaztatu</string>
  <string name="are_you_sure_verify_fingerprint">Ziur al zaude zure kontaktuaren OTR hatz-marka egiaztatu nahi duzulaz?</string>
  <string name="pref_show_dynamic_tags">Etiketa dinamikoak erakutsi</string>
  <string name="pref_show_dynamic_tags_summary">Irakurtzeko soilik diren etiketak erakutsi kontaktuen azpian</string>
  <string name="enable_notifications">Jakinarazpenak gaitu</string>
  <string name="conference_with">Konferentzia sortu honekin…</string>
  <string name="no_conference_server_found">Ez da konferentzia zerbitzaririk aurkitu</string>
  <string name="conference_creation_failed">Konferentzia sortzeak huts egin du!</string>
  <string name="conference_created">Konferentzia sortu da!</string>
  <string name="secret_accepted">Sekretua onartu da!</string>
  <string name="reset">Berrezarri</string>

 <string name="action_settings">Ezarpenak</string>
 <string name="action_add">Elkarrizketa berria</string>
 <string name="action_accounts">Kontuak kudeatu</string>
 <string name="action_end_conversation">Elkarrizketa hau amaitu</string>
 <string name="action_contact_details">Kontaktuaren xehetasunak</string>
 <string name="action_muc_details">Konferentziaren xehetasunak</string>
 <string name="action_secure">Elkarrizketa segurua</string>
 <string name="action_add_account">Kontua gehitu</string>
 <string name="action_edit_contact">Izena editatu</string>
 <string name="action_add_phone_book">Telefono kontaktuetara gehitu</string>
 <string name="action_delete_contact">Zerrendatik ezabatu</string>
 <string name="action_block_contact">Kontaktua blokeatu</string>
 <string name="action_unblock_contact">Kontaktua desblokeatu</string>
 <string name="action_block_domain">Domeinua blokeatu</string>
 <string name="action_unblock_domain">Domeinua desblokeatu</string>
 <string name="title_activity_manage_accounts">Kontuak kudeatu</string>
 <string name="title_activity_settings">Ezarpenak</string>
 <string name="title_activity_conference_details">Konferentziaren xehetasunak</string>
 <string name="title_activity_contact_details">Kontaktuaren xehetasunak</string>
 <string name="title_activity_conversations">Conversations</string>
 <string name="title_activity_sharewith">Elkarrizketa batekin partekatu</string>
 <string name="title_activity_start_conversation">Elkarrizketa hasi</string>
 <string name="title_activity_choose_contact">Kontaktua hautatu</string>
 <string name="title_activity_block_list">Blokeatutakoen zerrenda</string>
 <string name="just_now">orain</string>
 <string name="minute_ago">min 1 lehenago</string>
 <string name="minutes_ago">%d min lehenago</string>
 <string name="unread_conversations">irakurri gabeko elkarrizketak</string>
 <string name="sending">bidaltzen…</string>
 <string name="encrypted_message">Mezua desenkriptatzen. Mesedez itxaron…</string>
 <string name="nick_in_use">Ezizena erabilita dagoeneko</string>
 <string name="admin">Administratzailea</string>
 <string name="owner">Jabea</string>
 <string name="moderator">Moderatzailea</string>
 <string name="participant">Parte-hartzailea</string>
 <string name="visitor">Bisitaria</string>
 <string name="remove_contact_text">%s zure zerrendatik ezabatu nahi duzu? Kontu honekin lotutako elkarrizketa ez da ezabatuko.</string>
 <string name="block_contact_text">%s(e)k zuri mezuak bidaltzea blokeatu nahi al duzu?</string>
 <string name="unblock_contact_text">%s desblokeatu eta zuri mezuak bidali ahal izatea onartu nahi al duzu?</string>
 <string name="block_domain_text">%s(r)en kontaktu guztiak blokeatu?</string>
 <string name="unblock_domain_text">%s(r)en kontaktu guztiak desblokeatu?</string>
 <string name="contact_blocked">Kontaktua blokeatu da</string>
 <string name="remove_bookmark_text">%s laster-marka bezala ezabatu nahi duzu? Laster-marka honekin lotutako elkarrizketa ez da ezabatuko.</string>
 <string name="register_account">Kontu berria zerbitzarian erregistratu</string>
 <string name="change_password_on_server">Pasahitza zerbitzarian aldatu</string>
 <string name="share_with">Partekatu honekin...</string>
 <string name="start_conversation">Elkarrizketa hasi</string>
 <string name="invite_contact">Kontaktu bat gonbidatu</string>
 <string name="contacts">Kontaktuak</string>
 <string name="cancel">Utzi</string>
 <string name="set">Ezarri</string>
 <string name="add">Gehitu</string>
 <string name="edit">Editatu</string>
 <string name="delete">Ezabatu</string>
 <string name="block">Blokeatu</string>
 <string name="unblock">Desblokeatu</string>
 <string name="save">Gorde</string>
 <string name="ok">Ados</string>
 <string name="crash_report_title">Conversations gelditu da</string>
 <string name="crash_report_message">Akats harraskak bidaliz Conversationsen garapenean laguntzen duzu\n<b>Abisua:</b> Honek zure XMPP kontua erabiliko du garatzaileari akats harraska bidaltzeko.</string>
 <string name="send_now">Bidali orain</string>
 <string name="send_never">Ez galdetu berriz</string>
 <string name="problem_connecting_to_account">Ezin izan da kontura konektatu</string>
 <string name="problem_connecting_to_accounts">Ezin izan da hainbat kontuetara konektatu</string>
 <string name="touch_to_fix">Ukitu hemen zure kontuak kudeatzeko</string>
 <string name="attach_file">Fitxategia erantsi</string>
 <string name="not_in_roster">Kontaktua ez dago zure zerrendan. Gehitu nahiko al zenuke?</string>
 <string name="add_contact">Kontaktua gehitu</string>
 <string name="send_failed">huts bidaltzerakoan</string>
 <string name="send_rejected">ukatua</string>
 <string name="preparing_image">Irudia transmisiorako prestatzen. Mesedez itxaron…</string>
 <string name="action_clear_history">Historia garbitu</string>
 <string name="clear_conversation_history">Elkarrizketa historia garbitu</string>
 <string name="clear_histor_msg">Elkarrizketa honetako mezu guztiak ezabatu nahi al dituzu?\n\n<b>Abisua:</b> Honek ez du beste gailu edo zerbitzarietan gordetako mezuetan eraginik izango.</string>
 <string name="delete_messages">Mezuak ezabatu</string>
 <string name="also_end_conversation">Elkarrizketa hau jarraian amaitu</string>
 <string name="choose_presence">Hautatu agerpena kontaktuarentzat</string>
 <string name="send_plain_text_message">Testu mezua bidali</string>
 <string name="send_otr_message">OTRz enkriptatutako mezua bidali</string>
 <string name="send_pgp_message">OpenPGPz enkriptatutako mezua bidali</string>
 <string name="your_nick_has_been_changed">Zure ezizena aldatu da</string>
 <string name="download_image">Irudia deskargatu</string>
 <string name="send_unencrypted">Enkriptatu gabe bidali</string>
 <string name="decryption_failed">Desenkriptazioak huts egin du. Agian ez duzu gako pribatu egokia.</string>
 <string name="openkeychain_required">OpenKeychain</string>
 <string name="openkeychain_required_long">Conversationsek <b>OpenKeychain</b> izeneko hirugarren app bat erabiltzen du mezuak enkriptatu eta desenkriptatzeko eta zure gako publikoak kudeatzeko.\n\nOpenKeychain GPLv3 lizentziapean dago eta F-Droid eta Google Playn eskura daiteke.\n\n<small>(Mesedez ondoren Conversations berrabiarazi)</small></string>
 <string name="restart">Berrabiarazi</string>
 <string name="install">Instalatu</string>
 <string name="offering">eskeintzen…</string>
 <string name="waiting">itxaroten…</string>
 <string name="no_pgp_key">Ez da OpenPGP gakorik aurkitu</string>
 <string name="contact_has_no_pgp_key">Conversations ez da zure mezuak enkriptatzeko gai zure kontaktua bere gako publikoa jakinarazten ez dagoelako.\n\n<small>Mesedez eskatu ezaiozu zure kontaktuari openPGP konfigura dezan.</small></string>
 <string name="no_pgp_keys">Ez da OpenPGP gakorik aurkitu</string>
 <string name="contacts_have_no_pgp_keys">Conversations ez da zure mezuak enkriptatzeko gai zure kontaktuak haien gako publikoa jakinarazten ez daudelako.\n\n<small>Mesedez eskatu ezaiezu zure kontakuei OpenPGP konfigura dezaten.</small></string>
 <string name="encrypted_message_received"><i>Enkriptatutako mezua jaso da. Ukitu ikusi eta desenkriptatzeko.</i></string>
 <string name="pref_general">Orokorrak</string>
 <string name="pref_xmpp_resource">XMPP baliabidea</string>
 <string name="pref_xmpp_resource_summary">Bezero honek bere burua aurkezteko erabiltzen duen izena</string>
 <string name="pref_accept_files">Fitxategiak onartu</string>
 <string name="pref_accept_files_summary">Hurrengo tamaina baino fitxategi txikiagoak automatikoki onartu…</string>
 <string name="pref_notification_settings">Jakinarazpenen ezarpenak</string>
 <string name="pref_notifications">Jakinarazpenak</string>
 <string name="pref_notifications_summary">Mezu berri bat heltzerakoan jakinarazi</string>
 <string name="pref_vibrate">Dardaratu</string>
 <string name="pref_vibrate_summary">Dardaratu ere mezu berri bat heltzerakoan</string>
 <string name="pref_sound">Soinua</string>
 <string name="pref_sound_summary">Dei-tonua jo jakinarazpenarekin</string>
 <string name="pref_conference_notifications">Konferentzien jakinarazpenak</string>
 <string name="pref_conference_notifications_summary">Beti jakinarazi konferentzia mezu berri bat heltzerakoan eta ez soilik nabarmentzerakoan</string>
 <string name="pref_notification_grace_period">Jakinarazpenen grazia epea</string>
 <string name="pref_notification_grace_period_summary">Jakinarazpenak denbora labur baterako ezgaitu ikatz-kopia bat jaso ondoren</string>
 <string name="pref_advanced_options">Aukera aurreratuak</string>
 <string name="pref_never_send_crash">Gelditze txostenik ez bidali inoiz</string>
 <string name="pref_never_send_crash_summary">Akats harraskak bidaliz Conversationsen garapenean laguntzen duzu</string>
 <string name="pref_confirm_messages">Mezuak egiaztatu</string>
 <string name="pref_confirm_messages_summary">Zure kontaktuak mezu bat noiz jaso eta irakurri duzun jakin dezan baimendu</string>
 <string name="pref_ui_options">Erabiltzaile-interfazearen aukerak</string>
 <string name="openpgp_error">OpenKeychainek akats baten berri eman du</string>
 <string name="error_decrypting_file">Sarrera/Irteera akatsa fitxategia desenkriptatzerakoan</string>
 <string name="accept">Onartu</string>
 <string name="error">Akats bat gertatu da</string>
 <string name="pref_grant_presence_updates">Presentzia eguneraketak eman</string>
 <string name="pref_grant_presence_updates_summary">Prebentiboki presentzia eguneraketak eman eta eskatu sortu dituzun kontaktuetarako</string>
 <string name="subscriptions">Harpidetzak</string>
 <string name="your_account">Zure kontua</string>
 <string name="keys">Gakoak</string>
 <string name="send_presence_updates">Presentzia eguneraketak bidali</string>
 <string name="receive_presence_updates">Presentzia eguneraketak jaso</string>
 <string name="ask_for_presence_updates">Presentzia eguneraketak eskatu</string>
 <string name="attach_choose_picture">Argazkia aukeratu</string>
 <string name="attach_take_picture">Argazkia egin</string>
 <string name="preemptively_grant">Prebentiboki harpidetza eskaera eman</string>
 <string name="error_not_an_image_file">Aukeratu duzun fitxategia ez da irudi bat</string>
 <string name="error_compressing_image">Huts irudi fitxategia bihurtzerakoan</string>
 <string name="error_file_not_found">Fitxategia ez da aurkitu</string>
 <string name="error_io_exception">Sarrera/Irteera akats orokorra. Agian biltegian lekurik gabe gelditu zara?</string>
 <string name="error_security_exception_during_image_copy">Irudi hau aukeratzeko erabili duzun aplikazioak ez digu fitxategia irakurtzeko baimen nahikorik eman.\n\n<small>Beste fitxategi kudeatzaile bat erabili ezazu irudia aukeratzeko</small></string>
 <string name="account_status_unknown">Ezezaguna</string>
 <string name="account_status_disabled">Aldi baterako ezgaituta</string>
 <string name="account_status_online">Konektatuta</string>
 <string name="account_status_connecting">Konektatzen\u2026</string>
 <string name="account_status_offline">Lineaz kanpo</string>
 <string name="account_status_unauthorized">Ez baimenduta</string>
 <string name="account_status_not_found">Zerbitzaria ez da aurkitu</string>
 <string name="account_status_no_internet">Konektagarritasunik ez</string>
 <string name="account_status_regis_fail">Erregistroak huts egin du</string>
 <string name="account_status_regis_conflict">Erabiltzaile izena dagoeneko erabilita</string>
 <string name="account_status_regis_success">Erregistroa burutu da</string>
 <string name="account_status_regis_not_sup">Zerbitzariak ez du erregistratzea onartzen</string>
 <string name="account_status_security_error">Segurtasun akatsa</string>
 <string name="account_status_incompatible_server">Zerbitzari ez bateragarria</string>
 <string name="encryption_choice_none">Testu laua</string>
 <string name="encryption_choice_otr">OTR</string>
 <string name="encryption_choice_pgp">OpenPGP</string>
 <string name="mgmt_account_edit">Kontua editatu</string>
 <string name="mgmt_account_delete">Kontua ezabatu</string>
 <string name="mgmt_account_disable">Aldi baterako ezgaitu</string>
 <string name="mgmt_account_publish_avatar">Profileko argazkia argitaratu</string>
 <string name="mgmt_account_publish_pgp">OpenPGP gako publikoa argitaratu</string>
 <string name="mgmt_account_enable">Kontua gaitu</string>
 <string name="mgmt_account_are_you_sure">Ziur al zaude?</string>
 <string name="mgmt_account_delete_confirm_text">Zure kontua ezabatzen baduzu zure elkarrizketa historia guztia galduko da</string>
 <string name="attach_record_voice">Ahotsa grabatu</string>
 <string name="account_settings_jabber_id">Jabber IDa</string>
 <string name="account_settings_password">Pasahitza</string>
 <string name="account_settings_example_jabber_id">erabiltzailea@adibidea.com</string>
 <string name="account_settings_confirm_password">Pasahitza egiaztatu</string>
 <string name="password">Pasahitza</string>
 <string name="confirm_password">Pasahitza egiaztatu</string>
 <string name="passwords_do_not_match">Pasahitzak ez dute bat egiten</string>
 <string name="invalid_jid">Hau ez da Jabber ID baliodun bat</string>
 <string name="error_out_of_memory">Memoriarik gabe. Irudia handiegia da</string>
 <string name="add_phone_book_text">%s zure telefono kontaktu zerrendara gehitu nahi al duzu?</string>
 <string name="contact_status_online">konektatuta</string>
 <string name="contact_status_free_to_chat">hitzegiteko aske</string>
 <string name="contact_status_away">kanpoan</string>
 <string name="contact_status_extended_away">luzerako kanpoan</string>
 <string name="contact_status_do_not_disturb">ez gogaitu</string>
 <string name="contact_status_offline">lineaz kanpo</string>
 <string name="muc_details_conference">Konferentzia</string>
 <string name="muc_details_other_members">Beste kideak</string>
 <string name="server_info_show_more">Zerbitzariaren informazioa</string>
 <string name="server_info_mam">XEP-0313: MAM</string>
 <string name="server_info_carbon_messages">XEP-0280: Message Carbons</string>
 <string name="server_info_csi">XEP-0352: Client State Indication</string>
 <string name="server_info_blocking">XEP-0191: Blocking Command</string>
 <string name="server_info_roster_version">XEP-0237: Roster Versioning</string>
 <string name="server_info_stream_management">XEP-0198: Stream Management</string>
 <string name="server_info_pep">XEP-0163: PEP (Profileko argazkiak)</string>
 <string name="server_info_available">eskuragarri</string>
 <string name="server_info_unavailable">ez eskuragarri</string>
 <string name="missing_public_keys">Gako publikoen iragarpenak faltan</string>
 <string name="last_seen_now">azkenengoz ikusia orain</string>
 <string name="last_seen_min">azkenengoz ikusia minutu 1 lehenago</string>
 <string name="last_seen_mins">azkenengoz ikusia %d minutu lehenago</string>
 <string name="last_seen_hour">azkenengoz ikusia ordu 1 lehenago</string>
 <string name="last_seen_hours">azkenengoz ikusia %d ordu lehenago</string>
 <string name="last_seen_day">azkenengoz ikusia egun 1 lehenago</string>
 <string name="last_seen_days">azkenengoz ikusia %d egun lehenago</string>
 <string name="never_seen">inoiz ez ikusia</string>
 <string name="install_openkeychain">Mezu enkriptatua. Mesedez instalatu OpenKeychain desenkriptatzeko.</string>
 <string name="unknown_otr_fingerprint">OTR hatz-marka ezezaguna</string>
 <string name="openpgp_messages_found">OpenPGPz enkriptatutako mezuak aurkitu dira</string>
 <string name="reception_failed">Jasotzeak huts egin du</string>
 <string name="your_fingerprint">Zure hatz-marka</string>
 <string name="otr_fingerprint">OTR hatz-marka</string>
 <string name="verify">Egiaztatu</string>
 <string name="decrypt">Desenkriptatu</string>
 <string name="conferences">Konferentziak</string>
 <string name="search">Bilatu</string>
 <string name="create_contact">Kontaktua sortu</string>
 <string name="join_conference">Konferentziara batu</string>
 <string name="delete_contact">Kontaktua ezabatu</string>
 <string name="view_contact_details">Kontaktuaren xehetasunak ikusi</string>
 <string name="block_contact">Kontaktua blokeatu</string>
 <string name="unblock_contact">Kontaktua desblokeatu</string>
 <string name="create">Sortu</string>
 <string name="contact_already_exists">Kontaktua existitzen da dagoeneko</string>
 <string name="join">Batu</string>
 <string name="conference_address">Konferentziaren helbidea</string>
 <string name="conference_address_example">gela@conference.example.com</string>
 <string name="save_as_bookmark">Gorde laster-marka bezala</string>
 <string name="delete_bookmark">Laster-marka ezabatu</string>
 <string name="bookmark_already_exists">Laster-marka hau existitzen da dagoeneko</string>
 <string name="you">Zu</string>
 <string name="action_edit_subject">Konferentziaren gaia editatu</string>
 <string name="conference_not_found">Konferentzia ez da aurkitu</string>
 <string name="leave">Alde egin</string>
 <string name="contact_added_you">Kontaktuak bere zerrendara gehitu zaitu</string>
 <string name="add_back">Bera gehitu</string>
 <string name="contact_has_read_up_to_this_point">%s(e)k puntu honetaraino irakurri du</string>
 <string name="publish">Argitaratu</string>
 <string name="touch_to_choose_picture">Ukitu profileko argazkia irudi bat galeriatik hautatzeko</string>
 <string name="publish_avatar_explanation">Adi: Zure presentzia eguneraketetara harpidetutako edonork irudi hau ikusi ahal izango du.</string>
 <string name="publishing">Argitaratzen…</string>
 <string name="error_publish_avatar_server_reject">Zerbitzariak zure argitarapena ukatu du</string>
 <string name="error_publish_avatar_converting">Zerbait oker joan da zure irudia bihurtzerakoan</string>
 <string name="error_saving_avatar">Ezin izan da profileko argazkia diskoan gorde</string>
 <string name="or_long_press_for_default">(Edo sakatu luze lehenetsira bueltatzeko)</string>
 <string name="error_publish_avatar_no_server_support">Zure zerbitzariak ez du profileko argazkien argitarapena onartzen</string>
 <string name="private_message">xuxurlatu</string>
 <string name="private_message_to">%s(r)i</string>
 <string name="send_private_message_to">%s(r)i mezu pribatua bidali</string>
 <string name="connect">Konektatu</string>
 <string name="account_already_exists">Kontu hau existitzen da dagoeneko</string>
 <string name="next">Hurrengoa</string>
 <string name="server_info_session_established">Uneko saioa ezarri da</string>
 <string name="additional_information">Informazio gehiago</string>
 <string name="skip">Orain ez</string>
 <string name="disable_notifications">Jakinarazpenak ezgaitu</string>
 <string name="disable_notifications_for_this_conversation">Elkarrizketa honetarako jakinarazpenak ezgaitu</string>
 <string name="notifications_disabled">Jakinarazpenak ezgaituta daude</string>
 <string name="enable">Gaitu</string>
 <string name="conference_requires_password">Konferentziak pasahitza behar du</string>
 <string name="enter_password">Sartu pasahitza</string>
 <string name="missing_presence_updates">Kontaktuaren presentzia eguneraketak falta dira</string>
 <string name="request_presence_updates">Mesedez eskatu lehenago zure kontaktuaren presentzia eguneraketak.\n\n<small>Kontaktuak erabiltzen ari den bezeroa(k) zehazteko erabilika da hau.</small></string>
 <string name="request_now">Eskatu orain</string>
 <string name="delete_fingerprint">Hatz-marka ezabatu</string>
 <string name="sure_delete_fingerprint">Ziur al zaude hatz-marka hau ezabatu nahi duzulaz?</string>
 <string name="ignore">Kasurik ez egin</string>
 <string name="without_mutual_presence_updates"><b>Adi:</b> Bien arteko presentzia eguneraketarik gabe hau bidaltzeak ustekabeko arazoak sor litzake.\n\n<small>Joan zaitez kontaktuaren xehetasunetara zure presentzia eguneraketak egiaztatzeko.</small></string>
 <string name="pref_encryption_settings">Enkriptazio ezarpenak</string>
 <string name="pref_force_encryption">End-to-end enkriptazioa behartu</string>
 <string name="pref_force_encryption_summary">Mezuak beti enkriptatuta bidali (konferentzietan izan ezik)</string>
 <string name="pref_dont_save_encrypted">Ez gorde enkriptatutako mezuak</string>
 <string name="pref_dont_save_encrypted_summary">Adi: Honek mezuen galera ekar lezake</string>
 <string name="pref_enable_legacy_ssl">Oinordetutako SSL gaitu</string>
 <string name="pref_expert_options">Adituentzako aukerak</string>
 <string name="pref_expert_options_summary">Mesedez kontuz ibili hauekin</string>
 <string name="title_activity_about">Conversationsi buruz</string>
 <string name="pref_about_conversations_summary">Eraikitze eta lizentzia informazioa</string>
 <string name="title_pref_quiet_hours">Ordu lasaiak</string>
 <string name="title_pref_quiet_hours_start_time">Hasiera ordua</string>
 <string name="title_pref_quiet_hours_end_time">Amaiera ordua</string>
 <string name="title_pref_enable_quiet_hours">Ordu lasaiak gaitu</string>
 <string name="pref_quiet_hours_summary">Jakinarazpenak isilaraziko dira ordu lasaiak iraun bitartean </string>
 <string name="pref_use_larger_font">Letraren tamaina handitu</string>
 <string name="pref_use_larger_font_summary">Letra tamaina handiagoa erabili aplikazio osoan zehar</string>
 <string name="pref_use_send_button_to_indicate_status">Bidaltze botoiak egoera adierazten du</string>
 <string name="pref_use_indicate_received">Mezuen jasotzea eskatu</string>
 <string name="pref_use_indicate_received_summary">Jasotako mezuak marka berde batekin markatuko dira. Baliteke kasu guztietan ez funtzionatzea.</string>
 <string name="pref_use_send_button_to_indicate_status_summary">Bidaltze botoia koloreztatu kontaktu baten egoera adierazteko</string>
 <string name="pref_expert_options_other">Besteak</string>
 <string name="pref_conference_name">Konferentziaren izena</string>
 <string name="pref_conference_name_summary">Erabili gelaren gaia konferentziak identifikatzeko eta ez JIDa</string>
 <string name="toast_message_otr_fingerprint">OTR hatz-marka arbelara kopiatu da</string>
 <string name="conference_banned">Konferentzia honetara sartzea debekatuta duzu</string>
 <string name="conference_members_only">Konferentzia hau kideentzat da soilik</string>
 <string name="conference_kicked">Konferentzia honetatik kanporatua izan zara</string>
 <string name="using_account">%s kontua erabiltzen</string>
 <string name="checking_image">Irudia egiaztatzen HTTP ostalarian</string>
 <string name="image_file_deleted">Irudia ezabatu egin da</string>
 <string name="not_connected_try_again">Ez zaude konektatuta. Saiatu beranduago berriz</string>
 <string name="check_image_filesize">Irudiaren tamaina egiaztatu</string>
 <string name="message_options">Mezuaren aukerak</string>
 <string name="copy_text">Testua kopiatu</string>
 <string name="copy_original_url">Jatorrizko URLa kopiatu</string>
 <string name="send_again">Berriro bidali</string>
 <string name="image_url">Irudiaren URLa</string>
 <string name="message_text">Testu mezua</string>
 <string name="url_copied_to_clipboard">URLa arbelera kopiatu da</string>
 <string name="message_copied_to_clipboard">Mezua arbelera kopiatu da</string>
 <string name="image_transmission_failed">Irudiaren transmisioak huts egin du</string>
 <string name="scan_qr_code">QR kodea eskaneatu</string>
 <string name="show_qr_code">QR kodea erakutsi</string>
 <string name="show_block_list">Blokeatutakoen zerrenda ikusi</string>
 <string name="account_details">Kontuaren xehetasunak</string>
 <string name="verify_otr">OTR egiaztatu</string>
 <string name="remote_fingerprint">Urruneko hatz-marka</string>
 <string name="scan">eskaneatu</string>
 <string name="or_touch_phones">(edo telefonoak ikutu)</string>
 <string name="smp">Socialist Millionaire protokoloa</string>
 <string name="shared_secret_hint">Iradokizuna edo galdera</string>
 <string name="shared_secret_secret">Partekatutako sekretua</string>
 <string name="confirm">Baieztatu</string>
 <string name="in_progress">Lanean</string>
 <string name="respond">Erantzun</string>
 <string name="failed">Huts egin du</string>
 <string name="secrets_do_not_match">Sekretuak ez dute bat egiten</string>
 <string name="try_again">Saiatu berriz</string>
 <string name="finish">Amaitu</string>
 <string name="verified">Egiaztatuta!</string>
 <string name="smp_requested">Kontaktuak SMP egiaztapena eskatu du</string>
 <string name="no_otr_session_found">Ez da OTR saio baliodunik aurkitu!</string>
 <string name="conversations_foreground_service">Conversations</string>
 <string name="pref_keep_foreground_service">Zerbitzua atzeko planoan mantendu</string>
 <string name="pref_keep_foreground_service_summary">Sistema eragileak zure konexioa hiltzea galarazten du</string>
 <string name="choose_file">Fitxategia aukeratu</string>
 <string name="receiving_x_file">%1$s jasotzen (%2$d%% osatua)</string>
 <string name="download_x_file">%s deskargatu</string>
 <string name="open_x_file">%s ireki</string>
 <string name="sending_file">bidaltzen (%1$d%% osatua)</string>
 <string name="preparing_file">Fitxategia transmisiorako prestatzen</string>
 <string name="x_file_offered_for_download">%s deskargatzeko eskeinita</string>
 <string name="cancel_transmission">Transmisioa utzi</string>
 <string name="file_transmission_failed">fitxategi transmisioak huts egin du</string>
 <string name="file_deleted">Fitxategia ezabatu egin da</string>
 <string name="no_application_found_to_open_file">Fitxategia ireki dezakeen aplikaziorik ez da aurkitu</string>
 <string name="could_not_verify_fingerprint">Hatz-marka ezin izan da egiaztatu</string>
 <string name="manually_verify">Eskuz egiaztatu</string>
 <string name="are_you_sure_verify_fingerprint">Ziur al zaude zure kontaktuaren OTR hatz-marka egiaztatu nahi duzulaz?</string>
 <string name="pref_show_dynamic_tags">Etiketa dinamikoak erakutsi</string>
 <string name="pref_show_dynamic_tags_summary">Irakurtzeko soilik diren etiketak erakutsi kontaktuen azpian</string>
 <string name="enable_notifications">Jakinarazpenak gaitu</string>
 <string name="conference_with">Konferentzia sortu honekin…</string>
 <string name="no_conference_server_found">Ez da konferentzia zerbitzaririk aurkitu</string>
 <string name="conference_creation_failed">Konferentzia sortzeak huts egin du!</string>
 <string name="conference_created">Konferentzia sortu da!</string>
 <string name="secret_accepted">Sekretua onartu da!</string>
 <string name="reset">Berrezarri</string>
 <string name="account_image_description">Kontuaren profileko argazkia</string>
 <string name="copy_otr_clipboard_description">OTR hatz-marka arbelera kopiatu</string>
 <string name="fetching_history_from_server">Mezuak zerbitzaritik eskuratzen</string>
 <string name="no_more_history_on_server">Mezu gehiagorik ez zerbitzarian</string>
 <string name="updating">Eguneratzen...</string>
 <string name="password_changed">Pasahitza aldatu da</string>
 <string name="could_not_change_password">Pasahitza ezin izan da aldatu</string>
 <string name="otr_session_not_started">Mezu bat bidali enkripatutako elkarrizketa hasteko</string>
 <string name="ask_question">Galdetu</string>
 <string name="smp_explain_question">Zu eta zure kontaktua beste inor ezagutzen ez duen elkarren arteko sekreturen bat baduzue (ohiko txantxa edo azkenengo aldian bazkaldu zenutena adibidez) bakoitzaren hatz-markak egiaztatzeko sekretu hori erabili dezakezue.\n\nIradokizun edo galdera bat eman behar duzu zure kontaktuak erantzun dezan, letra larri eta xeheak bereiziz.</string>
 <string name="smp_explain_answer">Zure kontaktuak zure hatz-marka egiaztatu nahi du partekatutako sekretu batekin erronka eginez. Zure kontaktuak hurrengo iradokizuna edo sekretu horren galdera eman du.</string>
 <string name="shared_secret_hint_should_not_be_empty">Zure iradokizuna ez luke hutsik egon behar</string>
 <string name="shared_secret_can_not_be_empty">Zure partekatutako sekretua ezin da hutsik egon</string>
 <string name="manual_verification_explanation">Kontu handiz konpara ezazu beheko hatz-marka zure kontaktuaren hatz-markarekin.\nEnkriptatutako email bat edota telefono dei bat bezalako edozein komunikabide fidagarriren bat erabili dezakezu horiek trukatzeko.</string>
 <string name="change_password">Pasahitza aldatu</string>
 <string name="current_password">Oraingo pasahitza</string>
 <string name="new_password">Pasahitza berria</string>
 <string name="password_should_not_be_empty">Pasahitza ez luke hutsik egon behar</string>
 <string name="enable_all_accounts">Kontu guztiak gaitu</string>
 <string name="disable_all_accounts">Kontu guztiak ezgaitu</string>
 <string name="perform_action_with">Ekintza honekin egin</string>
 <string name="no_affiliation">Afiliaziorik ez</string>
 <string name="no_role">Rolik ez</string>
 <string name="outcast">Baztertutakoa</string>
 <string name="member">Kidea</string>
 <string name="advanced_mode">Modu aurreratua</string>
 <string name="grant_membership">Bazkidetza eman</string>
 <string name="remove_membership">Bazkidetza ezezaztu</string>
 <string name="grant_admin_privileges">Administratzaile baimenak eman</string>
 <string name="remove_admin_privileges">Administratzaile baimenak ezeztatu</string>
 <string name="remove_from_room">Konferentziatik kendu</string>
 <string name="could_not_change_affiliation">%s(r)en afiliazioa ezin izan da aldatu</string>
 <string name="ban_from_conference">Konferentzian egotea debekatu</string>
 <string name="removing_from_public_conference">%s konferentzia publiko batetik ateratzen saiatzen ari zara. Hori lortzeko modu bakarra erabiltzaile hori betiko debekatzea da.</string>
 <string name="ban_now">Debekatu orain</string>
 <string name="could_not_change_role">%s(r)en rola ezin izan da aldatu</string>
 <string name="public_conference">Publikoki edonor sar daiteken konferentzia</string>
 <string name="private_conference">Konferentzia pribatua, kideentzat soilik</string>
 <string name="conference_options">Konferentziaren aukerak</string>
 <string name="members_only">Pribatua (kideak soilik)</string>
 <string name="non_anonymous">Ez anonimoa</string>
 <string name="modified_conference_options">Konferentziaren aukerak aldatu dira</string>
 <string name="could_not_modify_conference_options">Konferentziaren aukerak ezin izan dira aldatu</string>
 <string name="never">Inoiz</string>
 <string name="thirty_minutes">30 minutu</string>
 <string name="one_hour">ordu 1</string>
 <string name="two_hours">2 ordu</string>
 <string name="eight_hours">8 ordu</string>
 <string name="until_further_notice">abisatu arte</string>
 <string name="pref_input_options">Sarrera aukerak</string>
 <string name="pref_enter_is_send">Sartu teklak bidaltzen du</string>
 <string name="pref_enter_is_send_summary">Sartu tekla erabili mezua bidaltzeko</string>
 <string name="pdf_document">PDF dokumentua</string>
 <string name="received_x_file">%s jaso da</string>
</resources>

M src/main/res/values-fr/strings.xml => src/main/res/values-fr/strings.xml +404 -354
@@ 1,356 1,406 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>

  <string name="action_settings">Paramètres</string>
  <string name="action_add">Nouvelle conversation</string>
  <string name="action_accounts">Gérer les comptes</string>
  <string name="action_end_conversation">Terminer cette conversation</string>
  <string name="action_contact_details">Détails du contact</string>
  <string name="action_muc_details">Détails de la conférence</string>
  <string name="action_secure">Conversation sécurisée</string>
  <string name="action_add_account">Ajouter un compte</string>
  <string name="action_edit_contact">Modifier le nom</string>
  <string name="action_add_phone_book">Ajouter aux contacts</string>
  <string name="action_delete_contact">Retirer des contacts</string>
  <string name="title_activity_manage_accounts">Gestion des comptes</string>
  <string name="title_activity_settings">Paramètres</string>
  <string name="title_activity_conference_details">Détails de la conférence</string>
  <string name="title_activity_contact_details">Détails du contact</string>
  <string name="title_activity_conversations">Conversations</string>
  <string name="title_activity_sharewith">Partager avec Conversation</string>
  <string name="title_activity_start_conversation">Lancement de Conversation</string>
  <string name="title_activity_choose_contact">Choix du contact</string>
  <string name="just_now">À l\'instant</string>
  <string name="minute_ago">Il y a 1 minute</string>
  <string name="minutes_ago">Il y a %d minutes</string>
  <string name="unread_conversations">Conversations non lues</string>
  <string name="sending">envoi&#8230;</string>
  <string name="encrypted_message">Déchiffrement du message. Patientez&#8230;</string>
  <string name="nick_in_use">Cet identifiant est déjà utilisé.</string>
  <string name="admin">Administrateur</string>
  <string name="owner">Propriétaire</string>
  <string name="moderator">Modérateur</string>
  <string name="participant">Participant</string>
  <string name="visitor">Visiteur</string>
  <string name="remove_contact_text">Voulez-vous supprimer %s de votre liste? Les conversations associées à ce compte ne seront pas supprimées.</string>
  <string name="remove_bookmark_text">Voulez-vous retirer %s des favoris? La conversation associée avec ce favoris ne sera pas supprimé.</string>
  <string name="register_account">Créer un nouveau compte sur le serveur</string>
  <string name="share_with">Partager avec</string>
  <string name="start_conversation">Démarrer une conversation</string>
  <string name="invite_contact">Inviter des contacts</string>
  <string name="contacts">Contacts</string>
  <string name="cancel">Annuler</string>
  <string name="add">Ajouter</string>
  <string name="edit">Modifier</string>
  <string name="delete">Supprimer</string>
  <string name="save">Enregistrer</string>
  <string name="ok">OK</string>
  <string name="crash_report_title">Conversations s\'est arreté</string>
  <string name="crash_report_message">En envoyant des logs vous aidez au développement de Conversations.\n\n<b>Attention:</b> Votre compte XMPP sera utilisé pour envoyer les logs aux développeurs.</string>
  <string name="send_now">Envoyer</string>
  <string name="send_never">Ne plus me demander</string>
  <string name="problem_connecting_to_account">Impossible de se connecter au compte.</string>
  <string name="problem_connecting_to_accounts">Impossible de se connecter aux comptes.</string>
  <string name="touch_to_fix">Appuyez pour gérer vos comptes.</string>
  <string name="attach_file">Lier un fichier</string>
  <string name="not_in_roster">Le contact n\'est pas dans votre carnet d\'adresses. Voulez-vous l\'y ajouter?</string>
  <string name="add_contact">Ajouter un contact</string>
  <string name="send_failed">Echec de l\'envoi.</string>
  <string name="send_rejected">Rejeté</string>
  <string name="receiving_image">Réception d\'une image. Patientez&#8230;</string>
  <string name="preparing_image">Préparation de la transmission de l\'image. Patientez&#8230;</string>
  <string name="action_clear_history">Vider l\'historique</string>
  <string name="clear_conversation_history">Vider l\'historique de la conversation</string>
  <string name="clear_histor_msg">Voulez-vous supprimer tous les messages de cette conversation?\n\n<b>Attention:</b> Les messages seront supprimés uniquement sur ce périphérique.</string>
  <string name="delete_messages">Supprimer les messages</string>
  <string name="also_end_conversation">Terminer plus tard cette conversation</string>
  <string name="choose_presence">Choisir le status de présence</string>
  <string name="send_plain_text_message">Envoyer un message</string>
  <string name="send_otr_message">Envoyer un message sécurisé par OTR</string>
  <string name="send_pgp_message">Envoyer un message sécurisé par OpenPGP</string>
  <string name="your_nick_has_been_changed">Votre identifiant a été changé</string>
  <string name="download_image">Télécharger l\'image</string>
  <string name="image_offered_for_download"><i>Image proposée au téléchargement.</i></string>
  <string name="send_unencrypted">Envoyer en clair</string>
  <string name="decryption_failed">Echec du déchiffrement. Merci de vérifier la clef privée utilisée.</string>
  <string name="openkeychain_required">OpenKeychain</string>
  <string name="openkeychain_required_long">Conversations requiert une application tierce nommée <b>OpenKeychain</b> pour chiffrer et déchiffrer les messages.\n\nOpenKeychain est sous licence GPLv3 et est disponible sur F-Droid et Google Play.\n\n<small>(Merci de redémarrer Conversations apres l\'installation du logiciel)</small></string>
  <string name="restart">Redémarrer</string>
  <string name="install">Installer</string>
  <string name="offering">Proposition&#8230;</string>
  <string name="waiting">Patientez&#8230;</string>
  <string name="no_pgp_key">Aucune clef OpenPGP trouvée.</string>
  <string name="contact_has_no_pgp_key">Conversations ne peut chiffrer vos messages car votre correspondant n\'a pas communiqué sa clef publique.\n\n<small>Merci de demander à votre correspondant de configurer OpenPGP.</small></string>
  <string name="no_pgp_keys">Aucune clef OpenPGP n\'est disponible.</string>
  <string name="contacts_have_no_pgp_keys">Conversations ne peut pas chiffrer votre message car vous ne connaissez pas la clef publique de vos contacts.\n\n<small>Merci de les faire configurer leur OpenPGP.</small></string>
  <string name="encrypted_message_received"><i>Message chiffré reçu. Appuyez pour le déchiffrer.</i></string>
  <string name="encrypted_image_received"><i>Image chiffrée reçue. Appuyez pour la déchiffrer.</i></string>
  <string name="image_file"><i>Image reçue. Appuyez pour visualiser.</i></string>
  <string name="pref_general">Général</string>
  <string name="pref_xmpp_resource">Ressource XMPP</string>
  <string name="pref_xmpp_resource_summary">Nom permettant d\'identifier ce client XMPP</string>
  <string name="pref_accept_files">Accepter les fichiers</string>
  <string name="pref_accept_files_summary">Accepter automatiquement les fichiers plus petits que&#8230;</string>
  <string name="pref_notification_settings">Paramètres de notification</string>
  <string name="pref_notifications">Notifications</string>
  <string name="pref_notifications_summary">Notifier l\'arrivée d\'un message</string>
  <string name="pref_vibrate">Vibration</string>
  <string name="pref_vibrate_summary">Vibrer lors de l\'arrivée d\'un message</string>
  <string name="pref_sound">Sonore</string>
  <string name="pref_sound_summary">Jouer une sonnerie lors de l\'arrivée d\'un message</string>
  <string name="pref_conference_notifications">Notifications lors des conférences</string>
  <string name="pref_conference_notifications_summary">Toujours notifier l\'arrivée d\'un message provenant d\'une conférence.</string>
  <string name="pref_notification_grace_period">Période sans notification</string>
  <string name="pref_notification_grace_period_summary">Désactiver momentanément les notifications après l\'arrivée d\'une copie carbone.</string>
  <string name="pref_advanced_options">Options avancées</string>
  <string name="pref_never_send_crash">Ne jamais envoyer de rapports d\'erreurs</string>
  <string name="pref_never_send_crash_summary">En envoyant des logs vous aidez au développement de Conversations.</string>
  <string name="pref_confirm_messages">Confirmation de lecture</string>
  <string name="pref_confirm_messages_summary">Informer l\'expéditeur d\'un message de sa bonne réception.</string>
  <string name="pref_ui_options">Options d\'affichage</string>
  <string name="openpgp_error">Une erreur s\'est produite via OpenKeychain</string>
  <string name="error_decrypting_file">Erreur d\'E/S lors du déchiffrement du fichier</string>
  <string name="accept">Accepter</string>
  <string name="error">Une erreur s\'est produite</string>
  <string name="pref_grant_presence_updates">Accepter les mises à jour de présence</string>
  <string name="pref_grant_presence_updates_summary">Demander et accepter par avance les mises à jour de présence des contacts créés.</string>
  <string name="subscriptions">Publications</string>
  <string name="your_account">Votre compte</string>
  <string name="keys">Clefs</string>
  <string name="send_presence_updates">Envoyer les mises à jour de présence</string>
  <string name="receive_presence_updates">Recevoir les mises à jour de présence</string>
  <string name="ask_for_presence_updates">Demander les mises à jour de présence</string>
  <string name="attach_choose_picture">Choisir une image</string>
  <string name="attach_take_picture">Prendre une photo</string>
  <string name="preemptively_grant">Accepter par avance les demandes de publication.</string>
  <string name="error_not_an_image_file">Le fichier choisi n\'est pas une image</string>
  <string name="error_compressing_image">Une erreur s\'est produite en convertissant l\'image</string>
  <string name="error_file_not_found">Fichier non trouvé</string>
  <string name="error_io_exception">Erreur générale d\'E/S. Avez-vous encore de l\'espace libre?</string>
  <string name="error_security_exception_during_image_copy">L\'application utilisée empêche la lecture de l\'image.\n\n<small>Choisissez l\'image depuis une autre application.</small></string>
  <string name="account_status_unknown">Inconnu</string>
  <string name="account_status_disabled">Désactivé temporairement</string>
  <string name="account_status_online">En ligne</string>
  <string name="account_status_connecting">Connexion\u2026</string>
  <string name="account_status_offline">Hors-ligne</string>
  <string name="account_status_unauthorized">Non autorisé</string>
  <string name="account_status_not_found">Serveur non trouvé</string>
  <string name="account_status_no_internet">Aucune connectivité</string>
  <string name="account_status_regis_fail">Enregistrement échoué</string>
  <string name="account_status_regis_conflict">Identifiant déjà utilisé</string>
  <string name="account_status_regis_success">Enregistrement réussi</string>
  <string name="account_status_regis_not_sup">Le serveur ne permet pas l\'enregistrement</string>
  <string name="encryption_choice_none">Texte clair</string>
  <string name="encryption_choice_otr">OTR</string>
  <string name="encryption_choice_pgp">OpenPGP</string>
  <string name="mgmt_account_edit">Modifier le compte</string>
  <string name="mgmt_account_delete">Supprimer</string>
  <string name="mgmt_account_disable">Désactiver temporairement</string>
  <string name="mgmt_account_publish_avatar">Publier un avatar</string>
  <string name="mgmt_account_publish_pgp">Publier la clef publique OpenPGP</string>
  <string name="mgmt_account_enable">Activer</string>
  <string name="mgmt_account_are_you_sure">Êtes-vous sûr?</string>
  <string name="mgmt_account_delete_confirm_text">En supprimant votre compte, votre historique de conversations sera perdu!</string>
  <string name="attach_record_voice">Enregistrer un son</string>
  <string name="account_settings_jabber_id">Identifiant</string>
  <string name="account_settings_password">Mot de passe</string>
  <string name="account_settings_example_jabber_id">utilisateur@exemple.com</string>
  <string name="account_settings_confirm_password">Confirmer le mot de passe</string>
  <string name="password">Mot de passe</string>
  <string name="confirm_password">Confirmer le mot de passe</string>
  <string name="passwords_do_not_match">Les deux mots de passes ne correspondent pas.</string>
  <string name="invalid_jid">Ce n\'est pas un identifiant valide.</string>
  <string name="error_out_of_memory">Plus de mémoire disponible. L\'image est trop volumineuse.</string>
  <string name="add_phone_book_text">Voulez-vous ajouter %s aux contacts du téléphone?</string>
  <string name="contact_status_online">En ligne</string>
  <string name="contact_status_free_to_chat">Disponible</string>
  <string name="contact_status_away">Absent</string>
  <string name="contact_status_extended_away">Absent depuis longtemps</string>
  <string name="contact_status_do_not_disturb">Ne pas déranger</string>
  <string name="contact_status_offline">Hors-ligne</string>
  <string name="muc_details_conference">Conférence</string>
  <string name="muc_details_other_members">Autres membres</string>
  <string name="server_info_carbon_messages">Copies carbone</string>
  <string name="server_info_stream_management">Gestion des flux</string>
  <string name="server_info_pep">XEP-0163: PEP (Avatars)</string>
  <string name="server_info_available">disponible</string>
  <string name="server_info_unavailable">indisponible</string>
  <string name="missing_public_keys">Aucune annonce de clef publique</string>
  <string name="last_seen_now">en ligne à l\'instant</string>
  <string name="last_seen_min">en ligne il y a 1 minute</string>
  <string name="last_seen_mins">en ligne il y a %d minutes</string>
  <string name="last_seen_hour">en ligne il y a 1 heure</string>
  <string name="last_seen_hours">en ligne il y a %d heures</string>
  <string name="last_seen_day">en ligne hier</string>
  <string name="last_seen_days">en ligne il y a %d jours</string>
  <string name="never_seen">jamais vu en ligne</string>
  <string name="install_openkeychain">Message chiffré. Merci d\'installer OpenKeychain pour lire le contenu du message.</string>
  <string name="unknown_otr_fingerprint">Empreinte OTR inconnue.</string>
  <string name="openpgp_messages_found">Messages chiffrés par OpenPGP détectés.</string>
  <string name="reception_failed">Echec lors de la réception</string>
  <string name="your_fingerprint">Votre empreinte</string>
  <string name="otr_fingerprint">Empreinte OTR</string>
  <string name="verify">Vérifier</string>
  <string name="decrypt">Déchiffrer</string>
  <string name="conferences">Conférences</string>
  <string name="search">Rechercher</string>
  <string name="create_contact">Ajouter un contact</string>
  <string name="join_conference">Rejoindre la conférence</string>